Courage

jaguar

by Jay Tolentino

Kung mayroong nagsasabi na hindi nila kailangan ng lakas-ng-loob o courage ay nagkakamali sila dahil bukod pa sa integrity, virtue, at dignity kailangan din natin ng courage. Oo nga, mayroon kang integridad. Mayroon ka ngang birtud. Mayroon ka ngang dignidad. Paano mo ngayon ipaglalaban ang mga ito kung wala kang lakas-ng-loob para dito?

Nagsimula akong magkaroon ng lakas-ng-loob noong mapunta ako sa church na ito—dahil sa inspirasyon, mga palakas-ng-loob, at sa pagmulat sa pagmamahal na ginagawa ko (pag-awit sa choir, pag-iintindi sa projector, at sa ministeryo ng papel).

May isang karakter sa isang pelikula (Transformers) na ginawa niya ang lahat maprotektahan lamang ang planetang tinitirhan niya. Ang labindalawa niyang kasama naging lima na lamang laban sa tatlong daang galing sa ibang planeta. Ngunit kahit mawalan na ng pag-asa at kasabay noon ay itinakwil na sila ng planetang tumanggap sa kanila, lumaban pa rin siya para maprotektahan ang planeta na ang tanging bala ay kaunting lakas-ng-loob at lakas para magtagumpay.

Kung i-a-apply lang natin yun sa buhay-Kristiano natin, kapag tayo’y lumalabas at nagso-soul winning—nangangaral at nagpapatotoo—at siyempre mayroong “up’s” kung saan may tumanggap sa Panginoon at “down’s” kapag may tumanggi na mayroon pang diskriminasyon—lakas-ng-loob ang tanging bala natin.

Kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, tunay na kailangan natin ng courage.

 

Once our planet betrayed us, but we will not forsake this planet.

—Optimus Prime, Transformers

 

Advertisements

Tension and Temper

Lagi ko na lang napapansin na sa lahat ng oras ay nagkakaroon ng tensyon. Kahit saan, may okasyon man o wala—lagi. At kapag mayroong tensyon, hindi nawawala ang pagtitimpi o temper. Nagkakaroon ng tensyon kapag may di-pagkakaunawaan, at maaari itong magdulot ng pag-aaway, mainit na pagdidiskusyunan, at ang matindi sa lahat—makagawa o gumawa ng kasalanan hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Ngunit, ang tunay na dapat nating bantayan ay ang ating pagtitimpi. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas na magtimpi, ah tiyak, tapos ka. Pero mayroon din namang paraan para tumagal ang oras ng iyong pagtitimpi, kapatid.

  1. Magdasal sa Diyos. Humingi sa Kanya ng tulong para tumagal ang iyong pagtitimpi (magaan man o mabigat ang sitwasyon).
  2. Mag-isip ng mga masasaya, magaganda, at positibo. Kung iisipin mo ang mga nakakagalit, pangit, at negatibo, kasalanan agad ang magagawa mo (hindi lang sa pisikal kundi sa isip din).
  3. BE HUMBLE! Magpakumbaba. Sa ganitong paraan ang panahon ng tensyon ay iikli, at ang hidwaan sa pagitan ninyo ay hindi na magtatagal.

Gayunpaman, hindi mo man masunod nang agad-agad ang Rule #2 at #3, BE SILENT o manahimik ka na lamang. Mag-isip ng ibang mga bagay.

Lagi mo ring isipin na ang tunay na gumagawa nito ay ang diyablo. Kapag iniisip mo ito, mas madali kang makakaiwas sa tensyon at mababantayan mo pa ang iyong temper. Dahil dito, makagagawa ka na ng nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa diyablo.

The Importance of Integrity

Marami sa mga tao ang hindi alam ang integridad o integrity. Ang iba naman ay alam ngunit hindi alam kung paano ito ipapamuhay.

Mayroon akong napanood sa telebisyon na ang paksa ay tungkol sa integridad. Mayroong isang babae na nasa pagitan ng pintuan ng mga CR. Inilagay niya lahat ng kanyang mga panindang tissue na P10 ang bawat isa. Umalis siya sandali. Pagkabalik niya, naubos na ang tissue na tinda niya at nakakalat ang pera.

Napakagandang ilustrasyon ng pangyayaring ito sa buhay ng isang Kristiano. Marami sa mga Kristiano ang Kristiano lamang kapag nasa simbahan lang ngunit kapag nasa kanila-kanilang mga bahay na, lumalabas na ang pagiging buhay-karnal. Nandyan na ang mga pananamit na hindi karapat-dapat, mga salitang hindi kaaya-aya, at mga kantang pang-kamunduhan.

Maraming mga Kristiano ang mabait lamang kapag nandyan ang mga workers, ngunit kapag nakatalikod na, kung anu-ano na ang pinag-iisip sa mga ito. Dapat maglingkod tayo nang matapat at banal, may nakakakita man o wala. Huwag na nating hintayin na makita at mapuri pa ito ng nakakita. Dapat nating isipin sa lahat ng oras na lahat ng ginagawa natin ay para papurihan at lualhatiin Siya, hindi para magpakitang-tao lamang. Gawin ito para sa kalualhatian ng Diyos.

Dapat nating gayahin si Daniel na laging nagpe-pray at kinakausap ang Panginoon. Hindi siya natakot kung makita man siya ng hari ng Persia. Isang beses na nanalangin si Daniel, nakita siya ng mga opisyal ng Persia at hinuli siya ng mga kawal. Hindi siya natakot. Buo ang kanyang loob at nagtiwala lang siya sa Panginoon. Kahit ilagay siya sa kulungan na mayroong mga leon, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa at hindi niya inisip na pababayaan siya ng Panginoon dahil hanggang sa loob ng kulungan siya ay nanalangin at nakikipag-usap pa rin sa Panginoon.

Nawa ay mamuhay tayo nang may integridad. Humingi lamang tayo ng tulong sa Panginoon para matulungan Niya tayong magawa ito.

The One Reason for Having Stress

flowing waters

by Gordon MacDonald

Ang kasalukuyan nating mundo ay nagbibigay ng maraming atensyon sa paksa ng stress. Maraming mga libro ang isinulat patungkol sa stress, pati mga pag-aaral mayroon tungkol sa stress, at ang opisina ng doktor ay hindi nawawalan ng mga tao na nagpapa-check-up dahil sumasakit ang kanilang dibdib at tiyan dahil sa stress. Maraming mga tao na nilalaan ang kanilang buhay para lang pag-aralan ang bagay na ito. Binabantayan ito kapag bumabiyahe sa himpapawid ang mga tao. Mayroon pang  gamot na tinatawag na “Stresstabs.” Mayroon pang mga doktor na nakagawa ng aparato na sinusundan ang mga brain waves kung saan malalaman ng isang tagasuri kung ang taong ginagamitan nito ay sobrang  na-i-stress.

