A Positive Fear?

Alam nating lahat na maraming negatibong epekto ang takot. But then nitong mga nakaraang araw ay na-realize kong may mga ilang sitwasyon kung saan nakatulong sa akin ang takot upang gawin ang nararapat.

Sa mga oras na ito ay kakatapos ko lang na gawin ang chapter 5 ng aking thesis, and you know why? Natatakot ako na baka sermonan ako ng aking professor. Natakot ako na baka pagalitan ako ng teacher ko sa missions pag hindi nadagdagan ng laman yung PowerPoint presentation kaya yun. Natatakot ako na walang matutunan ang aking mga estudyante sa Good News kaya naman gumawa ako. Halos-lahat ng aking mga nagawa nitong nakaraan ay dahil natakot ako.

That’s a common thing. Maraming natatakot na bumagsak kaya gumagawa ng project at assignment sa school. Maraming natatakot na parusahan ng magulang kaya susunod na lang sa kung ano’ng sasabihin.

I just wonder kung bakit kaya hindi mangyari na matakot ang karamihan sa mga Kristiano sa Diyos para sa Kanya’y sumunod. Kaya silang takutin ng makasalanang tao ngunit hindi ng makapangyarihan at banal na Diyos. I just wonder.

Kung mayroon man tayong dapat katakutan iyon ay ang Diyos. Takot, hindi dahil paparusahan Niya tayo kapag hindi tayo sumunod, kundi, dahil banal Siya at hindi natin hahayaan na mapahiya Siya dahil sa walang kabuluhan nating mga aksyon at inaksyon.

“The fear of the Lord is the beginning of wisdom,” sinasabi ng Proverbs. Very true. Fear of the Lord is the only positive fear a man can have. Ang takot sa Diyos ang magdadala sa atin sa lugar kung saan hindi na tayo natatakot sa kung ano’ng gagawin sa atin ng tao dahil alam natin kung ano’ng maaaring gawin ng Panginoon.

Nawa kung matatakot man tayo, sa Diyos na. It will teach us to obey Him no matter the cost.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s