Dad, I Love You

by Charles R. Swindoll Sa panahon kung saan binibigyang-diin ang pantay na mga karapatan at pantay na oras, tama lamang na bigyan ng tamang atensyon ang mga ama. Nitong nakaraang buwan ang mga ina ang nakatayo sa entablado. Alis, mga kababaihan … bigyang-daan ang mga kalalakihan, o piling grupo ng mga kalalakihan—mga ama. Tama lamang … Continue reading Dad, I Love You

Advertisements

Dads, Front & Center

by Charles R. Swindoll Sa libro ni Charlie Shedd, Promises to Peter, ay sinasabi niya kung paanong ang pamagat ng kanyang mensahe sa pagmamagulang ay nagbago nang maranasan niya ang pagiging ama. Noong mga unang taon ng kanyang pangangaral, bago siya maging ama, tinawag niya itong, “Paano Palalakihin ang Iyong Mga Anak.” Maraming mga magulang … Continue reading Dads, Front & Center

Are You Like Jesus?

Madalas, tayong mga kabataan ay magaling sa maraming mga bagay bukod nga lang sa kung paano natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating magulang, partikular sa ating mga ina. Kapag tatanungin tayo kung mahal natin ang ating ina, kadalasan ay sasabihin nating “Oo,” pero nabibigo tayong ipakita ito. And every time we try, we always … Continue reading Are You Like Jesus?

A Mother’s Greatest Gift

by Dr. Charles F. Stanley Bilang mga magulang, nais natin na ang ating mga anak ay maglaan ng oras kasama natin, makipag-usap sa atin, at manatiling malapit sa atin habang buhay. At mas mahalaga, nais natin silang gustuhin din ang kaparehong bagay. Ngunit kung hindi natin sila iibigin nang walang pasubali o kondisyon ngayon, malamang … Continue reading A Mother’s Greatest Gift

Jesus Loves You, Mother!

Madalas ay hindi mahusay ang mga anak sa pagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang, partikular na sa mga ina. Maaari mang wala lang ito sa mga ama, ngunit napakahalaga nito para sa mga ina. Tulad na nais niyang ipakita ng kanyang asawa ang pagmamahal nito sa kanya, nais din ng isang ina na … Continue reading Jesus Loves You, Mother!

The Power of Story

Sinabihan tayong makinig; kaya naman sinisikap nating makinig. Ngunit hindi doon nagtatapos; kahit ang nagsasalita ay dapat na ginagawa ang nararapat upang talagang makinig ang tao, hindi basta napipilitan lamang. May nagsabi ngang isang professor ng isang Christian university sa US, “Kasalanan ang i-bore ng guro ang estudyante habang pinepresenta niya ang katotohanan.” The truth … Continue reading The Power of Story

Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

by Charles R. Swindoll Nakakamangha na ang mga isyung binigyang-pansin ni Kristo sa Kanyang pangangaral noong unang dantaon ay may kaugnayan pa rin sa ngayon tulad noong una Niyang sinabi ito. Pagpatay (Matthew 5:21-22) at kaguluhan (vv. 23-26). Paghihiwalay (vv. 27-32) at mga kasinungalingan (vv. 33-37). Ngayon ay pag-usapan natin ang huli. Patungkol sa mga … Continue reading Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

I’m Going to Church If…

Isa nang karaniwang tanong para sa atin ang, “Bakit hindi ka naka-attend nung Sunday?” At siyempre karaniwan na rin ang litanya ng mga paliwanag na “Ganito kasi” o “Kasi ganito” kung saan ang tao ay walang magawa kundi sa bandang huli ay itango na lamang ang kanyang ulo. Thankfully, I’m the one who asks and … Continue reading I’m Going to Church If…

Straight from the Pastor’s Heart: The Purpose of Going to Church

by Pastor Felizardo Abanto John 20:19-23, 26 Ang ating binasa (mula sa John) ay nagpapakita kung ano ang nami-miss natin kapag hindi tayo uma-attend ng kahit isang service. Nung um-absent si Thomas noong Linggo ng gabi ay doon unang dumating si Jesus. Dahil sa hindi niya pagdalo ay na-miss niya ang blessing na sana ay … Continue reading Straight from the Pastor’s Heart: The Purpose of Going to Church