Initiating the Love Cycle

cycle

by Elijah Abanto

Maraming mga tao ang nahihirapang manguna. Karamihan sa ganitong klase ng tao ay masama ang tingin sa mga taong nauuna sa pila ng libreng pagkain, o pera, o libreng gamit. Nakakahiya para sa kanila ang manguna. “Mauna na sila,” madalas na sabihin nila. (mo?) Ako mismo ay ayaw manguna sa ganyang mga bagay. Nahihiya ako. Kung nais ko mang makakuha nun, okay na na ako’y nasa panglima o gitnang pwesto, huwag lang sa bandang unahan—“magmumukha naman akong patay-gutom niyan,” o “makapera” o, “hingi na lang nang hingi.” Nakakahiyang manguna sa maraming bagay.

Ngunit ang ganitong ugali ay naililipat din natin sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sa eskwelahan, mas gusto natin na sila ang maunang makipagkaibigan sa atin kaysa tayo ang maunang makipagkaibigan sa kanila. “Makipag-usap ka sa kanya,” sasabihin ng aking mga kapatid, o ng aking ama at ina, kung saan ang aking tugon ay, “Kayo na lang,” o, “Siya na lang po,” o “Hindi ko naman alam ang sasabihin sa kanya eh.” Noon, (minsan kahit ngayon,) ang bati ko sa isang kakilalang nakita ay isang ngiti—walang salita. Yun lang.

Nadadala din natin ito sa ating ginagawa sa church. Sino’ng sasali sa choir? Ang sagot ng ating kalooban ay, “Kapag sumali siya, sasali na rin ako.” Sa ibang mga salita, “Siya muna.” “Mauna siya.” “Susunod na lang ako.” Soul winning? “Yung asawa ko na lang muna.” “Yung mga anak ko na lang.” Parang mga tugon lang ng mga prospect sa follow-up o taong natagpuan sa house-to-house.

Mauunawaan natin siguro kung ayaw mong mauna sa pila ng libreng pagkain, gamit, o pamimigay ng pera. Pero para sa ating mga Kristiano, maraming mga aspeto sa ating buhay na dapat tayong mauna. Sa paglilingkod sa Diyos ay dapat tayo ang nangunguna. Hindi dapat tayo naghihintay ng sinuman na sumali sa anumang aktibidades ng iglesya para ikaw ay sumali rin. Para tayong naghihintay niyan na may bumagsak na pera mula sa langit, dahil pare-pareho lang ang karamihan sa ganitong bagay na hindi nauuna—parang mga unsaved. Gumagaya tayo sa kanila kung sa mabubuting bagay ay nagdi-desisyon pa tayong magpahuli.

Lalo nang hindi tayo dapat magpahuli, sa isang partikular na bagay, at iyon ay ang pag-ibig.

Sinasabi ng Biblia na tayo’y maging tulad ng Diyos, at kung tayo’y magiging tulad nga ng Diyos, dapat tularan natin ang Kanyang ginawa: “He first loved us.” (1 John 4:19b) Kaya natin mahal ang Diyos ay dahil una Niya tayong minahal. Dapat lamang na magmahal din tayo nang una pagdating sa ating kapwa tao.

Dapat tayo ang magsimula ng love cycle.

Huwag tayong maging taga-react na lang palagi. May isang negatibong epekto ang telebisyon sa atin—ang maging passive o pasibo. May nangyayari sa ating harapan, at wala tayong ginagawa kundi mag-react lamang. Nagkakaroon lamang tayo ng aksyon kapag may nauunang nangyayari: komento sa masama o mabuting balita; pagluha sa nakakaiyak na eksena sa drama; pagtawa sa mga palabas na nagpapatawa; pagtatalon sa tuwa sa tagumpay ng bida. Huwag tayong maging reactor na lang palagi. Kung mayroon man tayong dapat tularan sa telebisyon, ay yung telebisyon ang unang kumikilos. Pagbukas ng TV ay mayroon na agad nangyayari.

Huwag tayong maging jolen—kikilos lang kapag may tumama o pumitik sa atin—tulak-kabigin, ika nga.

Dapat tayong maging initiator. Tayo ang magsimula ng mga bagay-bagay. Gumawa ka ng isang kilos ng pagmamahal o pag-ibig sa iyong kapwa. Kung ikaw ay isang anak, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagkukusa sa gawain sa bahay at pag-aaral nang mabuti sa school. Kung ikaw ay isang magulang, panatilihin mo lang ang iyong mapagmahal na pagpapatnubay sa iyong mga anak. Ang pagsasanay sa iyong anak ay isang akto ng pag-ibig. Huwag mo na lang basta panoorin ang ginagawang mali o tama ng iyong anak. Turuan mo siya at purihin mo siya.

Tayo dapat ang telebisyon na nagpapaluha (hindi nagpapaiyak dahil sa maling ginawa), nagpapatawa, at nagpapasaya. Tayo ang unang yumayakap, unang humahalik, unang nagbibigay ng card, unang nagsasabi ng “Mahal kita.”

Kaya ang soul winning, discipleship, at visitation ay mga napakagandang paraan ng pagsisimula ng love cycle, eh. Dahil dito, ikaw ang kakatok, babati, at hihingi ng panahon para makipag-usap. Ikaw  ang nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa.

Hindi ko maitatangging mahirap ito gawin. “The spirit indeed is willing, but the flesh is weak,” sabi ni Jesus sa Matthew 26:41. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa bagay na ito! Humingi tayo ng lakas mula sa Kanya at sa Kanyang Salita!