Sa isa ngang isyu ng Time magazine ay iniulat na nitong mga nakalipas na dekada, ayon sa American Academy of Family Physicians, kada may tatlong tao na bumibisita sa doktor, dalawa ang may mga sintomas na dulot ng stress. Lumalaki ang porsiyento ng pagkakaroon ng absent, kaya ang mga kompanya ay gumagastos ng malaking pera para rito habang nababawasan naman ang produktibidad (“Stress: Can We Cope?”, Time, 6 June 1983, pp. 48-54).

Sinasabi rin dito na ang stress ay isang malaking sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, kanser, karamdaman sa baga, mga aksidente, sakit ng atay, at pagpapakamatay. Ngunit ito pa lamang ang simula.

Sinasabi pa ni Dr. Joel Elkes, propesor ng University of Louiseville, ang nasa likod nito: “Ang mismong pamamaraan natin ng pamumuhay, kung paano tayo mabuhay, ang lumalabas na pinakamalaking dahilan ng pagkakasakit.”

Isang doktor na nagngangalang Thomas Holmes ay nagsagawa ng isang malalim na pag-aaral tungkol sa stress. Siya ang naglinang ng kilalang Social Readjustment Rating Scale, isang aparatong nagsusukat kung gaano karaming presyur ang maaaring hinaharap ng isang tao at kung gaano na siya kalapit sa pagkakaroon ng sakit sa utak o katawan. Ang mga pangyayari sa buhay (tulad ng pagkamatay ng asawa, kawalan ng trabaho), ay binigyan nila ng katumbas na taas ng stress na tinatawag na “life change unit.” Pagkatapos ng maraming pag-aaral, sinabi nila na kapag umabot sa 200 units ang total ng isang tao sa isang taon, babala na ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso, o nervous breakdown.

Hindi na bihira ang makipag-usap ako sa mga tao na lagpas 200 ang kanilang point total. May nakausap akong isang pastor na ang kinalabasan niyang units sa Stress Chart ay 324. Mataas ang presyon ng dugo niya; laging sumasakit ang kanyang tiyan; natatakot siya na baka magka-ulcer siya, at hindi makatulog nang maayos pag gabi. Sa isa pang pagkakataon ay may nakausap akong business executive na may ambisyon na makaipon ng milyong dolyares bago siya mag-35. Nagulat siya nang umabot sa 412 ang point total niya sa Stress Chart. Ano kaya ang pinagkapareho ang dalawang ito?

Tinatawag ko ang mga taong katulad nila na driven. Ginagamit ko ang salitang driven dahil hindi lamang nito inilalarawan ang kondisyon sa kung paano sila mabuhay, ngunit ito ay naglalarawan rin sa paraan kung paanong ang marami sa atin ay hindi humaharap sa realidad ng kung ano ang ginagawa natin sa ating mga sarili. Malamang tayo ay driven patungo sa pag-abot ng mga nilalayon natin kahit hindi natin naiintindihan kung bakit natin iyon inaabot. O baka hindi natin nawawari kung ano ang magiging pinsala ng ating mga ginagawa sa ating mga isip, katawan, at siyempre, sa ating mga puso. At maaaring isa ka sa mga taong ganito.

Maraming mga driven na tao na gumagawa ng mga napakagagandang mga bagay. Hindi naman kailangan na ang mga klase ng tao tulad nila ay masama, bagaman ang pagiging driven nila ay maaaring magresulta sa mga pangit na konsekwensya. Sa totoo lang ay marami silang naibibigay na malaking kontribusyon. Nakakapagsimula sila ng mga organisasyon; nagbibigay ng mga trabaho at oportunidad; madalas sila ay matatalino at nagbibigay ng paraan sa mga tao para mapabuti ang kalagayan nila. Gayunpaman sila ay driven, at nagbibigay-alala ito sa iba kung paano nila mapapanatili ang bilis ng kanilang buhay nang walang resultang panganib sa kanilang sarili.

Maaari mo bang mamataan ang isang driven na tao? Siyempre. Maraming mga sintomas na magsasabing driven ang isang tao. Pinakamadalas ay ang mga sumusunod:

(1) Mas madalas na nalulugod lamang kung may nakita siyang gawaing natapos. Mapapansing siya ay masaya lamang kapag may nakita siyang mga bagay na naabot o natapos. Sa tingin niya may kwenta lamang ang kanyang buhay kung mayroon siyang na-accomplish. Kung siya ay may pupuntahang isang lugar, wala sa kanya ang biyahe mismo; ang mahalaga ay makarating siya sa destinasyon. Mas mahalaga sa kanya ang resulta kaysa sa proseso na papunta sa resultang iyon.

(2) Interesado sa mga simbulo ng bagay na nagpapakita ng natapos o nagawa.Siya ang klase ng tao na may alam sa mga titulo, posisyon, laki ng opisina, at mga espesyal na oportunidad. Kung maaari, gagawa siya ng paraan para maabot iyon o kahit man lang magkaroon ng koneksyon sa mga taong nasa ganung kalagayan.

(3) Madalas na bihag ng kagustuhang palawakin nang palawakin ang isang gawain. Wala silang panahon para i-appreciate ang mga nagawa nila ngayon; para sa kanila, mayroon pang mas mataas na dapat abutin, mayroon pang mas malaki na dapat kunin. Bihira lamang siyang matuwa sa mga maliliit na progreso ng kanyang mga kaibigan o mga nasa ilalim niya.

(4) Karaniwan na limitado ang kanyang pakielam sa integridad. Masyado silang abala sa pag-abot sa kanilang mga pangarap na hindi na nila napapansin o tumitigil man lang para tanungin kung tama o ayon pa sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa.

(5) Madalas ay limitado o kulang ang kanyang kakayahan na makitungo sa mga tao. Mas binibigyang-halaga niya ang proyekto kaysa sa tao, bukod na nga lang kung ang taong iyon ay maaari niyang magamit para maabot ang kanyang layon. Marami nga siyang natatapos, ngunit malamang sa panahong iyon ay marami na rin siyang nasaktang tao.

(6) May tendency siya na magkaroon ng sobrang hilig sa pakikipagkumpitensya. Pakiramdam niya halos-lahat ng bagay ay kompetisyon, at siyempre ay gusto niyang manalo. Tingin niya sa mga kakompetensya ay mga kaaway na dapat mapabagsak—maging maipahiya—sa proseso.

