An Interview: Glad Quillopa Goden (by Elijah Abanto)

A 2014 Interview Birthday: January 17, 1991 Date Saved: October 22, 1997 Church: Society Bible Baptist Church ——-————————————- Father: Ptr. Franklin L. Goden Mother: Ofelia Q. Goden Siblings: Gift G. Buhman, Grundy Q. Goden, Gamaliel Q. Goden   Ang mag-asawang Goden na siyang mga magulang ni Glad ay kapwa mga matatalik na kaibigan ng aking … Continue reading An Interview: Glad Quillopa Goden (by Elijah Abanto)

Advertisements

CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

by Elijah Abanto (Today, my home church is celebrating 11 years of its publishing ministry, CYPA Paper Ministries, which God started through me. This is my article about it.)   The Lord gave the word: great was the company of those that published it. Psalm 68:11   I now realize that CYPA did not start 11 … Continue reading CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

Becoming a Full-Pledged Christian

Alam ko, na sa puso ng bawat Kristiano, ay isang pagnanais na maglingkod sa Panginoong Jesus nang buong-buo—walang reserbasyon, walang pagdadalawang-isip, walang itinitira sa sarili. Ngunit dulot ng takot—takot sa tao o sa maaaring mangyari kapag isinabuhay na nila ang pagnanais na ito—ay napipigilan silang tuluyang gawin ito. Alam ko, dahil totoo ito sa buhay … Continue reading Becoming a Full-Pledged Christian

First Few Days of the Married Life

by Elijah Abanto with Ella May Abanto   I am my beloved's, and his desire is toward me. Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages. Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates … Continue reading First Few Days of the Married Life

When You Trust God’s Sovereignty

by Elijah Abanto with Ella May Abanto As you may know, I have recently married. This is the story where I tell the way God's sovereignty was displayed before it.   But our God is in the heavens: He hath done whatsoever he hath pleased. Psalm 115:3   I have always read about the omnipotence … Continue reading When You Trust God’s Sovereignty

The Story of Jaydee Gallego

(Written March 2014) Ang sumusunod ay kwento ng buhay ni Bro. Jaydee Gallego, isang Kristianong lumaki sa church, sa Great I Am Baptist Church ng Osamis City, na nasa pamumuno ni Pastor Matthew Cruz. Lumaki ako sa isang Kristyanong pamilya kaya wala akong choice kundi sumama sa kanila every Sunday and Wednesday sa church. Naturuan … Continue reading The Story of Jaydee Gallego

Your Church Home

PAGBABALIK-ARAL: THE CHURCH Ang biblikal na “kahulugan” ng isang Bagong Tipang Baptist na Iglesya ay ang sumusunod: Ito ay isang organisadong katipunan ng mga binautismuhang mananampalataya sa isang lokal na may kasunduang tuparin ang mga ipinag-uutos ng Panginoong Jesus.   Sino ang ulo ng ating Iglesya? Ang mga relihiyosong organisasyon na itinatag ng tao ay … Continue reading Your Church Home

Lost & Found

A Testimony by Camille Morales (Written February 2014) THE HEADSTART. Ang paglaki sa isang Kristianong pamilya ay maaaring pagmulan ng pagkalito. Bakit? Ang pansariling kaligtasan ng isang bata—sa ilang mga pagkakataon—ay nakadepende sa kaligtasan ng miyembro ng kanyang pamilya; maaaring ito’y sa kaligtasan ng kanyang ina, ama o kapatid. Pinakamainam na kahit na ang ating … Continue reading Lost & Found