Such An Honor!

by Elijah Abanto (written in 2010)

“Such an honor!” iyan ang sinasabi ng mga nagsasalita ng Ingles kapag nami-meet nila ang mga taong iginagalang at kinikilala nila. Sa Tagalog ay, “Ikinararangal ko.” Alam ko na everyone of us has his own “such an honor.”

Sino sa tingin niyo ang dapat nating ikarangal? Para sa akin, kung mayroong akong mga pinaka-ikararangal na makilala at makasama, isa rito ang aking pastor—si Bishop Felizardo Abanto. Ikinararangal ko siya hindi lang sa pagiging isang mabuting ama niya sa akin (na isang pisikal na aspeto), kundi sa pagiging isang pastor (na isang ispiritwal na aspeto). Siya ang pastor na tunay na gumagabay, nagtuturo, nagtatama, nagsasaway, at nagiging halimbawa.

Anyone who really knows him ay alam na isa siyang karangal-rangal na tao. A man already fifty-three years in the world, 33 years sa ministry, 27 years na kasama ang nag-iisang asawang si Sis. Olivia, gayundin ang ekperyensyadong pagmamagulang sa 7+ anak (kasama yung mga “ampon”). Anyone who doesn’t know him really will misunderstand him and misunderstands him. Throughout his Christian life, marami nang mga tao ang sumalungat, kumalaban, nanira sa kanya, all because they misunderstood him o kaya naman dahil sa kanilang mga personal na interes. Ngunit ang kahit sinong nakakakilala sa kanya nang totoo ay naiintindihan at naniniwala sa kanyang mga aksyon.

He is not without flaws, however. Isa din lang si Pastor sa mga makasalanang tinubos ng dugo ni Kristo. Siguro kaya siya naiba sa iba dahil may sarili siyang pag-iisip—sa ibang mga salita, hindi siya naaapektuhan, hindi siya nahahawa, at hindi siya nakokontrol, ng mga opinyon at tingin ng mga tao. Sabi nga ni Pastor Goden sa isang pangangaral niya, “Totoo siyang tao.” Kapag naisip niyang gawin ang isang bagay ay gagawin niya talaga lalo na kung may backing ng Salita ng Diyos—at lagi namang mayroon.

Paanong iba? Mga bagay na hindi dumating sa hinawa ng ibang mga lingkod ng Panginoon ay naisip niya: church fasting, pagsasama ng mga bata sa worship, strict standard sa music, clothing, at dancing. Marami pa siyang paniniwala na pagdating sa iba ay isa lamang maliit na bagay at hindi na dapat binibigyan ng masusing pansin.

Kahit ang mga nag-o-oppose sa kanya ay hindi maikaila na mayroon siyang “say.” Sa asawa pa lang, sino’ng sa kanya’y pipintas? Sa mga anak, sino’ng magsasabi na he is wrong in raising up his kids to serve God? Ang pitong anak niya, maging ang sinuman na napapatira sa bahay niya, ay hindi maiwasang magustuhan ang maglingkod sa Panginoon. Sa mga miyembro, sino’ng magsasabi na nagkukulang siya sa mga ito? Besides, halos-lahat ng mga na-win at na-train niya at nahiwalay sa kanya pagdating sa ibang mga iglesiya ay nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Examples? Si Bro. Jun Cruz at pamilya niya, mga kapatid ni Sis. Olive, ang pamilya ni Bro. Reyvie Manalo, ang pamilyang Ping, Gula family, pamilya ni Bro. Tony Ganzon, at marami pang iba. Kung sa ipagmamalaki lang ay maraming ipagmamalaki si pastor, kasama na ang malusog niyang katawan. 🙂

He doesn’t need to use other “famous” names to avail a reputation. Kung mayroon man siyang pangalang gagamitin na hindi kanya, ay pangalan iyon ng Diyos—sa pangangaral, sa pagtuturo, sa pakikipagkapwa atbp. Nabanggit niya nga minsan na nung magbanggit pa siya ng ibang pangalan (na hindi naman niya intensyong gamitin) ay nagkaroon pa siya ng aberya. All he needs to use is his name and God’s and there he is—a pastor with his own reputation.

Si Pastor ay isa lamang ding tao na nakakagawa ng mali, ngunit hindi natatapos doon ang pagtakbo ng kanyang buhay. Gagamitin niya itong hakbangan upang makapagpatuloy sa buhay. At hanggang mamatay siya ay hindi siya titigil na maglingkod. Para sa kanya, walang panahon magpasarap, bukod nga lang pag tulog, kumakain, nanonood ng TV, at nakikipaglaro sa mga anak at apo. Bawat araw ay may importanteng gagawin, may dapat tapusin.

Oh, such an honor to have a pastor like that! A pastor who cares for his flock, and counts himself accountable to the higher Shepherd, who is Jesus.

For all these things God is to be thanked. God is his strength, his refuge, his Father. Mapalad si Pastor dahil sa kanya ipinagkatiwala ang ganitong mga bagay. Dahil sa kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay niya, naisip ko na hindi ko na kailangang yumaman pa sa salapi, basta ako, ang pamilya ko ay naglilingkod at naninindigan sa Panginoon.

I just pray na gamitin pa siyang patuloy ng Diyos at mas gamitin pa. And I hope that the “years grow by,” ay patuloy siyang tumayo para sa katotohanan—maliit man o malaki—kahit na ang kapalit ay negatibong opinyon ng tao.

Now that’s really such an honor!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s