Regaining Consciousness

 Ilang beses na rin akong nakakita ng mga tauhan sa palabas na nalunod ngunit may sumagip at nag-administer sa kanila ng CPR. Then uubo sila, may lalabas na tubig sa bibig at pagmamasdan ang nasa paligid at mare-realize kung sinuman ang nasa paligid niya at kung ano’ng nangyayari sa paligid, at tsaka mapapasya kung ano … Continue reading Regaining Consciousness

Advertisements

X-Rated for Christians, Part 1

May ilang mga bagay na HINDI dapat gawin ng isang Kristiano. Habang ang sanlibutang ito ay papalapit na sa pagbabalik ng Panginoong Jesu-Kristo, ang mga bagay ay lalong magiging m-a-l-a-l-a, hindi mas maganda. Ayon sa 2 Timothy 3:1, ang mga huling araw na ito ay inilalarawan bilang “perilous” o mapanganib na panahon. Hinuhulaan ng Matthew … Continue reading X-Rated for Christians, Part 1

Victory

Ang isang pinakamalaking pangangailangan sa mga buhay ng maraming Kristiano ay ang TAGUMPAY! Hindi lang basta tagumpay doon at dito, kundi ang pagdanas ng patuloy at araw-araw na matagumpay na buhay. Ang nakakalungkot, napakaraming mga manananampalataya ay nabubuhay ngayon nang talunan. May katagalan na rin siguro ang panahon mula noong maligtas ka. Patuloy mong binabasa … Continue reading Victory

Jesus’ Questions on Relationships and Testimony

QUESTIONS ON RELATIONSHIPS #1: Who is my mother? and who are my brethren? (Matthew 12:48)   Kung ang isang tao ay makarinig ng ganitong uri ng tanong, malamang ay masasabi nito, “May amnesia ba siya? Bakit hindi niya kilala ang ina niya at mga kapatid niya?” O kaya kung alam nung taong nakarinig na alam naman nung … Continue reading Jesus’ Questions on Relationships and Testimony

Out of the Inside

Lagi kong napapatunayan sa pagdaan ng mga araw na lahat ng ginagawa natin ay pangunahing resulta ng kung ano’ng nakalagay sa ating puso. At anumang nakalagay sa ating puso ay ipinapahayag ng ginagawa natin o ugali natin sa labas. Malalaman mong wala ang pag-iikapu sa puso ng isang Kristiano kapag hindi siya nag-iikapu.  At malalaman … Continue reading Out of the Inside

Jesus’ Questions on Priorities

Ang buhay na may tunay na progreso ay yung buhay na alam kung ano ang gusto niyang maabot at marating at na kaakibat nito ay espisipikong mga gawain upang mangyari ang nais marating o maabot. Halimbawa, kung nais mong makapagtapos ng pag-aaral, may mga gagawin ka sa iyong schedule ng paggawa, oras ng paggawa ng … Continue reading Jesus’ Questions on Priorities

Walking the Talk

Noon pa problema ng lipunan ang mga taong puro salita ngunit wala namang gawa. Mas obvious nga lang ngayon dahil nakikita at naririnig at nasasaksihan na natin ito sa maraming paraan—telebisyon, radyo, diyaryo, Internet—dagdag sa pang-araw-araw nating karanasan. Lahat ng tao’y naiinis sa mga taong salita lang ng salita, pero hindi natin namamalayan na tayo … Continue reading Walking the Talk

Bigger Consequences

Alam mo ba na ang mga kilos na ating ginagawa ay may resultang malaki, hindi man agad-agad? Ang mga maliliit na salita o kilos ng isang mabuting magulang ay maaaring magresulta sa isang mabuting anak. Ang isang maliit na kasinungalingan ay maaaring makaapekto sa hinaharap ng marami, tulad ng nangyari sa palabas na Lie to … Continue reading Bigger Consequences

The Goodness of Pain, Part 1

Isinulat sa tulong ng aklat na Where is God When It Hurts? ni Philip Yancey.  Inilathala ng Zondervan. Nito lamang mga nakaraang araw ay sumakit ang ulo ko. Parang may karayom na patuloy na tumutusok sa dalawang sintido ko. Pagkatapos ay sumakit din ang batok ko. At tulad ng paglalagay ng isang tandang padamdam sa … Continue reading The Goodness of Pain, Part 1

Sweeter than Chocolates

Isa sa mga paraan natin upang malasap ang tamis ng buhay—sa ibang mga salita, upang makalimutan ang kapaitan ng buhay—ay ang kumain ng matatamis, tulad ng chocolates. Mahirap mabuhay nang walang matamis, sabi nga nila. Ngunit marapat nating alalahanin na marami sa mga ‘matatamis’ ng buhay natin ay nangyayari dahil sa mga mapapait—masasakit ng ating … Continue reading Sweeter than Chocolates