Straight from the Pastor’s Heart

by Pastor Felizardo Abanto (Written 2010)

Nitong nakaraang taon, sa huling gabi ng ating Family Camp sa Iba, Zambales, nagkaisa ang mga pastor na iboto ako bilang susunod na camp director. Dahil sa kontrobersyal na pangyayari noong unang gabi, naisip ko na ang Proverbs 22:28 ang nararapat na tema ng ating camp, na nagsasabing, “Remove not the ancient landmark which thy fathers have set.” Aking naisip na hindi natin dapat alisin ang mga paniniwala at kasanayang ating natutunan mula sa ating mga Baptist na tagapagturo. Ang mga doktrinang pam-Baptist na atin nang niyakap at iningatan sa loob ng 30 taon ay nasa ilalim na ng pag-atake.

Ang mga gusaling itinayo ng mga ama ay winawasak na ng mga anak, na iniisip na ang dakilang gusaling ito ay nawawalan na ng gamit at nawawalan na ng kaugnayan. Hindi na posible na hindi magbago, sinasabi nila, dahil nagkaroon na ng “paradigm shift” pagdating sa “missiology,” o isang pagbabago sa kung paano natin maaakay ang sanlibutan para kay Kristo. AKO AY LABIS NA TUMUTUTOL. Ang bagay na nakikita kong kulang sa ating paglilingkod ay hindi ang paraan ng sanlibutan. Hindi solusyon ang i-adapt ang ‘Pentecostal’ na paraan ng pagsamba o idagdag ang musika ng mundo sa ating mga pagtitipon. O ang ipaubaya na ang ating minamahal na King James Bible sa mga hindi ligtas, pagano, at sariling-pakilala lamang na mga “Bible scholars.” Ang tunay na solusyon sa ganitong mga panahon ng pag-kompromiso, kasama ang mga taong nakikisimpatya at humahanga rito, ay ang mapasa-ating-buhay ang KAPANGYARIHAN NG DIYOS! (Acts 1:8) Wala ang mga apostol nang marami sa ating mga modernong mga kagamitan at pamamaraan, ngunit kanilang nadalhan ng ebanghelyo ang buong kilalang mundo noon dahil nasa pagmamay-ari nila ang kapangyarihan ng Diyos! Kaya naisip ko na ang dapat na topic sa camp ay ang ating mga markado nang paniniwala at kasanayan:

1) Ang KJV 1611

2) Ang local NT Baptist Church

3) Biblical Separation

4) Godly Music

5) Biblical Standards

Nitong taon, noong kami ay dumalo sa Bible Conference sa Berean BBC, Molino, Bacoor, na pinagpapastoran ni Medel Barrera, sina Dr. David Cloud at Pastor James Barker ang mga panauhing tagapagsalita. Marami sa mga mensahe ni Dr. Cloud ay tungkol sa kung bakit natin pinanghahawakan ang King James Bible. At ako’y nagulat nang makita ko ang mga DVD ni Dr. Cloud na ibinebenta. Alam niyo ba kung ano ang mga topic ng kanyang mga DVD?

  • Why We Hold to the King James Bible 1 & 2
  • Biblical Separation
  • Dressing for the Lord
  • Music: Distinguishing Between the Sacred and Contemporary Styles
  • Sound Christian Music vs. Contemporary Christian Music
  • Dangers of Contemporary Christian Music

 

Sa mga DVD na ito ay ipinangaral ni Dr. Cloud ang halos-lahat ng mga paksa na aking naisip sa camp bukod sa isa, yung tungkol sa Local Church. Paano’ng ang isang mangangaral sa Pilipinas at isang mangangaral mula sa Amerika ay mag-iisip tungkol sa parehong mga paksa na dapat mabigyan ng diin ngayon? Hindi lang iyon, naniniwala rin si Dr. Cloud sa pagfa-fasting ngayon, tulad ko.

Naniniwala akong ang Diyos ay nandirito sa bagay na ito. Nais ng Diyos na tayo ay makipaglaban para sa pananampalatayang ipinagkatiwala sa mga santo. Nais ng Diyos na ang lahat ng mga independent Baptist sa buong mundo ay gumawa ng isang pagtindig laban sa mga modernong patibong ng diyablo.

Mga kapatid, at mga miyembro ng Capitol Bible Baptist Church, nawa tayo ay makilala bilang mga “Tagapagtanggol ng Pananampalataya at ng King James Bible.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s