The Child-to-Teen Transition

child dog

Hindi ko iniisip ang tungkol sa bagay na ito noon. Ngunit ngayon ay iniisip ko na. Hindi ako nabalisa nung nangyari ito sa akin noon. Ngunit ngayon nababalisa na ako, nakikitang nangyayari na ito sa iba. Hindi man ako isang magulang kundi isang guro lamang nila, pakiramdam ko ay ganun ako. At kung ikaw ay isa ring magulang na iniisip kung paano tamang palalakihin ang kanyang anak, malamang ay nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko.

Samu’t saring damdamin ang nararamdaman ko; samu’t saring mga obserbasyon ang pumapasok sa isip ko; samu’t saring tanong at pag-aalala ang pumapasok sa isip at puso ko. At kahit anong pagtanggi ang ginagawa ng pag-iisip ko, hindi napipigilan na mangyari ito. Ano ba itong kinababalisaan at ipinag-aalala ko? Na ang batang tinuturuan ko na 12 years old ay magiging binata o dalaga na na 13 years old. Para sa marami sa kanila, sila ay mga Grade 6 sa elementarya na magiging 1st year sa high school.

Isa sa mga damdamin na nararamdaman ko ay takot; takot na baka iwan nila ako at ang aking mga itinuturo sa kanila. Naranasan ko na kasi. Si John Mark Cornita. Natatandaan ko pa noon, bago siya maging teenager, mayroon akong payo sa kanya, “Sumunod ka pa rin sa Panginoon kahit hindi sumusunod ang mga magulang mo,” kakabit ang pangako na, “Lagi akong pupunta doon at tuturuan kita ng Bible.” Well, as young as I was, ang concern na yun para sa kanya at hindi natumbasan ng pangakong tinupad. Hindi ko siya napuntahan. At siguro, natural sa kanyang pag-iisip, na ang payo ko sa kanya ay hindi na niya tutuparin—isang malaking sakit sa aking dibdib, dahil alam ko kung saan siya pupunta kung sakali. Si Ervin. Oo, si Ervin. Isa ring malapit kong estudyante sa Sunday school, ngunit hindi ko siya regular na nakakamusta, at noong Grade 6 ay nakikita ko na ang paglayo niya sa church. Huli ko siyang nakita sa church noong DVBS 2010. Ang aking takot ay nangyari nga: noong mag-high school siya ay wala na siya sa church. May barkada na siya. Narinig ko pang nag-iinom at naninigarilyo. At wala akong magawa kundi malungkot sa aking sarili. Sayang. Sayang. Ngayon, parang hindi na niya ako kilala, parang hindi ko na rin siya kilala. Pero masakit sa kalooban ko. Si Jeboy, isa sa mga estudyante ko sa Good News. Isa sa mga pinakamalapit sa akin na estudyante. Hindi ko alam, ngunit, nung mag-high school siya, hindi na siya nakikinig sa mga lesson na itinuturo ko sa mga bata. Mayroon na kasing responsibilidad na “pambinata” na ibinibigay sa kanya. Somehow, parang iniisip niya (o ipinaiisip sa kanya) na para lang sa mga bata ang aking itinuturo. At nangyayari na rin ito sa sumunod sa kanya na si Angelvic, na ngayon ay Grade 6 na. Mas sumasama na siya sa pagtitinda ng nanay niya, at maiiwan ako kasama ang mga batang dati ring edad niya. Sumasakit ang kalooban ko. Gusto kong sabihin sa kanila (pati dun kay Alyssa, na hindi na rin nakikinig dahil 1st year na siya) na hindi lang pambata ang Salita ng Dios, na kailangan nila ito higit sa pag-aaral at trabaho nila. Naalala ko tuloy na kaya ako tumigil na magturo sa isang Good News group, bukod sa ang tagal-tagal ko nang nagtuturo ay wala namang nangyayari, ay dahil nagsi-alisan na at ayaw nang makinig ng mga batang naging binata at dalaga na, tulad ni Mary Joy, Katrina, Kimberly at Prince. At ngayon para sa mga estudyante ko na magha-high school na tulad nina Jairo, Jhon, Lalaine, at Pamella, natatakot ako na maging ganoon din ang kanilang reaksyon. At alam ko, na kapag ganitong reaksyon ang kanilang pinili, malulungkot ako, hindi lang dahil iniwan na nila ako kundi, tinalikuran na nila ang bagay na makapagpapanatili sa kanila mula sa impluwensya ng sanlibutan: ang Salita ng Dios.