(7) May malabulkang pwersa ng galit. Kapag nakakaramdam siya ng oposisyon o hindi pagsang-ayon sa kanyang opinyon, nagagalit siya, at maaari niya itong mailabas sa pisikal o verbal na paraan.

(8) Madalas maging masyadong busy. Halos-wala silang panahon para palaguin ang relasyon sa pamilya, kaibigan, kapatid sa Panginoon, at maging sa Panginoon. Ayaw nilang makita na parang walang ginagawa, kaya lagi mo silang nakikita na abala.

Hindi ganito ang intensyon ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong maging driven. Maging tapat sa iyong sarili—may nakikita ka ba sa iyong sarili sa walong ito? Huwag kang magtaka kung ngayon ay mayroon ka nang nararamdamang kung ano.

Kung nais mong maging malaya sa stress, lumapit sa Diyos at iwanan ang iyong pagiging driven.

The Child-to-Teen Transition

child dog

Hindi ko iniisip ang tungkol sa bagay na ito noon. Ngunit ngayon ay iniisip ko na. Hindi ako nabalisa nung nangyari ito sa akin noon. Ngunit ngayon nababalisa na ako, nakikitang nangyayari na ito sa iba. Hindi man ako isang magulang kundi isang guro lamang nila, pakiramdam ko ay ganun ako. At kung ikaw ay isa ring magulang na iniisip kung paano tamang palalakihin ang kanyang anak, malamang ay nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko.

Samu’t saring damdamin ang nararamdaman ko; samu’t saring mga obserbasyon ang pumapasok sa isip ko; samu’t saring tanong at pag-aalala ang pumapasok sa isip at puso ko. At kahit anong pagtanggi ang ginagawa ng pag-iisip ko, hindi napipigilan na mangyari ito. Ano ba itong kinababalisaan at ipinag-aalala ko? Na ang batang tinuturuan ko na 12 years old ay magiging binata o dalaga na na 13 years old. Para sa marami sa kanila, sila ay mga Grade 6 sa elementarya na magiging 1st year sa high school.

Isa sa mga damdamin na nararamdaman ko ay takot; takot na baka iwan nila ako at ang aking mga itinuturo sa kanila. Naranasan ko na kasi. Si John Mark Cornita. Natatandaan ko pa noon, bago siya maging teenager, mayroon akong payo sa kanya, “Sumunod ka pa rin sa Panginoon kahit hindi sumusunod ang mga magulang mo,” kakabit ang pangako na, “Lagi akong pupunta doon at tuturuan kita ng Bible.” Well, as young as I was, ang concern na yun para sa kanya at hindi natumbasan ng pangakong tinupad. Hindi ko siya napuntahan. At siguro, natural sa kanyang pag-iisip, na ang payo ko sa kanya ay hindi na niya tutuparin—isang malaking sakit sa aking dibdib, dahil alam ko kung saan siya pupunta kung sakali. Si Ervin. Oo, si Ervin. Isa ring malapit kong estudyante sa Sunday school, ngunit hindi ko siya regular na nakakamusta, at noong Grade 6 ay nakikita ko na ang paglayo niya sa church. Huli ko siyang nakita sa church noong DVBS 2010. Ang aking takot ay nangyari nga: noong mag-high school siya ay wala na siya sa church. May barkada na siya. Narinig ko pang nag-iinom at naninigarilyo. At wala akong magawa kundi malungkot sa aking sarili. Sayang. Sayang. Ngayon, parang hindi na niya ako kilala, parang hindi ko na rin siya kilala. Pero masakit sa kalooban ko. Si Jeboy, isa sa mga estudyante ko sa Good News. Isa sa mga pinakamalapit sa akin na estudyante. Hindi ko alam, ngunit, nung mag-high school siya, hindi na siya nakikinig sa mga lesson na itinuturo ko sa mga bata. Mayroon na kasing responsibilidad na “pambinata” na ibinibigay sa kanya. Somehow, parang iniisip niya (o ipinaiisip sa kanya) na para lang sa mga bata ang aking itinuturo. At nangyayari na rin ito sa sumunod sa kanya na si Angelvic, na ngayon ay Grade 6 na. Mas sumasama na siya sa pagtitinda ng nanay niya, at maiiwan ako kasama ang mga batang dati ring edad niya. Sumasakit ang kalooban ko. Gusto kong sabihin sa kanila (pati dun kay Alyssa, na hindi na rin nakikinig dahil 1st year na siya) na hindi lang pambata ang Salita ng Dios, na kailangan nila ito higit sa pag-aaral at trabaho nila. Naalala ko tuloy na kaya ako tumigil na magturo sa isang Good News group, bukod sa ang tagal-tagal ko nang nagtuturo ay wala namang nangyayari, ay dahil nagsi-alisan na at ayaw nang makinig ng mga batang naging binata at dalaga na, tulad ni Mary Joy, Katrina, Kimberly at Prince. At ngayon para sa mga estudyante ko na magha-high school na tulad nina Jairo, Jhon, Lalaine, at Pamella, natatakot ako na maging ganoon din ang kanilang reaksyon. At alam ko, na kapag ganitong reaksyon ang kanilang pinili, malulungkot ako, hindi lang dahil iniwan na nila ako kundi, tinalikuran na nila ang bagay na makapagpapanatili sa kanila mula sa impluwensya ng sanlibutan: ang Salita ng Dios.

Isa sa mga obserbasyon na pumapasok sa isip ko ay parang nag-iiba na ang tingin nila sa akin. Ang dating sabik na mga mukha sa aking pagdating ay parang mga mukha na na nagsasabing “siya na naman!” o kaya ay “nakakasawa na.” Sabik ang mga mukha nina Pamella at Jairo sa pagdating ko dati—pakiramdam ko ay pumapalakpak ang kanilang mga tainga tuwing nakikita ako: “Narito na siya! Magtuturo na siya!” Hindi nila alam, ngunit, pumapalakpak din ang aking mga tenga sa tuwa. Ngunit ngayon, parang hindi na. Parang nawawala na ang pagkasabik. Yun ang nararamdam ko. Ang “nandito na si Teacher Elijah!” ay napalitan na ng “Ma, nandito na si Teacher Elijah.” Akala siguro nila, hindi ko napapansin pero, napapansin ko. Si Jhon, na noon ay sumusunod pa kahit papaano sa akin ay, ngayon, hindi na. Hindi na lang siya nagsasalita ngayon, ngunit sa loob-loob niya ay, “Hindi ako susunod.” Nawawalan na siya ng interes sa pagkukulay at pagsasagot, di tulad noon. Para sa akin, hindi naging ganun ang naging tingin ko sa mga naging guro ko. Si Mrs. Ramirez nung ako’y Preschool; si Mrs. Isay, Mrs. Avilla, Mrs. Aranzanzo nung ako’y Elementary—kung makikita ko sila balang-araw, malaking pagpapasalamat ang gagawin ko sa kanila, hindi mukha ng pagsasawa at pag-iwan. Mabuti na lamang at kahit high school na si Jisilyn ay nakikinig pa rin siya sa akin, pero nakikita ko na nagsasawa na rin siya sa mga pagkulay at pagsagot. “Hindi na ako bata,” malamang ay nagkakaisang sabi nila. At mahirap man tanggapin para sa akin, o para sa kahit sinumang magulang, totoo namang hindi na sila bata, bagaman hindi pa rin naman sila matanda. Hindi na ako babatiin ni Lalaine sa daan sa paraang binabati niya ako noong mas bata pa siya. Hindi na siya magtatatalon sa tuwa. Hindi na siya ngingiti nang malapad. Nito lamang mga nakaraang araw ay nagkasalubong kami ni Jairo at wala siyang ginawa kundi igalaw ang kanyang mga kilay bilang pagpapakita na nakita niya ako.

