The Child Blessings

young flowers

Malapit na akong magdalawampu’t isang taong gulang—ilang buwan na lang at ako’y opisyal nang miyembro ng lipunan. Hindi na dapat ako mahilig sa laro; dapat ay maaasahan na ako sa maraming mga gawain; dapat ay hindi na ako kumilos at mag-isip na parang walang alam. Sa maikling salita, hindi na dapat ako magpakabata, kumilos na parang bata, at mag-isip na parang bata. Ang mga salitang ito ay may negatibong konotasyon: hindi tamang magpakabata, pangit kumilos na parang bata, at maling mag-isip na parang bata. Hindi dahil sinabi kong may negatibo itong konotasyon ay mali ang konotasyong ito. Mayroon talagang mga aspeto ang pagkabata na hindi na natin dapat ipagpatuloy—hindi na dapat makulit, mabagal mag-isip, madaling mawala ang atensyon at pakikinig, mahilig sa laro—ngunit mayroon ding mga aspeto ng pagkabata na dapat magpatuloy sa mga kabataang kagaya ko at mga matatanda.

Dahil sa mga katangiang ito kaya gustung-gusto ko na magturo sa mga bata at sa mga isip-bata. At bagaman marami sa ating mga magulang ay 99 to 1 ang nasasabing negatibo sa kanilang anak kumpara sa mga positibo, ay may nakita ako na mga pagpapalang makukuha ng kahit sino sa mga musmos na nakikilala, nakakasama at naaalagaan natin. Nilalayon ng artikulong ito na ipaisip sa iyo ang mga pagpapalang binibigay ng Dios sa pamamagitan ng mga maliliit na taong ito.

Ginagamit sila ng Dios upang makita natin kung gaano na tayo ka-mature. Sa mga pagkakataon na tayo’y tumitingin sa mga bata, ating naiisip kung gaano na kalayo ang ating nararating. Alam na natin ang ABC kumpara isang hindi pa nakakapag-aral; alam na nating magtrabaho at kumita ng pera kumpara sa isang musmos; alam na natin kung paano mag-react sa maraming pagkakataon kumpara sa isa na hindi pa makontrol ang emosyon; may mga natutunan na tayo sa buhay sa pamamagitan ng karanasan, isang bagay na kulang sa mga bata; may mga espesyal na tayong mga kakayahan na hindi agad-agad matututunan ng isang bata. Ano’ng nagagagawa ng kaalamang mas-mature na tayo kaysa kanila? Sa akin, nagiging mapagpasalamat ako sa Dios. Nagpapasalamat ako sa Dios na ako’y lumalaki nang natututo at hindi ako nanatiling bata sa maraming bagay. Salamat dahil marunong akong bumasa at sumulat. Salamat at marunong na akong magtrabaho at kumita kung gugustuhin ko lang; salamat sa Ama dahil mas kaya ko na ngayong kumilos nang tama anuman ang sitwasyon na aking hinaharap; mayroon na rin akong mga masasabing karanasan na wala pa sa isang bata; alam ko kung paano lumikha ng kanta, umawit nang tama, gumuhit at magkulay nang may kaayusan, gumawa ng mga lathalain, magbahagi at magturo ng Salita ng Dios, mag-ayos ng kompyuter, maggawa ng websites. Nagpapasalamat ako sa Dios dahil sa mga dinagdag Niya sa aking kakayahan at kaalaman. Ikaw, bukod sa aking mga sinabi, mayroon ka pa bang mga bagay na alam mong wala ang isang ordinaryong bata? Isulat mo: __________________________________ __________________________________________________________________________

Nababatid mo sa pamamagitan nila kung gaano ka pa ka-immature. Oo, ipinapakita din nila sa atin kung gaano tayo ka-immature, lalo na sa magulang at anak. Kapag ikaw ay madaling mapikon sa mga kilos ng iyong anak, masasabing hindi ka pa ganoong kaganap sa pagkontrol ng iyong emosyon. Kitang-kita yan sa kung paano makitungo sa magulong anak ang isang kabataang ina (14-19) at isang ina na nasa tama nang edad (20 pataas). Mas madaling manakit ang teenage mom kaysa sa mga twenty-something na ina.  Kapag hindi kayang disiplinahin ng ina ang anak sa mga kasalanan nitong ginawa, hal. paluin, i-ground o hindi palabasin ng bahay, hindi pwedeng kumain o humingi ng pera, ay hindi pa gaanong mature ang isang ina. Kadalasan ang isang immature na ina ay hanggang sigaw o negatibong salita lang, ngunit nakita ko na ang tunay na ganap na ina ay kaunti lamang ang salita at mas marami sa gawa. Kapag hindi pa kayang paluin ng tatay ang anak, senyales ito ng immaturity; gayundin naman ang hindi makontrol na damdamin na hahantong sa lagi na lang pagpalo kapag nakagawa ng mali ang bata. ‘Kita mo? Ang kakulitan o katigasan ng ulo ay sumusubok sa atin kung tunay nga ba tayong mature o hindi. Nagsimula akong magturo sa mga bata nung third year high school ako. Naaalala ko noon na kapag nagalit ako sa isang bata, sasabihan ko siya ng mga negatibong salita tulad ng “panget ka kasi, engot ka kasi, wala kang kwenta” at iba pa. Tapos later on naging reaksyon ko na lang ay ang mag-walk out. Ngayon, wala na sa mga ginagawa nilang kakulitan ang nakapagpapa-walk out o salita sa akin ng mali. Paano naging pagpapala ang malaman na kulang ka pa sa pamamagitan nila? Nagiging mapanalanginin ako. Dahil dito, hinihiling ko sa Dios na sana ay ayusin na ang aking emosyon, paraan ng pakikitungo at na dagdagan Niya ako ng karunungan. Dahil sa kaalamang ito ay nagsisikap ako na maging mas mature o ganap kaysa dati. Hindi ba malaki silang pagpapala?

Natuto tayo na magmahal sa kabila ng mga negatibong bagay na nakikita natin sa kanila. Kung mayroon mang klase ng pag-ibig na nais ng Dios na matutunan natin ito ay ang pag-ibig na walang pasubali o unconditional love. Ang mga kapintasan ng mga bata ang nagtuturo sa atin na magmahal ng tao sa kabila ng kanilang mga hindi kayang gawin at mga nagagawa nilang mali. Hindi ba? Hindi natin kayang pabayaan ang ating anak kahit na suwail siya at nagiging walang-galang. Dahil dito, nakikita ko ang dakilang pagmamahal ng Dios sa tao, na gaano man kakulit at katigas ang ulo ng mga tao, ay minahal Niya pa rin tayo at binigay ang Kanyang buhay at dugo para matubos tayo sa ating kasalanan.

Kung walang bata, wala tayong larawan ng kapayakan o pagiging simple sa pamumuhay. Ang mga matatanda at mga kabataan ay masyado nang pinapakomplikado ang buhay na hindi na tuloy makita kung ano ang pinakamahalaga rito. Ngunit ang bata ay larawan ng simplisidad. Simple lamang ang isang bata: gigising, kakain, maglalaro, makikinig, magsusulat, makikipag-usap, matutulog—mga pangunahing bagay na dapat mayroon ang ating buhay. Ako minsan, nakikita ko kung gaano kakomplikado ang buhay—pagtingin ko sa isang bata, nakikita ko kung paano ko pinagulo ito. Sa pamamagitan ng realisasyong ito, gumagawa ako ng paraan para mas maging payak ang aking buhay. Mas gusto ko pa nga minsang makasama ang mga bata kaysa sa mga matatanda, dahil hindi magulo ang kanilang mga pag-iisip. Sa palagay ko, kung walang bata sa mundo, mamamatay ako nang maaga. Ang mga bata kasi ay mga taong may simpleng pananampalataya, simpleng kasiyahan, diretsahang mga salita, at inosenteng pag-iisip (bagaman nakakalungkot dahil ang media at modernong edukasyon at maging ang mga iresponsableng mga magulang ay unti-unti nang inaalis sa kanila ang mga ganitong bagay). Ang mga bata, mas madaling tanggapin ang mga katotohanan ng Dios, ngunit hindi ang mga kabataan at matatanda na puno na ng basura at pag-aalinlangan. Walang napakain na limang libo ang Panginoong Jesus kung walang bata na lumapit sa Kanya at binigay ang lahat ng mayroon siya. Walang Naaman na gagaling sa ketong kung walang batang babaeng simpleng nagsabing, “Mayroong propeta ng Dios sa Israel; kaya niya po siyang pagalingin!” Walang maihahalimbawa si Jesus na larawan ng kababaang-loob kung walang bata.

