Honoring and Being Honored

Bawat isa sa atin ay may tinanggap na isang dakilang tungkulin. Pag sinabing “dakila” ito ay isang mabuting bagay na mahirap gawin kung tutuusin ngunit tinanggap pa rin nang buong puso. Ang gawaing ito ay maaaring ginawa natin sa maikling panahon, o kaya ito ay naging katayuan na natin sa buhay at gagampanan na natin sa panghabang-buhay. Kung ang gawaing ito ay pinagsikapan nating gawin nang tama at nararapat, nais natin (bagaman hindi natin sinasabi) na tayo’y parangalan.

Ilan sa mga halimbawa ng pagpaparangal ay makikita natin sa mga taong nag-aral mabuti; ngayon ay inaasahan nilang sila’y makakatanggap ng medalya o kahit man lang excellence certificate. Minsan pa nga ay kahit mabanggit lang ang pangalan ay okay na, basta nalamang may nagawa kang tama o karapat-dapat. Kaya may Father’s Day at Mother’s Day at Grandparents’ Day ay para magbigay-parangal sa mga naging mabuting ama, ina, at mga lolo’t lola. Kaya may Pastor’s Sunday ay para parangalan ang pastor. Kaya may National Heroes Day, Ninoy Aquino Day, All Saints’ Day, All Souls Day, at halos-lahat na ng mga “Day” ay dahil may isa tayong partikular o grupo ng tao alalahanin at parangalan—mapa mga bayani, politiko, patay, o santo pa yan.

Kapag Lord’s Day, handa ka ba ngayong parangalan ang Dios sa lahat ng Kanyang nagawa para sa iyo? Mula ba sa iyong paggising hanggang sa oras na binabasa mo ito hanggang sa iyong pagtulog ay itinakda mo na ba ang iyong sarili na parangalan ang Dios sa lahat ng ginagawa mo? Nais ko lang ipaalala na kahit hindi tayo karapat-dapat ay iniligtas Niya tayo, binago ang ating buhay, at binigyan ng pagkakataon para mabuhay para sa Kanya at paglingkuran Siya. Gagawin mo ba ito ngayon?

Kung nais nating maparangalan sa mga bagay na ginagawa nating tama o nararapat, mauna muna tayo. Paparangalan tayo ng tao kung paparangalan natin sila. Paparangalan tayo ng Dios kapag inuna natin Siya.

Kailangan nating maparangalan. Kung gayon, bigyang-parangal mo rin ang iba! Ngayon na!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s