Dear Schoolboy

Ngayong linggo na ang periodical test niyo, hindi ba? Nakapag-review ka ba? Kapag ba nag-exam bukas ay makakakuha ka ng mataas na grado? Nag-aalala ako, dahil, hindi ko man alam ang talagang kalagayan mo sa eskwela, ay alam ko naman ang kalagayan ng karamihan sa mga estudyante ng mga paaralan ngayon. Sana ay hindi ka … Continue reading Dear Schoolboy

Advertisements

Behind the Mask

Linggo na nang umaga. Church. Pagkatapos manalangin, ikaw ay lalapit sa iyong mga kasambahay, gigisingin sila kung hindi pa. Siguro magde-devotion, tapos maliligo, magbibihis, kakain ng almusal, toothbrush, tapos maghihintay ka para sa iyong mga kasambahay. Hindi dapat ma-late. Pagkatapos matapos ng pinakahuling tao sa paghahanda para sa pag-attend, kayo ay magsisimula nang maglakad, o … Continue reading Behind the Mask

The “What Then?” Test?

Riches are not forever. by Joanie Yoder Mula sa ikalabing-anim na dantaon (1600s) ay isang kwento ng isang usapan sa pagitan ng isang ambisyosong lalaki at isang debotong Cristianong si St. Philip Neri. Sabi sa kanya ng kabataan, excited, “Sa wakas, umayon na rin sina papa at mama na mag-aral ako ng Law!” “’Tapos ano?” … Continue reading The “What Then?” Test?

So, God is My Partner… Saan?

Sa pera ba, sa trabaho ko ba, saan ba dapat?” tanong mo. Well, ang sagot lang diyan ay sa lahat-lahat ng iyong buhay. Lahat. Partner natin ang Dios sa lahat ng kaya mong maisip na mayroong kaugnayan sa atin. Naging partner mo ang Dios sa kaligtasan: Siya ang napako sa krus, at tinanggap mo Siya … Continue reading So, God is My Partner… Saan?