Ito ang tinatawag na child blessings. Nawa sa pamamagitan nito ay nakita mo na hindi lang basta nilagay ng Dios ang panahon ng pagkabata, at na wala lang ang isang bata. Huwag mo na sanang isipin na konsumisyon lang sila; isipin mong pamana sila ng Dios sa’yo. Pagpapala pa nga. Dahil totoo naman! Mga blessing sila sa akin, at blessing sila sa’yo. Kaya nga sa biyaya ng Panginoon, hindi ako magsasawa sa mga bata. Besides, dahil sa kanila kaya nasulat ko ang mga kwentong nagustuhan niyo rin: The Story of Unbelief, The Story of the Leaves, at The Five Caterpillars and Their Paper! Hindi ko ito magagawa kundi dahil sa kanila!

Advertisements

At Play

playing

Laro. Ito siguro ang pinaka-inaantay at pinakagustong gawin ng mga bata, at para sa marami ang “laro” at “bata” ay magkatumbas—parang hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawa. Taya-tayaan, paunahan sa takbuhan, chinese garter games (ten-twenty, limbo rock, atbp.), tagu-taguan, tumbang-preso, sipa, at bahay-bahayan—iyan ang mga laro ng bata. Ngunit hindi lang bata ang nakakaisip maglaro; maging ang mga kabataang tulad ko ay may sariling mundo ng mga laro. Maging ang mga matatanda. Ang laro ba ay mali? Tulad ng maraming bagay sa ating buhay, ang laro ay maaaring maging masama o maging mabuti. Sa labingpitong beses na ginamit ang salitang “play” sa Bible, pinapakita ito sa positibo (mabuti) at negatibong (masama) paraan at sa nutral (hindi masama, hindi mabuti) na paraan. Ang salitang “play” sa Bible ay may iba’t ibang kahulugan: una ay pag-aakto na parang isang klase ng tao o bagay, tulad ng ginagawa sa role playing o teatro, bagaman sa Biblia ito ay sa totoong buhay, tulad ng “play the whore” o “harlot” (Deut. 22:21; Hos. 3:3; 4:15), o pag-akto bilang patutot; “play the mad man” (1 Sa. 21:15), o pag-akto na parang baliw; “play the man” (2 Sa. 10:12) o pagpapakalalaki. Pangalawa ay may sekswal na ibig-sabihin (1 Cor. 10:17; Exo. 32:6); ang pangatlo ay pagtugtog o pakikipaglaban o pagsayaw (1 Sa. 16:16-17; 2 Sa. 2:14; 6:21; Psa. 33:3; Eze. 33:32); at panghuli ay ang topic natin ngayon: paglalaro (Job 40:20; 41:5; Psa. 104:26; Isa. 11:8). Ang paglalaro na ibig-sabihin ng “play” ay ginamit sa nutral na paraan, kaya dipende sa ating paglalaro kung tama o mali ang ating ginagawang laro. Anu-ano ba ang pamantayan ng Biblia kapag tayo’y “at play”?

Ang laro ay dapat, kung hindi base sa Biblia, ay hindi laban dito. Ang mga laro tulad ng jolen, text at baraha, kung sasamahan ng elemento ng pagsusugal, na laban sa Biblia, ay mali at hindi dapat laruin. Ang mga computer games ngayon tulad ng DOTA, Counter Strike, at pareho nito, na nagpapakita ng mga bayolente at sekswal na larawan, ay hindi dapat nilalaro ng isang Kristiano dahil paglabag ito sa utos ng Biblia na “Abstain from all appearance of evil” (1 Thess. 5:12). Maraming laro sa computer ang hindi ganito ngunit enjoyable naman tulad ng Plants Vs. Zombies™, Wedding Dash™, Diner Dash™, Cityville at Farmville ng Facebook®, Purble Place™, at Card games ng Windows®. Sa mga pisikal na laro ay dapat nakasuot nang tama bilang pagsunod sa 1 Timothy 2:9.

Siguraduhing tapos na ang iyong trabaho o mas mahalagang gawain bago maglaro. 420 beses inulit sa Biblia ang salitang “work,” kumpara sa 17 beses ng “play.” Ang unang ginawa ng Dios sa Biblia ay ang magtrabaho (Genesis 1-2), tsaka Siya nagpahinga at iba pa. Ang iyong laro ay hindi dapat nakakasagasa sa iyong trabaho. Ayaw nating matambakan, hindi ba? Naranasan ko nang unahin ang laro bago ang trabaho kaya pagod-pagod ako sa sunud-sunod na trabaho. Sundin natin ang kasabihang “Pay now; play later” kaysa “Play now; pay later.” Alalahanin na bibigyan tayo ng reward base sa ating trabaho hindi sa ating nilaro (Rev. 22:12).

Maglalaro ka na rin lang, yung may pakinabang na. Sinasabi sa 1 Timothy 4:8, ang mga “bodily exercise” tulad ng mga physical games “profiteth little” o maliit lamang ang pakinabang kumpara sa mga ispiritwal na bagay. Kaya kung maglalaro ka, dapat yung may pakinabang na, at sikaping kunin ang pakinabang na iyon. Lalakas ang iyong katawan sa mga pisikal na laro, kaya maglaro ka na ng to the fullest. Ang chess, scrabble, at monopoly ay mga larong nagpapatalas ng isip; isama ito sa iyong game list. Ang mga laro sa Sunday School at DVBS ay mga laro na may itinuturong katotohanan mula sa Biblia, at maganda kung ang mga laro mo ay may ganito. Marami sa mga computer games tulad ng Counter Strike at iba pa ay walang epektong maganda kundi magdulot ng violence at galit at sexual desire sa naglalaro.

Iwasan ang game addiction (Philippians 4:5). Gaanuman kapaki-pakinabang ang laro ay hindi ito dapat ka-adikan. Minsan na akong na-addict sa laro, at dahil dito ay wala na akong ibang magawang ibang bagay kundi maglaro. Marami akong nakikitang matatanda na sa pagka-adik sa chess ay hindi na naging responsable sa kanilang pamilya. Laging puno ang mga computer-an ng mga estudyante; hindi dahil nagre-research kundi dahil naglalaro. Nakita ko kahapon, nakikita ko pa rin ngayon, at maaaring makita ko pa rin bukas. Ngunit hindi ito tama. “Play moderately,” ika nga. Hindi laro ang lahat-lahat ng buhay mo. Kailangan mo ring mabuhay sa totoong mundo, at  sa  totoong mundo ay maraming dapat gawin, kasama na ang paglilingkod sa Dios.

Play fair (1 Tim. 5:21). Sinasabi na sa lahat ng ating ginagawa ay wala dapat na pagkiling. Huwag tayong kumiling sa iba; huwag tayong mandaya para sila ay manalo. Huwag tayong kumiling sa ating sarili; huwag tayong manggulang para lamang tayo ay manalo. Tandaan na ang laro ay laro, at dapat itong manatiling ganoon.

Kung naglalaro ka, maglaro ka—huwag kang “magpapansin” (Luke 7:31-32). Alam mo ba na parang may panggapan noon tulad ng bahay-bahayan? Sa mga talatang ito, ang mga bata ay nagkasundong magmusika-musikahan at magpunerarya-puneraryahan. Ngunit nagrereklamo ang mga bata sa kanilang kalaro kung bakit tumugtog sila pero di naman umiindak ang mga ito; umiiyak na nga sila, hindi naman umiiyak ang iba. Kung kasali ka sa laro, maglaro ka! Marami pa kasing nagpapatumpik at parang ayaw na gustong maglaro.

Gawin ito para sa Panginoon (1 Corinthians 10:31) at parang para sa Panginoon (Colossians 3:23). Hangga’t maaari, dapat may dahilan kang maka-Dios para maglaro ng isang laro, o gawin mo ito nang parang ginagawa mo ito para sa Dios, ibig-sabihin ay ibigay ang iyong the best. Bagaman hindi naman ganoon kahalaga para sa akin na manalo palagi sa isang laro, ay ibinibigay ko ang pinakamainam ko. Sa Bible drill, sinisikap kong mahanap agad ang talata. Minsan ay mauuna ako, minsan may mauuna sa akin, ngunit ang kaso doon ay kung binigay ko ang aking makakaya na parang para sa Panginoon ko iyon ginagawa. Kaya hindi dapat matamlay sa paglalaro. Maliit na bagay man ito kumpara sa ibang bagay, dapat gawin natin ito nang parang para sa Panginoon.

Naglalaro ako ng Wedding Dash™, isang laro na wedding ang setting. Nasa level 3.10 na ako, at hindi ako makaalis. Sinisikap kong huwag ma-addict, dahil kung hindi ay hindi ko masusulat ang article na ito. Naisulat ko ang article na ito dahil nakita kong ang laro ay natural nang bahagi ng buhay ng tao, at sa gayon ay dapat makita at gawin sa ilalim ng liwanag at gabay ng Salita ng Dios. So, paano, “enjoy at play”!

The Story of the Leaves, Part II

leaves

Sa pagyugyog ni Puno sa kanyang sarili, si Malaya at lahat ng mga dahong kakampi niya ay nakawala mula sa kanilang mga sanga, at dahil sa ihip ng Hangin ay lumipad sila nang napakataas sa himpapawid. “Malaya na tayo! Malaya na tayo! Ha!” sigaw ni Malaya kasabay ang mga kakampi niyang mga dahon.

