Temperaments: The Powerful Choleric

Kung mayroon mang laging nasusunod ang gusto, si Powerful Choleric iyon. Si Powerful Choleric ay isang extrovert na puno ng energy. Siya ay ipinanganak na leader, at sa oras na siya’y nakakapaglalakad at nakakapagsalita na, magsisimula na siyang magbigay ng mga utos. May isang pangyayari na ang isang batang apat-na-taong gulang ay nagtuturo at nag-uutos sa tatlong batang nasa kindergarten at grade One. Kahit anong temperament ay pwedeng maging mga pinuno, pero natural na sa taong ito na maging ganoon. Siya ay nagtatrabaho, at kaya niya itong gawing mag-isa, kahit na malakihang proyekto pa ito. Siya ay goal-oriented, kaya marami siyang nararating. Karaniwan nga na nasa mataas na payroll o mismong may-ari ng negosyo ang mga cholerics. Praktikal sila, at bukod pa doon ay hindi sila mahilig sa musika, sining, at iba pang may kaugnayan dito. At dahil nga praktikal sila, marami siyang nagagawa sa isang araw dahil iniisip niyang wala dapat na masayang na oras.

Bagaman si powerful choleric ay maraming kalakasan, ay mas marami naman ang kanyang kahinaan:

1) cold and unemotional—Hindi romantiko ang isang tulad niya, at naiinis siya pag may nakikita siyang tawa-nang-tawa o iyak naman nang iyak. Pakiramdam niya ay mahina ang mga ganitong klaseng tao. Kung may matinding emosyon man siya, ito ay galit—wala nang iba.

2) Self-sufficient—Pakiramdam niya kapag humingi siya ng tulong sa iba ay napakahina na niya. Hindi siya sanay doon—hangga’t maaari ay gagawin niya ang mga bagay nang mag-isa, bukod nga lang kung kailangang-kailangan.

3) Impetuous—Mapagmadali siya, at kahit malayung-malayo pa sa deadline ay tatapusin na niya ang isang bagay. Mabuti iyon kung mag-isa lamang siya. Ngunit kung isang grupo, marami siyang madadaanang tao na hindi niya kagaya. Ang resulta, makapagsasalita siya nang masakit sa kanyang minamadali.

4) Domineering—Hindi lang siya ipinanganak na leader, pinanganak din siya para manapaw ng ibang tao. Gusto niya siya lagi ang maraming nasasabi sa grupo, at pangkaraniwan—pagmamayabang lang ito. Kapag may isang tao naman sa grupo na nagsabi ng opinyon na maganda sa kanyang tingin, ngunit dahil hindi siya ang nagsabi ay hindi niya iyon sasang-ayunan.

5) Unforgiving—Kahit na siya ay extrovert din tulad ni Popular Sanguine, hindi siya katulad nito na madaling magpatawad at humingi ng tawad—sa totoo lang, kabaligtaran. Pareho silang madaling sumabog, ngunit si Powerful Choleric ay paulit-ulit itong maaalala, dahilan para hindi siya magpatawad.

6) Sarcastic—Mahilig siyang mambara, lalo na kung hindi niya nagugustuhan ang naririnig.

7) Angry—Kung mayroon mang emosyong nararamdaman na matindi si Choleric, ito ay galit. At matindi siyang magalit. Maaari siyang gumawa ng hakbang na pagsisisihan niya rin sa huli.

8) Cruel—napakadali niyang magparusa sa nagkakamali. Walang pangalawang tsansa pagdating sa kanya. Gawaan mo siya ng mali, at tapos na ang lahat.

Si Powerful Choleric ay bingyan ng Diyos ng karunungang mamuno, na kailangang-kailangan sa Kanyang gawain. Ngunit hangga’t hindi siya humihingi ng tulong at magpasakop sa Banal na Ispiritu, hindi siya magagamit ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Pero kung magawa niyang ibigay ang lahat—lalo na ang kanyang galit—sa Diyos, tulad ni Apostol Pablo, magagawa niyang gumawa ng maraming bagay para sa Kanya.