Kung negatibo o walang reaksyon, tuloy lang. Maraming ayaw mag-initiate sa bagay na ito dahil iniisip nilang baka sila’y i-reject o hindi pansinin. “Parang wala lang naman kay Mommy eh,” sasabihin ng anak. “Galit nga yun sa akin eh!” sasabihin naman ng iba. “Hindi lang niya yun papansinin.” Ewan ko sa’yo! Dapat ba na laging may reaksyon o dapat ba ay laging positibo sila sa ginagawa natin? Ang Diyos ay minahal ang lahat ng tao, ngunit kakaunti lamang ang nagsukli sa Kanya ng pag-ibig. Lusot na ba ito para hindi na Siya magmahal? Hindi. Tuluy-tuloy lang Siya. Sabi nga ng mga mga propeta, Siya ay may “everlasting love.” (Jeremiah 31:3) Huwag kang magmahal para sa reaksyon; magmahal ka dahil nagmamahal ka. Sa iyong asawa. Sa iyong anak. Sa iyong kapatid. Sa iyong kamag-anak. Sa iyong kapatid sa Panginoon. Sa iyong kaaway. Sa hindi mo kakilala.

Mahuli ka na sa lahat ng bagay, basta mauna ka sa pagpapakita ng pag-ibig! Initiate the love cycle!

Advertisements

Tension and Temper

Lagi ko na lang napapansin na sa lahat ng oras ay nagkakaroon ng tensyon. Kahit saan, may okasyon man o wala—lagi. At kapag mayroong tensyon, hindi nawawala ang pagtitimpi o temper. Nagkakaroon ng tensyon kapag may di-pagkakaunawaan, at maaari itong magdulot ng pag-aaway, mainit na pagdidiskusyunan, at ang matindi sa lahat—makagawa o gumawa ng kasalanan hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Ngunit, ang tunay na dapat nating bantayan ay ang ating pagtitimpi. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas na magtimpi, ah tiyak, tapos ka. Pero mayroon din namang paraan para tumagal ang oras ng iyong pagtitimpi, kapatid.

  1. Magdasal sa Diyos. Humingi sa Kanya ng tulong para tumagal ang iyong pagtitimpi (magaan man o mabigat ang sitwasyon).
  2. Mag-isip ng mga masasaya, magaganda, at positibo. Kung iisipin mo ang mga nakakagalit, pangit, at negatibo, kasalanan agad ang magagawa mo (hindi lang sa pisikal kundi sa isip din).
  3. BE HUMBLE! Magpakumbaba. Sa ganitong paraan ang panahon ng tensyon ay iikli, at ang hidwaan sa pagitan ninyo ay hindi na magtatagal.

Gayunpaman, hindi mo man masunod nang agad-agad ang Rule #2 at #3, BE SILENT o manahimik ka na lamang. Mag-isip ng ibang mga bagay.

Lagi mo ring isipin na ang tunay na gumagawa nito ay ang diyablo. Kapag iniisip mo ito, mas madali kang makakaiwas sa tensyon at mababantayan mo pa ang iyong temper. Dahil dito, makagagawa ka na ng nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa diyablo.

At Play

playing

Laro. Ito siguro ang pinaka-inaantay at pinakagustong gawin ng mga bata, at para sa marami ang “laro” at “bata” ay magkatumbas—parang hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawa. Taya-tayaan, paunahan sa takbuhan, chinese garter games (ten-twenty, limbo rock, atbp.), tagu-taguan, tumbang-preso, sipa, at bahay-bahayan—iyan ang mga laro ng bata. Ngunit hindi lang bata ang nakakaisip maglaro; maging ang mga kabataang tulad ko ay may sariling mundo ng mga laro. Maging ang mga matatanda. Ang laro ba ay mali? Tulad ng maraming bagay sa ating buhay, ang laro ay maaaring maging masama o maging mabuti. Sa labingpitong beses na ginamit ang salitang “play” sa Bible, pinapakita ito sa positibo (mabuti) at negatibong (masama) paraan at sa nutral (hindi masama, hindi mabuti) na paraan. Ang salitang “play” sa Bible ay may iba’t ibang kahulugan: una ay pag-aakto na parang isang klase ng tao o bagay, tulad ng ginagawa sa role playing o teatro, bagaman sa Biblia ito ay sa totoong buhay, tulad ng “play the whore” o “harlot” (Deut. 22:21; Hos. 3:3; 4:15), o pag-akto bilang patutot; “play the mad man” (1 Sa. 21:15), o pag-akto na parang baliw; “play the man” (2 Sa. 10:12) o pagpapakalalaki. Pangalawa ay may sekswal na ibig-sabihin (1 Cor. 10:17; Exo. 32:6); ang pangatlo ay pagtugtog o pakikipaglaban o pagsayaw (1 Sa. 16:16-17; 2 Sa. 2:14; 6:21; Psa. 33:3; Eze. 33:32); at panghuli ay ang topic natin ngayon: paglalaro (Job 40:20; 41:5; Psa. 104:26; Isa. 11:8). Ang paglalaro na ibig-sabihin ng “play” ay ginamit sa nutral na paraan, kaya dipende sa ating paglalaro kung tama o mali ang ating ginagawang laro. Anu-ano ba ang pamantayan ng Biblia kapag tayo’y “at play”?

Ang laro ay dapat, kung hindi base sa Biblia, ay hindi laban dito. Ang mga laro tulad ng jolen, text at baraha, kung sasamahan ng elemento ng pagsusugal, na laban sa Biblia, ay mali at hindi dapat laruin. Ang mga computer games ngayon tulad ng DOTA, Counter Strike, at pareho nito, na nagpapakita ng mga bayolente at sekswal na larawan, ay hindi dapat nilalaro ng isang Kristiano dahil paglabag ito sa utos ng Biblia na “Abstain from all appearance of evil” (1 Thess. 5:12). Maraming laro sa computer ang hindi ganito ngunit enjoyable naman tulad ng Plants Vs. Zombies™, Wedding Dash™, Diner Dash™, Cityville at Farmville ng Facebook®, Purble Place™, at Card games ng Windows®. Sa mga pisikal na laro ay dapat nakasuot nang tama bilang pagsunod sa 1 Timothy 2:9.

