Stopping and Contemplating

Para sa marami ang pagtigil ay isang kasayangan sa oras. Sa mga nagmamaneho, maaaring ito ay tingnan bilang dahilan upang mahuli sila sa kanilang destinasyon. Sa mga kasalukuyang nagte-test sa isang subject, ang pagtigil sa pagsasagot ay maaaring maging dahilan upang makalimutan nila ang kanilang ni-review o kaya ay hindi matapos ang exam. Para sa mga busy na tao, ang makakita ng isang tao na nakaupo sa bench ng isang pahingan o parke ay katamaran, to say the least. Ang pag-upo at pag-iisip para sa mga “goers” ay isang senyales ng kahinaan o kawalan ng ginagawa.

Ngunit ang pagtigil, para sa iba naman, ay kinakailangan. Sa ibang mga nagmamaneho, nakikita nila itong panahon para isipin kung ano ang kanilang gagamiting ruta o kung paano sila makakarating sa isang destinasyon. Maaaring ito lamang ang kanilang oras ng pahinga sa sobrang abala na schedule. Sa mga nagte-test, ang pagtigil sa pagsasagot ay panahon para makapag-isip sa mga items na medyo mahirap at maka-come-up sa tamang solusyon. Sa ibang mga busy na tao, ang makakita ng isang tao na nakaupo sa bench ng isang pahingahan o parke ay isang pribilehiyo, isang bonus. Ang pag-upo at pag-iisip para sa ibang mga “goer” ay isang senyales ng pagiging maingat at matalino sa bawat pagkilos.

Marami nang nakapagpatunay na ang pagkakasakit (na nangangahulugang pagkahimlay sa higaan) para sa marami ay panahon kung saan naging malinaw ang kanilang isip patungkol sa kung ano’ng mas mahalaga sa buhay.
Ito rin ang madalas na kaso sa mga “napapatigil” sa rehas ng kulungan.

At maaaring ito rin ang kaso para sa mga Kristiano.

Maaari nating makita ang pagsisimba (para sa mga hindi nagsisimba), o pagfa-fasting (para sa mga nagsisimba), ay pagsasayang lamang ng oras—na maaari nating gamitin sa “mas mahalagang” mga bagay o gawain. Ngunit marami ang nakapagpapatunay na ang mga uri ng pagtigil tulad nito ay naging mahalagang panahon upang ma-konsidera ang kanilang katayuan sa buhay at relasyon sa kapwa, pamilya, at sa Dios. Tumigil ka na ba ng kahit isang beses sa buhay mo at nag-isip?
Kung hindi pa, ito lang ang masasabi ko—kawawa ka naman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s