Behind the Mask

mask

Linggo na nang umaga. Church. Pagkatapos manalangin, ikaw ay lalapit sa iyong mga kasambahay, gigisingin sila kung hindi pa. Siguro magde-devotion, tapos maliligo, magbibihis, kakain ng almusal, toothbrush, tapos maghihintay ka para sa iyong mga kasambahay. Hindi dapat ma-late. Pagkatapos matapos ng pinakahuling tao sa paghahanda para sa pag-attend, kayo ay magsisimula nang maglakad, o sasakay ng tricycle o jeep o bus, dala-dala ang iyong Bible at notebook at ball-point pen, at bag na siguro ay may meryenda at mga gamit. Pagkatapos maglakad o bumiyahe, nandito ka na sa harapan ng church sanctuary. Siguro ay hihinga ka pa nang malalim tapos maglalakad ka na papasok ng simbahan. Mayroon sigurong worker na lalapit sa’yo (o ikaw ay isang worker at lalapit sa sinumang darating), ngingiti ka, kakamay at magsasabi ng “Good morning,” at papasok. Hahanapin mo ang pamilyar mong upuan at ilalagay ang iyong bag sa tabi at uupo ka kasama ang iyong pamilya o kaibigan o bisita. Siguro ay wala pang oras kaya kukunin mo muna ang Bible mo, babasa-basahin, o kaya ay kakabisaduhin ang memory verse para sa Linggong iyon, o kaya naman ay pupunta ka sa tindahan at bibili ka ng candy o sitsirya, o pinaka-simple ay lilingon-lingon ka at titingnan ang iyong paligid. Hindi kayo masyadong close ng worker kaya hindi kayo nag-uusap. Besides, bukod sa maganda niyang ngiti at mainit na pagkamay, ay wala ka nang alam tungkol sa kanya (o siya tungkol sa’yo). Mayroon pang mga dumarating, ngingiti ka sa kanila, minsan ay kakamayan mo, at nagtatapos na doon. Maaari mo ring busy-hin ang iyong sarili sa pakikipag-usap sa iyong kaibigan, o kapamilya o bisita na iyong kasama.

Time na. Makikita mong papunta sa harap ang song leader. Sasabihin niyang “Magandang umaga po sa inyong lahat, tayo po’y tumayo, at umawit sa Panginoon!” Sasabihin niya ang pamagat ng awitin, yung pahina kung saan, at magre-“Ready, sing!” Pagkatapos ang kanyang magandang ngiti at pagtingin sa’yo ay tapos na dahil nakatingin na lamang siya sa kanyang song book. Tapos darating ang pastor para sa Opening Prayer. Sunday school. Kukunin mo ang iyong Bible at magte-take notes. Marami kang natutunan. Mamaya ay main service na. Kantahan uli (si song leader uli), tapos offering (kung saan magpe-pray ang isang adult man), tapos choir (maganda naman ang awit nila, ganda rin ng message), tapos makikita mo ang EMCEE na tatawagin ang pastor o sinumang speaker. Makikinig ka ng pangangaral sa loob ng 45 minuto hanggang isang oras. Mako-convict ka sa message, o may matututunan ka, o macha-challenge ka—siguro pagkatapos ay magtataas ka pa ng kamay sa invitation o magfo-forward papuntang harap upang ilapit sa Dios ang anumang kahilingan o kasalanan na nais mong patawarin Niya. Pagkatapos niyon ay may announcements, tapos may pagpapakilala ng mga bisita, na pagkatapos banggitin ay papalakpakan mo (hahanapin mo kung nasaan ito at ngingiti ka at papalakpak). Tapos may welcoming portion kung saan ikaw ay tatayo at kakamayan ang sinumang masalubong mo, kasabay ang isang matamis na ngiti. Ang alam mo lang sa mga kinakamayan mo ay miyembro siya o bisita, at higit pa roon ay hindi mo alam ang anupaman tungkol sa kanya. Minsan pa nga ay mahihiya ka pa na tumingin sa mata, o basta makakamay ka na lamang. Pagkatapos ay aawit ng Doxology (“Ang Ama ay Papurihan,” for example). Kamay uli, tapos uwi. “Bye-bye.”