Habang papalayo ang mga dahong nakalaya sa sanga ni Puno ay malungkot na nagtanong si Kuntento sa Puno. “Puno, malupit ang mga naririnig kong balita na nangyayari sa dahong umaalis sa kanyang sanga. Ano na’ng mangyayari sa kanila, Puno?”

“Maaaring totoo lahat ang mga narinig mo, Kuntento,” sagot ng Puno. “Wala pa akong narinig na nagtagumpay o nabuhay sa pag-alis nila sa puno.”

Samantala, patuloy na lumipad si Malaya at iba pang mga dahon. “Sino’ng may sabing mamamatay tayo kapag umalis tayo kay Puno? Mga manloloko silang lahat!” hiyaw ni Malaya, kasunod ang mga pagsuporta ng iba pang mga dahon.

“Hindi nila kayo niloloko!” galit na sabat ng Hangin. “Mamamatay kayong lahat dahil umalis kayo sa Puno! Alas-sais na.” Biglang humina ang ihip ng Hangin. “Iyan, tingnan natin kung lilipad pa kayo!” At tuluyang umalis ang Hangin. Umakyat na rin sa langit si Haring Araw.

“Ah–Ah! Ah! Ano’ng nangyayari sa atin?” sabi ng mga dahon. Hindi makakibo si Malaya. Para silang mga papel na unti-unting lumalapag sa lupa. “Lumalapag na tayo sa lupa!!”

At–iyon. Lumapag si Malaya at ibang mga dahon sa gilid ng kalsada, at sa kalsada mismo ang iba pa. “Hindi tayo makakilos!”

Maya-maya ay nakarinig sila ng isang bagay na dumadagundong. “Ang Higanteng Tao, papalapit sa atin! Maaapakan tayo! Ahh—” Nang aapak na sa kanila ang paa ng Tao ay bigla silang hinipan ng Hangin. Labis silang hiningal sa pangyayari, ngunit, “Hay, salamat! Salamat, Hangin!” Ngunit hindi ito sumagot.

“Hoy, tulungan niyo kami! Masasagasaa—” hindi na naituloy ng mga dahon sa gitna ng kalsada ang kanilang hiyaw dahil nadaan na sila ng gulong ng Higanteng Sasakyan.

“Kawawa naman sila!” pagmumukmok ng mga dahong nasa himpapawid.

Nawala na naman ang hangin. Unti-unti na naman silang lumapag sa lupa, ngunit tatlong dipa pa sila mula rito ay may naamoy silang usok. Naubo sila. “Ano yun?”

Lumapag din sila sa wakas sa lupa, ngunit malapit sa isang tambak ng mga dahon at Basura na umuusok. “Ano’ng nangyayari sa inyo?” tanong ng mga dahong bagong-lapag sa mga dahong naroroon sa gilid ng tumpok.

“Tumingin ka roon!” nangingiyak na tugon ng isa sa mga dahon. Nakakita sila ng isang Higanteng Tao na kulubot na ang mukha at may hawak na walis-tingting. “Pinagsasama-sama niya kami sa pamamagitan ng mahahabang tangkay na iyon, tapos nakita mo yung nasa kanang kamay niya? Mula doon ay may lumalabas na madilaw na bagay na mainit, at ginagamit niya iyon para sunugin ang nasa tumpok na ito!”

Labis na natakot ang mga dahon. Hindi pa rin makapagsalita si Malaya. Unti-unting lumapit ang Kulubot na Tao. “Naku! Wawalisin din niya kami! Hangin, tulong!”

Sumindi ang apoy mula sa posporo ng Kulubot na Tao at hinulog nito iyon sa ibabaw ng tumpok. “Ahhh——” sigaw ng mga dahong nasa tumpok habang sinusunog sila ng apoy.

“Hangin, paki-usap!” napasigaw na ang iba pang dahon. Naawa ang Hangin at umihip muli ito. Lumipad muli si Malaya kasama ang iba pang hindi napasama sa tumpok.

 

Balik tayo kina Kuntento. Binalot sila ng lungkot mula sa balitang narinig nila mula kay Kaibigang Hangin patungkol sa kapalaran ng mga umalis na dahon. Ngunit pinasaya sila ng Puno, at maya-maya ay unti-unting may umusbong na mga bulaklak sa kanilang mga sanga. “Malapit na tayong mamunga, Puno!”

 

“Hanggang dito ko na lang kayo madadala,” sabi ng Hangin. Lumapag sila sa isang madamong lupa. “Hindi na kayo maaapakan ng Tao o masasagasaan ng Sasakyan o masusunog dito.” Ngunit malungkot na nagpatuloy ang Hangin. “Ngunit pagdating ng tanghali, lalakas ang init ni Araw, at matutuyo na kayo. Wala na akong magagawa para sa inyo.” At umalis na ang Hangin.

“Totoo lahat ang sinabi ni Kuntento,” naisip ni Malaya.

Dumating ang tanghaling-tapat at sina Malaya at mga kasama niyang dahon ay unti-unting nagbago ng kulay at maya-maya ay natuyo na sila.

 

Nagkaroon ng leksyon sina Kuntento at mga kasama niyang dahon sa Puno sa mga dahong sumibol sa lugar na inalisan nina Malaya. “At yun ang nangyari sa kanila. Kaya ito ang lagi ninyong alalahanin: ang tunay na pagiging malaya ay ang manatili sa Puno na ito. Huwag na kayong tumulad sa kanila. Maliwanag ba yun?”

“Opo, kuya Kuntento,” sagot ng mga bagong-sibol na dahon.

Lumipas pa ang mga buwan at ang mga Mayuyuming Bulaklak ay nanganak ng mga Bunga at nabuhay sila ng matagal na panahon—kasama ang Araw, Hangin, at Ulan.

The Story of the Leaves, Part 1

by Elijah Abanto

Kung ang mga dahon kaya sa mga puno ay parang mga tao, at mayroon silang mukha—mata, tainga, ilong, at bibig—ano kaya ang magiging buhay para sa kanila? Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Ano kaya ang kwento na maririnig natin mula sa kanila? Ang mga tanong na ito ang bumuhay sa kwentong mababasa mo ngayon.

Minsan ay may isang puno. Ang punong ito ay punung-puno ng mga dahon, at dahil sa pinagsama-samang pwersa nina Haring Araw, Kaibigang Hangin, at Mayamang Ulan ay nananatiling nangingintab na mga berde ang mga dahon niyon. Masaya ang puno at lahat ng mga dahon doon hanggang sa dumating ang isang araw. Alas-singko pa iyon ng madaling-araw. Wala pa si Haring Araw, at hindi pa dumadating si Mayamang Ulan. Si Kaibigang Hangin pa lamang ang namamayagpag.

Noong oras na iyon ay nagsalita at nagreklamo si Malaya, isa sa mga dalawang pinunong dahon sa puno. “Ano ba yan! Hindi ako makakilos ng ayon sa gusto ko dahil sa Hangin na yan! Kung saan niya lang tayo idirekta, doon na tayo napupunta!” Maraming sumang-ayon sa kanyang hinaing.

Sumagot si Kuntento, ang pangalawang pinunong-dahon. “Ang tagal-tagal na natin iginagalaw ni Kaibigang Hangin, tapos ay nagrereklamo ka? At tsaka, kung walang Hangin, mananatili lamang tayong parang mga walang buhay na bagay, dahil hindi naman nating kayang gumalaw tulad ng mga Hayop at Tao.” Marami ring sumuporta sa kanyang tugon. Ngunit hindi pa rin tumahimik si Malaya at ang kanyang mga kakampi sa kakareklamo.

Maya-maya ay dumating ang alas-sais ng umaga, at si Haring Araw ay masayang umakyat sa langit. “Magandang umaga. Ako si Haring Araw, at ngayon ay bibigyan ko kayo ng init at liwanag!”

Ngunit hindi pa nagtatagal ang Haring Araw sa langit ay nagsalita na naman si Malaya. “Ano ba naman yan, ang init-init, ang init-init! Lumayas ka na nga Araw!” Sumigaw ding kasama niya ang ibang mga dahon.

“Malaya, huwag mong paalisin si Araw, kailangan natin siya! Kaya tayo nakakagawa ng sarili nating pagkain dahil sa liwanag at init na binibigay niya sa atin!” sabi ni Kuntento. “Oo nga,” suporta naman ng iba pang mga dahon.

Nanatiling hindi nagsasalita ang Puno, bagkus ay nakinig lamang ito sa mga sinasabi nina Malaya at Kuntento. “Basta lumayas ka na, Araw! Kaya may nalalantang dahon ay dahil sa’yo!” sigaw pa ni Malaya.

“Huwag kang mag-alala, Dahon, aalis din ako dito, pero may panahon,” galit na sabi ng Araw. “Hindi mo alam ang sinasabi mo.”

