The Goodness of Pain, Part 1

Isinulat sa tulong ng aklat na Where is God When It Hurts? ni Philip Yancey.  Inilathala ng Zondervan. Nito lamang mga nakaraang araw ay sumakit ang ulo ko. Parang may karayom na patuloy na tumutusok sa dalawang sintido ko. Pagkatapos ay sumakit din ang batok ko. At tulad ng paglalagay ng isang tandang padamdam sa … Continue reading The Goodness of Pain, Part 1

Advertisements

Sweeter than Chocolates

Isa sa mga paraan natin upang malasap ang tamis ng buhay—sa ibang mga salita, upang makalimutan ang kapaitan ng buhay—ay ang kumain ng matatamis, tulad ng chocolates. Mahirap mabuhay nang walang matamis, sabi nga nila. Ngunit marapat nating alalahanin na marami sa mga ‘matatamis’ ng buhay natin ay nangyayari dahil sa mga mapapait—masasakit ng ating … Continue reading Sweeter than Chocolates

Taking the Time

Oras. Depende sa ating pagtingin, ang oras ay maaaring maging marami o kulang. Ngunit may isang Tao na alam kong ginamit ito nang buong karunungan—si Jesus. At kung si Jesus ang Taong ginamit ang oras sa pinakamatalinong paraan, dapat nating malaman kung saan Niya ginagamit ang Kanyang oras. Saan Niya nga ba ginamit ang Kanyang … Continue reading Taking the Time

Daily Walk, Part 2

PART TWO ILANG MGA PATAKARAN PARA SA PAG-AARAL NG BIBLIA   Magsimula sa isang maikling panalangin, hinihiling sa Panginoon na turuan ka. Ang Psalm 119:18 ay isang halimbawang panalangin para sa iyo.  Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.  Kunin ang bawat salita sa pangunahin, literal nitong ibig-sabihin—bukod na … Continue reading Daily Walk, Part 2

Daily Walk, Part 1

Ang Kristiyanismo ng Bible ay hindi isang kredo (isang grupo ng mga paniniwala), kundi isang persona… ang Panginoong Jesu-Kristo. Kapag ating tinanggap ang Panginoong Jesu-Kristo bilang ating Tagapagligtas, tinatanggap natin Siya bilang isang totoong Persona sa ating puso at buhay—at bagaman maraming mga BAGAY na matututunan patungkol sa Panginoon at buhay-Kristiano, dapat ay hindi natin … Continue reading Daily Walk, Part 1

Walking with God

Napakasaya ng pakiramdam kapag kasama mong naglalakad ang taong kinagigiliwan o mahal mo. Hindi natin maipaliwanag, ngunit, alam nating may malaking epekto ito sa atin. Hindi man ito makapagdulot ng malaking pagbabago sa paligid natin, alam naman nating nakapagdudulot ito ng malaking pagbabago sa ating pagtingin sa paligid. Di hamak na mas mainam at mas … Continue reading Walking with God

Please Wait…/Loading…

Saan mo kadalasang makikita ang mga salitang, ‘Please wait’ o ‘Loading’? Para sa mga computer users, that’s a given. Hindi na pwedeng mawala ang mga salitang iyan sa paggamit ng computer, lalo na sa internet. Kinakailangan ito upang ang lahat ng kinakailangang files at commands ay ma-process para magawa mo ang gusto mong gawin. Nakapagtataka … Continue reading Please Wait…/Loading…

Making “God” Choices

  Choice. Ito ang isang bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. Makaranas man tayo ng matinding paghihirap o malaking alok o maliit na oportunidad, nasa atin pa rin kung ano ang pipiliin nating tahakin na landas. Kaya hindi kaso kung ang isang bansa ay Komunista, monarkiya, demokrasya, Muslim, Katoliko, o Buddhista, dahil sa … Continue reading Making “God” Choices

The Papers of Life

May isang taong nagkamali patungkol sa hinaharap ng papel. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pamamayagpag ng teknolohiya at Internet, darating ang panahon na tinatawag na “paperless society”—panahon kung saan wala ka nang makikitang papel—ang libro binabasa na sa Amazon® Kindle™;  ang pera nasa mga credit cards o chips na, kasama ang mga birth, … Continue reading The Papers of Life