Ways to Appreciate

Nang tingnan ko ang Tagalog translation ng appreciate sa Lingvozone (http://www.lingvozone.com), isa sa mga ipinakita nito ay “pagpapasalamat.” Pinag-isipan ko iyon nang maigi— ”pagpapasalamat”? Pagkatapos ay ito ang naging kongklusyon ko: Ang “appreciation” ay pagpapasalamat; ngunit higit pa roon ay pagpapasalamat na may kakabit na gawa upang ipakita ito.

Mayroon bang isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan ngayon? Then you must appreciate him. Paano? Alam kong mayroon na kayong naiisip, ngunit hayaan niyong ibigay ko pa rin ang ilan sa mga paraan para magawa niyo ito:

  • Sinsero kang magpasalamat sa kanya. Maraming klase ng “Thank you,” kabilang na doon ang simple at ang taos sa pusong pasasalamat. Mas maganda kung taos sa puso. Makikita ito sa ekspresyon ng iyong mukha at katawan.
  • Ibili mo siya ng kahit ano’ng alam mong gusto niya. May isa akong naging schoolmate sa Bible school na napakabait sa akin. Kaya paminsan-minsan ay binibilhan ko siya ng egg pie mula sa bakery o kaya suman, o kakanin. Ngumingiti siya nang malapad kapag ginagawa ko ito.
  • Mag-presentang tumulong. Matutuwa din siya kapag ganito. Maaari siyang tumanggi nang magalang, ngunit sa puso niya ay natutuwa siyang may gustong makibahagi sa ginagawa niya.
  • Sulatan siya. Minsan ay mas madaling ipahayag ang iyong appreciation sa pamamagitan ng sulat. Hindi naman kailangan na talagang sulat per se, pwedeng tula, o kaya ay kwento.
  • Patawanin mo siya.

Ipag-pray mo siya. Hindi ko mapigilang ilapit ang isang tao sa Dios sa panalangin kapag may nagawa siya sa aking kabutihan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s