Siguraduhing tapos na ang iyong trabaho o mas mahalagang gawain bago maglaro. 420 beses inulit sa Biblia ang salitang “work,” kumpara sa 17 beses ng “play.” Ang unang ginawa ng Dios sa Biblia ay ang magtrabaho (Genesis 1-2), tsaka Siya nagpahinga at iba pa. Ang iyong laro ay hindi dapat nakakasagasa sa iyong trabaho. Ayaw nating matambakan, hindi ba? Naranasan ko nang unahin ang laro bago ang trabaho kaya pagod-pagod ako sa sunud-sunod na trabaho. Sundin natin ang kasabihang “Pay now; play later” kaysa “Play now; pay later.” Alalahanin na bibigyan tayo ng reward base sa ating trabaho hindi sa ating nilaro (Rev. 22:12).

Maglalaro ka na rin lang, yung may pakinabang na. Sinasabi sa 1 Timothy 4:8, ang mga “bodily exercise” tulad ng mga physical games “profiteth little” o maliit lamang ang pakinabang kumpara sa mga ispiritwal na bagay. Kaya kung maglalaro ka, dapat yung may pakinabang na, at sikaping kunin ang pakinabang na iyon. Lalakas ang iyong katawan sa mga pisikal na laro, kaya maglaro ka na ng to the fullest. Ang chess, scrabble, at monopoly ay mga larong nagpapatalas ng isip; isama ito sa iyong game list. Ang mga laro sa Sunday School at DVBS ay mga laro na may itinuturong katotohanan mula sa Biblia, at maganda kung ang mga laro mo ay may ganito. Marami sa mga computer games tulad ng Counter Strike at iba pa ay walang epektong maganda kundi magdulot ng violence at galit at sexual desire sa naglalaro.

Iwasan ang game addiction (Philippians 4:5). Gaanuman kapaki-pakinabang ang laro ay hindi ito dapat ka-adikan. Minsan na akong na-addict sa laro, at dahil dito ay wala na akong ibang magawang ibang bagay kundi maglaro. Marami akong nakikitang matatanda na sa pagka-adik sa chess ay hindi na naging responsable sa kanilang pamilya. Laging puno ang mga computer-an ng mga estudyante; hindi dahil nagre-research kundi dahil naglalaro. Nakita ko kahapon, nakikita ko pa rin ngayon, at maaaring makita ko pa rin bukas. Ngunit hindi ito tama. “Play moderately,” ika nga. Hindi laro ang lahat-lahat ng buhay mo. Kailangan mo ring mabuhay sa totoong mundo, at  sa  totoong mundo ay maraming dapat gawin, kasama na ang paglilingkod sa Dios.

Play fair (1 Tim. 5:21). Sinasabi na sa lahat ng ating ginagawa ay wala dapat na pagkiling. Huwag tayong kumiling sa iba; huwag tayong mandaya para sila ay manalo. Huwag tayong kumiling sa ating sarili; huwag tayong manggulang para lamang tayo ay manalo. Tandaan na ang laro ay laro, at dapat itong manatiling ganoon.

Kung naglalaro ka, maglaro ka—huwag kang “magpapansin” (Luke 7:31-32). Alam mo ba na parang may panggapan noon tulad ng bahay-bahayan? Sa mga talatang ito, ang mga bata ay nagkasundong magmusika-musikahan at magpunerarya-puneraryahan. Ngunit nagrereklamo ang mga bata sa kanilang kalaro kung bakit tumugtog sila pero di naman umiindak ang mga ito; umiiyak na nga sila, hindi naman umiiyak ang iba. Kung kasali ka sa laro, maglaro ka! Marami pa kasing nagpapatumpik at parang ayaw na gustong maglaro.

Gawin ito para sa Panginoon (1 Corinthians 10:31) at parang para sa Panginoon (Colossians 3:23). Hangga’t maaari, dapat may dahilan kang maka-Dios para maglaro ng isang laro, o gawin mo ito nang parang ginagawa mo ito para sa Dios, ibig-sabihin ay ibigay ang iyong the best. Bagaman hindi naman ganoon kahalaga para sa akin na manalo palagi sa isang laro, ay ibinibigay ko ang pinakamainam ko. Sa Bible drill, sinisikap kong mahanap agad ang talata. Minsan ay mauuna ako, minsan may mauuna sa akin, ngunit ang kaso doon ay kung binigay ko ang aking makakaya na parang para sa Panginoon ko iyon ginagawa. Kaya hindi dapat matamlay sa paglalaro. Maliit na bagay man ito kumpara sa ibang bagay, dapat gawin natin ito nang parang para sa Panginoon.

Naglalaro ako ng Wedding Dash™, isang laro na wedding ang setting. Nasa level 3.10 na ako, at hindi ako makaalis. Sinisikap kong huwag ma-addict, dahil kung hindi ay hindi ko masusulat ang article na ito. Naisulat ko ang article na ito dahil nakita kong ang laro ay natural nang bahagi ng buhay ng tao, at sa gayon ay dapat makita at gawin sa ilalim ng liwanag at gabay ng Salita ng Dios. So, paano, “enjoy at play”!

Great Personalities of the Bible, Part 2

PART II: Personal and Practical

Hindi lamang ang mga Focused at Active personalities ang matatagpuan nating nagamit nang makapangyarihan ng Dios sa Biblia. Maging ang introvert personalities (ibig-sabihin ay mga personalidad na hindi expressive sa kanilang mga feelings) tulad ng mga Personal at Practical ay makikita nating makapangyarihang nagamit at nagpagamit sa Dios tulad ng mga extrovert personalities (expressive).