Isa sa mga obserbasyon na pumapasok sa isip ko ay parang nag-iiba na ang tingin nila sa akin. Ang dating sabik na mga mukha sa aking pagdating ay parang mga mukha na na nagsasabing “siya na naman!” o kaya ay “nakakasawa na.” Sabik ang mga mukha nina Pamella at Jairo sa pagdating ko dati—pakiramdam ko ay pumapalakpak ang kanilang mga tainga tuwing nakikita ako: “Narito na siya! Magtuturo na siya!” Hindi nila alam, ngunit, pumapalakpak din ang aking mga tenga sa tuwa. Ngunit ngayon, parang hindi na. Parang nawawala na ang pagkasabik. Yun ang nararamdam ko. Ang “nandito na si Teacher Elijah!” ay napalitan na ng “Ma, nandito na si Teacher Elijah.” Akala siguro nila, hindi ko napapansin pero, napapansin ko. Si Jhon, na noon ay sumusunod pa kahit papaano sa akin ay, ngayon, hindi na. Hindi na lang siya nagsasalita ngayon, ngunit sa loob-loob niya ay, “Hindi ako susunod.” Nawawalan na siya ng interes sa pagkukulay at pagsasagot, di tulad noon. Para sa akin, hindi naging ganun ang naging tingin ko sa mga naging guro ko. Si Mrs. Ramirez nung ako’y Preschool; si Mrs. Isay, Mrs. Avilla, Mrs. Aranzanzo nung ako’y Elementary—kung makikita ko sila balang-araw, malaking pagpapasalamat ang gagawin ko sa kanila, hindi mukha ng pagsasawa at pag-iwan. Mabuti na lamang at kahit high school na si Jisilyn ay nakikinig pa rin siya sa akin, pero nakikita ko na nagsasawa na rin siya sa mga pagkulay at pagsagot. “Hindi na ako bata,” malamang ay nagkakaisang sabi nila. At mahirap man tanggapin para sa akin, o para sa kahit sinumang magulang, totoo namang hindi na sila bata, bagaman hindi pa rin naman sila matanda. Hindi na ako babatiin ni Lalaine sa daan sa paraang binabati niya ako noong mas bata pa siya. Hindi na siya magtatatalon sa tuwa. Hindi na siya ngingiti nang malapad. Nito lamang mga nakaraang araw ay nagkasalubong kami ni Jairo at wala siyang ginawa kundi igalaw ang kanyang mga kilay bilang pagpapakita na nakita niya ako.

Ang nakikitaan ko na lamang ng ganito ay ang kapatid niyang si Jepoy at si Joana. Sina Jhosil at Jhona, gayundin ang pinsan nilang si Joshua. Si Glenda. (Kahit sina Emmanuel, Gemrick at Glen ay hindi na rin ganito sa akin.) At alam ko, kung susunod sila sa yapak ng mga nauna sa kanila, hindi ko na rin dapat ipagtaka kung hindi na sila ganoon katuwa kapag nakikita nila ako. Parang larawan ako ng kanilang pagiging bata na dapat na nilang iwan at kalimutan. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa mga batang ito, pero ang nararamdaman ko ay malamang nararamdaman niyo rin bilang mga magulang at guro ang mga nararamdaman kong ito sa mga anak o estudyante ninyong nagbibinata o nagdadalaga.

Minsan hinihiling ko na sana manatili na lang silang bata, iniisip na magiging mas ligtas sila mula sa mga masama at negatibong impluwensya ng sanlibutan. Siguro iyon rin ang nasa isip ninyong mga magulang. Mas gugustuhin natin na manatili na lamang silang mga Joram at DJ at Junia na kahit malikot at magulo ay nababantayan naman natin kaysa maging mga Jhon at Lalaine at Jairo na hindi na natin makontrol kung saan pumupunta, ano’ng ginagawa, at ano’ng iniisip at nararamdaman. Ngunit aminin din natin, mga magulang, ang ganitong pag-asam ay pagiging maramot sa kanila. Kung mangyayari ang ating iniisip, hindi na nila mararanasan na gumawa ng tama nang sila lang, matutong magdesisyon, at mabuhay nang mag-isa, na kailangan nila pagdating ng panahon.

Kaya, ako, hahayaan ko na lang silang lumaki. Hahayaan ko na lang silang maging mga binata’t dalaga. Ipapanalangin ko sila. Hindi ako magsasawa sa kanila, sa kapangyarihan ng Dios. Huwag lang sana nilang kalimutan na mahal-na-mahal ko sila, at lagi akong nag-aalala para sa kanila, at nais ko ang lahat ng maganda para sa kanila. Huwag lang sana silang magsawang makinig sa mga pambata kong mga kwento at mga aral at mga kilos. Huwag lang sanang mawala ang kanilang pagkasabik kapag parating na ako. Huwag lang sana nila akong iwasan at talikuran. Alam ko, yan din ang hiling ng mga magulang nila sa kanila. Alam ko, yan din ang hiling ng Dios-Ama na nagmamahal sa kanila. At huwag sana silang magsawa. Oo, hindi na sila bata. Pero hindi naman siguro sila dapat tumigil makinig, hindi ba?

At siguro, dapat na rin silang tumayo sa kanilang paa pagdating sa pagsunod sa Dios.

Advertisements

The Child Blessings

young flowers

Malapit na akong magdalawampu’t isang taong gulang—ilang buwan na lang at ako’y opisyal nang miyembro ng lipunan. Hindi na dapat ako mahilig sa laro; dapat ay maaasahan na ako sa maraming mga gawain; dapat ay hindi na ako kumilos at mag-isip na parang walang alam. Sa maikling salita, hindi na dapat ako magpakabata, kumilos na parang bata, at mag-isip na parang bata. Ang mga salitang ito ay may negatibong konotasyon: hindi tamang magpakabata, pangit kumilos na parang bata, at maling mag-isip na parang bata. Hindi dahil sinabi kong may negatibo itong konotasyon ay mali ang konotasyong ito. Mayroon talagang mga aspeto ang pagkabata na hindi na natin dapat ipagpatuloy—hindi na dapat makulit, mabagal mag-isip, madaling mawala ang atensyon at pakikinig, mahilig sa laro—ngunit mayroon ding mga aspeto ng pagkabata na dapat magpatuloy sa mga kabataang kagaya ko at mga matatanda.

Dahil sa mga katangiang ito kaya gustung-gusto ko na magturo sa mga bata at sa mga isip-bata. At bagaman marami sa ating mga magulang ay 99 to 1 ang nasasabing negatibo sa kanilang anak kumpara sa mga positibo, ay may nakita ako na mga pagpapalang makukuha ng kahit sino sa mga musmos na nakikilala, nakakasama at naaalagaan natin. Nilalayon ng artikulong ito na ipaisip sa iyo ang mga pagpapalang binibigay ng Dios sa pamamagitan ng mga maliliit na taong ito.

