Get Serious with God

We can be really doing great when it comes to God’s work. Tayong mga manggagawa sa sipag magbahay-bahay ay maaaring makahanap ng maraming mga prospects, na madadala sa church bilang bisita o higit pa—ang magpabautismo sila. Kasali tayo sa choir, at magaling nating naaawit ang bawat piyesang dumaraan sa ating mga kamay. Magsasabi ang mga … Continue reading Get Serious with God

Advertisements

Good for Me (A Poem on Gray Areas)

A lyrical poem by Jon Foreman   Sometimes I wonder what I put in my soul I wonder if it’s good for me Sometimes I wonder if it’s taken its toll I wonder if it’s good for me Sometimes I wonder if it’s taken hold I wonder if it’s good for me Sometimes I wonder … Continue reading Good for Me (A Poem on Gray Areas)

Good for Me

Alam nating mga Kristiano na tayo’y nabubuhay sa isang “me-first” na kapanahunan. “Me, myself and I”—iyan ang trinity ng sanlibutan ngayon. Ang salitang “others” ay parang isang sumpa na dapat iwasan o takasan, at hindi ko pa nababanggit sa usapan ang Dios. With that in mind, many of you might be asking about the article’s … Continue reading Good for Me

The Outcome of Faith

Faith without works is dead. Ngayon kung ikaw ay isang ligtas na, ngunit hindi nag-aaral ng Biblia at doktrina, ang unang pangungusap na iyon ay isang skandalo sa iyo, dahil sasabihin mo, “Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa kundi sa pananampalataya.” Fair enough. What you said is true. Gayunpaman, wala naman itong ginagawa para … Continue reading The Outcome of Faith

Flying Colors

“Flying colors”—salita para sa tagumpay. Madalas nating naiisip sa pamamagitan ng mga palabas sa telebisyon at pinilakang tabing na ang tagumpay ay nasa huli. Sa simula ay puro hirap, hadlang, pagsubok, ngunit dahil hindi sumuko ang bida sa bandang huli siya ay nagtagumpay. Aking napagtanto, na gaano man kaganda ang paraan nila ng pagpapakita ng … Continue reading Flying Colors

Knowing What One Really Is

We live in a world where we say so many things, but we never really understand what we’re saying. Sasabihin nating ‘Mahal kita,’ ‘Hindi kita iiwan,’ nang hindi talaga iniisip kung ano ang ibig-sabihin ng mga ito. Maririnig natin sa mga drama ang salitang ‘Nagsisisi na ako,’ pero sa tuwing tatanungin ko ang mga tao … Continue reading Knowing What One Really Is