PERSONAL PERSONALITY

Si Abel ay isang Personal. Kung si Cain ay isang Focused, at hindi masunurin sa requirement ng Dios para sa paghahandog, si Abel ay isang Personal na nakita ang awa ng Dios sa kanila bilang tao nung makita niya ang pagpapatawad ng Dios sa pagkakasala ng kanyang mga magulang sa hardin. Kaya naman nagamit niya ang pagiging masunurin niya at malalim ang damdamin para sumunod sa Dios sa simpleng paraan: sa pamamagitan ng pagtupad sa ninanais na uri ng handog ng Dios—dugo ng isang hayop—pinili pa niya ang panganay—ang the best sa kanyang mga alagang tupa, para ialay sa Dios. Ang ugali ng Personal na nais maka-please ay nagamit ni Abel upang makuha niya ang respeto at lugod ng Dios.

Si Ruth ay isang Personal. Ipinakita niya ang kanyang commitment sa kanyang biyenan na si Naomi, at sa Dios nito, sa paraang pipiliin niyang itakwil ang kanyang lahi (Moab) para dito. Sa kanyang mga salita makukuha ang mga panata na sinasabi ng mga ikakasal na “till death do us part.” Tanging mga Personal ang may pinaka-kakayahan para gawin ito. Naging masunurin siya, mapagpakumbaba, at dahil sa ganitong personalidad niya ay nakuha niya ang atensyon ni Boaz, at siya pa ang pinili ng Dios na maging ninuno ni David, at later on, ng ating Tagapagligtas na si Jesus.

Si Jeremiah ay isa ring Personal. Totoo sa kanyang personalidad, tinawag siyang “the weeping prophet,” at siya ang pinili ng Dios na sumulat ng The Book of Lamentations o Mga Panaghoy. Kung titingnan mo ang kanyang kasaysayan, siya ang may pinakamiserableng ministeryo sa lahat ng mga propeta. Virtually, walang naniwala sa kanyang mga ipinangaral, kung saan sinabi niya ang mga hula tungkol sa pagpaparusa ng Dios sa Judah.  Mayroon man naniwala, mga foreigner lamang tulad nina Baruch, Ebedmelech, Nebuchadnezzar at Nebuzaradan. Masakit para sa isang Personal ang hindi paniwalaan ang kanyang sinasabi, dagdag pa ang usigin at pahirapan siya ng sariling lahi. Gayunpaman, dahil kilala niya ang Dios, at committed siya na sumunod sa Kanya hanggang kamatayan, ay patuloy siyang nangaral, kalakip din nito ang malalim niyang pagmamahal sa kanyang bayan.

Si John the Apostle, ang nagsulat ng The Gospel of John, tatlong Epistles of John, at The Revelation, ay isa ring Personal. Siya ang tinawag na John the Beloved, dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang naging pinakamalapit at pinakanaibigan ni Jesus. Mga Personal, isang malaking karangalan para sa inyo ito. May tendency ang mga Kristianong Personal na maging pinakamalapit sa Dios, kung iko-commit lamang natin ang ating mga puso’t damdamin sa Kanya.

Nang nasa Krus si Jesus, kay John Niya ipinagkatiwala ang Kanyang inang si Mary, dahil alam Niyang aalagaan ni John ito hanggang sa mamatay ito o mamatay si Mary.

Si John pa rin ang pinakamalapit kay Jesus sa oras na nililitis Siya hanggang sa Siya’y mamatay sa krus.

Naisulat niya ang mga sulat ng pag-ibig na Epistles of John, ngunit kalakip nito ay commitment sa katotohanan. At bagaman hindi sanay ang mga Personal sa mga pangit na eksena (pananakit o pagpaparusa), ay nagawa niyang magpasakop sa Dios para isulat ang The Book of Revelation, na siyang naglalaman ng mga parusang ipapataw ng Dios sa mundong hindi sumasampalataya sa Kanya.

 

THE PRACTICAL PERSONALITY

Ang tinawag na The Friend of God, si Abraham, ay isang Practical, totoo sa kanilang personalidad na maging tapat na kaibigan, bagaman kailangan muna Siyang lapitan at tawagin ng Dios. (Hindi ba lahat naman tayo ay ganun?) Hindi man niya alam kung saan siya gustong dalhin ng Dios, ay sumunod siya sa panawagang ito, (isang hindi natural para sa isang ordinaryong Practical) kalakip ang pangako ng Dios na dadalhin siya sa lupaing ipinangako Niya. Nadala siya ng mali niyang praktikalidad sa maraming mga pagkakamali, ngunit sa kanyang pagsisisi ay muli siyang naging matapat na lingkod ng Dios. Siya ang ama na mas piniling sumunod sa utos ng Dios na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac kaysa sumuway, nalalaman na tutuparin ng Dios ang Kanyang pangako anuman ang mangyari, at kayang palitan ng Dios ng higit pa ang mawawala sa kanya. Siya ay kasama sa Hall of Faith ng Hebrews 11, ngunit dahil iyon sa pagpapasakop niya ng kanyang pagiging Practical sa Dios. Ang mga sumunod pa sa kanya na sina Isaac at Jacob, gayundin si Joseph.

Si Joseph. Bagaman maraming kapatid si Joseph na mga Focused, pinili ni Jacob ang pangalawa sa bunso niyang anak na si Joseph. Hindi lang dahil sa anak siya ni Rachel, o dahil paborito siya, alam kasi ni Jacob na ang katangian niyang maging masipag at mapagkakatiwalaan sa trabaho ay mas kagamit-gamit kaysa mga kalokohan na ginagawa ng kanyang mga kapatid; dahil pa rito ay naging tagasumbong pa siya. Naturuan din siya ng dedikasyon sa Dios, kaya kahit saan siya mapunta—sa ilalim man ng isang banyaga tulad ni Potiphar, o ng tagapagbantay ng kulungan, o ng isang hari tulad ni Pharaoh ay matapat at masipag siya. Nagpapailalim kasi siya sa mas mataas kaysa sa mga ito: ang Panginoon. Kaya nalagpasan pa niya ang mga kasabayan niyang mga Focused, Active, at Personal, dahil sa kanyang kasipagan at karunungan sa paglilingkod. Hindi siya natinag sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, hindi niya kinuha ang “easy way” (tulad ng mga Practical niyang ninuno) kundi ang paraan ng Dios na “worth it.” Nakita niya ang Dios sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay.