Ginagamit sila ng Dios upang makita natin kung gaano na tayo ka-mature. Sa mga pagkakataon na tayo’y tumitingin sa mga bata, ating naiisip kung gaano na kalayo ang ating nararating. Alam na natin ang ABC kumpara isang hindi pa nakakapag-aral; alam na nating magtrabaho at kumita ng pera kumpara sa isang musmos; alam na natin kung paano mag-react sa maraming pagkakataon kumpara sa isa na hindi pa makontrol ang emosyon; may mga natutunan na tayo sa buhay sa pamamagitan ng karanasan, isang bagay na kulang sa mga bata; may mga espesyal na tayong mga kakayahan na hindi agad-agad matututunan ng isang bata. Ano’ng nagagagawa ng kaalamang mas-mature na tayo kaysa kanila? Sa akin, nagiging mapagpasalamat ako sa Dios. Nagpapasalamat ako sa Dios na ako’y lumalaki nang natututo at hindi ako nanatiling bata sa maraming bagay. Salamat dahil marunong akong bumasa at sumulat. Salamat at marunong na akong magtrabaho at kumita kung gugustuhin ko lang; salamat sa Ama dahil mas kaya ko na ngayong kumilos nang tama anuman ang sitwasyon na aking hinaharap; mayroon na rin akong mga masasabing karanasan na wala pa sa isang bata; alam ko kung paano lumikha ng kanta, umawit nang tama, gumuhit at magkulay nang may kaayusan, gumawa ng mga lathalain, magbahagi at magturo ng Salita ng Dios, mag-ayos ng kompyuter, maggawa ng websites. Nagpapasalamat ako sa Dios dahil sa mga dinagdag Niya sa aking kakayahan at kaalaman. Ikaw, bukod sa aking mga sinabi, mayroon ka pa bang mga bagay na alam mong wala ang isang ordinaryong bata? Isulat mo: __________________________________ __________________________________________________________________________

Nababatid mo sa pamamagitan nila kung gaano ka pa ka-immature. Oo, ipinapakita din nila sa atin kung gaano tayo ka-immature, lalo na sa magulang at anak. Kapag ikaw ay madaling mapikon sa mga kilos ng iyong anak, masasabing hindi ka pa ganoong kaganap sa pagkontrol ng iyong emosyon. Kitang-kita yan sa kung paano makitungo sa magulong anak ang isang kabataang ina (14-19) at isang ina na nasa tama nang edad (20 pataas). Mas madaling manakit ang teenage mom kaysa sa mga twenty-something na ina.  Kapag hindi kayang disiplinahin ng ina ang anak sa mga kasalanan nitong ginawa, hal. paluin, i-ground o hindi palabasin ng bahay, hindi pwedeng kumain o humingi ng pera, ay hindi pa gaanong mature ang isang ina. Kadalasan ang isang immature na ina ay hanggang sigaw o negatibong salita lang, ngunit nakita ko na ang tunay na ganap na ina ay kaunti lamang ang salita at mas marami sa gawa. Kapag hindi pa kayang paluin ng tatay ang anak, senyales ito ng immaturity; gayundin naman ang hindi makontrol na damdamin na hahantong sa lagi na lang pagpalo kapag nakagawa ng mali ang bata. ‘Kita mo? Ang kakulitan o katigasan ng ulo ay sumusubok sa atin kung tunay nga ba tayong mature o hindi. Nagsimula akong magturo sa mga bata nung third year high school ako. Naaalala ko noon na kapag nagalit ako sa isang bata, sasabihan ko siya ng mga negatibong salita tulad ng “panget ka kasi, engot ka kasi, wala kang kwenta” at iba pa. Tapos later on naging reaksyon ko na lang ay ang mag-walk out. Ngayon, wala na sa mga ginagawa nilang kakulitan ang nakapagpapa-walk out o salita sa akin ng mali. Paano naging pagpapala ang malaman na kulang ka pa sa pamamagitan nila? Nagiging mapanalanginin ako. Dahil dito, hinihiling ko sa Dios na sana ay ayusin na ang aking emosyon, paraan ng pakikitungo at na dagdagan Niya ako ng karunungan. Dahil sa kaalamang ito ay nagsisikap ako na maging mas mature o ganap kaysa dati. Hindi ba malaki silang pagpapala?

Natuto tayo na magmahal sa kabila ng mga negatibong bagay na nakikita natin sa kanila. Kung mayroon mang klase ng pag-ibig na nais ng Dios na matutunan natin ito ay ang pag-ibig na walang pasubali o unconditional love. Ang mga kapintasan ng mga bata ang nagtuturo sa atin na magmahal ng tao sa kabila ng kanilang mga hindi kayang gawin at mga nagagawa nilang mali. Hindi ba? Hindi natin kayang pabayaan ang ating anak kahit na suwail siya at nagiging walang-galang. Dahil dito, nakikita ko ang dakilang pagmamahal ng Dios sa tao, na gaano man kakulit at katigas ang ulo ng mga tao, ay minahal Niya pa rin tayo at binigay ang Kanyang buhay at dugo para matubos tayo sa ating kasalanan.