Ang nakikitaan ko na lamang ng ganito ay ang kapatid niyang si Jepoy at si Joana. Sina Jhosil at Jhona, gayundin ang pinsan nilang si Joshua. Si Glenda. (Kahit sina Emmanuel, Gemrick at Glen ay hindi na rin ganito sa akin.) At alam ko, kung susunod sila sa yapak ng mga nauna sa kanila, hindi ko na rin dapat ipagtaka kung hindi na sila ganoon katuwa kapag nakikita nila ako. Parang larawan ako ng kanilang pagiging bata na dapat na nilang iwan at kalimutan. Marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa mga batang ito, pero ang nararamdaman ko ay malamang nararamdaman niyo rin bilang mga magulang at guro ang mga nararamdaman kong ito sa mga anak o estudyante ninyong nagbibinata o nagdadalaga.

Minsan hinihiling ko na sana manatili na lang silang bata, iniisip na magiging mas ligtas sila mula sa mga masama at negatibong impluwensya ng sanlibutan. Siguro iyon rin ang nasa isip ninyong mga magulang. Mas gugustuhin natin na manatili na lamang silang mga Joram at DJ at Junia na kahit malikot at magulo ay nababantayan naman natin kaysa maging mga Jhon at Lalaine at Jairo na hindi na natin makontrol kung saan pumupunta, ano’ng ginagawa, at ano’ng iniisip at nararamdaman. Ngunit aminin din natin, mga magulang, ang ganitong pag-asam ay pagiging maramot sa kanila. Kung mangyayari ang ating iniisip, hindi na nila mararanasan na gumawa ng tama nang sila lang, matutong magdesisyon, at mabuhay nang mag-isa, na kailangan nila pagdating ng panahon.

Kaya, ako, hahayaan ko na lang silang lumaki. Hahayaan ko na lang silang maging mga binata’t dalaga. Ipapanalangin ko sila. Hindi ako magsasawa sa kanila, sa kapangyarihan ng Dios. Huwag lang sana nilang kalimutan na mahal-na-mahal ko sila, at lagi akong nag-aalala para sa kanila, at nais ko ang lahat ng maganda para sa kanila. Huwag lang sana silang magsawang makinig sa mga pambata kong mga kwento at mga aral at mga kilos. Huwag lang sanang mawala ang kanilang pagkasabik kapag parating na ako. Huwag lang sana nila akong iwasan at talikuran. Alam ko, yan din ang hiling ng mga magulang nila sa kanila. Alam ko, yan din ang hiling ng Dios-Ama na nagmamahal sa kanila. At huwag sana silang magsawa. Oo, hindi na sila bata. Pero hindi naman siguro sila dapat tumigil makinig, hindi ba?

At siguro, dapat na rin silang tumayo sa kanilang paa pagdating sa pagsunod sa Dios.

The Joy of Walking with God

joyful colors

by Elijah Abanto

Lunes. Nagising ako. Lumabas ako sa kwartong aking tinutulugan at tumingin sa orasan. Alas-kwatro. Maaga pa. Imbes na matulog uli, naisip kong manalangin. Medyo nakakapagod noong nakaraang araw, araw ng Linggo—hinanda namin ng mga workers ang lugar ng pananambahan, namlantsa ng damit, naligo, nagbihis, at pagdating 8:30 ay nagpakanta na, nanalangin ng isang oras, kumanta sa choir, nakinig sa pangangaral, namigay ng BDJ, at pagkatapos ng isang oras na break (fasting nung araw na ito, kaya tuluy-tuloy ang service hanggang alas-singko ng hapon), ay nagpakanta uli, nagbigay ng patotoo ng pasasalamat, nanalangin ng isang oras, kumanti muli sa choir, nakinig muli sa mensahe, nag-practice para sa choir, at hinatid si Jepoy sa kanilang tirahan sa Bagtas. Pagdating ko sa bahay, ay saktong hapunan na, pagkatapos ay pinablish ko na sa internet ang BDJ. Bukod sa iba ko pang ginawa, natulog ako nang 10:30 ng gabi. Ngunit masaya ako; hindi ko maintindihan ang nasa puso kong kasiyahan. Wala akong pera. Ngunit masaya ako.

So nanalangin nga ako. Naalala ko ang mga bagay na aking ipinanalangin kahapon, at yun muli ang sinabi ko—sana mag-devotion na ang lahat ng pamilya sa church, maging maayos na ang relasyon ng mga mag-asawa at pamilya, yung lupa at building ng ating church, yung aming pagvi-visitation sa darating na mga araw—na bigyan kami ng lakas ng loob, lalo na ako at ang aking partner na si Ejie. Umaasa ako sa Dios na matutupad ang aking mga hiniling. Kahit papaano ay may naiwan sa aking puso na kasiguraduhan na tinugon na ng Dios ang aking kahilingan. Day-off sa araw na ito, kaya naging busy ako sa paggawa ng lessons sa Bible study para bukas at lessons na ituturo sa mga bata. Nandoon din ako sa computer room, nagpi-print at nagse-xerox na sinumang magpapagawa nito. Naglinis rin ako rito, tapos nanood ako ng isang wholesome movie, Monsters, Inc., kung saan marami akong natutunan patungkol sa pagmamahal at kung paanong higit ang kapangyarihan nito sa pananakot. Naiyak pa nga ako. Pagkatapos noon ay naligo ako, nagbihis, bumabang muli at nagbasa. By 7:00 ng gabi, devotion na at marami akong natutunan sa Leviticus 8-9, bukod sa aking natutunan na dati sa paggawa ng BDJ Devotions, dahil sa mga naituro ng aking ina tungkol dito. Kain ng hapunan. Inaantok na ako. Kaya pagkatapos manalangin, natulog na ako sa dating pwesto. Hindi ko alam na nag-aabang pa pala ang pinakamagandang araw sa buhay ko.