Advertisements

Missions Emphasis: CHINA

(A 2008 Survey)

Area: 9, 573, 000 sq. km

Population: halos 1/4 ng populasyon ng mundo (21.4%)

Official lang.: Mandarin Chinese

Literacy (Kakayahang magbasa/magsulat): 73%

Mga Dialektong may Biblia:

15—Bibles; 13—New Testaments; 26—mga bahagi

Capital/ Kabisera: Beijing (Peking)

Urbanisasyon (Pag-unlad): 37%

Religion:

Walang Relihiyon (Atheist) 59.1%

Relihiyong Chinese 27% :

Budhista 3%

Animista 2.4% Muslim 2.4%

Christendom 6.1% Pagdami 7.7%

Protestante 5.1% Pagdami 7.1%

Roman Catholic 0.77%

Pagdami 10.8%

Indigenous Marginal 0.18%

Pagdami 13.3%

Tandaan na ang maliliit na porsiyentong ito ay kumakatawan pa rin sa milyun-milyong mga Tsino.

 

GENERAL

1) Ang pagdami ng mga naliligtas mula noong 1977 ay walang katulad sa kasaysayan. Patuloy ang kagulat-gulat na pagdami nito bagaman sa pag-uusig ng mga awtoridad. Ilan sa mga dahilan nito ay:

 1. A) patuloy na pagpapadala ng mga misyonero sa bansa—Ang Pilipinas ay hindi nahuhuli sa mga nagpapadala ng mga misyonero sa China. Sa pagnanais ng mga Pilipinong Baptist na maibahagi ang ebanghelyo sa masalimuot na bansa, ay marami nang naipadalang misyonero ang mga iglesiya sa tulong ng Asian Baptist Clearinghouse.
 2. B) milyun-milyong mga nananalangin para sa Tsina
 3. C) ang patuloy na nahahayag na kabulukan ng Komunismo—Ang mga pangako ng mga opisyal na pag-unlad sa kabuhayan ng mga mamamayan ay nawawalan na ng katotohanan at dahil doon ay nawawala na ang kanilang tiwala sa komunismo na nagdadala sa kanila sa Mabuting Balita
 4. D) ang paninindigan ng mga Cristiano doon sa kabila ng pag-uusig
 5. E) ang pagkamulat ng mga edukado sa Katotohanan
 6. f) ang paglakas ng agos ng revival
 7. g) ang mabungang ministeryo ng radyong Cristiano

2) Ang mga hadlang sa Mabuting Balita ay nawawasak na.

3) Ang pagdami ng Cristianong Tsino sa ibang bansa at teritoryo.

 

ANG IGLESIYA SA TSINA

1) Ang TSPM (Three-Self Patriotic Movement) ay isang kilusan para ma-kontrol ang mga Protestanteng churches kasama ang mga Baptists. Ipag-pray ang:

 1. A)Mga pinuno na nag-kompromiso sa mga patakaran ng TSPM
 2. B)Mapanatili ang maraming maka-Diyos na mga pinuno at manananampalatayang nasa ilalim ng TSPM ay manatiling nakatalaga sa Katotohanan

2) Ang house church movement ang siyang puso ng totoong Iglesiya  sa Tsina. Ipag-pray mo ang:

 1. A)patuloy na pagtatalaga na mai-preach ang ebanghelyo at pagdami ng Banal na Kasulatan na ipapakalat
 2. B)Evangelistic outreach
 3. C)Mga misyonero doon at pinuno—Tumatanda na rin ang mga nagpa-pastor sa Tsina. Kailangan nila ng magiging kapalit.
 4. D)Ang pagsasanay sa mga susunod na lider—May pasikretong mga seminaryo na isinasagawa.
 5. E)Mga grupo ng Bible study sa mga campuses

3) revival

Ang kaaway natin ay hindi walang ginagawa. Ang mga nababahaginan ng Salita ng Diyos ay naliligaw din dahil sa kakulangan ng mga Bibliya.

 1. A)mga maling katuruan—may mga sektang nabubuo dulot sa maling pagkakaintindi sa Banal na Kasulatan
 2. B)Pag-uusig—Ang mga nahuhuling nagbabahagi ng Salita ng Diyos ay ipanapahuli o pinapatay.