Kung walang bata, wala tayong larawan ng kapayakan o pagiging simple sa pamumuhay. Ang mga matatanda at mga kabataan ay masyado nang pinapakomplikado ang buhay na hindi na tuloy makita kung ano ang pinakamahalaga rito. Ngunit ang bata ay larawan ng simplisidad. Simple lamang ang isang bata: gigising, kakain, maglalaro, makikinig, magsusulat, makikipag-usap, matutulog—mga pangunahing bagay na dapat mayroon ang ating buhay. Ako minsan, nakikita ko kung gaano kakomplikado ang buhay—pagtingin ko sa isang bata, nakikita ko kung paano ko pinagulo ito. Sa pamamagitan ng realisasyong ito, gumagawa ako ng paraan para mas maging payak ang aking buhay. Mas gusto ko pa nga minsang makasama ang mga bata kaysa sa mga matatanda, dahil hindi magulo ang kanilang mga pag-iisip. Sa palagay ko, kung walang bata sa mundo, mamamatay ako nang maaga. Ang mga bata kasi ay mga taong may simpleng pananampalataya, simpleng kasiyahan, diretsahang mga salita, at inosenteng pag-iisip (bagaman nakakalungkot dahil ang media at modernong edukasyon at maging ang mga iresponsableng mga magulang ay unti-unti nang inaalis sa kanila ang mga ganitong bagay). Ang mga bata, mas madaling tanggapin ang mga katotohanan ng Dios, ngunit hindi ang mga kabataan at matatanda na puno na ng basura at pag-aalinlangan. Walang napakain na limang libo ang Panginoong Jesus kung walang bata na lumapit sa Kanya at binigay ang lahat ng mayroon siya. Walang Naaman na gagaling sa ketong kung walang batang babaeng simpleng nagsabing, “Mayroong propeta ng Dios sa Israel; kaya niya po siyang pagalingin!” Walang maihahalimbawa si Jesus na larawan ng kababaang-loob kung walang bata.

Ito ang tinatawag na child blessings. Nawa sa pamamagitan nito ay nakita mo na hindi lang basta nilagay ng Dios ang panahon ng pagkabata, at na wala lang ang isang bata. Huwag mo na sanang isipin na konsumisyon lang sila; isipin mong pamana sila ng Dios sa’yo. Pagpapala pa nga. Dahil totoo naman! Mga blessing sila sa akin, at blessing sila sa’yo. Kaya nga sa biyaya ng Panginoon, hindi ako magsasawa sa mga bata. Besides, dahil sa kanila kaya nasulat ko ang mga kwentong nagustuhan niyo rin: The Story of Unbelief, The Story of the Leaves, at The Five Caterpillars and Their Paper! Hindi ko ito magagawa kundi dahil sa kanila!

Kailan Ka Magsisimula?

telescoping

Ang Mga Halimbawa ng Biblia ay Hindi Na Nagpabukas

by Teacher Elijah E. Abanto

 

Ano’ng mga ginagawa mo sa ngayon bilang bata? Naglalaro? Gumagawa ng assignment? Nagpa-practice?

Iyan ang pangkaraniwang ginagawa ng isang bata sa ngayon. Saanman ka tumingin, mga batang nagdo-drowing, nagte-text, nagpo-pog, nagko-computer games, gumagawa ng assignment, nagpa-practice para sa presentation sa school, nanonood ng TV, nakikipag-away sa kapwa-bata sa kapit-bahay o sa school, ang makikita mo. Kabilang ka ba sa kanila? Hindi naman sa minamaliit kita, bata, pero ang babaw ng pinupuntahan mong landas. Kung puro ganito ang iyong buhay, at walang para sa Diyos, mali na agad ang punto ng iyong buhay. Mali. Alam mo ba yun?

Kaya kung hindi ka pa ligtas, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas. Ngayon na! Tama na ang puro laro na lang! Puro aral na lang! Puro nood! Puro kwento! Di ka ba nagsasawa? May mas mahalaga kang dapat na ginagawa ngayon, at iyun ay ang maglingkod sa Diyos.

Ikaw na nagchu-church, kailan ka magsisimulang maglingkod nang totoo? Alam ko kumakanta ka na sa church nang masigla tuwing service, nakikinig sa Sunday School, nag-i-special number kung minsan; ngunit ang ibig kong sabihin yung soul winning, pagtuturo, pagsali sa iba’t ibang activities ng church. Kung ligtas ka na, mas madali mo na itong magagawa. Ngunit kailan? “Pag kasintanda na ako ni Kuya, ni Ate”? Hihintayin mo pa ba iyon? Tingnan mo na lang ang mga halimbawa ng Bible ng mga bata na sumunod na agad sa Panginoon.

Si David

Kilala niyo na siguro ang taong pumatay ng isang higante sa Biblia gamit ang kanyang tirador—oo, si David nga. Galing niya ano—pero alam mo bang ginagamit na siya ng Diyos bago ito mang yari (20 taong gulang na siya nang gawin niya ito)? Noong siya’y isa pa lamang musmos (malamang ay 12 taong gulang), ay isa lamang siyang tagapag-alaga ng tupa. Ngunit dahil sa kanyang puso na may pag-ibig para sa Diyos, pinili siya na pumalit kay Saul bilang hari. Hindi pinili ang pito niyang kuya, na mga malalakas, at malalaki ang katawan—pinili siya, siya na mahina ngunit may tiwala sa Diyos na lumikha sa kanya.

Si Samuel

Hindi manganak si Hannah noong panahong ito, at dahil doon ay hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng anak; at kapag ginawa ito ng Diyos sa kanya, iaalay niya ito sa Diyos upang maglingkod habang-buhay. Dininig siya ng Diyos, at ipinanganak ang lalaking nagngangalang Samuel. Noong ito ay tatlo hanggang limang taong gulang na, dinala na niya ito kay Eli, ang mataas na saserdote noong panahong iyon.

3-5 years old? Maglilingkod sa Diyos? Oo, tumutulong siya sa mga ginagawa ni Eli, tulad ng pag-aayos ng mga kagamitan sa tabernakulo, at marami pang iba. Sa maagang panahon ay nagging propeta na rin siya ng Diyos.