Si Moses, ang tinawag na the “Lawgiver” at “Servant of the LORD,” ang sumulat ng unang limang aklat ng Biblia. Ginamit niya ang kanyang talino, katapatan, at dedikasyon para sa Panginoon. Isang Practical na masunurin sa isang Focused na Dios (ang Dios ay lahat ng personalities). Sinusunod niya ang lahat ng sinasabi sa kanya ng Dios at naging napakalapit niya sa Panginoon na hindi (o ayaw) malapitan ng mga Israelita. Kulang ang pahinang ito upang sabihin kung paano siya nagamit ng Panginoon upang mamuno sa isang matigas ang ulo na bansa.

Si Daniel ay isa pang katangi-tanging Practical sa Biblia. Sa totoo lang, dalawang tao lamang na prominente sa Biblia ang hindi nabanggitan ng pagkakamaling nagawa (sina Joseph at Daniel), at pareho silang Practical. Hindi ba makikita ang kapangyarihan ng Dios sa bawat isang Practical na magpapasakop sa Kanya nang buo? Kung babasahin natin ang buong aklat ng Daniel, makikita natin na hindi expressive si Daniel sa kanyang mga damdamin, at sinasaloob niya ito, patunay na isa siyang Practical. Na-excel siya sa gitna ng paganong emperyo, habang pinapanatili ang kanyang katapatan sa Dios na Kataas-taasan. Siya ang pinakagusto ng mga eunuch, malamang dahil sa kanyang palakaibigang personalidad, ngunit ang kanyang paniniwala ay hindi nabaliwala dahil dito. Ilagay man siya sa kulungan ng leon, hindi matitinag ang kanyang katapatan sa Dios, habang napapanatili niya ang pabor ng mga hari ng mga emperyong nakakasakop sa kanya.

Sina Samuel, Esther, Elijah, Boaz, Joseph (ang foster father ni Jesus), si James (kapatid ni Jesus)—kukulungin ang mga pahinang ito upang ilarawan kung paanong ang mga Practical na ito ay nagamit nang makapangyarihan ng Dios sa gitna ng ginhawa at hirap ng paglilingkod. Sabi na sa iyo eh, lahat ng mga personality type—kasama ako at ikaw ay maaaring magamit ng Dios nang makapangyarihan, kung ipapasakop lamang natin ang ating mga sarili sa Dios. bdj

Personality Types © Mary Herman

Great Personalities in the Bible, Part 1

PART I: Focused and Active

Para mas lalong mapatunayan na ang lahat ng mga personality types ay maaaring magamit ng Dios, ay magpapakita ako ng mga halimbawa mula sa Biblia na may iba’t ibang personalidad ngunit ginamit ng Dios para sa Kanyang kapurihan.

FOCUSED PERSONALITY

Bagaman ang mga Focused ay kilala sa pagiging leader-personality, karamihan sa mga halimbawa nito sa Biblia ay puro nagkanda-sira-sira ang buhay dahil sa pagiging magagalitin nila at hindi masunurin. Isipin mo na lamang sina Cain, Pharaoh (sa panahon ng Exodus), Samson, Jezebel, at Herod. Nagbababala ito sa mga Focused ngayon, na kung magiging matigas ang kanilang mga ulo at susundin lamang ang kanilang mga sarili, ay wala silang mapapalang maganda. Tandaan na sa apat na personalidad, sila ang may pinakamadaling tendency na mahulog sa mga matitinding kasalanan.

Gayunpaman, sa karamihan ng mga maling halimbawa, ay mayroon pa ring nagi-stand-out sa Biblia na mga Focused personalities na totoong matinding nagamit ng Dios. Si Sarah, asawa ni Abraham ang unang halimbawang makikita natin. Kahit na malakas ang kanyang personalidad, ay natuto siya na magpailalim sa kanyang asawa at tinatawag niya si Abraham na “panginoon” (“my lord”). Isa siyang magandang halimbawa sa mga babae ngayong may malakas na personalidad kaysa sa kanilang asawa. Minsan niyang pinairal ang kanyang malakas na personalidad ay nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali—si Hagar. Si Joshua, ang assistant ni Moses, ay isa pang dakilang halimbawa. Siya ang determinado na lumaban para masakop ang Promised Land, kasama si Caleb. Nung mamatay si Moses, buong puso niyang kinuha ang pamumuno sa pag-uutos ng Dios at nadala ang Israel sa maraming tagumpay sa labanan. Minsang hindi siya kumunsulta sa Dios ay nakagawa siya ng pagkakamali—natalo sila ng Ai. Ngunit noong dumipende uli siya sa Dios ay napairal niyang muli ang sigasig at tapang na ipatupad ang batas ng Dios. Isang magaling na halimbawa si Joshua sa mga Focused na napupunta sa liderato. Siya ang nagsabi ng, “As for me and my house, we will serve the Lord.” Si Nebuchadnezzar, maniwala ka man o hindi ay isa ring halimbawa. Makikita mo ang kanyang istriktong diktatorya sa kanyang mga unang taon, at dahil marami siyang nasakop na lupain, yumabang siya at itinaas ang sarili higit sa Dios. Binigyan siya ng Dios ng sakit, at natulad siya sa mga hayop na kumakain ng damo. Pagkatapos ay gumaling siya at binigyang-puri ang Dios at kinilala Siya na may kontrol ng lahat. Kadalasan sa mga Focused ay kailangan munang makaranas ng sakit bago ma-realize na dapat masunod sa buhay nila ang Dios.