Ipinipilit mo sa iyong isip na okay lamang ang lahat, ngunit alam mo sa iyong sarili na may mali. Parang kulang. At kahit papaano sinasabi ng iyong kalooban, “Ikaw ang may pagkukulang.” Maniwala ka na sa sinasabi ng kalooban mo, dahil ikaw nga ang may pagkukulang.

Kilala mo ba ako? Bukod sa aking pangalan, aking mukha, aking boses—kilala mo nga ba ako? Itanong mo sa kapwa mo miyembro ang tanong na ito, at tingnan mo kung ano ang isasagot niya sa’yo. Kilala ka nga ba niya?

Ikaw ang makakapagsabi. Kung ikaw ay isang bukas na tao, isang bukas na Kristiano—mas sigurado akong kilala ka nila. Kung hindi, kung mailap ka, kung hanggang ngiti at kamay ka lang, mas sigurado akong hindi ka nila kilala. At kung ganon ang kaso mo, seryoso ito. Nasa gitna ka ng isang trahedya.

Madalas akong magtanong sa isang ka-miyembro kung kilala nila ang isa pang miyembro ng church dahil mayroon akong interesanteng bagay na ikinikwento sa kanya patungkol rito. Ang sagot: “Sino yun, Brod?” “Hindi ko siya kilala, kapatid.” At ang tinatanong ko sa kanyang miyembro ay magdadalawang taon na sa iglesya. Minsan may konsolasyon sa iba kong tinatanong: “Yung lagi pong nakaupo sa likod na maputi?” Ganung klase ng kompirmasyon. Ang nakakalungkot, higit pa sa “nakaupo sa likod” at “maputi” ay wala na silang alam tungkol rito.

Trahedya. Trahedya sa isang church ang hindi mo kilala ang kapwa mo kapanalig sa Panginoon, lalo na’t nasa iisa kayong iglesya. Kulang pa rin ang pangalan lang. Dapat alam mo siya. Alam mo yung birthday niya. Saan siya nakatira. Ano’ng mga gusto niyang gawin. Alam mo kung ano ang ugali niya. Alam mo kung ano ang nakapagpapasaya sa kanya. Mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. At hindi lamang ang miyembro na kapamilya mo rin ang kilala mo, pati yung mga nasa labas. At kung ganoon dapat ang pagkakakilala mo sa kanila—sa bawat isa sa kanila, dapat ay ganoon ka din nila kakilala.

Ang problema ay mayroon tayong mga nilalagay na maskara sa ating mga mukha, mga invisible na maskara na itinatago ang tunay nating katauhan, tunay nating nararamdaman, tunay nating saloobin—ang tunay nating lahat. Nakatago. Ang mga nasa loob na naiinis, nagagalit, malungkot ay nilalagyan ng maskara ng kasiyahan—o mas malala pa, blangkong maskara. Wala kang sinasabi. Hindi ka nagpapakilala. Kaya mabuhay ka man hanggang isang libong taon at nasa church ka pa rin na ito, puno pa rin ng misteryo ang iyong buhay, at wala pa ring nakakakilala sa likod ng maskara. Ang tunay na ikaw.

At kung walang tunay na ikaw walang tunay na iglesya. Mayroon lamang isang pekeng ikaw, at kung puro peke ang mga tao sa iglesya, mayroon tayong isang pekeng iglesya.

Alam ko na… natatakot ka. Natatakot ka na kapag ipinahayag mo ang tunay na ikaw, ibig sabihin ay ang mukha sa likod ng maskara, baka ikaw ay tanggihan, sungitan, ipagtulakan palayo—baka hindi ka tanggapin na “in.” Ngunit kung hindi natin aaminin ang “hindi katanggap-tanggap” nating sarili, hindi natin maiintindihan kung gaano tayo inibig ng Panginoong Dios, at hindi tayo matututo na magmahal nang ganito ring katindi sa ating mga kapatid. Ang paraan para mabago ang “pangit” nating sarili ay ang ipaalam ito sa iba upang ikaw ay maintindihan nila at maipanalangin. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng iyong maskara, matutulungan mo rin ang iba na hubarin ang kanilang sariling maskara—dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Hindi lang pala sila ang imperpekto na kailangan ng pang-unawa at panalangin. Ikaw rin. Ako rin. Tandaan na para patawarin tayo ng Dios sa ating mga kasalanan at maligtas at magbago ang buhay natin ay kailangan muna nating magsisi at aminin sa Kanya ang mga kasalanan natin—ang tunay na tayo. Ang lalaki sa Krus ay nasa ganoon ding kalagayan nang lumapit siya kay Kristo.

