The Holiness of Christ

For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. —2 Corinthians 5:21   Bago tayo magpatuloy na magsalita tungkol sa kabanalan sa ating mga sarili, magandang atin ring bigyang-pansin ang kabanalan ni Kristo. Kailangan natin ito, una sa lahat, … Continue reading The Holiness of Christ

Advertisements

RESPONDING TO THE CALL OF THE LORD

Nasanay na ang mga tinatawag na Kristiano ngayon na hindi tumugon sa panawagan ng Dios. Ang panawagang ito ay naririnig nila mula sa mga Sunday school lessons, sa mga mensahe ng mangangaral, sa mga patotoo ng ibang mga Kristiano. Alam nila sa kanilang isip at puso na mayroong panawagan, mensahe na ibinibigay sa kanila ang … Continue reading RESPONDING TO THE CALL OF THE LORD

APPLYING SCRIPTURE TO ALL OF LIFE

Kung akala ng mga tao ay masyado nang mahigpit ang mga Baptists ngayon, well, kailangan pa nilang mag-isip-isip. Sa totoo lang, Baptists are getting loose and loose and loose nowadays. Dahil kung susundin lamang natin ang Biblia to the letter (kahit na sabihing New Testament lang) and to all of life, hindi lang tayo ganito … Continue reading APPLYING SCRIPTURE TO ALL OF LIFE

Prove the Sincerity of Your Love

Nakakapagod na ring makinig sa mga taong nagsasabing “I love you, Lord” sa salita lang. Sinasabi nilang nasa puso nila ni Jesus, pero mukhang si Jesus ay nakulong na lamang sa kanilang puso at hindi na nakaalis patungo sa kanilang pag-iisip at mga ginagawa. That’s a powerless Christ. But the true Christ is not powerless. … Continue reading Prove the Sincerity of Your Love

Life’s Basics: Writing

The Christian and Bible Connection Moses. Joshua. Samuel. Nathan. Gad. David. Asaph. Sons of Korah. Ezra. Nehemiah. Mordecai. Job. Solomon. Agur. Lemuel. Isaiah. Jeremiah. Ezekiel. Daniel. Hosea. Joel. Amos. Obadiah. Jonah. Micah. Nahum. Habakkuk. Zephaniah. Haggai. Zechariah. Malachi. Matthew. Mark. Luke. John. Paul. Peter. James. Jude. Ang mga lalaking ito ang nagsulat ng aklat ng … Continue reading Life’s Basics: Writing

Christians Before, Writers: What About Now?

Habang lalo kong inaalam ang kasaysayan ng mga nauna sa ating mga Kristiano, lalo kong napapatunayan na napakalaki ng pagkakautang natin sa kanila. Isa na rito ay ang kanilang pagiging masigasig na ipangaral ang Ebanghelyo. Kung sila’y nagpahingalay lamang, hindi makakarating sa atin ang mensahe ng kaligtasan. Karugtong nito ay ang kanilang paninindigan. Sa gitna … Continue reading Christians Before, Writers: What About Now?

To Go Where God Leads You

We are two very active church members. I teach the children’s Sunday School class. I sing in the workers’ singing group. I do the public scripture reading. I sing in the choir. I do the live streaming of the preachers’ sermons. I write for, edit, print, copy and distribute publications of our publishing ministry. I … Continue reading To Go Where God Leads You

A Heart Like His

Paano kung, isang araw, si Jesus ay magiging ikaw? Paano kung, sa dalawampu’t apat na oras, si Jesus ay gigising sa iyong higaan, lalakad sa iyong mga sapatos, ang siyang tutupad sa iyong schedule? Ang iyong boss ay kanyang magiging boss, ang iyong ina ay kanyang magiging ina, ang iyong mga kabigatan ay magiging kanyang … Continue reading A Heart Like His

Life’s Basics: Teaching (Part 2)

What I have showed you yesterday ay isang attempt upang makumbinse ang bawat isa sa kagandahan, pangangailangan at pagiging biblikal ng pagtuturo upang ikaw ay magpasya ring gawin itong mahalagang bahagi ng iyong buhay. Nagbigay din ako ng pangunahing mga bagay na dapat ay mayroon ka upang ikaw ay makapagsimulang magturo. Ngunit iyon lamang ang simula. … Continue reading Life’s Basics: Teaching (Part 2)