Si James, apostol ni Jesus, kapatid ni John, ay isa pang halimbawa. Tinawag silang dalawa na “sons of thunder,” malamang dahil sa ugali ni James na magagalitin. Nadadamay lamang si John. Ngunit ang kanyang Focused personality ang nagdala sa kanya para maging tapat siya kay Jesus, at naging miyembro pa siya ng core group ni Jesus. Siya ang naging unang martir para kay Jesus. At huli kong masasabing halimbawa ay si Paul, na noong bago siya maligtas ay malaki ang galit niya sa mga Kristiano at determinado siyang pagpapatayin ang mga ito. Kung hindi pa magpapakita sa kanya si Jesus ay hindi siya magbabago ng isip. Ngunit nagbago siya, at ang galit at determinasyon ay nabaligtad. Galit na siya sa kasalanan at mga demonyo, at determinado na siyang iakay ang buong mundo para kay Kristo. Handa niyang parusahan ayon sa Salita ng Dios ang mga miyembro ng iglesya na hindi gumagawa ng tama. Gayunpaman, nagkaroon siya ng puso na mapagmahal, natuto siyang umiyak, natuto siyang magtiis ng paghihirap. Kung may isang tao bukod kay Jesus na naging pinakadakilang Focused, si Paul iyon.

ACTIVE PERSONALITY

Una ay si David. Punung-puno ng mga salita, si David ay in-express ang lahat ng kanyang nararamdaman sa Dios—saya, lungkot, galit—sa pamamagitan ng Psalms. Siya ang mabilis na tumayo at humamon kay Goliath para sa Dios. Kailangan natin ngayon ng mga Active na mabilis mag-volunteer pagdating sa gawain ng Dios. Dahil sa kanyang charisma at impluwensya, natural para sa isang Active, ay nagustuhan siya ng kanyang bayan. Dahil nagpakontrol siya sa Dios, naging mapayapa at maunlad ang Israel sa kanyang panahon. Siya ang unang nagkaroon ng pagnanais na itayo ng bahay ang Dios. Nang pairalin niya ang maling banda ng pagiging Active ay nakagawa siya ng mga malalaking pagkakamali—pag-aasawa ng marami, pangangalunya kay Bathsheba, pagpatay kay Uzziah, at pagbibilang ng kanyang mga sundalo. Ngunit dahil siya ay sinserong nagsisi, ay unti-unti siyang ibinalik ng Dios sa tuktok ng kanyang buhay at tinawag siya na “a man after God’s own heart.”

Si Hezekiah, na naging hari din ng Judah, ay naging tulad ni David. Ang kasiraang idinulot ng kanyang ama sa Judah ay pinalitan niya ng pagbabalik-loob sa Dios. Siya ang may lakas ng loob na sumulat sa iba pang mga tribo ng Israel (na noong panahon niya ay iba na ng kaharian at pinamumunuan ng ibang hari) na pumunta sa Jerusalem at sumamba roon sa Dios. Sa biyaya ng Dios ay naibalik niya ang Jerusalem sa halos-dati nitong kalagayan. At bagaman kilala ang mga Active na pabago-bago ng emosyon o katapatan, lalo na pagdating sa gipit na sitwasyon, si Hezekiah ay hindi nagpatalo sa mga mapanlait na salita ng Assyria, na nais silang sakupin sa oras na iyon. Imbes ay ibinaba niya ang sarili sa Panginoon at humingi ng tulong at gabay. Medyo nahulog nga lang siya sa natural na tendency ng mga Active na maging mapagyabang nang ipakita niya sa mga lingkod ni Nebuchadnezzar ang mga kayamanan ng templo ng Dios. Dapat maging maingat ang mga Active sa pagyayabang ng mga kagalingan na hindi naman siya talaga magkakaroon kung wala ang Dios.

Kung nagbabasa ka ng New Testament, alam mo na siguro na ang apostol na si Peter ang Active sa mga alagad ni Jesus. Siya ang pinakamasalita, at siya ang unang nakakita ng pagiging hindi niya karapat-dapat na maglingkod kay Jesus. Ngunit nauna din siyang iwanan ang kanyang trabaho para sumunod sa panawagan ni Jesus. Siya ang tanging nagsabi na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Dios sa mga alagad. Siya ang nag-volunteer na maglakad sa tubig nang makita niya si Jesus na naglalakad din doon. Ngunit umiral ang maling Active side niya na madaling magbago ng emosyon sa isang sitwasyon, kaya ilang hakbang niya lamang ay nalubog na rin siya sa tubig. Alalahanin na si Peter ay kasama sa core group ni Jesus (kasama si James at John), ngunit umiral na naman ang pagiging masalita niya na hindi kinakailangan sa pagbabagong-anyo ni Jesus sa bundok Olibo. Tinawag pa siya ni Jesus na Satanas nang magsalita na naman siya na hindi dapat mamatay si Jesus. Siya ang nagsabing huwag siyang hugasan ng paa ni Jesus, at una ding nagsabi na huwag lang paa ang hugasan ni Jesus kundi buong katawan na niya. Siya ang unang nagsabi na hindi niya ikakaila si Jesus, ngunit siya rin ang nagkaila kay Jesus nang tatlong beses. Siya rin ang unang nag-backslide, at sa kanyang impluwensya, nadala niya pa sa aksyong ito ang iba pang alagad. Mabilis siyang sumagot ng “Oo, mahal kita,” sa tanong ni Jesus, ngunit dahil alam ni Jesus na ang mga Active na kagaya niya ay madaling magsalita ngunit madaling makalimot, ay tinanong siya ni Jesus nang tatlong beses. Marami pa akong masasabing mga halimbawa ng pagiging mabilis na umaksyon at magsalita ni Peter, ngunit ang alam nating lahat ay naging tapat siyang lingkod ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan—kamatayan sa isang baligtad na krus. Walang Active ang magkakaroon ng ganitong commitment kung hindi nagpasakop kay Jesus.