Martes. Past 5:00. 15 minutes lamang ako nakapag-pray, ngunit doon ay in-stress ko ang aking hiling na maging matagumpay ang aming visitation ni Ejie ngayong araw. Pagkatapos noon ay nag-init na ako ng tubig. Naligo. Nagbihis na rin ako. Pagdating ng 6:30, devotion. Past 7:00, almusal. Pagkatapos noon ay nag-print ako ng tracts, at kasama ko sina Alvin at Ejie sa paggupit at pagtupi ng mga ito. Habang papalapit nang papalapit ang oras na lalabas na kami, maraming nilalagay sa aking isip na mga negatibong bagay ang diyablo—takot ng kabiguan na walang makausap, walang tumanggap sa amin, takot na baka manghina kaming kumatok, at marami pang iba. Patuloy lang akong nagtiklop ng babasahin. Nag-pray na ako, sabi ko sa aking sarili. Nang matapos ang pagtikop, 8:45 na yata iyon. Nagsapatos na ako. “’Lika na,” tawag ko kay Ejie, at paglabas namin ng pintuan ng computer room at nagpaalam na kay Pastor, nanalangin ako nang matindi, at alam kong pareho kami ni Ejie ng kahilingan sa Panginoon. “Alisin niyo po ang aming takot, maging matapang po nawa kami. Maabot po namin ang goal na ibinigay sa amin. Basbasan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen.” Lakad, lakad. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng Dios na magiging daan para makapag-akay ng kaluluwa. Pakiramdam ko mawawala ito kung hindi ko pa sisimulang magbahay-bahay kaya nasa highway pa lang kami ng Paradahan, ay pumunta na agad ako sa isang bahay at namigay ng babasahin at nagtanong kung maaari silang makausap nang sandali. “Naglalaba kasi ako,” at tumanggi ang matandang babae. ‘Kala ko madi-discourage ako, ngunit hindi. Patuloy lang kami sa paglalakad at sinubukang makipag-usap sa dalawa pang may-bahay, ngunit, wala rin. Nakarating na kami sa Camp Riego. Pagkatapos ay sa kalsada na tapat ng Paradahan Elementary. Unang bahay. “Hindi ako mahilig diyan.” Ngunit sa ikalawang bahay ay pinatuloy kami. Nagsimula ang sigla sa aking puso, hanggang sa susunod na bahay, kung saan may tatlo kaming nakausap.  Hanggang sa ikatlong bahay. Binabalot ako ng tuwa sa bawat nakakausap at nababahaginan ng Salita ng Dios. “Masaya talaga kapag ginagawa mo ang kalooban ng Dios!” Lagpas na ng alas-diyes, at naalala namin ni Ejie na may dalawa kaming Bible study ngayong umaga. Sa dulo pa iyon ng Bahay Katuparan Subd. sa Bagtas, kaya madali kaming naglakad. Pagdating ay inaabangan na pala kami. Pagkatapos ng isang magandang lesson sa bahay na iyon, pinameryenda kami, at nakakwentuhan pa namin ang prospect. Magtatanghali na noon, ngunit pinuntahan na rin namin ang susunod. Nagtipun-tipon ang mga ina at tinuruan din namin sila. Nagustuhan nila ang lesson at sa susunod ay babalik kami. 1:30 na ng hapon nang makatigil kami sa bahay ni Ejie at doon kumain. Mag-a-alas dos y medya nang makaalis kami uli. Sa isang oras na ito ay nakapag-schedule kami ng apat na bibisitahin bukas. 3:30 ay pinahayo ko na si Ejie para maghanda sa pagpasok sa Bible school by 4:30 ng hapon.

By 4:30 ng hapon ay nagturo ako ng isang grupo ng mga bata. Lakad pagkatapos. Lagpas alas-singko ay mayroon uli akong tinuruang grupo. Ang saya! Mag-a-ala-sais ako nakaalis ng Bagtas. Pagkasakay ko sa jeep, naisip ko ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ngumiti ako. Alam ko na ang Dios ang gumawa ng lahat ng ito. Alam ko rin na Siya ang nagbigay sa akin ng saya.

Ang sarap palang lumakad kasama ang Dios. Masaya. Mayroong kokontra. May diyablo. May anak ng diyablo. Aking laman. Ngunit dahil kasama ko ang Dios at sa Kanya ako umaasa, makakaasa ako na makakalampas at magtatagumpay ako.

Mahirap pag hindi mo kasama ang Dios sa mga ginagawa mo. At malungkot. Mahirap pa rin pag kasama mo ang Dios sa mga ginagawa mo. Ngunit maligaya. Masaya.

Bakit hindi ka rin lumakad kasama Niya?

Set Yourself Free

free butterflies

Sa ating panahon, marami nang bansa ang lumaya sa pananakop. Kasama na rito ang ating bansa (1945), Israel (1948), Papua New Guinea (1975), at Solomon Islands (1978), bukod pa sa ibang estado na nito lamang mga nakalipas na taon lumaya sa mga sumakop sa kanilang bansa. Kapalit nito ay isang gobyerno na ang kalahi ang namumuno, at mas nakaiintindi sa kultura, at inaasahang mamamahala sa bansa nang mas maayos at patas.

Ngunit mula pa sa panahon noon, hanggang sa panahon natin ngayon, ay may mga taong lumalaya sa pananakop ng kasalanan at ng diyablo—simula noong magsisi sila at manampalataya sa Ebanghelyo at angkinin si Jesus bilang Tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang mga rehas ng kasalanan ay nawasak na, ang mga tanikala ay naalis na—malaya na ang sinumang naligtas na ng dugo ni Kristo. At alam ko, na marami sa mga nagbabasa nito ay nagsabi na tinanggap na nila si Jesus sa kanilang mga puso at sila ay ligtas na. kung gayon nga, ay malaya ka na.

O malaya ka na nga ba? Bakit kaya marami pa rin sa mga nagsasabing sila ay ligtas ay parang bihag pa rin ng kasalanan, parang nasa likod pa rin ng rehas at nakabalot sa tanikala? Bakit kaya? Isang pangunahing sagot diyan ay baka hindi ka pa talaga ligtas. Baka ang pagtanggap mo lamang kay Jesus ay sa utak, hindi sa puso. Baka hindi seryoso ang pagtanggap mo, at all along ay iniisip mo na dahil doon ay ligtas ka na dahil sinasabi ng nag-witness sa’yo. Kung ganito ang iyong kaso, mabuting manampalataya ka na nang totoo kay Jesus bilang iyong sariling Tagapagligtas at Panginoon nang buong isip at puso. Doon ka lamang totoong lalaya.

Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas na talaga, at anak ka ng Dios, at parang bihag ka pa rin ng kasalanan, ay isang kaso lamang iyan ng pag-iisip. Kapag hindi mo pa rin mapigilang magdamit ng mga hapit (lalo kapag hindi ka nakikita ng ibang Kristiano at pastor mo), lalong palalalain ang iyong relasyon sa iyong asawa, palakihin sa negatibong mga salita ang iyong mga anak, hindi pa rin makita sa iyo ang pagbabago na dulot ni Jesus, patuloy pa rin makinig ng mga musikang pangmundo, matalo ng mga sekswal na tukso, unahin ang iba pang gawain kaysa sa panalangin at pagbubulay-bulay ng Salita ng Dios, hindi pa rin sumali sa mga oportunidad sa church para makapaglingkod o magbigay sa gawain, at sumunod sa mga standards ng iyong church, yun ay dahil ang isip mo ay hindi mo pa pinapalaya. Sinabi kong mo, dahil, malaya ka na naman talaga eh, pinalaya ka na ni Jesus; ang problema ay ang iyong isip—patuloy mo pa ring binibihag. Hindi mo hinahayaan ang kalayaan ni Jesus na tuluyang makita sa’yo. Parang yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, “Datapuwa’t ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo’y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao’y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?” (4:9)

Malaya ka na, kapatid, kaya magpakalaya ka na. Marami sa mga Pilipino ay hindi pa rin nakakalaya sa pagkaalipin ng Espanya—ang utak-indio ay nasa utak pa rin ng marami, utak-katamaran, utak-tradisyon—kaya hindi makaalis sa kasalanan, kaya walang trabaho, kaya hindi makaalis sa Katolisismo. Pero ikaw, hindi ka na Pilipino, ikaw ay isa nang Kristiano, malaya ka na! (Galatians 3:28)

Alisin na natin ang maling praktikalidad sa buhay natin. Masyado kasi tayong praktikal, kaya kung kumilos at mamuhay tayo, parang mga alipin pa rin tayo ng kasalanan. Alisin na natin yun! Maling pagkapraktikal example #1: Ano’ng iisipin ng iba kapag nakita akong balot-na-balot? Kaya magso-short na lang ako. #2: Ano ba ang reaksyon sa pang-iinsulto? Edi pang-iinsulto rin! (sa mag-asawa) #3: Ganun naman talaga ang anak ko, bakit di ko sasabihin? (magulang) #4: Mawawalan na ako ng kaibigan kapag ipinakita kong Kristiano ako … kaya sa church na lang ako magpapaka-anak ng Dios. #5: Ano bang masama sa kanta ng Eraserheads? #6: Hindi naman kami mahuhuli ni Brother at ni Sister at ni Pastor eh! (sekswal na tukso) #7: Male-late na ako sa school! Male-late na ako sa trabaho! Hindi pwedeng mapuyat! Marami akong gagawin ngayon eh! (pananalangin at pagbabasa ng Biblia) #8: Kailangan kong umuwi nang maaga; kaunti lang ang pera ko! (paglilingkod at pagbibigay sa Dios) Ang lahat ng ito ay mga praktikalidad na wala sa lugar. Si Abraham ay naging praktikal masyado, nakalimutan niya ang Dios na nagpoprotekta sa Kanya, at nagsinungaling pa siya ng dalawang beses sa dalawang hari patungkol sa kanyang asawa. Praktikal siya, kaya yun, dahil kay Hagar, nagkaroon ng mga Muslim sa mundo.

Sanayin ang mga tamang praktikalidad. Ang tamang praktikalidad ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Magdadamit ako nang tama, ayokong pagkamalang prosti at titigan ng mga lokong lalaki! Ang insulto ay babalikan ko ng pagpapala para makita niya ang kanyang mali. Sasabihan ng positibo ang aking anak para lumaki siya na may tamang pagtingin sa kanyang sarili. Ang sabi ng Biblia, kapag nawalan ako ng magulang o kaibigan dahil sa Kanya, bibigyan Niya ako ng mas marami. Hindi nakakaluwalhati sa Dios ang kanta ng Eraserheads at ni Spears. Hindi man kami mahuli nina Brother at ni Sister at ni Pastor, nakikita naman kami ng Dios. Mabuti nang ma-late ako dahil sa pagpe-pray at pagbabasa ko; sa susunod aagahan ko na ang aking gising. Mas magandang ma-late ng pag-uwi kaysa maaga naman ng walang reward ng Dios. Magbigay ka, at ibabalik sa’yo ang ibinigay mo. Alam din ni Abraham na mas-praktikal ang sumunod sa Dios kaysa sumuway, kaya umalis siya sa Ur, at nagdesisyong ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa utos Niya.

Set yourself free. “The truth shall set you free,” di ba? Ang truth ay ang Salita ng Dios. Paniwalaan mo lamang ang sinasabi nito, at totoong lalaya ka. Hindi lang sa katotohanan, kundi sa ating mga gawa.

How Faith Functions

by Charles R. Swindoll, with Lee Hough

Sa unang labing-isang mga kabanata ng Romans, nilalatag ni Apostol Pablo ang mga haliging katotohanan ng ebanghelyo—kasalanan, pagpapaging-matuwid (justification), pagpapaging-banal (sanctification), pagpapaging-maluwalhati (glorification), at ang dakilang kapangyarihan ng Dios. Sa mga huling kabanata ng sulat na ito, itinutuon naman ni Pablo ang kanyang paningin sa paglilingkod. Binibigyan niya tayo ng mga batayan mula sa Dios sa pagsasabuhay ng ating Kristianong pananampalataya. Kung nais natin ang Dios na gamitin tayo sa ating buong potensyal, dapat ay bigyan natin ng tamang atensyon kung ano ang itinuturo ng mga talatang ito (Romans 12:1-8). Kaya isuot na natin ang ating mga panglakad na mga sapatos at maghanda sa isang paglalakbay. Matututunan na natin kung ano ang nais ng Dios kung paano tayo makikipag-ugnay sa iba sa pag-ibig.

 

PAGTINGIN SA KALOOBAN (Romans 12:1-3)

Sa pakikipag-usap niya sa mga Kristiano, nagsabi si Pablo ng tatlong bahagi ng dedikasyon sa Dios. Ang bawat isa ay kinakailangan para magkaroon ng isang buhay-Kristiano na puno ng buhay.