Hubarin mo na ang iyong maskara. Huwag kang matakot. Ipasa-Dios mo na lang ang alalahanin kung ano ang mangyayari. Ipakilala mo na ang tunay na ikaw. Ikaw na ang magsimula ng apoy ng katotohanan. Tama na ang peke. Hindi natin alam, baka pag natanggal mo na ang maskara ay makita nila na ang tunay na ikaw ay may ginto rin.

Simula ngayon ay ipakilala ang iyong tunay na sarili sa bawat miyembro ng church. Magsimula sa mga simpleng detalye, pagkatapos ay iyong mga saloobin, problema, at kapintasan.

Advertisements

The “What Then?” Test?

Riches are not forever.

by Joanie Yoder

Mula sa ikalabing-anim na dantaon (1600s) ay isang kwento ng isang usapan sa pagitan ng isang ambisyosong lalaki at isang debotong Cristianong si St. Philip Neri. Sabi sa kanya ng kabataan, excited, “Sa wakas, umayon na rin sina papa at mama na mag-aral ako ng Law!” “’Tapos ano?” simpleng tanong ni Philip.

Sumagot siya, “’Tapos ay magiging abogado ako!” “At pagkatapos?” tanong pa muli ni Philip. “Pagkatapos ay makakaipon na ako ng maraming-maraming pera, bibili ng magandang bahay, kukuha ng karwahe at mga kabayo, ikakasal sa isang magandang babae, at mamuno ng isang masayang buhay!” sagot niya.

Muli ay nagtanong si Philip, “At pagkatapos?” “Pagkatapos…” Sa unang pagkakataon ay napaisip siya tungkol sa kamatayan at walang-hanggan. Kanyang napagtanto na hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang mga plano at binubuo lamang niya ang kanyang buhay sa pansumandaling mga mahahalagang bagay.

Ang punto ng kwentong ito ay hindi na ang kayamanan ay mali. Ngunit kung ito ang ating nagiging pangunahing layunin, ating binabalewala ang walang-hanggan at nagtitiwala na sa pera, hindi sa Diyos. Sinabi ni Jesus na imposible na mahalin nang sabay ang pera at Diyos (Matthew 6:24), at nagbabala Siya, “Huwag magtipon para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa ibabaw ng lupa, … kundi magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa Langit” (vv. 19-20).

Ang bata at matanda ay kailangan na gumawa ng mga importanteng plano sa buhay. Ngunit lagi nating isaisip ang walang-hanggan sa pamamagitan ng pagsubok ng mga ito sa “what then?” test.

Ang totoong sukat ng ating kayamanan ay ang kayamanang mayroon tayo sa Langit.

 

From Our Daily Bread®, July 6, 2004.

 

So, God is My Partner… Saan?

where

Sa pera ba, sa trabaho ko ba, saan ba dapat?” tanong mo. Well, ang sagot lang diyan ay sa lahat-lahat ng iyong buhay. Lahat. Partner natin ang Dios sa lahat ng kaya mong maisip na mayroong kaugnayan sa atin.

Naging partner mo ang Dios sa kaligtasan: Siya ang napako sa krus, at tinanggap mo Siya bilang Tagapagligtas. Di ba partnership iyon? May mangyayari ba kung ang Dios lang ang gumawa? Oo, pwede Niya tayong iligtas nang sapilitan kung gugustuhin Niya pero hindi Niya gagawin iyon sa aspetong ito. Ginawa Niyang kailangan may gawin tayo para matanggap ang kaligtasan; sa gayon, ay partner na agad natin ang Dios sa kaligtasan pa lang.

