Unpopular-ity

Hindi porket alam ng tao ang isang bagay, pilosopiya o tao, ay masasabi na itong popular. Ang isang popular na bagay, pilosopiya o tao ay kilala at gusto ng karamihan sa parehong pagkakataon. Alam nga siguro ng karamihan na may Biblia, ngunit hindi ito popular tulad ng Twilight. Maraming tao sa Amerika ang ibinababa ang … Continue reading Unpopular-ity

Advertisements

Success Appearance

Recently I’ve watched a movie with the title Arbitrage. Ito ay kwento ng isang lalaki sa kung paano niya pagtakpan ang mga kalokohang ginawa upang hindi masira ang kanyang image at business. Sa mata ng mga tao siya ay isang tapat at maka-kapwang tao, may kapita-pitagang pamilya, magandang business company, malaking kayamanan—isang imahe ng tagumpay. … Continue reading Success Appearance

Genuine, Inside Out

  “Be yourself.” “Ipakita mo kung sino ang tunay na ikaw.” “Magpakatotoo ka.” Iyan ang mga pangungusap na madalas nating marinig mula sa mga celebrities at media. Kung mayroon mang katuruan mula sa mga taong ito na naaayon sa Biblia, ito na siguro iyon (bagaman kulang ang mga salitang ito). Una nang nasabi ng Biblia … Continue reading Genuine, Inside Out