Nung maggagabi na, unti-unting nawala si Haring Araw. Nung wala na ito ay dumilim na muli, at medyo natuwa ang mga dahon na kakampi ni Malaya. Maya-maya ay nagtipon-tipon ang mga ulap, dumating muli si Kaibigang Hangin, at bumagsak sa lupa—at sa mga dahon at sa katawan at ugat ni Puno—ang Mayamang Ulan. Naunang magsalita si Kuntento. “Hay, ang sarap ng tubig ni Mayamang Ulan, lumilinis ang marumi naming katawan.” Tuwang-tuwa din ang iba pang mga dahon.

“Ayokong mabasa, ayokong mabasa! Ano’ng masarap sa mabasa ng ulan, ha?” reklamo na naman ni Malaya, at sinuportahan na naman siya ng iba pang kapwa niya mga dahon. At pilit man nilang nais umalis sa kanilang sanga, hindi nila kaya. “Puno, paalisin mo kami rito—paalisin mo kami rito!” utos ni Malaya sa Puno.

Mabilis na nagsalita si Kuntento. “Huwag mong sasabihin iyan, Malaya, huwag! Mamamatay kayo, mamamatay kayo! Puno, huwag mo silang ialis sa’yo!”

“Iyon ba talaga ang gusto niyo, ha?” malalim at seryosong tanong ng Puno. Halatang galit ito kina Malaya at mga kapwa niya dahon.

“Oo!”

“Sige, pag-iisipan ko,” sabi ni Puno. Ipinikit niya ang kanyang mata, at nagsimulang mag-isip nang malalim sa gitna ng malakas na hangin at tubig ni Mayamang Ulan, na sa ngayon ay galit na rin sa mga pinagsasabi ni Malaya.

“Ano?” inip na tanong ni Malaya sa Puno nang dumating na muli ang 5:00 ng umaga.

“Sige,” at nagkaroon ng isang malaking pagyugyog. (Itutuloy)

 

Bakit Ba?

parents taught

Isang Pag-amin ng Isang Ordinaryong Batang Kristiano

Magbigay? Ayoko talaga, sa totoo lang. Bakit ba kailangang magbigay? Unang-una, mayaman ba ako? Wala naman akong isang milyon piraso ng pera para mamigay pa. Mga mayaman lang ang dapat magbigay. Sapat na nga lang sa akin yung baon ko, hihingin pa? Pangalawa, sino ba siya? Kaibigan ko ba siya? Eh kahit nga nanay at tatay ko, hindi nanghihingi sa akin, mas dapat bang manghingi ang hindi ko kakilala? O kaaway? At tsaka, bakit ba sila manghihingi? Siguro tamad sila. Di ba magkakapera ka naman pag nagtrabaho ka? Bakit hindi sila magtrabaho? Isa pa, magagamit kaya niya nang tama yung ibibigay ko, o kahit ipapahiram? Sinisira naman nila crayons ko, eh! Di bale na sana kung iniingatan nila di ba? Tapos sa Panginoon, bakit kailangan kong magbigay sa Panginoon, eh wala naman siyang kailangan?

Tapos may naisip ako. Lahat ng mga dahilan para di ako magbigay ay nabalewala. Mayaman ba sina Mama at Papa? Hindi, pero binibigyan nila ako pagkain, damit, tirahan. Kaya naisip ko tuloy, hindi naman kailangang maging mayaman para maging mapagbigay. Sino ba ako? Naisip ko. Niligtas ako ni Lord mula sa mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus sa akin. Hindi naman ako espesyal tulad ni mayor pero, bakit siya namatay para sa akin? Hindi kailangan na espesyal ang tao o kakilala ko siya bago ako magbigay. At hindi ba ako tamad? Inuutusan ako ni Tatay at ni Nanay, pero ilang tawag muna ang kailangan, o nagdadabog ako. Hindi ako masipag sa pag-aaral, pero binibigyan pa rin nila ako. Nagagamit ko ba nang tama yung ibinibigay sa akin, eh, kadalasan, puro sitsirya lang naman ang binibili ko, o text, o jolen, o goma, na pinanglalaro ko lang naman? Ni hindi nga ako makabili ng prutas sa pera ko. Dapat pa rin akong magbigay kahit parang hindi karapat-dapat ang taong bibigyan ko. Tapos naisip ko rin yung mga pagkakataon na humihingi yung Mommy ko sa akin ng piso. Iniisip ko, kailangan ba niya ng piso? Hanggang sa sinabi niyang, “Gusto kong matuto kang magbigay.” Hindi kaya ganundin ang dahilan ng Diyos kung bakit Siya nanghihingi?

Magsisimula na akong magbigay. Mayroon man ako o “wala,” karapat-dapat man siya o hindi, kilala ko man o hindi, kailangan man o hindi kailangan. Kasi yun ang ginawa sa akin ng Panginoon—ang Dakilang Tagapagbigay.

The Thriving Family

by Elijah Abanto

Mag-isip ka ng isang pamilya. Magigising ang mga anak,  hindi dahil sa tawag ng kanilang ina, o amoy ng masarap na almusal, ngunit dahil sa ingay ng pag-aaway ng kanilang tatay at nanay. Magmamadaling umalis ang tatay; ipapasa naman nung nanay ang kanyang galit sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng bulyaw at masamang tingin. Dahil doon, isa sa mga anak ang sasagot nang pabalang sa kanyang ina.Yung isa pang anak, na mas matanda sa kanya, ay papagalitan siya dahil sa kanyang ugali at manghahamon ng away. Aalis ang mga anak sa eskwela nang mapait at galit.

Walang may gusto ng ganoong pamilya. Ngunit madalas ay makikita natin ang ganitong uri ng eksena sa halos bawat pamilya—baka nga maging sa pamilya mo.

“Ano’ng gagawin namin ngayon?” itatanong mo. Huwag kang mag-alala; may pag-asa. Nagbibigay ang Biblia nang malinaw na mga instruksyon para magkaroon ng isang maka-Dios, lumalago, at nagtatagumpay na pamilya. Apat ito. Anu-ano ang mga ito?

 

Let’s start listening.

James 1:19—Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:

Proverbs 4:1—”Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.”

Ang salitang “listen,” noong tingnan ko sa Merriam-Webster Dictionary, ay may apat na ibig-sabihin kung gagamitin ito bilang isang action word. Lahat ay laging may karugtong na pagdinig, tulad ng iyong iniisip marahil. Ang isa ay isang makaluma o archaic na ibig-sabihin: “to give ear to,” paglalaan ng iyong tainga sa isang salita—parang yung ginagawa mo kapag may bumubulong sa iyo. Nagagawa mo na ba ito minsan sa iyong tahanan? Kung ikaw yung ama o ina, nagawa mo na ba ito sa iyong asawa o anak? O kung ikaw ay anak, sa iyong mga magulang? Ang nakakalungkot, ang  pakikinig ay isa sa mga malaking “kapanasanan” ng maraming indibidwal kasama mga Kristiano.

Mas madali tayong magsalita kaysa makinig. Ayon nga sa mga statistics, sa isang grupo na nag-uusap, kailangan lang magsalita ng isang tao ng labindalawang salita para automatic na magsalita ang isa pa. Kahit nagsasalita pa yung isa, awtomatiko, pagkaabot niya ng labindalawang salita, magsasalita na yung iba.

Marami sanang hindi na kinakailangang problema ng pamilya na naresolba kung ang pakikinig lamang ay kasama sa ating pag-uugali.

Ang salitang “hear,” kasama ang lahat ng anyo ng salitang ito, ay nababanggit sa Biblia ng higit sa 810 na beses. Kung paulit-ulit na binabanggit, ibig-sabihin mahalagang-mahalagang ito. Dapat tayong makinig kung magtatagumpay ang isang pamilya.

Heto ang ilang mungkahi na pwede mong gawin kung gusto mong malinang ang pagiging palamakinigin:

 • I-break mo ang statistics! Huwag kang sasabay na magsalita sa nagsasalita. Hintayin mo siyang matapos.
 • Huwag ka agad mag-react.
 • Hayaan mong may makipag-usap sa’yo ngayong lingo at huwag kang magsalita hangga’t hindi niya hinihiling sa iyong magsalita ka.

 

Let’s talk spiritual.

Ephesians 5:19—Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

Philippians 1:27—For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

Nasa panahon na tayo kung saan ang “pakikipag-usap nang ispiritwal” ay pinagtatawanan o nililibak. Subukan mong magsabi ng “The Lord be with you” bilang pagbati kung hindi ka asarin. Pero mukhang hinulaan na ito ng Hosea 9:7, dumarating na raw ang panahon na ang propeta ay tinatawag nang baliw, ang ispiritwal na tao ay ulol.

Ngunit may isang bagay tungkol sa pagsasalita nang ispiritwal na nagpapakalma sa isang tao. May epekto pa nga na parang binabantayan nila ang kanilang aksyon o sinasabi.

