Where Is Your Heart?

Para malaman ko kung nasaan, hindi muna iyan ang aking itatanong. Ito ang itatanong ko— “Where is your treasure”? Kapag nalaman ko na kung saan napupunta ang pera mo, alam ko na rin kung nasaan ang puso mo. Sabihin mo na sa mga assignments at projects napupunta ang iyong pera, at alam ko na nasa pag-aaral ang iyong puso. Sabihin mo na sa mga pogs, jollen, at computer games napupunta ang baon mo, at alam ko na nasa paglalaro ang puso mo. Kapag tumataas ang bill niyo sa bahay dahil sa TV, masasabi kong in-love ka sa TV. At kapag sa pamilya mo napupunta ang lahat, ang pamilya mo ang tanging nasa puso mo.

Gaano kalaki ang napupunta sa gawain ng Panginoon mula sa iyong salapi? Ganoon din kalaki ang puso mo para doon. Kung ni tithe hindi mo mailagay sa iyong offering envelope, wala kang pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Ang tunay na may puso sa Gawain, yung bata na ibinigay ang lahat kanyang tinapay at isda kay Jesus (John 6:5-11), at yung matanda na ibinigay ang dalawang kusing sa templo, bagaman iyon na ang lahat ng kanyang ikinabubuhay (Luke 21: 1-4). Ikaw, ganito rin ba ang puso mo?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s