Win Over Lust!

by Elijah Abanto

Moral purity. Lust. Dalawang salita na silangan at kanluran ang layo sa isa’t isa. Magkasalungat. Laban sa isa’t isa. Hindi lang mga hindi ligtas ang nasa gitna ng mga bagay na ito; maging mga Kristiano ay hindi exempted. Mula pa noong mga simula ng iglesiya sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ngayon, ang problema ng kadalisayang-moral at pita ng laman ay patuloy na hinaharap ng mga tao. At nakalulungkot, maraming mga kabataan at mga matatanda—maging mga Kristiano—ay nabibigong panatilihin ang kanilang kadalisayan at sumusuko sa kapangyarihan ng pita ng laman. Sa mga kabataan, ay paggawa ng hindi dapat habang hindi pa ikinakasal; sa mga matatanda, ay ang pagiging hindi matapat sa asawa, gayundin ang pagli-live-in. At lalo na sa panahon natin ngayon, kung saan nadagdag na ang telebisyon, radyo, kompyuter, at babasahin bilang impluwensiya, ay lalong naging matindi ang pressure sa bawat tao na magpatalo sa mga suwestiyon ng sanlibutan at ni Satanas.

Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung kilala mo na si Jesus bilang iyong Tagapagligtas at Panginoon, may lakas ka upang magtagumpay laban dito. Tulad nga ng sinasabi ng Philippians 4:13: “Kaya kong gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin.” Tulad ng kwento ng isang Kristiano na ang pangalan ay si Charles R. Swindoll, isang long-time pastor at preacher at founder ng kilalang programa sa radyo, ang Insight for Living. Kung iniisip niyo na kayo lamang ang dumadaan sa ganitong struggle, think again. Maging ako. Kahit si Charles Swindoll ay dumaan rin dito. Ngunit siya’y nagtagumpay. Maaari ka ring magtagumpay. Ito ang kanyang kwento.1

Si Charles at kanyang asawa ay ikinasal noong Hunyo ng 1955. Bata pa sila noon, at halos-kakatapos lamang niyang mag-aral sa kolehiyo. Hinarap ni Swindoll ang pangangailangan na tuparin ang kanyang obligasyon sa militar. Noong panahon niya ang pagmi-militar ay hindi isang pagpipilian kundi isang requirement na kailangang tuparin. Dahil ang kanilang takdang oras ay mas pabor sa kanyang sitwasyon, ay pinili niya ang Marine Corps … isang katungkulan na hindi kilala sa pagiging dalisay sa moral na aspeto.

Ipinangako sa kanya ng nag-recruit sa kanya na kung dito niya tutuparin ang kanyang military obligation, ay hindi na niya kailangan pang lumabas ng bansa. At dahil siya’y kasal nga, ang ganoong pangako ay pabor sa kanya, dahil talagang maligaya siya sa kanyang buhay-may-asawa, ang huling bagay na ninanais nilang dalawa ay ang sapilitang mahiwalay sa isa’t isa. Nais niya talagang makasama ang kanyang asawa. Ngunit, dahil sa mga bagay na mahaba kung ipapaliwanag pa, ay natapos siyang walong libong milya ang layo mula sa tahanan. Inistasyon siya sa may Japan nang lagpas isang taon, at sinalubong siya ng sekswal na tukso sa hindi niya pa nasaksihang paraan.

Bago siya bumaba sa isla ng Okinawa ay hinarap siya ng isang matinding pagde-desisyon. Sa panahong iyon ay maninirahan siya sa lugar na kilalang walang Diyos ang istilo ng pamumuhay. Ang mga sakit na may kaugnayan sa pakikipag-sex ay talamak sa islang iyon. Ang pakikipaglampungan sa isang babae mula sa lugar na iyon ay hindi na kataka-taka. At hindi na rin nakapagtataka kung ang mismong chaplain na dapat ay nagtuturo sa mga sundalo ng tungkol sa kadalisayan ay magbiro na lamang at sabihin pa sa iyo kung saan bibili ng isang shot ng penicillin. Ito ang tunay na mundo, ika nga.

Ngunit alam niya ang utos ng Diyos (1 Thessalonians 4:3-6). At para magtagumpay siya, una muna niyang binigyang pahalaga at rangal ang utos ng Diyos,2 isang prinsipiyo na makikita sa Matthew 5:17. At dahil sa desisyon niyang sundin ang utos ang Diyos, ay nangibabaw ang pag-ibig (love) niya para sa kanyang asawa at pamilya imbes na ang pagiging makasarili (selfishness) at matupad ang pita ang laman.