Si Josiah

Hindi mo siya masisisi kung maging masama siya. Ang kanyang amang hari, si Amon, ay naging masama, sumamba sa mga diyos-diyosan. Maaga itong namatay bilang parusa ng Diyos—at siya ang pumalit na hari sa edad na 8. At hulaan niyo kung ano’ng ginawa niya—sinunod niya ang lahat ng nalalaman niyang utos ng Diyos—inalis niya ang diyos-diyosan, ibinalik ang mga kapistahan, binasa sa Israel ang Aklat ng Batas—sa batang edad. Hindi na siya naghintay. Sinimulan na niya ngayon.

Si Daniel

Isipin mo na lang na kapag hindi mo kinain ang ipinagbabawal ng Diyos, eh parusahan ka ng matindi, o may madamay na ibang tao—naranasan ito ni Daniel. Noong masakop ang Israel ng kalabang kaharian, dinala silang mga prinsipe at tinuruan ng iba’t ibang bagay—kabilang ang pagkain ng mga inialay sa diyos-diyosan. Kapag hindi niya ito kinain ay paparusahan ng kamatayan ang nag-aalaga sa kanila. Ngunit imbes na matakot ay nanindigan siya; tinanggihan niya iyon kasama ang kanyang mga kaibigan, at hiniling na mga gulay na lamang ang ipakain. Buti na lamang at naging mas mataba pa sila sa mga kumain ng karne sa biyaya ng Diyos!

Si Timothy

Alam niyo bang si Timoteo ang siyang pinakabatang pastor? Nakikipaglaban na siya sa mga bulaang tagapagturo sa Efeso, na mas matanda pa sa kanya. Ngunit tinanggap niya ang hamon—at siya’y naging isa sa mga tagapagpatibay ng iglesiya sa Bagong Tipan.

 

Marami pang iba—mga batang hindi na naghintay na tumanda sila para maglingkod at sumunod sa kanilang Diyos. Hindi sila nag laro, nanood ng TV, nag-pogs, o kung ano pa man—buong tapang  lamang silang sumunod sa Kataas-taasang Diyos—ang Siyang karapat-dapat lamang na paglingkuran.

Ikaw, bata kailan ka magsisimula? Bukas, pagtanda mo na, o ngayon na, habang bata ka pa? Tena, hindi mo alam kung ano ang naghihintay na gawin sa’yo ng Diyos.

Masyadong Bata

child

Nakaka-apekto Ba ang Ating Edad sa Pagiging Kagamit-gamit Natin sa Diyos?

by Linda Canup

Isinalin mula sa article na “Too Young,” In Touch® magazine,

March 2006, pp.28-31 ni Bro. Elijah Abanto.

 

Lagi mo na itong naririnig—isang concert pianist sa edad na 8, isang bihasa sa computer at 10, isang master ng chess sa edad na 12—mga taong sobrang gifted sa mga di-pangkaraniwang mga batang edad na sila ay nakakaakit ng atensyong pang-internasyonal at isang kaabalahan sa kanilang field.

Ilan sa ating mga paboritong mananampalataya ay maaari ding matawag na mga “gifted” sa ispiritwal na paraan. Sina David, Jeremiah, at Timothy ay kaunti lamang sa mga tinawag at masusing nilinang upang kumuha ng mga dakilang misyon sa mga batang edad.

At kahit na mayroon silang suporta ng Diyos, hindi sila madaling nagkaroon nito. Ang pagiging bata ay may mga sariling hamon. Madalas na nakikipagbaka ang mga batang lalaking ito sa inseguridad at mga kakulangang dulot ng kanilang kakulangan sa karanasan. Dahil na rin sa kung paano tumingin sa kanila ang lipunan, sila’y hindi pinapansin, minamaliit, at inuusig dahil sa kanilang pagiging kabataan.

Gayunpaman, ang mga kakaunting piniling ito ay nanatiling matapat sa kanilang mga unang taon at naging matagumpay bilang isang hari, isang propeta, at isang tagapagtayo ng iglesiya ng Bagong Tipan.

DAVID

Nang dumating sa bahay ni Jesse si Samuel para pahiran ang susunod na hari ng Israel, walang nag-isip na tawagin si David mula sa pagpapastol ng mga tupa. Habang binabantayan ng kabataang ito ang mga kawan, ang kanyang mga mas matatandang kapatid ay ipinrisenta sa bumibisitang propeta. “Siguradong ang pinili ng Diyos ay nasa harapan Niya ngayon,” naisip ni Samuel habang ang kanyang mga mata ay nakamasid sa pinakamatanda. (1 Samuel 16:6) Ngunit isa-isa, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ang lahat ng pitong magkakapatid na lalaki ay tinanggihan.

Hindi naghirang ang Diyos ng isang anak na may mga maharlikang koneksyon, mataas na pagsasanay sa militar, o maging matinding lakas. Pinili niya si David, ang lalaking may puso para sa Kanya (1 Samuel 16:7)

Ang mga Psalmo na isinulat ng batang pastol ay malinaw na ipinapahayag ang kanyang dalisay, matapat na pag-ibig para sa Ama. Ang kanyang mga lirikong musikal, na maayos na inilalarawan ang kanyang kagustuhang maglingkod sa Panginoon, ay may-tiwalang ipinagmamalaki ang kakayahan ng Diyos na iligtas siya mula sa mga kaaway. Pinuri ni David ang pangalan ng Panginoon at pinahayag niya ang kanyang hindi nagmamaliw na debosyon at katapatan. Nang nailugmok ng kasalanan, may kababaan ang loob niyang hinanap ang kapatawaran at nakiusap para sa kanyang pagpapanumbalik at pagbabago. Binigyang-boses niya kahit na ang mga halos hindi na maipaliwanag na emosyon ng puso ng tao.

