Temperaments: The Powerful Choleric

Kung mayroon mang laging nasusunod ang gusto, si Powerful Choleric iyon. Si Powerful Choleric ay isang extrovert na puno ng energy. Siya ay ipinanganak na leader, at sa oras na siya’y nakakapaglalakad at nakakapagsalita na, magsisimula na siyang magbigay ng mga utos. May isang pangyayari na ang isang batang apat-na-taong gulang ay nagtuturo at nag-uutos … Continue reading Temperaments: The Powerful Choleric

Advertisements

Missions Emphasis: CHINA

(A 2008 Survey) Area: 9, 573, 000 sq. km Population: halos 1/4 ng populasyon ng mundo (21.4%) Official lang.: Mandarin Chinese Literacy (Kakayahang magbasa/magsulat): 73% Mga Dialektong may Biblia: 15—Bibles; 13—New Testaments; 26—mga bahagi Capital/ Kabisera: Beijing (Peking) Urbanisasyon (Pag-unlad): 37% Religion: Walang Relihiyon (Atheist) 59.1% Relihiyong Chinese 27% : Budhista 3% Animista 2.4% Muslim … Continue reading Missions Emphasis: CHINA

Sino’ng Bumubuhat sa Mundo?

Pagtuturo  sa mga  anak ng Katotohanang biblikal By Marc Frey Si James Sire, awtor ng The Universe Next Door, ay nagsabi ng isang kwento na naka-impluwensya sa paraan kung paano ko tingnan ang sanlibutan. Parang ganito ang nangyari sa kwento: May isang bata na umuwi sa kanyang bahay isang araw at nagtanong sa kanyang ama, … Continue reading Sino’ng Bumubuhat sa Mundo?

Who Will Help Us? (A Story)

God bless you,” huling salita ni Missionary Eduardo Cruz sa Hapong Baptist na humingi sa kanya ng tulong-pinansyal. Na-win niya ito sa Panginoon sa kanyang pagmi-misyon sa Osaka, Japan. Ngayon ay may tatlumpu na rin silang na-win doon at dumadalo sa kanilang pagtitipon. Masaya siya dahil ginagamit silang pamilya sa lugar na ito bagaman malayo … Continue reading Who Will Help Us? (A Story)

Temperaments: The Popular Sanguine

Kung bakit tayo tumatawa, sila ang dahilan. Kung bakit tayo sumisigla, sila ang dahilan. Ang mga sanguines ang pinakapalakaibigan sa lahat ng temperaments (sinusundan ng mga phlegmatics). Iyon ang dahilan kung bakit madali silang maging popular sa mga tao. Si Popular Sanguine ay isang extrovert; ibig-sabihin ay nakikita niya ang kanyang halaga kung nagkakaroon siya … Continue reading Temperaments: The Popular Sanguine

Knowing Your Temperament

Ano ba ang tinatawag nating temperament? Pinapakahulugan ito ng Microsoft Encarta Dictionary as “a prevailing quality of mind that characterizes somebody.” Ibig-sabihin, ang temperament ay kung ano tayo—sa pag-uugali, gawain, at kung anu-ano pa. Each of us ay unique, ngunit generally, ang lahat ng tao ay nahahati lamang sa apat na temperaments: phlegmatic, melancholic, sanguine, … Continue reading Knowing Your Temperament

Ano’ng Aking Gagawin sa Aking Natutunan?

by Pastor Felizardo Abanto II Timothy 2:2—”And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.”   Sa talatang ito ay hinimok ni Apostol Pablo ang kanyang batang disipulong si Timoteo na ituro sa mga matapat na mga … Continue reading Ano’ng Aking Gagawin sa Aking Natutunan?

What Am I Supposed to Wear?

by Mrs. Olivia Abanto Ang panahon ay lumilipas, gayon din ang estilo. Ang kamangha-mangha ay ang standards ng Salita ng Diyos patungkol sa pananamit ay mananatili magpakailanman. “Ano ba ang isusuot ko?” ang karaniwang tanong ng mga babae. Dahil nga sa pabalik-balik at palipas-lipas ng tinatawag na uso ng mundo, ang mga Kristianong babae ay … Continue reading What Am I Supposed to Wear?