Let’s Turn On the Lights!

Kung ikaw mismo ang nasa oras at lugar kung saan binalik ni Jesus ang paningin ng isang bulag, mamamangha ka rin nang labis sa himalang ito. Hindi kapani-paniwala, ngunit nangyari. May ganito pa ring uri ng mga pangyayari ngayon. Si Jesus pa rin ang gumagawa. Hindi pa rin kapani-paniwala. Ngunit nangyayari pa rin. Ngunit sa … Continue reading Let’s Turn On the Lights!

Advertisements

JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

Ito ay pag-aaral tungkol sa Isa na Siyang lahat at laman, ang sentro at kailangan ng Bibliang Kristiyanismo. Kung kukunin natin si Buddha mula sa Budhismo, kung ating kukunin si Mohammed mula sa Islam, kung kukunin natin si Smith mula sa Mormonismo—mayroon pa rin silang mga sistema ng paniniwala na kakapitan. Ngunit, kung kukunin natin … Continue reading JESUS CHRIST: Perfectly God, Perfectly Human

The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

Paano naman ang tungkol sa “speaking in tongues” at “divine healers”? Ang Kilusang Charismatic (tulad ng J.I.L., Pentecostals, “Born Again,” “El Shaddai”) ay nagsimula sa USA bago matapos ang 20th century. Sa nakalipas na mga taon, lumaki na ito bilang pinakamalaking kilusan sa loob ng Christendom. Isa sa mga pangunahing rason para rito ay dahil … Continue reading The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

Happy Deathday!

  Walang katapusan ang ‘birthday’ celebration sa aming street sa subdivision. Kaliwa’t kanan ang ‘birthday’—hindi kinakailangan na birthday talaga—celebration. Kantahan lagi sa videoke, kainan lagi sa bawat bahay, inuman lagi sa bawat kanto.  Ang salitang ‘birthday’ ay katumbas na ng salitang ‘celebration.’ Paano naman ang ‘death-day’? Para sa kanila, ito ay small version ng ‘doom’s … Continue reading Happy Deathday!

The Holy Spirit

Maraming nalilito patungkol sa Banal na Ispiritu. Maraming mga kulto ang itinatangging Siya ay isang Persona at Siya ay Diyos, nagsasabing ang Banal na Ispiritu ay isang  “pwersa” lamang o isang “impluwensya.” Sa kabilang banda, ang Kilusang Charismatic, na malaki ang naging epekto sa mundo ng relihiyon ngayon, ay naglalagay ng sobra-sobrang diin sa Banal … Continue reading The Holy Spirit

To Live Again … Now!

Isa sa mga bagay na tunay nating pinanghahawakan bilang mga Kristiano ay ang katotohanan na hindi lang namatay si Jesus, kundi nabuhay muli. At kahit ano pang sabihin ng mga kritiko ukol sa bagay na ito, patuloy tayo dapat na maniwala sa katotohanang ito, dahil nakasaad ito sa Salita ng Diyos. Dinadala din tayo ng … Continue reading To Live Again … Now!

I am a Sheep, He is the Pastor

Isa sa mga kamangha-manghang misteryo ng sangnilikha ang katangian ng mga tupa. Sino’ng makapagpapaliwanag kung bakit ang isang kawan ng tupa ay susunod sa utos ng isang simpleng taong may tungkod at pamilyar ng boses? Kahit ano pang ‘paliwanag’ ng siyensya, iisa lamang ang tanging rason rito, at iyon ay ang pagkakagawa ng Diyos sa … Continue reading I am a Sheep, He is the Pastor

GOD: His Nature

Hindi nagbibigay ang Biblia ng argumento upang patunayang mayroong Diyos; basta na lamang nitong tinatanggap ang KATOTOHANAN na mayroong Diyos. Ang Diyos ay ang walang sukat at sakdal na Ispiritu kung saan kumukuha ang lahat ng mga bagay ng kanilang pagkukunan, suporta at katapusan. Ang Salita ng Diyos ang naghahayag sa Diyos sa atin. Dahil … Continue reading GOD: His Nature

GOD: A FATHER LIKE NO OTHER

Ano’ng pagkakakilala mo sa mga ama sa panahong ito? Noong mga unang panahon, marami pa ang mga totoong ama. Mga responsableng ama, tunay na namumuno sa kanyang pamilya. Ama na tinitingala ng kanyang mga anak at iginagalang ng kanyang asawa—ama na mayroong paninindigan at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang mga tunay na ama ay parang ginto … Continue reading GOD: A FATHER LIKE NO OTHER