Para may guide ka kung saan mo dapat maging partner ang Dios sa buhay mo, isipin ang bawat aspetong ito kung may naging bahagi ka sa mga ito:

1) Creation—may pakielam ka ba sa Kanyang mga nilikha, o binabalewala o sinisira mo pa?

2) Government—nakatunganga ka lang ba sa TV at pinapanood kung anong latest na corruption?

3) Community—may pakielam ka ba sa kalagayan ng paligid mo, o sarili mo lang ang iyong iniintindi?

4) Education—nag-aaral ka ba nang mabuti, o sinusuportahan mo ba  ang iyong mga anak sa pag-aaral?

5) Time—paano mo ginagamit ang oras mo?

6) Testimony—inaalagaan mo ba ang patotoo mo o wala kang pakielam sa tingin sayo ng tao?

7) Talents—ginagamit mo ba ang iyong kakayahan para sa Panginoon o nakatunganga ka lang sa isang tabi?

8) Treasure—iniisip mo ba ang Dios at Gawain Niya sa perang natatanggap mo?

The World You Want by Jon Foreman

earth

We may not readily realize, but every thing we do affect others, whose actions affect others, and so on, and so it rings true that one person contributes to the shape of the world he’s in. What are you doing in this world? Will your actions be so that it becomes the world you want it to be? Jon Foreman writes insightfully in these lyrics he wrote for his band.

I’m kickin’ up the pieces
I’m trying out adhesives
I’m trying to fix a place that feels broken
All my words they fail me
My voices don’t avail me
I’m trying to say the hope that’s unspoken

The world feels so malicious
With all our hits and misses
Feels like we’re in the business of rust
It’s when I stop to listen
All the moments I’ve been missing
I finally hear a Voice I can trust

Is this the world you want?
Is this the world you want?
You’re making it.

You start to look like what you believe
You float through time like a stream
If the waters of time
are made up by you and I
If you change the world for you,
you change it for me

What you say is your religion
How you say it is your religion
Who you love is your religion
How you love is your religion
All your science, your religion
All your hatred, your religion
All your wars are your religion
Every breath is your religion

You change the world
Every day you’re alive
You change the world
You change my world

Is this the world you want?
Is this the world you want?
You’re making it
Every day you’re alive.

From the Switchfoot album “Fading West,” released 2014. All rights reserved.

The ATM Money (A Story)

Tina went to a telling machine near their home to withdraw cash her aunt sent from the U.S. She was happy because at last she will get money again for school needs. Her parents can’t support her schooling so her Aunt Jane volunteered to. Her Aunt supports her every month with $200, enough to be used in paying for projects, transportation, food, dorm fees, and everything related to her schooling activities. She used to subtract her tithe, love offering, and missions since her first and second year in college and now she’s on her third year. The exchange rate of dollar to peso last two years was big in amount, making her to do it conveniently. But now that the dollar value has gotten low, she was thinking if she would still give the same amount.

The money has come out from the machine and she took her card back to her bag. As she went away from the teller she was in a thinking. If I will give the same amount, I wouldn’t have enough. Will I still give this?

She was still pondering at the matter when she reached home. “What’s bothering you, Tina?” her Mom asked.

She hesitated at first. “Ah… I’m thinking if I should still give my tithe, love offering, and faith promise to the church.” She continued as she saw her Mom not speaking. “You know… the exchange rates, and I think it would not be enough anymore if I give this…”

Her Mom sat beside her in the couch. “You know, I would advise you to continue doing it, besides, I would like that you give more! You know why? Because the Bible says, ‘It is more blessed to give than to receive.’ ‘Give, and it shall be given unto you.’ It says that the more we give, the more we receive. And especially remember, you’re giving to the Lord and not to men.”

Tina’s eyes began to brighten up. “You know Mom, you’re right, just as the Bible is right. You know because of what you reminded me, I would give more. I’ll just have to trust God for the rest.”

The coming Sunday she gave more than usual. She gave with joy, and with the assurance of God’s Word that God would bless her giving. “Lord, starting now, I will never worry about my needs, because I know You will provide those. Just trust in you, and give, and You take care of the rest.”