Isang magandang halimbawa ng ganitong klase ng pag-uusap ay makikita kina Boaz, kanyang mga manggagawa, Ruth, at Noami. (hal., Ruth 2:4)

Maaari na nating simulan na makipag-usap nang ispiritwal, sundin mo lang ang mga mungkahing ito:

 • Panatilihin mo ang salitang “Dios” sa iyong pakikipag-usap nang hindi bababa sa 7 beses isang araw.
 • Subukan mong huwag matawa o mang-asar sa taong nagsalita ng ispiritwal. Tanggapin mo ito nang normal at may paggalang.

 

Let’s submit to one another.

Ephesians 5:21—Submitting yourselves one to another in the fear of God.

1 Peter 5:5—Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Isipin mo na lang ang isang anak na lalaki o babae na nagpapasakop na lamang sa mga ipinag-uutos ng kanyang mga maglang. Wala ditong kaso kung anong klaseng magulang, kahit stepfather o stepmother iyan, masama o mabuting magulang—mas maganda kung nagpapasakop na lamang ang anak.

Isipin mo na lamang ang isang asawang babae na handang magpasakop sa kanyang asawa.

At isipin mo rin ang isang lalaki na binibigyang-konsiderasyon ang mga mungkahi ng kanyang asawa at anak at nagpapasakop rito kung ito naman ay tama.

Ang laki ng kaibahan, tama?

Maraming mga maliliit na bagay ang nagiging “iceberg” dahil sa kakulangan sa pagpapasakop. Ngunit marami din namang mga “icebergs” ang nawawala kapag may submission.

Paano mo lilinangin ang ganitong klase ng attitude? Try these two steps:

 • Ikaw na ang magtanong, “Mayroon po kayong ipapagawa?” “May kailangan ka ba?” “Ano sa tingin mo?” Mas madali na magpasakop kapag ikaw na ang nauunang mag-alok.
 • Planuhing sabihing “Oo,” kapag may nag-utos sa’yo, o nagbigay ng suwestiyon—basta alam mo namang tama at hindi naman nakakasama.

 

 

Let’s praise each other;

let’s pray for each other.

Philippians 2:3—Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.

1 Timothy 2:8—I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

James 5:16—Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

 

Patawarin niyo ako sa pagiging negatibo ko, ngunit, sa totoo lang, sa bawat panahon na ako ay napapadaan sa mga tahanan, kahit na sa mga Kristiano, bihira akong makarinig mula sa magulang ng mga positibong bagay tungkol sa kanilang mga anak. (Aminin!) Sa bawat mabuting ginawa, mayroon naman tayong itutumbas na sandaang masamang bagay tungkol sa tao. Sa mga anak, tuwing Mother’s Day o Father’s Day lang yata nakakapagsalita nang positibo! (Siguro pag may Children’s Day na rin ay magkaroon ng positibong masasabi ang mga magulang sa anak!) Madalas din sa pagitan ng mag-asawa ang ganitong klase ng eksena—pintasan, simangutan.

Ngunit alam mo, at alam ko, na mas nakakatulong ang mga positibong salita kaysa negatibo. Kahit kailan ay ganun na iyon. Mas mahirap tanggapin ang negatibo. Hindi naman dapat mawala ang negatibo, lalo na kung totoo at karapat-dapat namang banggitin; ngunit lalong hindi dapat kung walang positibo.

Ang resulta tuloy ay mga mabababa, imbes na naitataas, na ispiritu. Galit, at hindi kabaitan ang karaniwang resulta ng puro na lang pintas. Bakit hindi purihin ang mga nagawang tama ng isa’t isa? Kung may mali, ipanalangin natin nang taimtim sa Dios; kung kailangang kastiguhin, gawin mo, ngunit hindi dapat nawawala ang pagpansin ng tama.

 

Ilang mga suwestiyon:

 • Purihin agad-agad ang nagawang tama at huwag nang ipagpaliban pa. Mas madali itong gawin nang “on-the-spot” kaysa maghintay ka pa ng “tamang” panahon. Hindi na iyon darating.
 • Ipag-pray siya kung may nagawa siyang mali.

 

Mag-isip ka uli ng isang pamilya. Gigising ang mga anak—dahil mayroon silang morning devotions. Babati ang mga anak, “Magandang umaga po.” Pagkatapos ay mananalangin sila. Nakahanda ang masarap na almusal. Mukhang masaya si Ama. Maaliwalas ang mukha ni Ina. Ang lalaki, bago umalis, ay magtatanim ng halik ng pagmamahal sa kanyang asawa, na nagsasabing, “Gabayan ka ng Panginoon sa ating mga anak.” “Pagpalain ka ng Dios,” sasagot ang asawa nang pagkatamis-tamis. Ang mga anak? Nakangiti, halos-mangiyak-ngiyak na sa ligaya, at nagsasabing, “Ba-bye.” At mula doon ay magpapasalamat sila sa Dios para sa araw na iyon at sa mga magulang habang papunta sa school.

Ang lahat ay nagnanais ng ganoong klase ng pamilya. Pero, huwag kang mag-alala; hindi lang ito posible sa fairy tale—pwede rin itong mangyari sa totoong buhay. Sa tulong ng Dios, pagbubulay-bulay ng Kanyang Salita, at patuloy na pananalangin sa Kanya, ang pamil-ya mo’y magiging maka-Dios, lalago, at magtatagumpay.

Nagsisimula iyon—sa’yo.

Kailan Ka Magsisimula?

telescoping

Ang Mga Halimbawa ng Biblia ay Hindi Na Nagpabukas

by Teacher Elijah E. Abanto

 

Ano’ng mga ginagawa mo sa ngayon bilang bata? Naglalaro? Gumagawa ng assignment? Nagpa-practice?

Iyan ang pangkaraniwang ginagawa ng isang bata sa ngayon. Saanman ka tumingin, mga batang nagdo-drowing, nagte-text, nagpo-pog, nagko-computer games, gumagawa ng assignment, nagpa-practice para sa presentation sa school, nanonood ng TV, nakikipag-away sa kapwa-bata sa kapit-bahay o sa school, ang makikita mo. Kabilang ka ba sa kanila? Hindi naman sa minamaliit kita, bata, pero ang babaw ng pinupuntahan mong landas. Kung puro ganito ang iyong buhay, at walang para sa Diyos, mali na agad ang punto ng iyong buhay. Mali. Alam mo ba yun?

Kaya kung hindi ka pa ligtas, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas. Ngayon na! Tama na ang puro laro na lang! Puro aral na lang! Puro nood! Puro kwento! Di ka ba nagsasawa? May mas mahalaga kang dapat na ginagawa ngayon, at iyun ay ang maglingkod sa Diyos.

Ikaw na nagchu-church, kailan ka magsisimulang maglingkod nang totoo? Alam ko kumakanta ka na sa church nang masigla tuwing service, nakikinig sa Sunday School, nag-i-special number kung minsan; ngunit ang ibig kong sabihin yung soul winning, pagtuturo, pagsali sa iba’t ibang activities ng church. Kung ligtas ka na, mas madali mo na itong magagawa. Ngunit kailan? “Pag kasintanda na ako ni Kuya, ni Ate”? Hihintayin mo pa ba iyon? Tingnan mo na lang ang mga halimbawa ng Bible ng mga bata na sumunod na agad sa Panginoon.

Si David

Kilala niyo na siguro ang taong pumatay ng isang higante sa Biblia gamit ang kanyang tirador—oo, si David nga. Galing niya ano—pero alam mo bang ginagamit na siya ng Diyos bago ito mang yari (20 taong gulang na siya nang gawin niya ito)? Noong siya’y isa pa lamang musmos (malamang ay 12 taong gulang), ay isa lamang siyang tagapag-alaga ng tupa. Ngunit dahil sa kanyang puso na may pag-ibig para sa Diyos, pinili siya na pumalit kay Saul bilang hari. Hindi pinili ang pito niyang kuya, na mga malalakas, at malalaki ang katawan—pinili siya, siya na mahina ngunit may tiwala sa Diyos na lumikha sa kanya.

Si Samuel

Hindi manganak si Hannah noong panahong ito, at dahil doon ay hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng anak; at kapag ginawa ito ng Diyos sa kanya, iaalay niya ito sa Diyos upang maglingkod habang-buhay. Dininig siya ng Diyos, at ipinanganak ang lalaking nagngangalang Samuel. Noong ito ay tatlo hanggang limang taong gulang na, dinala na niya ito kay Eli, ang mataas na saserdote noong panahong iyon.

3-5 years old? Maglilingkod sa Diyos? Oo, tumutulong siya sa mga ginagawa ni Eli, tulad ng pag-aayos ng mga kagamitan sa tabernakulo, at marami pang iba. Sa maagang panahon ay nagging propeta na rin siya ng Diyos.

