My Clock and My Calendar

clockcalendar

Dalawang “C” ang may kaugnayan sa oras o time: ang mga salitang “clock” at “calendar.” Ang “clock” ay tumutukoy sa mga particulars—seconds, minutes, at hours. Ang “calendar,” sa kabilang banda, ay mga generalities—days, months, at years. But either way, makikita mo ang oras na nade-demonstrate. Also take in mind na may tinuturo sa atin ang dalawang “C” na ito sa ating paggamit ng oras.

Your Clock. Ito ay tumatayo sa kung paano mo ginagamit ang bawat segundo, minuto at oras na mayroon ka. Maaaring isipin mo na porke ang mga ito ay mga maliliit na bahagi “lang naman” ng oras natin ay gagamitin natin ito sa bagay na basta gusto nating gawin. Maaaring gamitin mo ang ilang segundo para makapagsinungaling, makapagmura, makapangopya sa test o kung anong sandali lang naman na mga bagay. Ang mga minuto pwedeng gamitin sa pagtingin ng mga “larawan” sa Internet, sumilip sa mga bagay, tao, o pangyayaring hindi dapat silipin; o mga oras sa “counter strike,” “Friendster,” “Youtube,” panonood ng TV, pakikipagdaldalan sa kapwa, kaysa magbasa at mag-aral ng Bible, manalangin, makinig sa preaching, o mag-aral para sa school. Pero ang Ephesians 5:16, hindi nagkukulang sa paalala: “Redeeming the time, because the days are evil.” (KJV) Ginagamit mo ba ang bawat segundo, minuto at oras mo para sa Dios?

Your Calendar. Ito ay sumasaklaw sa paggamit mo ng bawat araw, linggo, buwan, at taon na dumaan sa buhay mo. Sa araw ba na ito ay may project ka na natapos, o itinulog? Sa linggo o buwan bang ito ay nakagawa ka ng accomplishment sa iyong buhay-Cristiano,  o nakagawa ka ng malaking pagkakamali sa buhay mo? Sa taon bang ito ay nakapagdala ka na ng kaluluwa kay Kristo, o nakapagdala ka ng kahihiyan sa iglesiya at iyong patotoo?

“Whatsoever ye do, do all to the glory of God.” (1 Corinthians 10:31)

Pareho bang para sa Dios ang iyong “clock” at iyong “calendar”?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s