Talents, Talents, Talents…

Tayo ay nasa isang consumer-oriented society. Ang lagi nang tanong ng isang tao tungkol sa isang bagay, “May makukuha ba ako diyan?” At siyempre, sa isang church, no instant benefit, so why bother? Tapos kakanta ka pa? Magtuturo ka pa? “Napaka-effort naman niyan!” sabi ng mga maaarteng tao sa balat ng lupa. Kaya tayo, sapat … Continue reading Talents, Talents, Talents…

Advertisements

My Clock and My Calendar

Dalawang “C” ang may kaugnayan sa oras o time: ang mga salitang “clock” at “calendar.” Ang “clock” ay tumutukoy sa mga particulars—seconds, minutes, at hours. Ang “calendar,” sa kabilang banda, ay mga generalities—days, months, at years. But either way, makikita mo ang oras na nade-demonstrate. Also take in mind na may tinuturo sa atin ang … Continue reading My Clock and My Calendar

Before It’s Too Late

Spiritual leadership in the home starts now. by Joe White Kaunting gawain lamang ang mas fulfilling kahit na challenging, mas thrilling kahit na mas demanding, mas rewarding ngunit mas exasperating kaysa sa pagiging ama at ang responsibilidad ng pagiging ispiritwal na pinuno ng tahanan. Para sa akin, ang pagiging spiritual leader ko ay nagsimula sa … Continue reading Before It’s Too Late

Fathers: Thy Rod and Thy Staff… They Comfort Me?

Bakit ako ang may pinakamaliit na kwarto sa bahay?” reklamo ng trese-anyos na si Terry sa kanyang ama. “Lahat ng kaibigan ko anlalaki ng kwarto, samantalang ako naiipit na sa cabinet na ito!” “Manatili kang mag-reklamo nang ganyan, anak, at matutuwa kaming ilagay ka talaga sa totoong cabinet,” sagot ng kanyang ama. “Sa kabila nga … Continue reading Fathers: Thy Rod and Thy Staff… They Comfort Me?

Praying for Dad (A Story)

Father’s Day na. Iyon ang realisasyong pumasok sa isip ni Cristine ng idilat niya ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang alarm clock na kanina pa kumikiriring, at tumayo at binuksan ang switch ng ilaw sa kanyang kwarto. 5:30 na. Pinlano nila ng kanyang kapatid na si Calvin na gumising nang ganito kaaga. May mahalaga … Continue reading Praying for Dad (A Story)

A Father’s Greatest Gift by Charles F. Stanley

Maraming klase ng regalo ang binibigay ng mga ama sa kanilang mga anak. Bilang mga Cristiano, alam natin na ang pinakamahalagang regalo sa lahat na ibinigay ng ating makalangit na Ama ay pagpapadala ng Kanyang Anak na si Jesu-Kristo: ang Kanyang pagkamatay sa krus ay nagbigay ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. (Romans 6:23) Samantalang … Continue reading A Father’s Greatest Gift by Charles F. Stanley

Children are Fragile–Handle with Care (for Fathers)

Translated from Family Walk, published by Walk Thru the Bible Ministries and Zondervan. Kahit ngayong siya ay binata na, naaalala pa rin ni Ray Marshall ang masasakit na salita ng kanyang ama. Napagtanto niya ngayon na hindi ibig ng kanyang ama na saktan siya, ngunit ramdam pa rin ni Ray ang sakit na kanyang naranasan … Continue reading Children are Fragile–Handle with Care (for Fathers)