The Greatest Little

“Maliit na bagay lang naman iyon,” madalas nating sabihin. Isipin. Ngunit madalas, kagaya ng lahat ng maling akala sa mundo, ang maliit na bagay na iyon ay nagdudulot ng malaking mga konsekwensya sa paligid natin. Naisip ba nina Adan at Eba na bilyun-bilyong tao ang makakaranas ng kamatayan dahil sa ‘maliit na bagay lang naman’ … Continue reading The Greatest Little

Advertisements

Still Walking…

Para sa buhay ng sinumang manggagawa ng Panginoon, saanman sa Pilipinas o ibang panig ng daigdig, hindi pwedeng maihiwalay ang paglalakad. Kasama na—hindi na maaalis—sa buhay ng manggagawa ng Dios ang walking. Sa pagbibisita, pagtuturo, pagdadala ng mga kagamitan ng simbahan, paglilinis ng pinagtitipunan at pagsunod sa anumang iutos ng iyong pastor, isa nang hindi … Continue reading Still Walking…

Beautiful Feet!

Bukod sa mga taong medyo matindi kumilatis, ang mga paa ay isang bahagi ng katawan na madalas hindi napapansin o pinapansin. Madalas itong sinasapatusan, nilalagyan ng tsinelas o sandalyas, at ang sapatos, tsinelas o sandalyas ang madalas pansinin. Madalas kasing hindi maganda sa paningin ng tao ang mga paa. ‘Ay, hindi pantay ang kuko!’ ‘Ang … Continue reading Beautiful Feet!