Talents, Talents, Talents…

Tayo ay nasa isang consumer-oriented society. Ang lagi nang tanong ng isang tao tungkol sa isang bagay, “May makukuha ba ako diyan?” At siyempre, sa isang church, no instant benefit, so why bother? Tapos kakanta ka pa? Magtuturo ka pa? “Napaka-effort naman niyan!” sabi ng mga maaarteng tao sa balat ng lupa. Kaya tayo, sapat na sa atin ang um-attend (at least all meetings!), makinig sa preaching, matuto, at uuwi pagkatapos!

Talents, talents, talents… ginagamit mo ba kung anong kakayahan mo para kay Lord? O patumpik-tumpik ka lang diyan? Hopeless ka kapatid. Huwag ka sanang matulad sa nangyari sa isang lingkod sa Parable of Talents sa Matthew 25:14-30. Hindi naman kita tinatakot. Nais ko lamang ipakita sa inyo na hindi lang pera ang kailangan ng gawain ng Dios, kundi mga talentong ipapagamit sa Dios. Kung marunong kang magturo, ba’t hindi ka magturo? Kung marunong kang umawit, ba’t di sumali sa choir o mag-special number? Kung marunong kang magpatawa, bakit hindi mo iyan gamitin para pasayahin ang mga kapatid mo sa Panginoon? Lahat ng kakayahan natin, mukhang maliit man sa paningin ng tao, at malaki sa paningin ng Dios, dahil Siya ang nagbigay sa iyo niyan. Gamitin mo na, ha? =)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s