Jesus’ Questions on Prayer & Vigilance

#1: Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in … Continue reading Jesus’ Questions on Prayer & Vigilance

Advertisements

Unity: Right or Wrong?

Marami tayong naririnig tungkol sa PAGKAKAISA ngayon. Sa eksenang pulitika ng sanlibutan mayroon tayong organisasyon ng UNITED NATIONS. Marami sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang sumusuporta at aktibong pinopromote ang isang “ONE WORLD” global system—kasama ang sistema ng monetaryo, sistema ng hustisya, at maging isang wika. Ang mas kapansin-pansin ay ang kasalukuyang Ecumenical Movement … Continue reading Unity: Right or Wrong?

Separation

Ang isyu ng separation ay isa sa mga katangiang nag-iiba sa mga Bible Baptists. Ito ay isang paksa na may kinalaman sa paraan na tayo’y nabubuhay, ang paraan na ating inuugali ang mga sarili bilang iglesya—at, oo, mga pamantayan! Ang gayong pag-aaral ay madaling maging isang listahan lamang ng mga ‘bawal-bawal’—ngunit iyon ay bahagi lamang … Continue reading Separation

Staying True to Convictions

Bawat araw na dumadaan lalo kong napapatunayan na bumababaw na ang paninindigan ng mga tao. Noon kapag nanindigan ang tao, handa siyang mamatay para sa kanyang paniniwala. Kaya nga may mga bayani noon. Pero mayroon bang mga bayani ngayon? Kung mayroon, kaunti na lang. Kaunti na lang ang handang mamatay para sa pinaninindigan. Alam ko … Continue reading Staying True to Convictions

Going Against the World

by Olivette Abanto-Santos (Written 2011) Totoo ngang napakahirap makipaglaban sa ispiritwal na aspeto—ang labanan ang pita ng laman at tumayo sa paninindigan na ayon sa Diyos at sa Kanyang kalooban.   Napatunayan ko ito noong Biyernes, ika-siyam ng Disyembre, sa aming silid-aralan. Mayroon kaming TV at DVD player na maaari naming gamitin tuwing gusto namin, … Continue reading Going Against the World

The Child-to-Teen Transition

Hindi ko iniisip ang tungkol sa bagay na ito noon. Ngunit ngayon ay iniisip ko na. Hindi ako nabalisa nung nangyari ito sa akin noon. Ngunit ngayon nababalisa na ako, nakikitang nangyayari na ito sa iba. Hindi man ako isang magulang kundi isang guro lamang nila, pakiramdam ko ay ganun ako. At kung ikaw ay … Continue reading The Child-to-Teen Transition

How Faith Functions

by Charles R. Swindoll, with Lee Hough Sa unang labing-isang mga kabanata ng Romans, nilalatag ni Apostol Pablo ang mga haliging katotohanan ng ebanghelyo—kasalanan, pagpapaging-matuwid (justification), pagpapaging-banal (sanctification), pagpapaging-maluwalhati (glorification), at ang dakilang kapangyarihan ng Dios. Sa mga huling kabanata ng sulat na ito, itinutuon naman ni Pablo ang kanyang paningin sa paglilingkod. Binibigyan niya … Continue reading How Faith Functions

For Love of the Lord

Sino ang Ilan sa mga Cristiano na Nagpakita ng Paninindigan para sa Panginoon? by Elijah Abanto Tuwing nasa oras ako na nag-iisa at walang kasama, aside from assessing myself at ang relasyon ko sa Diyos, ay naiisip ko ang mga taong nanindigan para sa Panginoon at iniisip ko kung maaari akong maging tulad nila. Mapagpakumbaba … Continue reading For Love of the Lord