The “What Then?” Test?

Riches are not forever.

by Joanie Yoder

Mula sa ikalabing-anim na dantaon (1600s) ay isang kwento ng isang usapan sa pagitan ng isang ambisyosong lalaki at isang debotong Cristianong si St. Philip Neri. Sabi sa kanya ng kabataan, excited, “Sa wakas, umayon na rin sina papa at mama na mag-aral ako ng Law!” “’Tapos ano?” simpleng tanong ni Philip.

Sumagot siya, “’Tapos ay magiging abogado ako!” “At pagkatapos?” tanong pa muli ni Philip. “Pagkatapos ay makakaipon na ako ng maraming-maraming pera, bibili ng magandang bahay, kukuha ng karwahe at mga kabayo, ikakasal sa isang magandang babae, at mamuno ng isang masayang buhay!” sagot niya.

Muli ay nagtanong si Philip, “At pagkatapos?” “Pagkatapos…” Sa unang pagkakataon ay napaisip siya tungkol sa kamatayan at walang-hanggan. Kanyang napagtanto na hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang mga plano at binubuo lamang niya ang kanyang buhay sa pansumandaling mga mahahalagang bagay.

Ang punto ng kwentong ito ay hindi na ang kayamanan ay mali. Ngunit kung ito ang ating nagiging pangunahing layunin, ating binabalewala ang walang-hanggan at nagtitiwala na sa pera, hindi sa Diyos. Sinabi ni Jesus na imposible na mahalin nang sabay ang pera at Diyos (Matthew 6:24), at nagbabala Siya, “Huwag magtipon para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa ibabaw ng lupa, … kundi magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa Langit” (vv. 19-20).

Ang bata at matanda ay kailangan na gumawa ng mga importanteng plano sa buhay. Ngunit lagi nating isaisip ang walang-hanggan sa pamamagitan ng pagsubok ng mga ito sa “what then?” test.

Ang totoong sukat ng ating kayamanan ay ang kayamanang mayroon tayo sa Langit.

 

From Our Daily Bread®, July 6, 2004.

 

Advertisements

So, God is My Partner… Saan?

where

Sa pera ba, sa trabaho ko ba, saan ba dapat?” tanong mo. Well, ang sagot lang diyan ay sa lahat-lahat ng iyong buhay. Lahat. Partner natin ang Dios sa lahat ng kaya mong maisip na mayroong kaugnayan sa atin.

Naging partner mo ang Dios sa kaligtasan: Siya ang napako sa krus, at tinanggap mo Siya bilang Tagapagligtas. Di ba partnership iyon? May mangyayari ba kung ang Dios lang ang gumawa? Oo, pwede Niya tayong iligtas nang sapilitan kung gugustuhin Niya pero hindi Niya gagawin iyon sa aspetong ito. Ginawa Niyang kailangan may gawin tayo para matanggap ang kaligtasan; sa gayon, ay partner na agad natin ang Dios sa kaligtasan pa lang.

Para may guide ka kung saan mo dapat maging partner ang Dios sa buhay mo, isipin ang bawat aspetong ito kung may naging bahagi ka sa mga ito:

1) Creation—may pakielam ka ba sa Kanyang mga nilikha, o binabalewala o sinisira mo pa?

2) Government—nakatunganga ka lang ba sa TV at pinapanood kung anong latest na corruption?

3) Community—may pakielam ka ba sa kalagayan ng paligid mo, o sarili mo lang ang iyong iniintindi?

4) Education—nag-aaral ka ba nang mabuti, o sinusuportahan mo ba  ang iyong mga anak sa pag-aaral?

5) Time—paano mo ginagamit ang oras mo?

6) Testimony—inaalagaan mo ba ang patotoo mo o wala kang pakielam sa tingin sayo ng tao?

7) Talents—ginagamit mo ba ang iyong kakayahan para sa Panginoon o nakatunganga ka lang sa isang tabi?

8) Treasure—iniisip mo ba ang Dios at Gawain Niya sa perang natatanggap mo?

The World You Want by Jon Foreman

earth

We may not readily realize, but every thing we do affect others, whose actions affect others, and so on, and so it rings true that one person contributes to the shape of the world he’s in. What are you doing in this world? Will your actions be so that it becomes the world you want it to be? Jon Foreman writes insightfully in these lyrics he wrote for his band.

I’m kickin’ up the pieces
I’m trying out adhesives
I’m trying to fix a place that feels broken
All my words they fail me
My voices don’t avail me
I’m trying to say the hope that’s unspoken

The world feels so malicious
With all our hits and misses
Feels like we’re in the business of rust
It’s when I stop to listen
All the moments I’ve been missing
I finally hear a Voice I can trust

Is this the world you want?
Is this the world you want?
You’re making it.

You start to look like what you believe
You float through time like a stream
If the waters of time
are made up by you and I
If you change the world for you,
you change it for me

What you say is your religion
How you say it is your religion
Who you love is your religion
How you love is your religion
All your science, your religion
All your hatred, your religion
All your wars are your religion
Every breath is your religion

You change the world
Every day you’re alive
You change the world
You change my world

Is this the world you want?
Is this the world you want?
You’re making it
Every day you’re alive.

From the Switchfoot album “Fading West,” released 2014. All rights reserved.

The ATM Money (A Story)

Tina went to a telling machine near their home to withdraw cash her aunt sent from the U.S. She was happy because at last she will get money again for school needs. Her parents can’t support her schooling so her Aunt Jane volunteered to. Her Aunt supports her every month with $200, enough to be used in paying for projects, transportation, food, dorm fees, and everything related to her schooling activities. She used to subtract her tithe, love offering, and missions since her first and second year in college and now she’s on her third year. The exchange rate of dollar to peso last two years was big in amount, making her to do it conveniently. But now that the dollar value has gotten low, she was thinking if she would still give the same amount.

The money has come out from the machine and she took her card back to her bag. As she went away from the teller she was in a thinking. If I will give the same amount, I wouldn’t have enough. Will I still give this?

She was still pondering at the matter when she reached home. “What’s bothering you, Tina?” her Mom asked.

She hesitated at first. “Ah… I’m thinking if I should still give my tithe, love offering, and faith promise to the church.” She continued as she saw her Mom not speaking. “You know… the exchange rates, and I think it would not be enough anymore if I give this…”

Her Mom sat beside her in the couch. “You know, I would advise you to continue doing it, besides, I would like that you give more! You know why? Because the Bible says, ‘It is more blessed to give than to receive.’ ‘Give, and it shall be given unto you.’ It says that the more we give, the more we receive. And especially remember, you’re giving to the Lord and not to men.”

Tina’s eyes began to brighten up. “You know Mom, you’re right, just as the Bible is right. You know because of what you reminded me, I would give more. I’ll just have to trust God for the rest.”

The coming Sunday she gave more than usual. She gave with joy, and with the assurance of God’s Word that God would bless her giving. “Lord, starting now, I will never worry about my needs, because I know You will provide those. Just trust in you, and give, and You take care of the rest.”