Obedience or Disobedience?

by Sis. Ella May Calderon

“…[F]or rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry…”

(1 Samuel 15:23)

Disobedience. Simpleng pagsuway lang, pero hindi maliit iyon. Kung titingnan natin, pagsuway ang ginawa ni Saul sa kwentong ito. Ano nga ba ang nangyari? Inutusan kasi ng Diyos si Saul na patayin lahat ng mga Amalekites—lalake, babae, matanda, bata, buntis, maysakit o wala, pati hayop—walang ititira. Pero ano ang ginawa niya? Hindi niya pinatay ang mga magagandang hayop at mismo ang hari—in short, sumuway siya. Kung tutuusin ay mayroon naman siyang magandang intensyon (sayang nga naman yung mga tupa’t kambing)—pero ano ba ang sabi ng Diyos? “To obey is better than sacrifice.” Pero bakit kaya ang simpleng pagsuway na ito ay tinawag na agad Niyang “rebellion”? Dahil alam ng Diyos ang nasa puso natin.

Ano bang kinalaman ng pagsunod sa giving? Unang-una, ang pagbibigay ay inutos. Kaya pag nagbigay ka, sumunod ka na noon. Pero hindi lamang pera ang maaari nating ibigay. Kasali sa giving ang oras, talento at ung service natin.

Gusto ng Diyos na paglingkuran natin Siya. Gusto Niyang ibigay natin sa Kanya ang buhay natin. At kasali sa paglilingkod ang pagsunod. Maraming inuutos sa atin ang Diyos at isa nga rito ang pagpapasakop sa awtoridad. Awtoridad—sa eskwela, ang principal; sa munisipiyo, ang mayor; sa probinsya, ang gobernador; sa bansa, pangulo; sa bahay magulang, at sa church, ang pastor at mga guro. Awtoridad. Mahalaga na ito’y sundin.

Tulad nga ni Jesus: Sumunod Siya sa mga utos ng gobyerno na hindi naman laban sa Salita ng Diyos. May mga pagkakataon na maaari nating hindi sundin—yun ay kung laban ito sa Salita ng Diyos. Ngunit kung hindi, dapat tayong sumunod, lalo na sa mga pinuno natin sa iglesiya. Hangga’t hindi taliwas sa Bibliya ang utos sa atin, dapat sumunod tayo. Tandaan natin, wala naman silang iuutos na ikapapahamak natin. Kahit na hindi natin nauunawaan kung bakit, hangga’t wala namang mali, sumunod tayo. Isa pang ’di natin dapat kalimutan, ang pagre-rebelde ay tulad ng witchcraft (pangkukulam). Ibig-sabihin, ayaw ng Diyos ng pagsuway. Isipin natin, “Hindi naman tao ang talagang pinaglilingkuran ko, kundi ang Diyos.” And speaking of God, mayroon ba tayong dahilan para sumuway sa Isa na nagbigay ng buhay at kaligtasan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s