If We Just Have Faith

And Jesus said unto them, … If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. Matthew 17:20   Kasama sa mga taong hinahangaan natin nang matindi ay ang mga bida sa isang … Continue reading If We Just Have Faith

Advertisements

Just a Mustard Seed

And Jesus said unto them, If ye have faith as a grain of mustard seed, ... nothing shall be impossible unto you. Matthew 17:20   Hindi pala isyu kung malaki ang iyong pananampalataya—ang isyu ay kung may pananampalataya ka. Nakita ko na ito lang ang kailangan ng Diyos, at gagawa na Siya ng mga ‘imposible’ … Continue reading Just a Mustard Seed

The Church: The House of God – Part 2

ANG IGLESYA AY MAY ISANG “ULO” Ang mga relihiyosong organisasyon na itinatag ng tao ay may kanya-kanyang mga ulo—mga pangulo, mga papa, mga modereytor, mga tagapamanihala, atbp. Ang bawat iglesyang Baptist alinsunod sa Bagong Tipan ay mayroon ding isang Ulo—ngunit Isa na ibang-iba mula sa anumang nasa itaas. Nagpapakita ang Colossians 1:18 at Ephesians 5:23,24 … Continue reading The Church: The House of God – Part 2

The Papers of Life

May isang taong nagkamali patungkol sa hinaharap ng papel. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pamamayagpag ng teknolohiya at Internet, darating ang panahon na tinatawag na “paperless society”—panahon kung saan wala ka nang makikitang papel—ang libro binabasa na sa Amazon® Kindle™;  ang pera nasa mga credit cards o chips na, kasama ang mga birth, … Continue reading The Papers of Life

Facing Life

Madalas akong makarinig mula sa mga movies at TV dramas ng mga usapan kung saan ang bida ay magsasalita ng, “Kahit anong pagsubok, kakayanin kong harapin—anumang hirap, anumang kabiguan.” Ngunit para sa akin, mas mabuting sabihin ito: “Kakayanin kong harapin ang buhay.” Oo, hindi lang pagsubok. Oo, hindi lang hirap. Oo, hindi lamang kabiguan. Ang … Continue reading Facing Life

The CHURCH: The House of God

Ang araling ito ay tumitingin sa isa sa mga pinakanakalilito at hindi maunawaang doktrina ng Biblia. Ang  mga tao ay mayroon ng lahat ng uri ng mga ideya patungkol sa kung ano ba talaga ang isang iglesya.  May ilang nag-iisip na ito ay isang gusali (isang katedral, o isang lugar ng pagsamba). Ang iba naman … Continue reading The CHURCH: The House of God

From Barren to Fruitful

Noong mas bata pa ako, ang pagbabasa ng aklat ng Ecclesiastes ay talaga namang nakapagbibigay ng lungkot. Mula sa simula’t simula ng aklat ay puro “Vanity of vanities” na ang nababasa ko, tuluy-tuloy hanggang sa verse 8 ng huling kabanata ng aklat. Walang kabuluhan. Walang kwenta. Yun ang lagi kong nakikita. Laging una o huling … Continue reading From Barren to Fruitful

Bible Book Names

BIBLE BOOK NAMES   Malaman mo lang ang ibig-sabihin ng bawat pamagat ng aklat ng Biblia, magkakaroon ka na ng ideya kung tungkol saan ang aklat na iyon.   Ang mga bilang na nasa parenthesis () ay kung ilang aklat ang sakop ng bawat pangalan.   LUMANG TIPAN:   GENESIS— “simula” EXODUS— “pag-alis” LEVITICUS—“usapin ng … Continue reading Bible Book Names