 

ANG MGA BIHIRANG

MAABOT SA TSINA

1) Mga Tsino

 1. A)mga miyembro ng Partidong Komunista
 2. B)Ang sandatahang-lakas
 3. C)Ang mga kabataang nasanay bilang mga Red Guard ng Rebolusyong Kultural
 4. D)Mga Taoista, Budhista at Confucianista
 5. E)Mga mag-aaral
 6. F)Ang mga siyudad
 7. G)Ang mga hindi nararating na probinsiya tulad ng Shanxi, Gansu, at Jiangxi (mababa pa sa 1% ang Cristiano); pati na rin ang Qinghai, Hebei, Jilin, Liaoning, Hubei at Hunan (mababa pa sa 3%)

2) Mga Nagsasariling rehiyon

 1. A)Tibet
 2. i) Noon pa man ay iniiwasan at nilalabanan ng mga Tibetano ang Ebanghelyo
 3. ii) Napapahirap ng pulitika at mga tension sa Tibet ang pagpasok ng Ebanghelyo

iii) Marami sa mga naninirahan sa mga kalapit na probinsiya ay hindi nabibigyan ng atensyon

 1. iv) Marami sa mga Tibetano ay nasa exile dahil kumakapit sila sa maling katuruan din ni Da Lai Lama
 2. B) Xinjiang uygur Zizhiqu
 3. C) Ningxia Hui
 4. D) Nei Mongol
 5. E) Ganghi Zhuang

 

Hindi ipinapaalam sa iyo ang mga bagay na ito para lang makakuha ng impormasyon. Maraming mga Tsino ang nasa bingit ngayon ng Impyerno—at di tulad sa ating bansa, na may kalayaan sa pagbabahagi ng Salita—ang Tsina ay kabaligtaran. Kailangan ng Tsina ng tulong. Tulong natin. Isa pa, kautusan ito ng Panginoon. Hahayaan mo bang dalhin sila sa Impyerno ng Diyablo?

Sino’ng Bumubuhat sa Mundo?

Pagtuturo  sa mga  anak ng Katotohanang biblikal

By Marc Frey

Si James Sire, awtor ng The Universe Next Door, ay nagsabi ng isang kwento na naka-impluwensya sa paraan kung paano ko tingnan ang sanlibutan. Parang ganito ang nangyari sa kwento:

May isang bata na umuwi sa kanyang bahay isang araw at nagtanong sa kanyang ama, “Ano’ng bumubuhat sa mundo, Dad?”

Sumagot ang ama base sa sinabi ng isang storybook, “Isang kamelyo, anak.”

Ngunit noong sumunod na araw bumalik ang bata. “Dad, kung ang camel ang bumubuhat sa mundo, sino namang bumubuhat sa camel?” Mabilis na sumagot ang ama, “Isang kangaroo.”

Sandali lamang at bumalik din muli ang bata. “Dad, ano naman’g bumubuhat sa kangaroo?” Nalalamang siya’y nasa alanganin na, sumagot ang ama, “Ah—isang elepante!”

“Sige na, Dad, ano’ng bumubuhat sa elepante?” Pikon, sumagot sa kahuli-hulihang pagkakataon ang ama, “Iyon ay … Iyon ay elepante hanggang sa pinakadulo!”

Bukod pa sa paglalarawan na ang mga bata ay nagtatanong ng mga pinakamahihirap na tanong, ipinapakita din ng istorya na kapag ang isang magulang ay hindi sumasagot nang maayos, hindi nawawala ang kuryosidad sa utak ng mga bata. Dapat na maiwasan ang mga mahihirap na tanong. Sa totoo lang, ang mga tanong na ito ay pwedeng magbigay ng ilan sa pinakamagagandang oportunidad para magturo ng isang Cristianong pananaw sa sanlibutan.

Si Dell Tackett, presidente ng Focus on the Family Institute, ay nilalarawan ang isang pananaw bilang “isang balangkas na mula doon ay tintingnan natin ang realidad at ginagawang may katuturan ang buhay at ang mundo.” Ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay ang pagtuturo sa kanila kung paano ang tamang paggawa ng pagtingin/pananaw sa buhay.

Ang mga tanong tungkol sa buhay ang magdadala sa iyo sa oras ng pagtuturo. Heto ang tatlong paraan para maturuan ang iyong mga anak ng isang Cristianong pananaw sa sanlibutan para mabigyang kahulugan nila ang buhay sa kung ano ang totoo—hindi kung ano’ng nauuso, madali o hindi totoo.

 1. Ano ba ang totoo?

Kapag ang mga pilosopiya ng mundo ay nakikipagkompetensiya sa katotohanan ng Biblia, itanong: “Talaga bang totoo iyon?” Kung kami’y nanonood ng telebisyon bilang isang pamilya at may bagay na lumalabas sa screen na hindi sumasang-ayon sa ating Cristianong pananaw sa sanlibutan, pwede kong maitanong, “Ano ba talaga ang binebenta nila?” ang sagot ay palaging tulad ng “Gusto nilang isipin ko na ang isang bagong kotse ay gagawin akong cool.” Bull’s-eye! Mula rito, pwede naming pag-usapan ang tungkol sa kung ang kotse ay ginagawang cool ang isang tao o kung ang pagiging cool ay importante sa Diyos.