Pagtatalaga, o consecration (v1). Binubuksan ni Pablo ang ikalabindalawang kabanata nang may isang panawagan, na siyang nagsisilbing pangatlo sa mga konklusyon sa aklat (tingnan ang Romans 5:1 at 8:1). Pansinin ang kanyang tagubilin: “I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.” Tinatawagan rito ang mga mananampalataya na italaga ang kanilang sarili sa Dios. Nararapat na naisin ng mga Kristiano na ilaan ang kabuuan ng kanilang mga buhay para sa mga mabubuting layunin ng Panginoon. Gayunpaman, dahil ang mga mananampalataya ay buhay at hindi mga patay na  mga handog, mayroon silang inklinasyon na gumapang palayo sa altar. Kaya nga ang kusang pagdidisisyon na ilagay ang sarili sa kamay ng Dios ay dapat gawin nang paulit-ulit, hindi lang isang beses.

Pagbabago, o transformation (v2). Sa talatang ito ay nagbibigay si Pablo ng dalawang utos. Ang una ay, “And be not conformed to this world.” Ang salitang conformed ay nangangahulugan na “maglagay ng isang panlabas na ekspresyon na hindi nanggagaling mula sa loob.” Kapag ating itinutulad ang ating mga sarili sa hulma ng sanlibutang itong hindi maka-Dios, nagpapakita tayo sa labas ng mga katangian na nabibigong ipakita ang ating bagong buhay kay Kristo. Sa ibang mga salita, nagsisimula tayong ibagay sa atin ang mga hindi maka-Kristianong ugali at alalahanin imbes na mga maka-Kristiano. Samakatwid, nananawagan sa atin si Pablo na tumigil na gayahin ang sistema ng mundo at magsimula nang ma-“transformed by the renewing of your mind.” Ang salitang transformed ay nangangahulugan na “maglagay ng isang panlabas na ekspresyon na nagpapakita kung ano ang nasa loob.” Sinasabihan tayo na patuloy na payagan ang ating panlabas na pamumuhay na ipakita ang isang panloob, at ligtas, na kondisyon. Ang susi sa prosesong ito ay ang ating pag-iisip, sapagkat ang ating buhay-pag-iisip ang nagkokontrol sa ating mga ugali, damdamin, at mga aksyon. Sa ibang mga salita, ating hahayaan ang ating mga buhay na maiba mula sa loob palabas. Ang Banal na Ispiritu ang gumagawa ng proseso ng pagbabagong ito sa pamamagitan ng muling paghuhulma ng ating pag-iisip. Ang huling resulta ng Kanyang gawain at ating pagpapasakop rito ay ang ating pagsunod sa sakdal na kalooban ng Panginoon—sa ibang salita, ang pagbabago ng bawat isa sa atin patungo sa wangis ng Anak ng Dios (Romans 8:29, 12:2; 2 Corinthians 3:18; Colossians 3:10-11).

Paghusga, o evaluation (v3). Ang tungkulin na ating gagampanan sa proseso ng pagbabago ay may kasamang paghusga sa sarili nang tama. Pinapayuhan tayo ni Pablo sa kung paano tayo makakapag-isip nang tama patungkol sa ating mga sarili. Ang kanyang unang piraso ng instruksyon ay negatibo: “For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think.” Hindi tayo dapat na maging mayabang o mapagmataas sa ating pagtingin sa sarili. Sa positibo, gayunpaman, ay sinasabi sa atin ni Pablo na, “to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.” Kailangan nating magkaroon ng isang tama, at totoong pagtingin sa ating mga sarili. Ang prosesong ito ay sinasakop ang pagdating sa isang makatotohanang konklusyon tungkol sa ating mga kalakasan at kahinaan, mga binigay na talento ng Dios at mga kakulungan bilang tao. Sa maikling salita, hindi natin titingnan ang ating mga sarili bilang napakahalaga o kaya naman ay napakawalang-kwenta. Imbes, tayo ay tinatagubilinan na magkaroon ng isang tamang pagtasa ng ating sarili at maging kuntento sa ating lugar sa programa ng Dios.

 

PAGLILINGKOD SA IBA (Romans 12:4-8)

Pagtatalaga, pagbabago at paghusga ang tatlong unang kailangan sa paglilingkod-Kristiano. Ngunit sa oras na matingnan na atin ang ating mga kalooban at nakita na nang tama kung nasaan na tayo, tayo ay handa nang tingnan ang labas ng ating sarili at hanapin kung saan tayo nais gamitin ng Dios. Habang ito’y nasa pag-iisip natin, inilalagay naman ni Pablo ang tuon sa iglesya at inihahayag kung paano tayo makakapaglingkod sa loob nito.

Ang Katawan ni Kristo (vv4-5). Sa mga talatang ito ay ikinukumpara ni Pablo ang iglesya sa katawan ng tao: “For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.” Sa mga salitang ito ay may dalawang mahahalagang katotohanang ipinapakita tungkol sa Iglesya. Una, ang Iglesya ay binubuo ng maraming mga miyembro. Tulad na ang isang katawan ng tao ay may iba’t ibang bahagi ngunit may iba’t iba at mahahalagang gawain, kaya ang mga maraming indibidwal na bumubuo sa Katawan ni Kristo ay may walang katulad at kinakailangang mga tungkulin. Pangalawa, ang miyembro ng Iglesya ay magkakaugnay. Ang mga bahagi ng katawan ng tao ay dumidepende sa bawat isa para sa maayos na paggawa ng katawan sa kabuuan. Sa parehong paraan, ang tanging daan para ang Katawan ni Kristo ay makaranas ng sigla, kalusugan, at balanse ay sa pamamagitan ng mga miyembro nito na gumagawa para sa kapakinabangan ng lahat. Sa gayon, ang Iglesya ay dapat na maging isang ekspresyon ng iba’t ibang tao na gumagawa nang may pagkakaisa.

Ang Mga Mananampalataya sa Katawan (vv6-8). Ang lokal na iglesya ay nakakaranas ng paglago na pinapaunlad ng pagkakaisa kapag ang mga mananampalataya ay ginagamit ang kanilang mga ispiritwal na kaloob nang maayos. Gumawa si Pablo ng tatlong punto na mahalaga para sa tamang pag-unawa ng katotohanang ito. Ang una ay na lahat tayo ay may mga kaloob. Walang sinuman ang nagiging mananampalataya nang hindi rin nakakatanggap ng isa o higit pa na mga talentong mula sa Dios. Higit pa rito, ang mga kaloob na mayroon tayo ay iba-iba. Hindi tayo lahat binibigyan ng Panginoon ng magkakaparehong abilidad. Kung ganon ang ginawa Niya, ang Katawan ni Kristo ay hindi makakagawa sa isang malakas, at balanseng paraan. At panghuli, dapat natin gamitin ang ating mga kaloob para sa kapakinabangan ng Katawan. Inilalarawan ni Pablo ang puntong ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa pitong kapuri-puring mga kaloob: “whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith; Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching; Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness” (vv6b-8). Minsang matuklasan natin kung anong mga kaloob ang ibinigay sa atin ng Dios, malalaman din natin kung sa anong mga lugar tayo inaasahan ng Dios na gumawa ng malalaking kontribusyon. Siyempre, hindi tayo maglilingkod para sa layunin na maitaas ang sarili, kundi tayo ay umabot para sa layunin ng pagpapatibay sa iba sa pananampalataya (ikumpara sa 1 Corinthians 12:4-7, 25; Ephesians 4:11-16; 1 Peter 4:10-11).