 

Tulad ng iyong nakita, ang Focused at Active personalities ay maaaring magamit ng Dios kung magpapasakop lamang sila. Ikaw ba ay isang Focused, o isang Active? Maaari kang maging tulad nila—o higit pa.

The Practical Personality

Sa Personality Style Identifier test, kung sa Set A ay mas marami ang sagot mong letter A kaysa sa B (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant practical personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Practical).

WHAT HE IS

35-40% ng buong populasyon ng mundo ay mga dominant Practical personalities, at totoo nga—ang mundo ay maraming mga praktikal na tao. Ang mga Practical ay kumikilos ayon sa lohika, ibig-sabihin, kapag ang isang bagay ay parang maganda ang magiging resulta, gagawin nila. Kung hindi, hindi nila gagawin. Sa church, 50-50 ang tsansa nilang magbigay—pag sapat ang pera, magbibigay, kapag parang kulang, hindi magbibigay. Ito ay tumutuloy sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kapag may oras pa, mag-devotion, pag parang wala, hindi na. Kung mas malaki ang profit ng negosyo, kapag mas mura, kapag may matututunan, kung may mapapala, kung hindi malalagay sa alanganin, kung kaya, sige. Kung parang hindi, huwag na lang. Sa maraming pagkakataon, okay ito, ngunit marami ding pagkakataon, hindi, lalo na kung ang kailangan ay pananampalataya sa Dios.

Bagaman unique pa rin si Practical sa iba pang personalidad, ay may makikita kang glimpse ni Focused at ng Personal at ng Active sa kanya. Halos tulad kay Focused, magiging pinuno siya kapag kailangan. Kapag wala siyang makitang namumuno sa anumang aspeto na kinabibilangan niya, kukunin niya ang posisyong iyon at siya ang mag-uutos. Parang ina na kapag nakita ang kanyang asawa na mahina ay siya na ang tatayong tatay sa pamilya. Isang beses na mapunta si Practical sa posisyon ng lider, may tendency siyang mangontrol. Mahilig siyang mamuna ng maling bagay—perfectionist. Ang mahirap, pag nasabi na niya ang mali nung tao, hindi naman niya sinasabi kung paano iyon itatama. Kaya sa huli, down na yung tao, hindi pa nito alam kung paano aayusin ang maling iyon. Sa isang group project tuloy, siya na lang ang gagawa, para mangyari ang “tamang” iniisip niya. In fairness, ganun din niya i-criticize ang kanyang sarili.  Matigas si Praktikal, at kapag mayroon siyang paniniwala, may ebidensya man o wala, ay mahirap iyon baliin. Nagiging doktrina ang isang preference.

Halos tulad kay Personal ay ang pagiging masipag niya. Ngunit madalas hindi ito sa pagtulong sa iba, kundi sa mga pansarili niyang gawain na may kabuluhan naman, hindi tulad ni Active. Detalyado din at kritikal mag-isip si Practical sa paraang hanggang sa academic subjects, kaya humahabol siya kay Focused sa math at science, gayundin kay Personal sa social studies at language, at arts at music kay Active. Minsan ay nalalagpasan pa niya ang mga ito kung iisipin niya na may pakinabang sa kanya ang pag-aaral. Maayos siya sa sarili at sa gamit, ngunit di tulad ni Personal na hindi maaaring mawala sa lugar ang gamit, ay maaaring siyang makalat tulad ni Active ngunit pagkatapos ng kanyang ginagawa ay ibabalik niya sa tamang lugar at ayos, hindi man tulad ng dati. Hindi man siya kasinbagal ni Personal, maingat din si Praktikal sa mga bagay-bagay, lalo na sa kaibigan. Sensitibo din si Praktikal sa damdamin ng iba, at maaari siyang maging isang tapat na kaibigan.

Halos-tulad ni Active ay ang kakayahan niyang makipagkapwa, ngunit hindi siya mauunang lumapit.

Ibang-iba sa tatlo si Practical sa aspetong ito: hindi siya emosyonal. Si Focused laging galit, si Personal laging malungkot, si Active laging masaya, ngunit si Practical ay walang palagi. Maaaring siya ay nasa tatlong damdaming ito, pero hindi iyon mahahalata sa kanya—nasa loob niya iyon lahat. (Resulta: Sakit sa puso, arthritis, asthma, etc.) Kung ido-drowing mo si Practical, ganito siguro ang itsura: (‘_’), walang ekspresyon, dahil lagi siyang seryoso. Sa apat, siya lamang ang mahilig magplano ng gagawin. Schedule, to-do list, New Year’s resolution—siya ang nagpauso niyan. Hindi siya mahilig sa biglaan. Dahil dito, siya ang pinakamadaling hulaan na tao. Malalaman mo ang ginagawa niya sa oras na ito, sa panahong iyon.

WHAT HE NEEDS

Si Focused ay may leadership potential, si Personal at Active ay may service potential, ngunit si Practical ay may potensyal sa parehong aspeto. Ngunit ang Panginoon lamang ang mag-e-enable sa kanya na maabot ito, kung nanaisin niya lamang, tulad ni Abraham, Isaac, Jacob, at Joseph.

Kailangan niyang ilagay sa tamang lugar ang kanyang praktikalidad. Hindi siya magagamit nang buo ng Dios kapag masyado niyang pinapairal ang pagiging praktikal. Kailangan na siya ay bigyan ng oportunidad na mamuno at maturuan kung paano, lalo na pagdating sa mga bata. Dapat niyang gamitin ang talino para sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan niyang matuto na huwag pigilin ang mga emosyon na tama namang ipahayag niya. Kailangan niyang maintindihan na hindi lahat ng bagay ay pinaplano, at kailangan niyang mag-take ng risks, lalo na kung para sa Dios.