Gusto ng ating mga anak—at kailangan—na malaman ang talagang totoo. Bilang mga Cristiano, alam natin na ang Salita ng Diyos ang nagsasabi ng katotohanan, hindi ang personal na karanasan.

Ang katotohanan? Ang Diyos ang siya mismong realidad, at ang paraan para matutunan ang realidad na iyon ay mula sa Kanyang Salita—hindi sa ating damdamin, kultura, o mga impluwensiya.

 1. Ano ba ang punto ng mga pagsubok at kahirapan?

Ang pinakamasasamang araw ng iyong anak ay pwedeng maging pinakamagandang oras para magturo ng isang Cristianong pananaw. Noong ang aking 14-year-old ay na-disqualify para sa isang basketball team, siya ay nakipagbuno sa disappointment, kaya nag-usap kami kung alam ng Diyos ang nangyari sa kanya. Nagulat siya nang maisip niya na alam ng Diyos iyon ngunit hinayaan na lamang iyong mangyari dahil may dahilan.

Ang mas matinding tanong ay naitaas tungkol sa anak ng aming kaibigan na namatay dahil sa cancer. Ang trahedyang ito ay napunta sa mga diskusyon tungkol sa realidad na, kung walang Diyos, ay wala ang tao ng mga resources na kailangan para makalagpas sa mga ganitong uri ng pangyayari sa buhay.

Ang katotohanan? Ang tao, na nahulog sa kasalanan, ay kailangan ang Diyos.

 1. Ano ang hamon para sa mga magulang at mga anak?

Ang Cristianong pananaw sa sanlibutan ay tungkol sa pag-iisip ng tama para magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugang pag-iisip bilang isang Cristiano at pagyakap sa mga katuruan ng Biblia. Kapag nakikita ng aking mga anak na ang pag-iisip tungkol sa katotohanan ay unang hakbang sa proseso ng pagsasapamuhay ng Katotohanan, iba ang nagiging pagtingin nila sa Salita ng Diyos.

Ang katotohanan? Ang patunay ng isang Cristianong pananaw sa sanlibutan ay ang buhay ng isang tao na may malapit na relasyon kay Cristo Jesus.

Kaya, huwag mong iiwasan ang mga mahihirap na tanong ng iyong anak. Kailangan nating itayo ang ating mga buhay sa kung ano ang hindi nayayanig: ang Katotohanan ng Diyos—hanggang  sa pinakadulo.

Kinuha mula sa article na What in the World?: Who Holds Up the World by Marc Frey, Focus on the Family® magazine, April 2005, pp.8-9. translated to Tagalog by Elijah Abanto.

Who Will Help Us? (A Story)

God bless you,” huling salita ni Missionary Eduardo Cruz sa Hapong Baptist na humingi sa kanya ng tulong-pinansyal. Na-win niya ito sa Panginoon sa kanyang pagmi-misyon sa Osaka, Japan. Ngayon ay may tatlumpu na rin silang na-win doon at dumadalo sa kanilang pagtitipon. Masaya siya dahil ginagamit silang pamilya sa lugar na ito bagaman malayo sa mga kapwa Pilipino at mga Baptist sa Pilipinas.

“Ed, tingnan mo,” tawag-pansin ni Lora, kanyang asawa. Ito ay nagkakalkula ng mga gastusin para sa buwan na ito. Medyo nangalumbaba siya sa nakita. “We’re short of 5000 yen para sa ating gastusin. Hindi rin masyadong sapat ang ating kinikita sa trabaho para makapag-aral nang tuluy-tuloy si Edgar at Eliezer. Tumawag pa ang Asian Baptist Clearinghouse na hindi raw nagiging faithful ang mga churches sa mission-giving para sa atin.” Bakas sa mukha nito ang lungkot. Oo, masaya siya at ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon, pero nalulungkot siya dahil kakaunti lamang ang mga Pilipinong Baptist na tulad nila ang tumutulong sa kanila.

“Don’t worry, nandiyan naman ang Diyos, Lora,” hinalikan niya ito sa pisngi at niyakap. “God will provide.” Tumango ito sa kanyang pahayag.