Bagaman ang tingin sa kanya ng iba ay isa lamang batang tagabukid, tumingin ang Diyos sa kanyang kaluluwa at nakita ang isang matapang na lalaking handang labanan ang mga kaaway ng Panginoon at itatag ang kaharian ng Israel sa lupa.

JEREMIAH

Sa panahon kung saan ang kaharian ng Juda ay nagpapailalim na sa kasalanan at tukso, gusto ng Panginoon ng isang mensahero na pinahahalagahan ang Kanyang Batas at sinusunod Siya nang walang pasubali. Kailangan ng taong ito ng masidhing pag-ibig para sa bayan ng Diyos para magawa niyang magtiis; gayunpaman, dapat niya ring naisin ang katuwiran ng Diyos para maunawaan niya ang pangangailangan ng paghatol. Isang magandang kandidato ang inosente sa pagtalikod ng Juda, ngunit hindi naman sobrang mapangkutya na kanya na kikwestiyunin ang plano ng Panginoon para sa pagpapanumbalik ng kaharian ni David.

Siyempre, alam na Niya noon pa na si Jeremias ang tamang tao para sa gawaing ito, ngunit ang nakatakdang propeta ay hindi kumbinsido. “Hindi ko alam kung paano magsalita, dahil bata pa lang ako,” iprinotesta nito nang ilabas ng Diyos ang Kanyang utos. (Jeremias 1:6) Masyado siyang nakatuon sa sarili at kanyang mga kakulangan kaysa sa plano ng Diyos at kanyang walang-hanggang kaalaman.

Nilagay ng Panginoon ang mga alalahaning iyon sa isang tabi ng pagpapaliwanag na lilinangin at poprotektahan Niya si Jeremias. (vv. 9, 18-19) Sinabi Niya na ito ay noon pa nahirang at hiniwalay, at na gagawin nitong lahat kung ano ang hilingin dito ng Diyos.

Hindi na kayang makipagtalo ng batang lalaking ito sa Diyos. Nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, at alam na natin ang kasaysayan.

TIMOTHY

Ang lungsod ng Efeso ay dedikado sa pagsamba sa Griegong dyosang si Artemis at, dahil nga doon, ay lapitin ng mga hidwang paniniwala. Gayunpaman, dahil ito ay kapitolyo ng Romanong probinsya ng Asya, importante ito sa pagpapakalat ng pananampalatayang Kristiano. Nagkaroon ng magtagumpay na ministeryo doon si Pablo, ngunit noong sa oras na ipinagkatiwala niya ito kay Timoteo, may mga bulaang tagapagturo (Himenaeo, Alexander, at Fileto, at iba pa) na nagpapakalat ng mga maling paniniwala nang buong pwersa, at marami sa buong Asya ang naligaw sa pananampalataya. (2 Timoteo 1:15)

Ang suliranin ni Timoteo ay magiging mabigat para sa kaninumang Kristiano, lalo na sa isang batang lalaki na kinakailangang hamunin ang mga church elders na dalawang beses ang edad sa kanya. Subalit, alam ni Pablo (at pinakamahalaga, ng Diyos) na  karapat-dapat si Timoteo sa gawain na ito dahil sa dalawang dahilan: ang kanyang sinserong pananampalataya at ang paggawa ng Banal na Ispiritu sa kanyang buhay. (1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:5-6)

Ang ina ni Timoteo ay bahagi ng isang mahabang linya ng matatapat na mga babaeng Judio na mahal ang mga Kasulatan at ninais na lugurin ang Diyos. At mukhang naipasa niya ito kay Timoteo, dahil nang kunin ito ni Pablo, mabilis itong nagkaroon ng isang kahanga-hangang reputasyon bilang isang alagad. (Mga Gawa 16:2) Habang ang dalawa ay naglalakbay, nalaman ng apostol ang mga kalakasan, kahinaan, at mga limitasyong ispiritwal ni Timoteo. Sa gayon, nang dumating ang oras para pumili ng isang tagapagbantay para sa iglesiya sa Efeso, may-tiwalang itinagubilin ni Pablo ang siyudad kay Timoteo, kahit na wala pa itong paunang karanasan.

ISPIRITWAL NA KADAKILAAN

Kadalasan ay masyado nating pinapalamutian ang mga buhay ng mga bayaning ito ng Biblia at itinataas sila sa halos-mala-alamat nang lebel. Naniniwala tayo na hindi tayo makakagawa ng kahit anong kagila-gilalas (ilan sa kanila ay sumulat ng mga Kasulatan!); kumikilos tayo para bagang ang Malagintong Panahon ng Kristiyanismo ay lumipas na at wala lang tayong magawa kundi mag-asam hanggang sa dumating ang Panginoon.

Wala itong katotohanan. Bagaman maaari ngang maging ibang-iba ang ginagawa natin sa pisikal na aspeto sa kanila, pare-pareho lamang tayong sumasagupa sa parehong ispiritwal na gawain.

Sa teorya, alam natin na ang Panginoon ay kayang gamitin ang sinumang Kanyang piliin para matupad ang Kanyang plano, ngunit sa gawa, madalas tayong nalilihis. Iniisip natin na ang sino lamang na may credentials ang may karapatan sa matataas na ispiritwal na gawain—tulad ng mga matatagal nang Kristiano o nasa mga posisyon ng pamumuno.

Ngunit kung matapat lamang nating titingnan ang paraan kung paano gumamit ng mga kabataan ang Panginoon [iba pang halimbawa: Samuel, Daniel, Josiah], malalaman natin ang isang mahalagang katotohanan: Kapag tinatawag Niya tayo sa anumang gawain, agad na Niya tayong naihahanda ng mga talento at kakayahan na kinakailangan. Naghahanap ang Diyos ng ispiritwal na kadakilaan sa lahat sa atin, anuman ang ating hugis, laki, … o edad—[bata, kabataan, o matanda].

