Sing It!: I AM

“I Am the Root of David, The Bright and Morning Star, I Am the Lion of Judah, I Am, I Am. “I Am Alpha and Omega, The Beginning and the End, The First and the Last, I Am, I Am. “I Am Faithful and True, I Am the Word of God, I Am the Lamb, … Continue reading Sing It!: I AM

Advertisements

Life Stories: Matutupad!

Siya na nakikikaing kasama ko ay tumayo laban sa akin.” Ang hulang ito ni David ay paulit-ulit na naririnig ni Jesus sa Kanyang isip. Ito na yata ang pinakamasakit na hula na dapat matupad—at matutupad—sa Kanya. Ang lalaking pinili Niya, pinagtiwalaan Niya, at minamahal Niya ang siyang magiging dahilan para Siya’y mamatay. Mamatay. Alam Niyang … Continue reading Life Stories: Matutupad!

Partnership: What is It?

Sa Tagalog ito ay ang “pagiging katuwang.” Katuwang—katulong, kasama, alalay, suporta, kabalikat—mga kahawig na salita nito na kung uunawain ay mga iba’t ibang ginagampanan ng isang katuwang. Ang katulong ay katuwang upang magpuno ng kakulangan sa kakayahan ng iisa. Ang kasama ay katuwang upang magdagdag ng tapang sa nag-iisa. Ang alalay ay katuwang na nagpapakita … Continue reading Partnership: What is It?

Baptist or “Baptwist”?

I Peter 1:18-19— “...But with the precious blood of Christ…” Napakahalaga ng ating kaligtasan dahil napakahalaga ng dugo ni Kristong ipinangtubos sa atin. Pero kung kumilos ang ibang “Baptist” ay parang walang kwenta ang kaligtasang ito. Dahil kung pinapahalagahan nila ang kaligtasan sila ay magiging mapagmahal sa nagligtas sa kanila, si Jesu-Kristo. Kung mahal naman … Continue reading Baptist or “Baptwist”?

Meditation on the Hymn “O, Zion Haste”

Ang awit na ito ay nagpatuloy hanggang sa ating panahon. Ito ay sinulat ni Mary A. Thomson (1834-1923), at nilagyan ng musika ni James Welch (1837-1901). Ang “O Zion, Haste” ay isa sa mga pinakakilalang awit patungkol sa missions. Kitang-kita sa puso ng mga Cristianong musikerong ito ang pag-ibig sa Dakilang Utos ng ating Panginoong … Continue reading Meditation on the Hymn “O, Zion Haste”

Sing It! “O, Zion Haste”

O Zion, haste, thy mission high fulfilling, to tell to all the world that God is light, that he who made all nations is not willing one soul should perish, lost in shades of night. Refrain: Publish glad tidings, tidings of peace; tidings of Jesus, redemption and release. Behold how many thousands still are lying … Continue reading Sing It! “O, Zion Haste”

CHURCH Facts

3,500 bagong churches ang nagbubukas bawat linggo sa buong mundo. 28,000 ang nagiging Cristiano araw-araw sa China. Noong 1950s may 1 million na Cristiano sa bansa ngunit ngayon ay umaabot na sa 60 to 70 million. 20,000 ang nagiging Cristiano araw-araw sa Africa. 70,000 ang nagiging Cristiano araw-araw sa buong mundo. Ratio ng Non-Christian to … Continue reading CHURCH Facts

GREAT QUOTABLES

Ang Sampung Utos ay hindi pinasimulan ng mga salitang “Kung ikaw ay nasa mood.”        —Laura Schlessinger Ang totoong dakilang tao ay siyang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon.—Paul Duffy   Mamuhay sa paraang gusto mo ring mamuhay ang iyong mga anak.—Michael Levine   Pag ang alak nasa loob, ang talino’y nasa labas.—English proverb Ang pinakapatunay ng pag-ibig … Continue reading GREAT QUOTABLES

LAUGH! Lighten Up

Ang mga sumusunod ay hatid sa inyo ng Reader’s Digest American Edition April 2000 magazine: Bilang isang 4th year teacher, sinisigurado kong marunong gumamit ng dictionary ang aking mga estudyante. Habang binabasa ang isang kwento ng malakas, nagtanong ang isang estudyante, “Ma’am Carson, ano’ng ibig-sabihin ng salitang ito?” “Tingnan mo sa dictionary,” aking sinabi. Tumingin … Continue reading LAUGH! Lighten Up

Intense Discipline vs. Training

Hindi matutumbasan ng matinding disiplina ang kawalan ng pagsasanay. Ang tamang pagsasanay ay gumagana o ume-epekto sa bawat bata. Ang pagpapabaya sa pagsasanay ay paggawa ng mga miserableng pangyayari para sa sarili mo at sa iyong anak. Dahil na rin sa di-pagkakaalam marami sa atin ang binabale-wala ang pagsasanay at umasa na lamang sa disiplina … Continue reading Intense Discipline vs. Training