Temperaments: Choleric Blends

ChlorSan Kailanman na paghaluin mo ang isang extrovert temperament at isang superextrovert, magtatapos ka sa isang makapangyarihang personalidad. Si ChlorSan ang pinakamalakas na natural na pinuno sa lahat ng kombinasyon ng temperament at pangkaraniwan ay siya ang napipiling lider ng isang grupo o organisasyon. Puno siya ng opinyon at may kakayahan para pasang-ayunin ang sinuman … Continue reading Temperaments: Choleric Blends

Advertisements

Meditation on the Song “Tell It to Jesus”

Napakahalagang manalangin—lahat ng nasa iyong puso at isip ay sinasabi mo sa Kanya—sa Dios. Ang personal na panalangin ang siyang pinaka-intimate na pakikipag-usap sa Dios, ngunit kung hindi natin maiisip ang kahalagahan nito ay magiging pahirap lang ito sa atin. Ang Post-Christian Era ang pinaka-emosyonal na bahagi ng ating kasaysayan; dito hindi walang halaga ang … Continue reading Meditation on the Song “Tell It to Jesus”

Pray Muna Ako, Ha?

Alas-siyete na nang umaga nang magising mula sa higaan si Rayford.  Ito ang unang araw ng kanyang pasok. Unang-unang araw at late pa siya! Napaupo na lamang siya. “Ray! Ano ka ba? Gising na!” narinig niyang sigaw ng ina mula sa labas ng kanyang kwarto. “Opo, Ma, sandali lang,” sagot niya. Kailangan niya pang magbasa … Continue reading Pray Muna Ako, Ha?

Who is the Real Me?

by Mrs. Olivia Abanto Maraming sinasabi ang ibang tao na mabuting katangian o kapintasan natin. Minsan nakakatuwa at minsan nakakasakit. Tinanong ko sa aking sarili, “Ako ba talaga ang sinasabi nila?” o kaya, “Hindi naman ako ganun.” Tinanong ko na rin ang sarili ko, “Sino ba talaga ako?” Sa marami nang pag-aaral at pakikinig, dumating … Continue reading Who is the Real Me?

Praying Alone

Ang pananalangin ay pwede nating gawin sa apat na paraan: kasama ang Iglesiya, ang iyong pamilya, iyong partner, at iyong sarili. Nakapanalangin ka na ba kasama ang iyong sarili? Nananalangin sa isang tahimik na paligid, kung saan walang nakakakita at makakaistorbo sa iyo. Sa lahat ng klase ng panalangin, ito na yata ang pinakamaganda ngunit … Continue reading Praying Alone

MISSIONS – South Korea: The Country Open Arms to Christianity

Ang Kristianismo sa Korea ay may maikli lamang na kasaysayan, ngunit pagkatapos ng mahirap na simulain ito ay nakita niyo ang paglago at tagumpay sa bansa. Pinahirapan ng mga relihiyong tradisyonal (Buddhism, Shamanism, at Confucianism) ang paglago ng Kristianismo sa bansa bagaman nagbago ito simula noong 1784 nang hamunin ito ng Roman Catholic Church, na … Continue reading MISSIONS – South Korea: The Country Open Arms to Christianity

LAUGH! Lighten Up

All from the Reader's Digest August 1994.   Mga ilang araw pagkatapos kong makipaglaro sa aking asawa ng golf sa unang pagkakataon, narinig ko siyang nakipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol doon. “Sana makalaro ko rin ang asawa ko ng golf,” sabi ng kaibigan niya. “Masaya kasama ang asawa ko doon,” sagot ng aking asawa. “Pero ang hirap … Continue reading LAUGH! Lighten Up