Si Josiah

Hindi mo siya masisisi kung maging masama siya. Ang kanyang amang hari, si Amon, ay naging masama, sumamba sa mga diyos-diyosan. Maaga itong namatay bilang parusa ng Diyos—at siya ang pumalit na hari sa edad na 8. At hulaan niyo kung ano’ng ginawa niya—sinunod niya ang lahat ng nalalaman niyang utos ng Diyos—inalis niya ang diyos-diyosan, ibinalik ang mga kapistahan, binasa sa Israel ang Aklat ng Batas—sa batang edad. Hindi na siya naghintay. Sinimulan na niya ngayon.

Si Daniel

Isipin mo na lang na kapag hindi mo kinain ang ipinagbabawal ng Diyos, eh parusahan ka ng matindi, o may madamay na ibang tao—naranasan ito ni Daniel. Noong masakop ang Israel ng kalabang kaharian, dinala silang mga prinsipe at tinuruan ng iba’t ibang bagay—kabilang ang pagkain ng mga inialay sa diyos-diyosan. Kapag hindi niya ito kinain ay paparusahan ng kamatayan ang nag-aalaga sa kanila. Ngunit imbes na matakot ay nanindigan siya; tinanggihan niya iyon kasama ang kanyang mga kaibigan, at hiniling na mga gulay na lamang ang ipakain. Buti na lamang at naging mas mataba pa sila sa mga kumain ng karne sa biyaya ng Diyos!

Si Timothy

Alam niyo bang si Timoteo ang siyang pinakabatang pastor? Nakikipaglaban na siya sa mga bulaang tagapagturo sa Efeso, na mas matanda pa sa kanya. Ngunit tinanggap niya ang hamon—at siya’y naging isa sa mga tagapagpatibay ng iglesiya sa Bagong Tipan.

 

Marami pang iba—mga batang hindi na naghintay na tumanda sila para maglingkod at sumunod sa kanilang Diyos. Hindi sila nag laro, nanood ng TV, nag-pogs, o kung ano pa man—buong tapang  lamang silang sumunod sa Kataas-taasang Diyos—ang Siyang karapat-dapat lamang na paglingkuran.

Ikaw, bata kailan ka magsisimula? Bukas, pagtanda mo na, o ngayon na, habang bata ka pa? Tena, hindi mo alam kung ano ang naghihintay na gawin sa’yo ng Diyos.

Masyadong Bata

child

Nakaka-apekto Ba ang Ating Edad sa Pagiging Kagamit-gamit Natin sa Diyos?

by Linda Canup

Isinalin mula sa article na “Too Young,” In Touch® magazine,

March 2006, pp.28-31 ni Bro. Elijah Abanto.

 

Lagi mo na itong naririnig—isang concert pianist sa edad na 8, isang bihasa sa computer at 10, isang master ng chess sa edad na 12—mga taong sobrang gifted sa mga di-pangkaraniwang mga batang edad na sila ay nakakaakit ng atensyong pang-internasyonal at isang kaabalahan sa kanilang field.

Ilan sa ating mga paboritong mananampalataya ay maaari ding matawag na mga “gifted” sa ispiritwal na paraan. Sina David, Jeremiah, at Timothy ay kaunti lamang sa mga tinawag at masusing nilinang upang kumuha ng mga dakilang misyon sa mga batang edad.

At kahit na mayroon silang suporta ng Diyos, hindi sila madaling nagkaroon nito. Ang pagiging bata ay may mga sariling hamon. Madalas na nakikipagbaka ang mga batang lalaking ito sa inseguridad at mga kakulangang dulot ng kanilang kakulangan sa karanasan. Dahil na rin sa kung paano tumingin sa kanila ang lipunan, sila’y hindi pinapansin, minamaliit, at inuusig dahil sa kanilang pagiging kabataan.

Gayunpaman, ang mga kakaunting piniling ito ay nanatiling matapat sa kanilang mga unang taon at naging matagumpay bilang isang hari, isang propeta, at isang tagapagtayo ng iglesiya ng Bagong Tipan.

DAVID

Nang dumating sa bahay ni Jesse si Samuel para pahiran ang susunod na hari ng Israel, walang nag-isip na tawagin si David mula sa pagpapastol ng mga tupa. Habang binabantayan ng kabataang ito ang mga kawan, ang kanyang mga mas matatandang kapatid ay ipinrisenta sa bumibisitang propeta. “Siguradong ang pinili ng Diyos ay nasa harapan Niya ngayon,” naisip ni Samuel habang ang kanyang mga mata ay nakamasid sa pinakamatanda. (1 Samuel 16:6) Ngunit isa-isa, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ang lahat ng pitong magkakapatid na lalaki ay tinanggihan.

Hindi naghirang ang Diyos ng isang anak na may mga maharlikang koneksyon, mataas na pagsasanay sa militar, o maging matinding lakas. Pinili niya si David, ang lalaking may puso para sa Kanya (1 Samuel 16:7)

Ang mga Psalmo na isinulat ng batang pastol ay malinaw na ipinapahayag ang kanyang dalisay, matapat na pag-ibig para sa Ama. Ang kanyang mga lirikong musikal, na maayos na inilalarawan ang kanyang kagustuhang maglingkod sa Panginoon, ay may-tiwalang ipinagmamalaki ang kakayahan ng Diyos na iligtas siya mula sa mga kaaway. Pinuri ni David ang pangalan ng Panginoon at pinahayag niya ang kanyang hindi nagmamaliw na debosyon at katapatan. Nang nailugmok ng kasalanan, may kababaan ang loob niyang hinanap ang kapatawaran at nakiusap para sa kanyang pagpapanumbalik at pagbabago. Binigyang-boses niya kahit na ang mga halos hindi na maipaliwanag na emosyon ng puso ng tao.

Bagaman ang tingin sa kanya ng iba ay isa lamang batang tagabukid, tumingin ang Diyos sa kanyang kaluluwa at nakita ang isang matapang na lalaking handang labanan ang mga kaaway ng Panginoon at itatag ang kaharian ng Israel sa lupa.

JEREMIAH

Sa panahon kung saan ang kaharian ng Juda ay nagpapailalim na sa kasalanan at tukso, gusto ng Panginoon ng isang mensahero na pinahahalagahan ang Kanyang Batas at sinusunod Siya nang walang pasubali. Kailangan ng taong ito ng masidhing pag-ibig para sa bayan ng Diyos para magawa niyang magtiis; gayunpaman, dapat niya ring naisin ang katuwiran ng Diyos para maunawaan niya ang pangangailangan ng paghatol. Isang magandang kandidato ang inosente sa pagtalikod ng Juda, ngunit hindi naman sobrang mapangkutya na kanya na kikwestiyunin ang plano ng Panginoon para sa pagpapanumbalik ng kaharian ni David.

Siyempre, alam na Niya noon pa na si Jeremias ang tamang tao para sa gawaing ito, ngunit ang nakatakdang propeta ay hindi kumbinsido. “Hindi ko alam kung paano magsalita, dahil bata pa lang ako,” iprinotesta nito nang ilabas ng Diyos ang Kanyang utos. (Jeremias 1:6) Masyado siyang nakatuon sa sarili at kanyang mga kakulangan kaysa sa plano ng Diyos at kanyang walang-hanggang kaalaman.

Nilagay ng Panginoon ang mga alalahaning iyon sa isang tabi ng pagpapaliwanag na lilinangin at poprotektahan Niya si Jeremias. (vv. 9, 18-19) Sinabi Niya na ito ay noon pa nahirang at hiniwalay, at na gagawin nitong lahat kung ano ang hilingin dito ng Diyos.

Hindi na kayang makipagtalo ng batang lalaking ito sa Diyos. Nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, at alam na natin ang kasaysayan.

TIMOTHY

Ang lungsod ng Efeso ay dedikado sa pagsamba sa Griegong dyosang si Artemis at, dahil nga doon, ay lapitin ng mga hidwang paniniwala. Gayunpaman, dahil ito ay kapitolyo ng Romanong probinsya ng Asya, importante ito sa pagpapakalat ng pananampalatayang Kristiano. Nagkaroon ng magtagumpay na ministeryo doon si Pablo, ngunit noong sa oras na ipinagkatiwala niya ito kay Timoteo, may mga bulaang tagapagturo (Himenaeo, Alexander, at Fileto, at iba pa) na nagpapakalat ng mga maling paniniwala nang buong pwersa, at marami sa buong Asya ang naligaw sa pananampalataya. (2 Timoteo 1:15)

Ang suliranin ni Timoteo ay magiging mabigat para sa kaninumang Kristiano, lalo na sa isang batang lalaki na kinakailangang hamunin ang mga church elders na dalawang beses ang edad sa kanya. Subalit, alam ni Pablo (at pinakamahalaga, ng Diyos) na  karapat-dapat si Timoteo sa gawain na ito dahil sa dalawang dahilan: ang kanyang sinserong pananampalataya at ang paggawa ng Banal na Ispiritu sa kanyang buhay. (1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:5-6)

Ang ina ni Timoteo ay bahagi ng isang mahabang linya ng matatapat na mga babaeng Judio na mahal ang mga Kasulatan at ninais na lugurin ang Diyos. At mukhang naipasa niya ito kay Timoteo, dahil nang kunin ito ni Pablo, mabilis itong nagkaroon ng isang kahanga-hangang reputasyon bilang isang alagad. (Mga Gawa 16:2) Habang ang dalawa ay naglalakbay, nalaman ng apostol ang mga kalakasan, kahinaan, at mga limitasyong ispiritwal ni Timoteo. Sa gayon, nang dumating ang oras para pumili ng isang tagapagbantay para sa iglesiya sa Efeso, may-tiwalang itinagubilin ni Pablo ang siyudad kay Timoteo, kahit na wala pa itong paunang karanasan.

