Life’s Basics: Teaching (Part 1)

I really loved teaching. Sa aking palagay, mula pa noong nasa tiyan ako ng aking ina, nilagay na sa bawat hibla ng pagkatao ko ang pagtuturo. And as I grew up, lumalabas ang ganung pagkatao ko. Na-realize ko na mula noon pa ay nasa puso ko na ito dahil I really loved learning. Lagi akong … Continue reading Life’s Basics: Teaching (Part 1)

Advertisements

CONCERN FOR OTHERS

The time comes when we feel indifferent toward people and what we are doing. Dumating yung pagkakataon na sinasabi natin, “Ano ba’ng pakielam ko sa kanila?” “Ano ba’ng mangyayari kapag ginawa ko ito?” That’s when we decide to stop. We stop doing something for and to others, and we stop doing. Dahan-dahan lang ang ganitong … Continue reading CONCERN FOR OTHERS

Becoming a Full-Pledged Christian

Alam ko, na sa puso ng bawat Kristiano, ay isang pagnanais na maglingkod sa Panginoong Jesus nang buong-buo—walang reserbasyon, walang pagdadalawang-isip, walang itinitira sa sarili. Ngunit dulot ng takot—takot sa tao o sa maaaring mangyari kapag isinabuhay na nila ang pagnanais na ito—ay napipigilan silang tuluyang gawin ito. Alam ko, dahil totoo ito sa buhay … Continue reading Becoming a Full-Pledged Christian

The Greatest Little

“Maliit na bagay lang naman iyon,” madalas nating sabihin. Isipin. Ngunit madalas, kagaya ng lahat ng maling akala sa mundo, ang maliit na bagay na iyon ay nagdudulot ng malaking mga konsekwensya sa paligid natin. Naisip ba nina Adan at Eba na bilyun-bilyong tao ang makakaranas ng kamatayan dahil sa ‘maliit na bagay lang naman’ … Continue reading The Greatest Little

Still Walking…

Para sa buhay ng sinumang manggagawa ng Panginoon, saanman sa Pilipinas o ibang panig ng daigdig, hindi pwedeng maihiwalay ang paglalakad. Kasama na—hindi na maaalis—sa buhay ng manggagawa ng Dios ang walking. Sa pagbibisita, pagtuturo, pagdadala ng mga kagamitan ng simbahan, paglilinis ng pinagtitipunan at pagsunod sa anumang iutos ng iyong pastor, isa nang hindi … Continue reading Still Walking…

Beautiful Feet!

Bukod sa mga taong medyo matindi kumilatis, ang mga paa ay isang bahagi ng katawan na madalas hindi napapansin o pinapansin. Madalas itong sinasapatusan, nilalagyan ng tsinelas o sandalyas, at ang sapatos, tsinelas o sandalyas ang madalas pansinin. Madalas kasing hindi maganda sa paningin ng tao ang mga paa. ‘Ay, hindi pantay ang kuko!’ ‘Ang … Continue reading Beautiful Feet!