Sitting Pretty and Healthy

thCA2VRM24

If you spend most of your day in a chair, may posibilidad na ang postura mo ay hindi maganda. Wala kasi sa tamang alignment ang iyong spinal column (o backbone) kapag ikaw ay nakaupo. Pag nagpatuloy ang hindi magandang postura—nakaupo man o nakatayo—ay maaaring magresulta sa masakit na likod, fatigue, at panlalambot ng iyong mga muscles. Para maiwasan ang ganitong habit, subukan ang mga tips na ito at bantayan ang sarili kung ganito:

  1. Umupo nang tuwid na kung saan magkakalinya ang hita, balikat, at tainga.
  2. Siguraduhing nakalapat ang iyong lower back sa upuan at iyong shoulder blades ay nakapalabas.
  3. Itaas ang iyong dibdib.
  4. Panatiliing nakalapat ang paa sa sahig.

– from Today’s Christian Woman November/December 2001, p.14.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s