“Oo, tama ka,” sagot nito. “Pero alam mo, Ed, nagpapalungkot lang sa akin ang nangyayari sa Pilipinas. Maliliit ang kanilang pananampalataya para tumulong sa Faith Promise. Oo nga at nagta-tithe at nag-o-offering sila, pero mukhang hindi nila naiisip ang tumulong sa misyon.”

“Nakakalungkot ngang isipin,” naikomento na lang ni Eduardo. Silang dalawa, bago pa man sila nakarating dito sa Japan ay matapat na silang tumutulong sa misyon. Hanggang sa ngayon nga ay sinisikap pa rin nilang makapagpadala sa kanilang home church ng pera para sa missions giving. Kaya malungkot siya ngayon dahil humihina na ang pananampalataya ng maraming mga Baptist churches para dito.

Pero alam niya na nandiyan ang Diyos. Kaya nilang magpatuloy dahil ang Diyos naman ang nagbibigay ng pangangailangan nila. Naipanalangin na lamang nila na sana makita ng bawat Cristiano ang importansya—ang kahalagahan ng pagbibigay sa misyon.

Temperaments: The Popular Sanguine

Kung bakit tayo tumatawa, sila ang dahilan. Kung bakit tayo sumisigla, sila ang dahilan. Ang mga sanguines ang pinakapalakaibigan sa lahat ng temperaments (sinusundan ng mga phlegmatics). Iyon ang dahilan kung bakit madali silang maging popular sa mga tao.

Si Popular Sanguine ay isang extrovert; ibig-sabihin ay nakikita niya ang kanyang halaga kung nagkakaroon siya ng epekto sa ibang mga tao. Siya ay outgoing, ibig-sabihin ay mahilig siyang makipagsosyalan—active, in the sense na siya’y nabubuhay para bumuhay ng mga espiritu ng ibang tao. Siya ay responsive sa isang sitwasyon; madali siyang makapag-react—kapag masaya ang paligid, madali niyang naibabagay ang sarili. Ganun din kung malungkot. Kilala siya na mainit at palakaibigan, at sabi nga bihira siyang makatagpo ng estranghero dahil sa loob lamang ng 30 segundo ay parang matagal na niya itong kaibigan. Palasalita siya, at karaniwang lumalabas sa bibig niya ay puro mga patawa at nakakatuwang mga kwento; sabi nga, sa kanyang pagpasok sa isang silid, bibig niya ang nauuna. Siya rin ay compassionate, nangangahulugang siya’y madaling maki-simpatya.

Bagaman sa simula ay parang maganda ang maging katulad niya, tulad ng ibang temperaments, ay mayroon din siyang mga kahinaan. At kapag hindi siya puspos ng Banal na Ispiritu, ay marami siyang masasaktan at masisira ang kanyang buhay:

 1. undisciplined—Hindi siya marunong magkontrol sa sarili. Kitang-kita ang kanyang kakulangan sa disiplina sa pagkain. Marami siya kung kumain, at kitang-kita naman. Mabilis siyang tumaba. Isa rin dito ang hindi niya makontrol na pananalita, kaya nauubos ang oras na nakalaan dapat sa gawain.
 2. Emotionally unstable—Kung gaano siya kadaling umiyak o tumawa, ganoon din siya kadaling magalit. At dahil madaldal siya, ay sa pananalita niya nailalabas ang kanyang galit. Ang kagandahan, madali siyang magsisi sa ginawa niya at humihingi siya agad ng tawad.
 3. Unproductive—Dahil si Popular Sanguine ay undisciplined, ay hindi siya nakakagawa ng maraming bagay. Siya’y laging late, hindi nagbabayad ng bills on time, at hindi committed sa bagay na kanyang pinapasok. Madali din siyang mainip, kaya mahirap para sa kanyang tapusin ang isang bagay o ipagpabukas na lamang ito.
 4. Egocentric—Bagaman siya ay isang extrovert, ay self-centered siya. Sa usapan, ang kadalasan niyang idinadaldal ay ang kanyang sarili, kaya dumadating sa punto na ayaw na siyang pakinggan ng mga tao.
 5. Exaggerates—Isa ring problema para kay Popular Sanguine ay kapag kinikwento niya ang isang bagay ay nadadagdag siya ng mga bagay na unusual para patuloy na makuha ang interes ng nakikinig, na hindi niya naiisip na nagsisinungaling na pala siya.

Marami pang kahinaan si Popular Sanguine, ngunit ang mga problemang ito ang dapat niyang ilapit sa Panginoon para ma-overcome niya ang mga weaknesses na ito. Kapag naibigay niya ang lahat ng ito sa Panginoon, isang Sanguine na nakakapag-encourage ng kapwa Cristiano ang kalalabasan.