ISPIRITWAL NA KADAKILAAN

Kadalasan ay masyado nating pinapalamutian ang mga buhay ng mga bayaning ito ng Biblia at itinataas sila sa halos-mala-alamat nang lebel. Naniniwala tayo na hindi tayo makakagawa ng kahit anong kagila-gilalas (ilan sa kanila ay sumulat ng mga Kasulatan!); kumikilos tayo para bagang ang Malagintong Panahon ng Kristiyanismo ay lumipas na at wala lang tayong magawa kundi mag-asam hanggang sa dumating ang Panginoon.

Wala itong katotohanan. Bagaman maaari ngang maging ibang-iba ang ginagawa natin sa pisikal na aspeto sa kanila, pare-pareho lamang tayong sumasagupa sa parehong ispiritwal na gawain.

Sa teorya, alam natin na ang Panginoon ay kayang gamitin ang sinumang Kanyang piliin para matupad ang Kanyang plano, ngunit sa gawa, madalas tayong nalilihis. Iniisip natin na ang sino lamang na may credentials ang may karapatan sa matataas na ispiritwal na gawain—tulad ng mga matatagal nang Kristiano o nasa mga posisyon ng pamumuno.

Ngunit kung matapat lamang nating titingnan ang paraan kung paano gumamit ng mga kabataan ang Panginoon [iba pang halimbawa: Samuel, Daniel, Josiah], malalaman natin ang isang mahalagang katotohanan: Kapag tinatawag Niya tayo sa anumang gawain, agad na Niya tayong naihahanda ng mga talento at kakayahan na kinakailangan. Naghahanap ang Diyos ng ispiritwal na kadakilaan sa lahat sa atin, anuman ang ating hugis, laki, … o edad—[bata, kabataan, o matanda].

 

Si Linda Canup ay ang Assistant Editor para sa In Touch magazine, isang publikasyon ng In Touch Ministries with Dr. Charles Stanley sa Atlanta, Georgia.

Isinalin sa Tagalog ni Bro. Elijah Abanto ang article na ito upang mapatunayang kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino para sa Kanyang layunin—especially children.

Hindi Sila Genius, Pero…

genius

by Elijah Abanto

Nang ang aking ama ay nagsabi na kasama dapat ng mga bata ang mga magulang sa pananambahan sa pamamagitan ng paghahalimbawa ng isang bata sa aming iglesiya, ay isang lalaki ang sumagot at nagsabing, “Malamang eh genius ang batang yun. Hindi naman lahat ng bata ay genius katulad niya.” Hindi ko maiwasang mapangiti at malungkot sa parehong pagkakataon.

Napangiti ako dahil magandang paglalarawan iyon para sa isang bata. Matutuwa ang sino mang kilala ang batang iyon pag nasabihan ng “genius.” Ngunit sa loob-loob ko ay nalulungkot ako dahil ginamit ang deskripsyong iyon para bigyang-dahilan ang paghihiwalay ng mga bata sa worship service. At hindi ito magandang dahilan para bigyang-katwiran ang kasanayan ng paghihiwalay ng mga bata sa mga kabataan at matatanda. Masasabi ng isang nag-iisip na tao na hindi nag-iisip ang sinumang maysabi nito.

Hindi ko naman masisisi ang mga taong may ganitong pag-iisip. Ito ay dahil unang-una, ang unang henerasyon ng mga naligtas at naging miyembro ng iglesiya ay mga malalaki na—ibig-sabihin, maaaring matanda na o kabataan na sila nang maligtas. At dahil ganito nga, mas pamilyar sila sa kung paano tratuhin ang mga kapwa nila, dahil mas nauunawaan nila ang mga ito. Sa kabilang dako, kawalang-kaalaman ang naging bunga ito sa kung paano tatratuhin ang mga bata sa iglesiya. Hindi sila naging bata sa iglesiya; hindi nila alam kung ano’ng gagawin kung sakaling magkaganyan at magkaganon. Kaya ang naiisip nilang paraan para alisin ang gulo sa worship service ng mga bata ay ang gawin kung ano ang ginawa sa kanila noong hindi pa sila ligtas—in short, noong mga bata pa sila—ang ihiwalay sa mga matatanda. At sa simula, mukhang wala namang problema—dahil sa totoo lang, mawawalan nga naman ng gulo—makakapagsamba sila sa Diyos nang walang “istorbo.” Ngunit pagdating ng panahon ay magtataka tayo, “Bakit naging ganon sila?”

Ngunit, nang may pagpapakumbaba, ay masasabi kong mas may alam ako (sa biyaya ng Diyos) kung paano tratuhin ang mga bata sa iglesiya—dahil lumaki ako sa iglesiya, sa pamilya ng pastor, at naligtas ako bilang bata, at naging miyembro ako bilang bata—at narito ako ngayon, sa biyaya ng Diyos, naglilingkod nang buong puso kay Jesus. At nalalaman ko na hindi dapat ihiwalay ang batang katulad ko sa mga worship service.

Kailangan ko bang maging isang genius para magawang mag-behave noon sa service, makinig, mag-take notes, at mag-amen? Hindi. Natututo ang bata sa kung ano ang tinuturo sa kanila. Natuto akong sumamba dahil pinalaki ako nang nasa sambahan. Natuto akong magbasa ng Biblia at manalangin dahil pinalaki akong nagbabasa nito, hindi lamang nakikinig ng Bible story sa Sunday School at nagpe-pray ng simpleng “Dear Lord Jesus.” Tinuruan ako. Hindi ako kailanman inihiwalay. Salamat, Tatay at Mommy. Minahal niyo kami nang ganito para hindi ihiwalay sa inyo. Lagi niyo kaming isinasama. Hindi ba ang ganda?

Hindi kailangan na maging genius ang bata para maisama sa service o maglingkod sa Panginoon. Para ma-encourage kayo, heto ang mga halimbawa mula sa aming iglesiya:

 • Si Joshua, noong siya’y sanggol pa lamang, ay napapatahimik mula sa pag-iyak sa service ng ating pastor. Si Jem-Jem, na halos dalawang-taong gulang pa lamang, ay nakakanta na ng buong “Jesus Loves Me” sa church bilang special number. (!)
 • Isang batang nagngangalang Daniel Joseph (barely two years old) ay laging nagsasabi ng “Amen” sa preaching ng pastor. Ang mga bata ring kasing-edad niya ay kaya nang pumikit pag nagpe-pray.
 • Si Justin (just turned 7) ay alam kantahin ang “When the Saints Go Marching In” nang tama at walang mali.
 • Sa aming iglesiya ay kasama na mula 3 years old sa visitation, at namimigay ng tracts. Examples: Jhona (4) at Joshua (3). Karamihan sa mga bata sa aming iglesiya 12 pababa ay alam na kung paano mag-witness, at may dalawa nang nakagawa nito nang aktwal: si John Mark (12) at Jisilyn (10).
 • Kasama sa Bible quiz ang mga bata, at nakaka-score sila!

Iyan at marami pang ibang halimbawa ang magpapatunay. Nagsisimula iyan sa kung paano tingnan ng bawat tao ang mga bata: mula sa pastor, mga magulang, at lahat ng miyembro. Turuan natin sila!

Ano Na ang Mangyayari sa Iglesya ng Hinaharap?

Halos (kung hindi man) lahat ng mga magulang na kilala ko ay nais na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Gusto nila ang mga ito na maging pinakamahusay, maabot ang pinakamataas na potensyal nila, at para sa ating mga Kristiano, nais natin silang maligtas din at mabuhay nang nakalulugod sa Diyos at sa Kanyang Salita—mapa-doktrina o mapa-isinasapamuhay.

Ngunit ako’y natatakot na baka ang ating mga pangarap sa ating mga anak ay hindi maging isang realidad. Iniisip natin na ginagawa naman natin ang pinakamainam para sila’y mapalaki nang tama, ngunit hindi natin alam—baka nagkakamali tayo. Iniisip natin na tama ang ating mga pamamaraan, at mukha namang maganda sa simula—pagkatapos pagdating ng panahon napapa-isip tayo, “Ano’ng nangyari sa anak ko?” At mula diyan nararapat nating pagbulay-bulayan ang isang tanong.