Mula rito ay naisip niya na isa sa mga utos ni Jesus ay ang huwag magnasa (Matthew 5:28-30). At kung masusunod niya ito ay hindi niya dapat sundin ang gusto ng kanyang laman (self-indulgence), dapat siyang magkaroon ng kontrol sa sarili (self-control), kaya naman kailangan niyang maging matigas sa kanyang mga emosyon. In-apply niya ang prinsipyo ng Matthew 7:13-14, kung saan iniutos ni Jesus na piliin ang makipot na daan. Nagkaroon siya ng iisang isip na hinding-hindi siya lalapit o hahawak sa babae na hindi niya asawa (decisiveness). Kahit na pagbili lamang ng softdrink ay hindi niya gagawin kung available lamang ito sa mga club ng lugar na iyon. Alam niyang maraming magagandang babae roon sa pisikal, huwag nang banggitin ang lagpas limang libong lugar ng prostitusyon roon, na maaaring magpadalawang-isip sa kanya at tumalo sa kanya (double-mindedness). Dapat siyang mag-ingat mula sa lebadura (Matthew 16:6), at alam niya na “ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong tumpok” (1 Corinthians 5:16), kaya naman hindi niya hinayaan na magkaroon ng pagkakataon na ang tukso ay lumusot sa kanya, na mag-re-resulta sa kanyang kahinaan (weakness).

At upang hindi magkaroon ng mga panahon na walang ginagawa, ay ginawa niyang abala ang sarili sa mga bagay na wholesome, may kabuluhan at magpapanatili sa kanya na aktibo at masaya. Pinagyaman niya ang kanyang mga musical abilities at dahil doon ay mas naging magaling siya sa mga instrumento. Dinisiplina niya rin ang sarili sa isang athletic program, at kadalasan siyang nakikipag-usap sa mga kalalakihang may kaparehong pag-iisip at paniniwala. Higit sa lahat ay dinisiplina niya ang sarili (Matthew 6:1-18) na manalangin at magbulay-bulay sa Salita ng Diyos, na nagbigay sa kanya ng pananampalataya (faith) at hindi kawalang-paniniwala (unbelief) sa mga pamantayan ng Diyos. Kailangan niya ring harap-harapan na tanggihan ang mga bulaang pilosopiya ng mga tao (Matthew 7:15-16) na gagawin talaga ang lahat sumuway lamang siya sa malinaw na utos ng Diyos; kaya naman, naiwasan niya ang pagiging hindi maingat (carelessness), at natuto siyang maging alerto (alertness).

Alam niya na ang kasal ay isang marangal at banal na bagay, kaya naman, hindi siya gagawa ng bagay upang ito’y sirain (Matthew 19:4-6). Sa Okinawa, hindi maiwasan na mismong mga babae pa ang lalapit sa kanya, at bilang isang Kristiano, mahalagang igalang ang mga tao, gaano man sila makasalanan. Ngunit kung ganito ang sitwasyon, at gusto niyang umiwas sa kasalanan, ay kailangan niyang maging matigas sa salita sa mga ito—kundi ay masusukol siya. Dahil nilagay na niya ang sarili sa kaisipang ito, ay nagkaroon siya ng higit na katapatan (loyalty) hindi lamang sa kanyang asawa’t pamilya, kundi sa Diyos at sa bawat taong nakakasalamuha niya.

Sinabi nga niya, “Siguro kung hindi ko napagtagumpayan ang sekswal na pagnanasa noong mga panahon na iyon, ay wala ako sa ministry. Dahil sa tagumpay na ito kaya ako may lakas at tapang upang tumayo para rito.” Nais mo rin bang panatilihin ang iyong moral purity? Manalig ka lamang sa Diyos at isaisip ang mga prinsipyong isinabuhay ni Swindoll na base sa Biblia at matitiyak ko sa iyo na magtatagumpay ka. Mahirap, oo, ngunit rewarding. “Paano kung hindi ko napanatili? Nagkaroon na ako ng karanasan!” Hindi pa huli ang lahat. Once you confessed your sins to God, magiging dalisay ka muli sa Kanyang paningin, at mula doon ay maaari mo nang simulan ang buhay na dalisay. Besides, kung nagtagumpay si Swindoll, bakit hindi ikaw?

 

—————————————————————————————————————————————

1Ang kwento ay base sa kanyang personal na pagkikwento sa pp. 17-21 ng kanyang booklet, Moral Purity, inilathala ng Insight for Living at dinistribute ng Multnomah Press. ©1985, 1986 Charles R. Swindoll.

2Ang mga prinsipiyo (na nasa boldface) kasama ang mga katangiang bunga nito at kasalungat nito (na naka-italicize), gayundin ang mga ginamit na talata sa Biblia, at base sa booklet na Keep My Commands: If Ye Love Me.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s