Music in Me

by Mrs. Olivia Abanto

Noong hindi pa ako converted bilang isang Cristianong Baptist ay likas na sa akin ang kahiligan ko sa musika at pag-awit. Lamang ay hindi ko inaalintana kung anong klaseng musika o awit ang gugustuhin ko. Halos lahat ng klase ay tanggap ko. Ngunit nang ang aking Pastor (Felizardo Abanto) ay nagturo ng makabuluhang prinsipiyo tungkol dito ay napag-unawa ko namang makabuluhan nga at biblikal, doon na nagsimula ang maingat kong pagpili ng musika at awiting dapat kong pagbulay-bulayan. Maingat kong inisip-isip at inunawa ang mga pangkaraniwang musika at mensahe ng mga awit ng sanlibutan, at ang naitataas nito ay makalamang pagnanasa, kawalang pag-asa, kaguluhan (rock ‘n roll music), imoralidad, at pagsamba sa sarili at diyos-diyosan tulad ng relasyon ng lalaki at babae sa awiting “Sinasamba Kita.”

Salamat at tunay ngang napakahalaga ang makilala ang tunay na Diyos na matalino. Dahil tayo mismong mga inari Niyang anak ay nilikha ayon sa Kanyang wangis; isa rito ang pagiging matalino. Ngayon hindi lamang ako basta nakikinig ng musika at umaawit sapagkat sa biyaya ng Panginoon ay tinitiyak kong ito’y makapagtataas ng espiritu ko sa Panginoon, makapagluluwalhati sa Dios, makapagpapalabas ng pananampalataya, magbibigay ng pag-asa, sumusuporta sa kabanalan at kalinisan ng buhay at tanging pagsamba sa tunay at buhay na Diyos.

Satan Could Stop You

by Pastor Felizardo Abanto

1 Thessalonians 2:18— “…but Satan hindered us.”

What does it take to stop you from serving the Lord? Kung gayon si Satanas at ang kanyang mga alipores ay gagawin iyon sa iyo. Kung titigil ka dahil sa pera, ibibigay niya iyon sa iyo. Kung ikaw ay titigil dahil sa wala kang pera ay tutulungan ka niyang mawala ang anumang kusing na meron ka. Kung ang iyong ganda o kapangitan ay magiging hadlang sa iyo ay bibigyan niya ito ng diin sa iyo para mahadlangan ka. Kung ang pamilya mo ay kaya kang pigilan sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ay gagamitin niya sila para pigilin ka. Hindi makapangyarihan sa lahat si Satanas ngunit siya ang panginoon ng panlilinlang. Siya ay manunukso at manloloko ng mga tao. Kanyang mas pupuntiryahin sila na mga pinuno at sila na mga masisigasig sa gawin ng Diyos. Ngayon kung hindi ka niya kayang pigilan ay ililihis ka niya. Ako’y nanininiwala na ito ang bahagi kung saan maraming mga pastor ang nalilinlang ng Diyablo. Kapag sila’y sumasali o nakikihalo sa mga bagay o gawain na walang kinalaman sa pagpapakain ng kawan ng Diyos at ebanghelismo, tulad ng pagpasok sa pulitika at pagnenegosyo para sa pera, ay nalilihis na sila ng Diyablo. Naniniwala akong nawawala na ang kanilang pokus at direksyon. Naniniwala akong sila’y “entangled in the affairs of this life” (II Timothy 2:4) na mula doon ang kawal ng Panginoon ay pinagbabawalan ng Diyos. Sinabi rin ng Diyos, “Sila na mangangaral ng ebanghelyo ay mamumuhay sa ebanghelyo” (1 Corinto 9:14). Ang mga anak ng Diyos ay nangangailangang magpasakop sa Diyos, at makipaglaban sa Diyablo. (Santiago 4:7) At saka lilisan ang Diyablo at tayo’y magiging malaya para makapag-lingkod sa Diyos nang tapat at makapangyarihan.

Knowing Your Temperament

Ano ba ang tinatawag nating temperament? Pinapakahulugan ito ng Microsoft Encarta Dictionary as “a prevailing quality of mind that characterizes somebody.” Ibig-sabihin, ang temperament ay kung ano tayo—sa pag-uugali, gawain, at kung anu-ano pa. Each of us ay unique, ngunit generally, ang lahat ng tao ay nahahati lamang sa apat na temperaments: phlegmatic, melancholic, sanguine, at choleric. Bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan.

