X-Rated for Christians, Part 2

BAKIT HINDI TAYO NANINIGARILYO Ang paninigarilyo (tulad ng iba pang mga droga) ay addictive. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiano ang may totoong problema sa bagay na ito. Ang paninigarilyo (at iba pang mapaminsalang mga droga) ay dapat na wala sa iyong buhay—sa tatlong pangunahing mga rason: Para sa PISIKAL na mga kadahilanan. … Continue reading X-Rated for Christians, Part 2

Advertisements

X-Rated for Christians, Part 1

May ilang mga bagay na HINDI dapat gawin ng isang Kristiano. Habang ang sanlibutang ito ay papalapit na sa pagbabalik ng Panginoong Jesu-Kristo, ang mga bagay ay lalong magiging m-a-l-a-l-a, hindi mas maganda. Ayon sa 2 Timothy 3:1, ang mga huling araw na ito ay inilalarawan bilang “perilous” o mapanganib na panahon. Hinuhulaan ng Matthew … Continue reading X-Rated for Christians, Part 1

Unity: Right or Wrong?

Marami tayong naririnig tungkol sa PAGKAKAISA ngayon. Sa eksenang pulitika ng sanlibutan mayroon tayong organisasyon ng UNITED NATIONS. Marami sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang sumusuporta at aktibong pinopromote ang isang “ONE WORLD” global system—kasama ang sistema ng monetaryo, sistema ng hustisya, at maging isang wika. Ang mas kapansin-pansin ay ang kasalukuyang Ecumenical Movement … Continue reading Unity: Right or Wrong?

Separation

Ang isyu ng separation ay isa sa mga katangiang nag-iiba sa mga Bible Baptists. Ito ay isang paksa na may kinalaman sa paraan na tayo’y nabubuhay, ang paraan na ating inuugali ang mga sarili bilang iglesya—at, oo, mga pamantayan! Ang gayong pag-aaral ay madaling maging isang listahan lamang ng mga ‘bawal-bawal’—ngunit iyon ay bahagi lamang … Continue reading Separation

Staying True to Convictions

Bawat araw na dumadaan lalo kong napapatunayan na bumababaw na ang paninindigan ng mga tao. Noon kapag nanindigan ang tao, handa siyang mamatay para sa kanyang paniniwala. Kaya nga may mga bayani noon. Pero mayroon bang mga bayani ngayon? Kung mayroon, kaunti na lang. Kaunti na lang ang handang mamatay para sa pinaninindigan. Alam ko … Continue reading Staying True to Convictions

Going Against the World

by Olivette Abanto-Santos (Written 2011) Totoo ngang napakahirap makipaglaban sa ispiritwal na aspeto—ang labanan ang pita ng laman at tumayo sa paninindigan na ayon sa Diyos at sa Kanyang kalooban.   Napatunayan ko ito noong Biyernes, ika-siyam ng Disyembre, sa aming silid-aralan. Mayroon kaming TV at DVD player na maaari naming gamitin tuwing gusto namin, … Continue reading Going Against the World

The Child-to-Teen Transition

Hindi ko iniisip ang tungkol sa bagay na ito noon. Ngunit ngayon ay iniisip ko na. Hindi ako nabalisa nung nangyari ito sa akin noon. Ngunit ngayon nababalisa na ako, nakikitang nangyayari na ito sa iba. Hindi man ako isang magulang kundi isang guro lamang nila, pakiramdam ko ay ganun ako. At kung ikaw ay … Continue reading The Child-to-Teen Transition