 

Si Linda Canup ay ang Assistant Editor para sa In Touch magazine, isang publikasyon ng In Touch Ministries with Dr. Charles Stanley sa Atlanta, Georgia.

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah Abanto ang article na ito upang mapatunayang kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino para sa Kanyang layunin—especially children.

Hindi Sila Genius, Pero…

genius

by Elijah Abanto

Nang ang aking ama ay nagsabi na kasama dapat ng mga bata ang mga magulang sa pananambahan sa pamamagitan ng paghahalimbawa ng isang bata sa aming iglesiya, ay isang lalaki ang sumagot at nagsabing, “Malamang eh genius ang batang yun. Hindi naman lahat ng bata ay genius katulad niya.” Hindi ko maiwasang mapangiti at malungkot sa parehong pagkakataon.

Napangiti ako dahil magandang paglalarawan iyon para sa isang bata. Matutuwa ang sino mang kilala ang batang iyon pag nasabihan ng “genius.” Ngunit sa loob-loob ko ay nalulungkot ako dahil ginamit ang deskripsyong iyon para bigyang-dahilan ang paghihiwalay ng mga bata sa worship service. At hindi ito magandang dahilan para bigyang-katwiran ang kasanayan ng paghihiwalay ng mga bata sa mga kabataan at matatanda. Masasabi ng isang nag-iisip na tao na hindi nag-iisip ang sinumang maysabi nito.

Hindi ko naman masisisi ang mga taong may ganitong pag-iisip. Ito ay dahil unang-una, ang unang henerasyon ng mga naligtas at naging miyembro ng iglesiya ay mga malalaki na—ibig-sabihin, maaaring matanda na o kabataan na sila nang maligtas. At dahil ganito nga, mas pamilyar sila sa kung paano tratuhin ang mga kapwa nila, dahil mas nauunawaan nila ang mga ito. Sa kabilang dako, kawalang-kaalaman ang naging bunga ito sa kung paano tatratuhin ang mga bata sa iglesiya. Hindi sila naging bata sa iglesiya; hindi nila alam kung ano’ng gagawin kung sakaling magkaganyan at magkaganon. Kaya ang naiisip nilang paraan para alisin ang gulo sa worship service ng mga bata ay ang gawin kung ano ang ginawa sa kanila noong hindi pa sila ligtas—in short, noong mga bata pa sila—ang ihiwalay sa mga matatanda. At sa simula, mukhang wala namang problema—dahil sa totoo lang, mawawalan nga naman ng gulo—makakapagsamba sila sa Diyos nang walang “istorbo.” Ngunit pagdating ng panahon ay magtataka tayo, “Bakit naging ganon sila?”

Ngunit, nang may pagpapakumbaba, ay masasabi kong mas may alam ako (sa biyaya ng Diyos) kung paano tratuhin ang mga bata sa iglesiya—dahil lumaki ako sa iglesiya, sa pamilya ng pastor, at naligtas ako bilang bata, at naging miyembro ako bilang bata—at narito ako ngayon, sa biyaya ng Diyos, naglilingkod nang buong puso kay Jesus. At nalalaman ko na hindi dapat ihiwalay ang batang katulad ko sa mga worship service.

Kailangan ko bang maging isang genius para magawang mag-behave noon sa service, makinig, mag-take notes, at mag-amen? Hindi. Natututo ang bata sa kung ano ang tinuturo sa kanila. Natuto akong sumamba dahil pinalaki ako nang nasa sambahan. Natuto akong magbasa ng Biblia at manalangin dahil pinalaki akong nagbabasa nito, hindi lamang nakikinig ng Bible story sa Sunday School at nagpe-pray ng simpleng “Dear Lord Jesus.” Tinuruan ako. Hindi ako kailanman inihiwalay. Salamat, Tatay at Mommy. Minahal niyo kami nang ganito para hindi ihiwalay sa inyo. Lagi niyo kaming isinasama. Hindi ba ang ganda?

Hindi kailangan na maging genius ang bata para maisama sa service o maglingkod sa Panginoon. Para ma-encourage kayo, heto ang mga halimbawa mula sa aming iglesiya:

  • Si Joshua, noong siya’y sanggol pa lamang, ay napapatahimik mula sa pag-iyak sa service ng ating pastor. Si Jem-Jem, na halos dalawang-taong gulang pa lamang, ay nakakanta na ng buong “Jesus Loves Me” sa church bilang special number. (!)
  • Isang batang nagngangalang Daniel Joseph (barely two years old) ay laging nagsasabi ng “Amen” sa preaching ng pastor. Ang mga bata ring kasing-edad niya ay kaya nang pumikit pag nagpe-pray.
  • Si Justin (just turned 7) ay alam kantahin ang “When the Saints Go Marching In” nang tama at walang mali.
  • Sa aming iglesiya ay kasama na mula 3 years old sa visitation, at namimigay ng tracts. Examples: Jhona (4) at Joshua (3). Karamihan sa mga bata sa aming iglesiya 12 pababa ay alam na kung paano mag-witness, at may dalawa nang nakagawa nito nang aktwal: si John Mark (12) at Jisilyn (10).
  • Kasama sa Bible quiz ang mga bata, at nakaka-score sila!

Iyan at marami pang ibang halimbawa ang magpapatunay. Nagsisimula iyan sa kung paano tingnan ng bawat tao ang mga bata: mula sa pastor, mga magulang, at lahat ng miyembro. Turuan natin sila!