Bago ko ibigay ang mga ibig-sabihin ng bawat temperament, nais kong malaman mo na agad-agad ngayon kung anong temperament mayroon ka sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito na base sa libro ni Beverly LaHaye na Spirit-Controlled Woman. Ang unang set ng mga tanong ay pag-alam kung ikaw ay introvert o extrovert. Sasagutin din ang ibig-sabihin ng dalawa sa susunod ng isyu. As for the questions: lagyan lamang ng yes or no ang unahan ng bawat tanong:

___ 1) Sa isang grupo nakikita mo bang madali kang nakakasali sa diskusyon?

___ 2) Ikaw ba ay madaling makipag-usap?

___ 3) Kino-consider mo ba ang iyong sarili na spontaneous person? (mabilis magdesisyon, kumilos)

___ 4) Kapag ikaw ay nagagalit, “sumasabog” ka ba sa paraan ng pagsasalita?

___ 5) Lagi ka bang napipili sa isang grupo na leader?

 

Kung ang score mo ay hindi bababa sa apat na “yes,” maaaring ikaw ay isang extrovert, na ang ibig-sabihin ay maaaring isa kang sanguine o choleric. Kung “no,”  ikaw ay isang introvert, na ibig-sabihin ay isa ka sa melancholic o phlegmatic temperaments.

Para sa mga extroverts lang:

1) Iniisip ka ba ng iyong mga kaibigan na  “life of the party”?

2) Madali ba sa iyong makipag-kaibigan?

3) Basically, ikaw ba ay isang masayahing tao?

4) Kung nagagalit ka, madali ba sayo na kalimutan ito?

5) Madali ba para sa iyo na humingi ng tawad kapag may nagawaan ka ng mali?

6) Nahihirapan ka bang tapusin ang isang bagay o proyekto bago simulan ang isa pa?

7) Mas na-eenjoy mo ba na may kasama kaysa wala?

8) Hilig mo bang maka-please ng tao?

9) Madali ka bang ma-touch sa mga madamdaming kwento?

10) Mayroon ka bang problema pagdating sa pagdidisiplina ng sarili?

Kung hindi bababa sa pito ang sagot mo na “yes,” malamang ay isa kang sanguine. Choleric naman kung puro “no.” Kung hati, maaaring ikaw ay kombinasyon ng dalawa.

Para sa mga introverts lang:

1) Gusto mo bang laging perfect ang kalalabasan ng mga bagay-bagay?

2) Nakikita mo ba ang buhay na seryoso kadalasan?

3) Nadi-discourage ka ba kung ang gawa ng iba ay hindi ayon sa iyong mga batayan?

4) Nai-irita ka ba kapag mayroong di-sumasang-ayon sa iyo?

5) Kinokondena mo ba ang mga pagtatama sa iyo?

6) Kung naiinsulto, rejected, o nasaktan ka, kadalasan ba ay tinatago o iniipon mo ito hanggang sa sumabog ka?

7) Kadalasan ba ay nakakaramdam ka ng depression o black mood?

8) Mas gusto mo ba na mag-isa kaysa may kasama?

9) Nakakaramdam ka ba kadalasan pakiramdam mo hindi ka gusto ng tao?

10) Mas gusto mo na maraming ginagawa kaysa wala?

Kung sinagot mo na “yes” sa hindi bababa sa pito, ikaw ay isang melancholic person. Phlegmatic naman kung puro “no.” Kombinasyon naman ng dalawa kung hati. Kung ang mga sumusunod na tanong ay parang hindi naman nakaka-relate sa iyo, malamang ay isa kang strong melancholic dahil natatagpuan mo ang tanong na hindi 100% true.

Bagaman hindi siguradong tama ang magiging resulta ng mga sagot mo sa mga tanong na ito (kailangan ay kilalang-kilala mo na kasi ang sarili at honest sa pagsagot), ay makakatulong ito para malaman mo ang iyong mga kalakasan at kahinaan, na maaari mong gamitin para lalo kang maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon at buhay-Cristiano.

Ano’ng Aking Gagawin sa Aking Natutunan?

by Pastor Felizardo Abanto

II Timothy 2:2—”And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.”

