Help in the Daily Battle

Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. —Romans 6:11   Sa artikulong “A Change of Kingdoms” ay nakita natin kung paano tayo niligtas ng Dios mula sa sakop at paghahari ng kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo sa Kanyang kamatayan. … Continue reading Help in the Daily Battle

Advertisements

The Church for Me

Many people miss the importance of having a church. They think church is a waste of time, a hypocrite’s clubhouse (kung saan nagbibigay ang mga dumadalo ng pakunwaring ngiti at tango at pakikipagkamay), and some place where only ‘holy’ people attend. But being in a Bible-believing, Bible-defending, Bible-practicing Baptist church for almost twenty-five years, I … Continue reading The Church for Me

Prove the Sincerity of Your Love

Nakakapagod na ring makinig sa mga taong nagsasabing “I love you, Lord” sa salita lang. Sinasabi nilang nasa puso nila ni Jesus, pero mukhang si Jesus ay nakulong na lamang sa kanilang puso at hindi na nakaalis patungo sa kanilang pag-iisip at mga ginagawa. That’s a powerless Christ. But the true Christ is not powerless. … Continue reading Prove the Sincerity of Your Love

Baptist History & Christmas

Sa article na Common Misconceptions of Christians Against Christmas Haters, nagbanggit ako ng ilang mga detalye ukol sa kasaysayan ng mga Kristiano (specially Baptists and their predecessors) kaugnay ng celebration ng Christmas, and I showed that they hadn’t until recently, nang i-celebrate ito sa America noong 1890s. Let me expound on that. By Christmas, ang … Continue reading Baptist History & Christmas

To Go Where God Leads You

We are two very active church members. I teach the children’s Sunday School class. I sing in the workers’ singing group. I do the public scripture reading. I sing in the choir. I do the live streaming of the preachers’ sermons. I write for, edit, print, copy and distribute publications of our publishing ministry. I … Continue reading To Go Where God Leads You

BELIEVE GOD, BELIEVE HIS PROPHETS

  May mga nagpo-profess na Kristiano at miyembro ng isang iglesya na nagsasabing susunod sila sa Dios, ngunit hindi sila susunod sa pastor. Gayunpaman, marami sa ganitong mga tao ang napapatunayang mali sa kanilang paninindigan. | Dahil ang isang matapat na pastor ay Biblia, na Salita ng Dios, ang sinusunod. Kaya ang hindi pagsunod sa … Continue reading BELIEVE GOD, BELIEVE HIS PROPHETS

Common Misconceptions of Christians #3: Tithing is Giving

Minsan mayroong nagsabi sa aking ama na hindi dapat siya nagtuturo ng tungkol sa pera dahil hindi raw magandang paksa ang pera at maraming ma-o-offend kapag nag-preach siya tungkol rito. May narinig din akong nagsabi na ang mga tao ay “allergic” sa pera. But I will correct them: People are not allergic about the topic … Continue reading Common Misconceptions of Christians #3: Tithing is Giving

An Interview: Glad Quillopa Goden (by Elijah Abanto)

A 2014 Interview Birthday: January 17, 1991 Date Saved: October 22, 1997 Church: Society Bible Baptist Church ——-————————————- Father: Ptr. Franklin L. Goden Mother: Ofelia Q. Goden Siblings: Gift G. Buhman, Grundy Q. Goden, Gamaliel Q. Goden   Ang mag-asawang Goden na siyang mga magulang ni Glad ay kapwa mga matatalik na kaibigan ng aking … Continue reading An Interview: Glad Quillopa Goden (by Elijah Abanto)