The Faith of a Child

Low church attendance. High backsliding rate. Low offering. Less soul winners. Mga problemang hinaharap ng kahit anong church—mula noon hanggang ngayon. Isa lang ang dahilan—walang tiwala o pananampalataya sa Diyos ang karamihan. Hayaan niyong ipahiya ko kayo sa isang bata—isang bata na may pananampalataya…

Nagpa-panic na ang mga apostol, maggagabi na at hindi pa rin pinapauwi ni Jesus ang mga taong Kanyang tinuturuan. “Pauwiin niyo na po sila, wala naman tayong ipapakain sa kanila,” sabi ng mga apostol. Kumalat ang problema sa lahat ng taong naroon—limang-libong lalaki, bukod ba ang mga kababaihan at mga bata. May ilan sigurong may baon pero ayaw i-share dahil baka sapat lang iyon para sa kanila. Pagkatapos, mula sa kawalan, ay may isang batang lalaki ang nagpakita ay inialok ang kanyang limang tinapay at dalawang isda. Siguro pinabaon iyon ng kanyang mga magulang kung sakaling abutin siya ng maghapon sa pakikinig kay Jesus. Pero siguro naisip niya na may kayang gawin ang Panginoon sa kakaunti niyang dala. Medyo nag-alinlangan siya nang maliitin ng mga apostol ang kanyang dala, pero nakita niya ang mukha ni Jesus na may tinatagong saya. Kaya direkta niyang ibinigay ito kay Jesus, at si Jesus, ay inutusan ang mga apostol na paupuin ang mga tao sa damuhan. At nangyari ang kanyang inaasahan. Ang kanyang limang tinapay at dalawang isda ay pinakain at pinabusog ang libu-libong taong naroon. (John 6:1-13)

Sabi ng Biblia, hindi gagawa ng himala si Jesus kung walang kahit-isang nananampalatayang kaya Niyang gawin ito. Kanino kaya nanggaling ang pananampalataya? Sa apostol? Hindi, obvious naman eh. Sa mga libu-libong tao? Hindi rin malamang, dahil walang nagtiwala sa kanila kay Jesus na ibigay ang kung anong meron sila. Sino kaya? Siguro yung bata. Oo, siya nga. Hindi na kailangang purihin ni Jesus ang ganitong pananampalataya (kagaya ng Kanyang ginawa sa centurion at sa babaeng Gentil), dahil alam niyang natural na sa isang bata ang manampalataya ng ganito kalaki.

Kung mayroon lamang tayong pananampalataya kagaya ng batang ito, ang problemang nabanggit kanina ay mawawalang parang bula. Masasabi mo bang “Bata lang iyan”?

Kailan ka magkakaroon ng ganitong klaseng faith? The faith of a child?

The Cross-Bridge Stories: “Anak, Hindi Pwede!”

Masayang lumapit kay Amelita ang kanyang anak na si Melvin. Galing ito sa paglalaro sa labas. Medyo nawala nga lang ito sa kanyang paningin kanina dahil sinamahan nito ang mga kaibigan sa hindi malaman na lugar sa kanilang subdivision. Nakangiting may inabot ito sa kanyang papel. “Ano ’to, Mel?”

“Kasi po nag-Good News po kami sa bakanteng unit kasama si Teacher Jericho,” sagot nito. Nangingislap ang mga mata nito na sa tingin niya ay kasiyahan. Ngunit nagtataka pa rin siya. “Nagkaroon po kami ng activity at mataas po nakuha kong grade. Ayan oh, 97!”

Hindi niya alam kung ngingiti siya o sisimangot. Hindi pa rin kasi niya maintindihan. “Nagke-kwento po siya tungkol sa Bible at kaligtasan. Sabi po niya makasalanan daw po tayo at pupunta sa Impyerno.

“Pero dahil kay Jesus pwede po akong maligtas at dahil doon tinanggap ko Siya sa puso ko. Kaya pag namatay ako sa Langit ako pupunta. Ang saya di ba Mommy?”

“Ah …” hindi malaman ni Amelita kung ano’ng sasabihin. Malamang ay relihiyon ito ng ibang sekta, sabi ng kanyang isip.

“Mommy, iniimbitahan niya po kami sa church,” sabi ni Melvin. “Sama ako, ha?”

“Hindi, Mel, Hindi,” sagot niyang mariin sa anak. Ayaw niyang mag-iba ng relihiyon ang anak niya.

“Mommy, masaya doon at para kay Jesus naman iyon eh —”

“Hindi, Hinde,” sagot niyang tumitigas na ang tono.

“Bakit po?” naluluhang tanong ni Melvin.

“Katoliko na tayo habang buhay!” sigaw niya at umalis sa harap ng anak.

“Mommy, ligtas na po ba kayo?” mahinahong tanong ng bata na nagpatigil sa kanya. Humarap siya. Nagsalita itong muli. “Kapag namatay po ba ngayong oras na ito tiyak niyo pong sa langit kayo pupunta anumang oras?”

“Ano na naman iyang pinagsasabi mo?” tanong niyang pasigaw.

“Ngayon po bang Katoliko tayo ligtas na kayo? Sabi po kasi ni Kuya Jericho walang relihiyon ang makakapagligtas sa atin sa Impyerno. Kahit daw Saksi, Iglesiya, Dating Daan, wala—kahit nga daw relihiyon nila hindi makakapagdala sa atin sa Langit.

“Sabi po niya—may hawak po siyang Bible—binasa niya po doon—si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin.”

“Sige, pinapayagan na kita,” sabi ni Amelita. “Pero sasamahan kita.” Nakita niya ang tuwa sa itsura nito. Kung ano man ang nakain ng batang ito, siguro dapat din niyang makain.