 

Sa talatang ito ay hinimok ni Apostol Pablo ang kanyang batang disipulong si Timoteo na ituro sa mga matapat na mga mananampalataya ang mga natutunan nito sa kanya. Sa ganitong paraan ang katotohanan ay napapasa mula sa isang henerasyon papuntang sa isa pang henerasyon. Nandito tayong lahat dahil may nagturo sa atin. Ang aking tungkulin ay ituro sa aking mga anak at ibang tao ang katotohanan. At ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak at ibang tao rin. Tuluy-tuloy lamang ito hanggang sa bumalik si Jesus. Iyon ang aking tinuturo noong nakaraan pang mahigit tatlumpung taon. Ang katotohanan mismo ay hindi nagbabago. Maraming binagong buhay ang katotohanang ito. Binago nito ang aking buhay, aking mga plano, aking mga motibasyon … lahat! Kaya ang mga bagay na aking itinuturo ngayon sa aking mga anak ay kapareho din ng mga katotohanang aking natutunan tatlumpung taon nang nakalilipas. Noong nakaraang buwan nang ako’y dumalo sa isang funeral service, habang ako’y nakikinig sa mensahe ni Pastor Mar Arias ng Bible Baptist Church Project 8, aking napagtanto na kaya ako naging isang hard core Bible Baptist ay dahil sa kanya. Siya ang aking ama sa pananampalataya. Naligtas ako sa kanyang preaching sa Las Piñas, Enero 23, 1977. Pagkatapos ay naging isa pa siya sa aking mga naging guro sa Bible Baptist Seminary sa loob ng tatlong taon. Isa pang Gamaliel sa aking buhay ay si Pastor Wen Secillano. Siya ang aking naging pastor sa unang limang taon ng aking pamumuhay bilang Cristiano.

What Am I Supposed to Wear?

by Mrs. Olivia Abanto

Ang panahon ay lumilipas, gayon din ang estilo. Ang kamangha-mangha ay ang standards ng Salita ng Diyos patungkol sa pananamit ay mananatili magpakailanman.

“Ano ba ang isusuot ko?” ang karaniwang tanong ng mga babae. Dahil nga sa pabalik-balik at palipas-lipas ng tinatawag na uso ng mundo, ang mga Kristianong babae ay nahihilo na rin. Halos 30 taon na akong Cristiano, at sa biyaya ng Panginoon ang pamantayan ko sa aking pananamit ay naisalin ko rin sa aking dalawang anak na babae. At ito ang pamantayan ng Salita ng Diyos. Tatlong bagay ang naunawa ko na pamantayan:

Una, modest o mahinahon na pananamit. Ang pagkilos ng babae ay konektado sa kanyang pananamit. Kung ang pananamit ay mahinahon mas malamang na ang pagkilos ay gayon din. Tulad, ang isang dalagang Pilipina na nakadamit ng baro’t saya ay hindi nababagay kumilos nang padalus-dalos. Lalo’t higit ang isang dalagang Cristiano. Hindi man baro’t saya ang kanyang isusuot ay kanyang pagtutugmain ang kahinahunan sa damit ng kanyang isusuot at nararapat na ang bawat sasabihin ay pinag-iisipan nang mabuti at ang bawat ikikilos ay maingat na ginagawa.

Pangalawa, may kahihiyan. Kung ang pananamit ay naghahayag ng mga pribadong bahagi ng katawan ito ay hindi pagpapakita ng kahihiyan. Hindi tayo naniniwala sa kasabihang, “If you have an asset, show it.” Nakita natin na kahit ang Moslem religion ay napakabuting halimbawa sa kanilang pananamit. Halos ang mukha na lamang nila ang ipinakikita sa tao. At sa ganitong paraan ay isang tulong rin sa mga lalaki upang hindi sila makapag-isip ng kahalayan sa kanilang puso. Kung ito ay ating kakasanayan ito’y isang paraan din upang matulungan ang mga kalalakihan na mabawasan ang karumihan ng kanilang pag-iisip.

Ikatlo at huli, may katinuan. Nakita natin sa panahon ng Panginoong Hesus na ang isang lalaking nakaharap sa Kanya na nakahubad ay wala sa katinuan, ngunit pagkatapos siya’y palayain ng Panginoon ay natagpuan siyang nakabihis at may matinong isip. Ang pananamit na tinutukoy ng Biblia na kakikitaan ng katinuan ay ang nagtatakip sa mga bahagi ng katawan na pribado. At ito ay ang tinatawag na long and flowing garments, hindi makikita o mapapansin ang kurba ng katawan.

Ano ba ang dapat kong isuot? May kahinahunan, kahihiyan, at katinuan. TBM