 

PAGSASABUHAY NG MENSAHE

Ang payo sa mga talatang ito ay nakaka-apekto sa atin sa pansarili at pangkabuuan na paraan. Totoo, pinakamainam nating makikita ang aplikasyon ng instruksyong ito sa pamamagitan ng (1) pagtuon sa ating mga sarili at (2) pagtuon din sa ating mga relasyon sa ibang mga mananampalataya.

Sa Relasyon Natin sa Ating Mga Sarili. Dalawang mga prinsipyo ang lumalabas habang ating pinagninilay-nilayan ang ating relasyon sa Dios at kung paano ito nakaka-apekto sa ating mga relasyon sa mga Kristiano.

Ang pagtanggap sa ating sarili ay nauuna sa pagbibigay ng ating mga sarili. Ang mga pakiramdam ng pagiging walang halaga at pagiging walang gamit ay pinaparalisa lamang tayo. Hindi tayo makakapaglingkod sa iba hanggang makakuha tayo ng tamang larawan ng ating halaga kay Kristo.

Ang pagbibigay ng ating sarili ay nangangahulugang pagtanggap sa iba kung sino sila. Gaanuman kalaki ang kapasidad na ibinigay sa atin ng Dios para sa paglilingkod, ito ay dinisenyo upang magamit sa pagpapatibay ng iba, hindi para ibaba sila.

Sa Relasyon Natin sa Iba. Mula sa bahaging ito ng Romans, ating matutuklasan ang tatlong mga katangian ng isang malusog na lokal na iglesya.

Totoong Ispiritwalidad. Ang isang matagumpay na iglesya ay nagpapakita ng daloy ng mapananaligan at puspos ng Ispiritu na Kristiyanismo mula sa mga miyembrong ito.

Positibong Pagkukusa. Ang kalusugan ng isang lokal na iglesya ay maaaring masukat sa pamamagitan ng pagtingin kung gaano ka-willing ang mga miyembro nito na maging involved sa ministeryo nang hindi na nangangailangan pa ng patuloy na pag-udyok ng mga pinuno nito, o ng pastor.

Sakripisyong Nagbibigay-Buhay. Ang masiglang komunidad ng mga mananampalataya  ay nagpapakita ng hindi mahahadlangang pagbibigay ng kanilang mga sarili at kanilang mga kaloob nang hindi tinitingnan ang mga pansarili nitong kapalit.

 

Ito ay isang Tinagalog at in-edit na bersyon ng Ingles na sulatin na pinamagatang “How Faith Functions,” mula sa Relating to Others In Love: A Study of Romans 12-16 ni Charles R. Swindoll, kasama si Lee Hough, pp. 1-4. © 1977, 1985 Charles R. Swindoll. Inilathala ng Insight for Living. All rights reserved.

 

10 Ways to Be Marriable

by Suzanne Hadley

PART ONE

Ako ay nag-interview ng isang dosenang married couples upang alamin kung ano ang naglapit sa kanila sa kanilang mga asawa ngayon at nagpanatili sa kanilang magkasama. Ang sampung mga katangiang ito ang aking nakita.

  1. Contentment. Nang makilala ni Nathan si Kelsey, una niyang napansin ang maganda nitong ngiti at ang katotohanan na siya ay kontento na sa kanyang buhay. Sabi ni Nathan, “May dalawang plano si Kelsey para kanyang buhay: ang isa ay yung may-asawa at ang isa ay yung wala. Sabi niya na na siya ay kuntento anuman ang dalhin sa kanya ng Dios.”
  2. Initiative. Maraming nakitang bagay si Josh kay Danielle na kaibig-ibig, ngunit ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang nabubuhay ito nang may layunin. Sabi ni Josh, “May mga kilala akong babae na nakatunganga habang hinihintay si prince charming na alagaan sila. Hindi ganun si Danielle, at yun ang naglapit sa akin sa kanya.”
  3. Kindness. Unang na-attract si Johanna kay Paul dahil sa pagiging palakaibigan at mabait nito hindi lamang sa kanya kundi sa bawat isa. At nung makasal sila, nalaman niyang mapagbigay din ito.
  4. Consistency. Alam na ni Kelsey na gusto niyang maging asawa si Nathan dalawang taon bago pa sila mag-date. Sabi ni Kelsey, “Consistent siya. Kung ano siya noon yun pa rin siya saan mang lugar at sinumang tao ang nasa paligid niya.”
  5. Optimism. Nagkakilala sina Gavin at Jamie sa isang church. Bukod sa pagiging kaedad, cute, at single, ang nagustuhan ni Gavin kay Jamie ay ang pagiging positibo nito kahit na sa mga mahihirap na panahon. At noong mawalan siya ng trabaho— “Sino bang gustong makipag-date sa isang lalaking walang trabaho?”—sinuportahan at pinalakas pa ni Jamie ang kanyang loob sa susunod niyang hakbang. At nagpatuloy iyon hanggang sila’y magpakasal.

 

Ito ay isinaling bersyon ng artikulong pinublish sa Boundless.org. © 2009 Focus on the Family. All rights reserved.

Disturb Us, Lord (A Poem)

Disturb us, Lord, when

We are too well pleased with ourselves,

When our dreams have come true

Because we have dreamed too little,

When we arrived safely

Because we sailed too close to the shore.

 

Disturb us, Lord, when

With the abundance of things we possess

We have lost our thirst for the waters of life;

Having fallen in love with life,

We have ceased to dream of eternity

And in our efforts to build a new earth,

We have allowed our vision

Of the new Heaven to dim.

 

Disturb us, Lord, to dare more boldly,

To venture on wider seas

Where storms will show your mastery;

Where losing sight of land, we shall find the stars.

 

 

We ask You to push back

The horizons to our hopes;

And to push into the future

In strength, courage, hope, and love.

 

—attributed to Sir Francis Drake, 1577

Taken from In Touch® Magazine, January 2007, p. 16.