Ano nang mangyayari sa iglesiya ng hinaharap? Kung hindi tayo maingat, ang mga bata ngayon ay maaaring maging matatandang tumalikod sa hinaharap—ang tumalikod na iglesiya ng hinaharap. Dahan-dahan, ang pagbabago sa doktrina at pamumuhay ang sisira sa mga susunod na henerasyon.

Hindi mo na kailangan pang tumingin pa sa malayo para malaman mong ito’y nangyayari. Personal akong nakakaalam ng isang iglesiya na mayroong service para sa mga matatanda at isa pa para sa mga young people. Hindi na masama ang paghihiwalay church services sa pagitan ng grupo ng edad ay masama, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang rason kung bakit sila pinaghihiwalay ay dahil gusto ng mga adults ang mga himno at gusto naman ng mga young people ng ‘masayang’ mga kanta! Ang nakakatakot ay karamihan sa mga young people na ito ay mga anak ng mga adults ng parehong church! Heto pa ang isang iglesiya, ang mga bata ay niloloko yung mga awitin  na kinakanta nila sa Sunday School, at, tulad ng sinasabi ng isang guro doon, ay namamato sila ng mga nilamukos na papel sa teacher habang nasa klase! Gayundin, sa isang matandang iglesiyang alam ko, lahat ng mga babaeng matatanda ay nagdadamit nang maayos sa church service, samantalang ang mga young people rin nito ay naka-mini skirt at spaghetti. At lumaki sila sa church!

Hindi ko naman sinasabi na iyon ay dahil sa atin lahat—ang halimbawang ipinapakita ng mga matatanda ay malakas nang impluwensya para maisip nila na gawin ang tama. Ngunit, ang tanong, hindi kaya posible na may mali din sa ating ginagawa? Nababahala ako na baka hinahayaan lamang natin (o pinepwersa) ang ating anak na gawin ang isang bagay, ngunit wala man lang silang maliit na ideya kung bakit dapat nila itong gawin, o kung bakit dapat nilang gawin ang isang bagay sa ganito at ganyang paraan. At kaya, pag lumaki na sila, hindi nila ito paniniwalaan, o gagawin, o kahit man lang gawin ito sa paraan na inaasahan nating gagawin nila.

Ang mas lalong nakaka-alarma ay hindi natin ito napapansin, mas lalo na na may gawin patungkol dito.

Ating alalahanin: ang iyong mga anak—ating mga anak, ang iglesiya ng hinaharap. Anuman ang ating itinuturo natin sa kanila o hindi tinuturo sa kanila ang makakapag-dikta kung anong uri ng iglesiya ang ating binubuo para sa kinabukasan.

 

Nagsisimula ito sa ating mga magulang. Basahin mo ang Deuteronomy 6. Ang kabanatang ito ang magpapaalala sa inyo ng kahalagahan na maturuan at masanay ang mga bata. Pansinin ang mga talata 1-2, at 7,

Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na iniutos ng Panginoon ninyong Dios na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin:

Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay; at upang ang iyong mga araw ay lumawig….

At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.

 

Ang prinsipyong ito ay nag-a-apply din sa paraan ng iglesiya sa pagtuturo nito sa bata, dahil doon napapatatag ang pamilya. Hindi dapat nagko-kontrahan ang iglesiya at pamilya, mapa-doktrina o mapa-isinasabuhay.

Ngayon ay magsimula tayo ng isang check-up.  Subukan mong tanungin o obserbahan ang isang bata (12 pababa, maaaring maging anak mo) tungkol sa ilang aspeto ng ating pananampalataya at pamumuhay. Iyon ang magsasabi sa iyo kung nagagawa mo ang iyong trabaho.

Doktrina. Tanungin mo siya tungkol sa mga pangunahing katuruan ng ating pananampalataya. Ilan ang Diyos? Paano ka maliligtas? Madadala ka ba sa langit ng bautismo? Ano ang Bible? Ang mga ito ay ilan sa mga pangunahing tanong na dapat mong pag-isipan sa pagkatao ng isang bata. Kung mali ang naisasagot ng bata sa mga tanong na ito, ibig-sabihin ay hindi talaga niya natutunan ang dapat niyang paniwalaan. Natutunan ni Timoteo ang mga pangunahing doktrina ng pananampalataya nang siya ay bata pa (2 Timoteo 3:15), at ito ang naging isa sa mga hindi maitatangging dahilan kung bakit siya naging isa sa mga pinakabatang pinuno ng iglesiya noong panahon niya.

Pagdalo (Attendance). Talaga bang gusto mong uma-attend ng church, o pinipilit ka lang? Kung dumadalo ka sa church service, sa tingin mo ba ay talagang kailangan itong gawin? Dapat ba ay lahat ng pagtitipon ay daluhan? Dapat ka bang mag-behave nang maayos sa service? Maraming mga magulang ang pinipiling iwanan na lamang ang kanilang mga anak sa bahay, dahil sa tingin nila ay baka manggulo lang ito sa service. Ngunit ito’y isang bagay lamang ng pagtuturo at pagsasanay.

Isa pang salita tungkol sa pagdalo: hindi nire-rekomenda ang paghihiwalay ng mga iglesiya, tulad ng children’s church, at youth church, at adult church, bagaman alam ko na ginagamit din ito ng Diyos para magdala ng kaligtasan at paglagong ispiritwal sa marami. Kung pag-aaralan mo ang mga kasulatan, hindi ka makakahanap ng kahit isang prinsipiyo tungkol sa paghihiwalay sa kanila; imbes, ang mga halimbawa ng kasulatan ay nagpapahiwatig ng isang pampamilyang pagdalo. (Tingnan ang Deuteronomy 16, lalo na sa talata 11; 31:12; gayundin ang Lukas 2, nang mag-dalawang-taong gulang na si Jesus.)

Paghahandog at Pagbibigay. Kung hindi sasanayin ang mga bata ngayon na magbigay, mas malamang na hindi sila magbibigay paglaon, o magiging madamot sila. Itanong, Tama ba para sa iyo na maglagay ng pera sa offering basket? Huwag mong isipin na matututunan nila ito paglaki. Nagsisimula ito NGAYON. Isang mahalagang halimbawa ng batang pagbibigay sa Biblia ay yung batang nagdala ng dalawang tinapay at limang isda kay Jesus. (Juan 6:8-10) Bagaman ang mas kapansin-pansin ay ang kamangha-manghang himala ni Jesus, ang maingat na pag-aaral ng kwentong ito ay ipapakita ang mapagbigay na puso ng batang iyon. Saan kaya nanggaling ang ganoong klaseng ispiritu?

Musika. Ano ang mga awiting gusto mo, mga action song o mga himno? Naaantok ka ba sa mga kinakanta sa service, at mas gusto mo yung mga action song? Bagaman hindi applicable sa lahat, ay reasonable naman na sabihin na kung ano ang kinakanta ng mga bata ngayon ay maaaring magdikta ng kakantahin nila bukas. Kung ang lahat ng kanilang inaawit ay mga mabababaw na awitin at wala man lang yung mas malalim, at may mayamang lingwahe, ang mga himno ay maaaring maging kakaiba sa kanila paglaon. At mas mahalaga, sabihin sa kanila kung bakit inaawit natin iyan, at bakit hindi natin inaawit ito—maaari itong makapagdagdag ng lakas sa paniniwala na nais mong mabuo sa kanila.

Upang magkaroon ka ng ideya sa kung paano tinrato ni Jesus at ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan ang musika, tingnan ang mga sumusunod na mga talata: Matthew 26:30; Mark 14:26; Acts 2:46, 47; 16:25, 26; I Corinthians 14:15, 26; Ephesians 5:19; Colossians 3:16; James 5:13. Bagaman ang mga talatang ito ay hindi direkta na sa paggamit ng instrumento, ang hindi pagbanggit nito ay maaaring magbigay ng pahiwatig. Maaari mo ring pag-aralan ang mga instrumentong ginamit sa Lumang Tipan, at tingnan kung ang lahat ng mga ito ay ginagamit sa pagsamba sa templo.

Pagsamba at Paglilingkod. Isipin mo na ikaw ay nasa harap mismo ng Diyos, ano kaya ang gagawin mo? Nais mo bang sumali sa choir? Lumahok sa mga gawain sa church? Lumabas kasama ang isang matanda sa pagse-share ng Bible? O magturo? Ang paggalang at kagustuhan sumunod sa Panginoon ay hinuhubog at nililinang. Lumalaki ba sila na tumitindi ang kagustuhang paglingkuran ang buhay na Diyos?

 

Ang anumang mangyayari sa iglesiya ng hinaharap ay naka-depende sa atin. Siyasatin natin ang ating mga kasanayan. Maaaring tayo ay ignorante tungkol sa kung paano, ngunit ang Biblia ay hindi nagkukulang sa mga prinsipiyo at gabay para magawa mo iyon. Ang kailangan lamang nating gawin ay pag-aralan itong maigi.

Matuto tayo na hubugin sila. At sino’ng nakakaalam? Maaari silang gamitin ng Diyos upang baligtarin muli ang sanlibutan.