JESUS AS THE PERFECT PRACTICAL

Hindi gagawa ng Dios ng maraming Practical kung hindi Siya Practical mismo. Si Jesus ang perpektong Practical. Nasa lugar ang Kanyang praktikalidad—sa Salita ng Dios. Sa bawat pagkwestyon ng mga Fariseo sa Kanya, isang praktikal na sagot mula sa Biblia ang ibinibigay Niya. Sino ang nagsabi na likumin ng mga apostol ang mga natira na tinapay para walang masayang? Sino ang nagturo ng kwentong simple upang maintindihan ang isang katotohanan ng mga Anak ng Dios? Sino ang nakita ang buong picture na Siya nama’y maghahari, maayos ang relasyon ng tao sa Dios, at matatalo ang masama pagdating ng panahon kaya pinili Niya ang Krus? Si Jesus iyon di ba?

Personality Types, ©Mary E. Herman

The Personal Personality

Sa Personality Style Identifier test, kung sa Set B ay mas marami ang sagot mong letter A kaysa sa B (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant personal personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Personal).

WHAT HE IS

Ang pagkatao ni Personal ay tunay na personal—lahat ng nangyayari sa kanya ay dinidibdib niya, mula sa totoong nangyayari sa kanyang buhay sa kung ano ang nangyayari sa buhay ng mga tauhan sa isang soap opera. Sinabi kong sopa opera dahil sa lahat ng klase ng panoorin, drama ang mas may appeal sa kanya, dahil ang mga ito ay emosyonal, at siya ay emosyonal, at kung sa Focused ay galit at sa Active ay tuwa, sa kanya ay mas madalas ang lungkot. Sa mga personalidad, siya ang pinakahuling matututo dahil matatakutin siya; nais niya kasing manatili na lamang ang isang bagay sa kung ano ito—ayaw niya ng pagbabago. Kaya kung madalas kayong lumilipat ng tirahan, si Personal ang pinakanaapektuhan, dahil may pagka-sentimental sa kanya ang mga bagay-bagay, at ayaw niya itong iwan. Nagreresulta ito sa pagiging maramot niya, dahil nga iniisip niya na ang mga bagay na nasa kanya ay may exceptional na halaga kaya mahirap ipamigay. Huwag mong masyadong asahan ang tulad niya sa mga commitment sa church na magbibigay ng malaki (o kung magbibigay man siya)—matagal siyang mag-isip. Pero kung sakaling mag-commit siya, asahan mong tutuparin niya iyon habang buhay, dahil siya ay tapat sa pangako at committed. Madali siyang masaktan, ngunit masyado siyang pasensyoso para mag-react sa mga pananakit sa kanya. Kadalasan ay naikukwento na lamang niya ito sa iba. Pinakamagandang halimbawa ng mga Personal ay mga bidang inaapi sa teleserye. Madalas niyang ibase ang kanyang desisyon sa kanyang damdamin, at dahil dito, siya ay vulnerable na gumawa ng maling desisyon.

Ang mga nabanggit na ugali niya ay resulta din ng iba pa niyang ugali: nais niyang magustuhan ng tao (ayaw niyang manakit hangga’t maaari) at gusto niyang magpasaya ng tao, kaya kahit kapalit ay ang kasiyahan ng iba at kalungkutan niya, titiisin niya iyon.  Madalas tuloy siyang puntirya ng panloloko at pang-aasar, dahil hindi siya mahilig makipagtalo at madali siyang maapektuhan. Sa kadahilanang ito, nais niya rin na kapag uutusan mo siya, ay bigyan mo siya ng espisikong direksyon. Ayaw niya nang nagdidiskusyunan—palagay niya ay nag-aaway kapag ganun. Nais niya na nagkakaisa lahat ng opinyon, “para wala nang away.”

Ngunit kung siya’y iyakin, magaling din naman siya makisimpatya—maghanap ka ng umiiyak na tao, at siguradong nandoon siya para aluin ito. Idagdag pa rito na siya’y mas kilala na mabait higit sa iba pang personalidad, siya malamang ang mas lalapitan ng tao kapag may problema. Sa apat, si Personal ang maaasahan mong magvo-volunteer na maglingkod, dahil ganun siya, at mas gusto niya ring sumunod kaysa mamuno. Siya rin ang pinaka-cooperative sa apat, at dahil dito maaaring dumating sa punto na siya ay kontrolin, lalo na ng mga Focused.

Napupuno naman si Personal kapag naabuso, ngunit imbes na maghiganti o makipag-away, mas mamabutihin pa niyang ikwento na lamang ito sa iba—yun nga lang minsan ay exaggerated. Kaya nga gustung-gusto siyang guro ng mga maliliit na bata. Mahirap nga lang tuloy malaman kung ano ang totoo at hindi sa mga sinasabi niya.

WHAT HE NEEDS

Bawat personalidad ay may malaking potensyal sa gawain ng Dios, at kasama rito si Personal, ngunit kailangan niya munang magpailalim (lalo ang kanyang damdamin) sa Banal na Ispiritu.

Kailangan niyang matutunan na huwag dibdibin ang lahat ng bagay—dapat maintindihan na hindi seryoso ang mga bagay-bagay sa lahat ng pagkakataon. Kakabit nito ay dapat rin siyang matuto na balansehin ang kanyang mga damdamin—huwag lang puro lungkot. Kailangan niya ring matutunan na hindi lahat ng bagay sa mundo ay permanente—dapat ay asahan niya ang pagbabago at tanggapin niya ito nang maluwag. Mabuti rin kung matutunan niya na huwag higpitan ang hawak sa mga bagay-bagay, at maging malaya na magbigay. Kailangan niya ng tagapagpalakas ng loob para maging mabilis sa pagdidesisyon para sa gawain ng Dios. Mas mabuti kung matutunan niya ring ibase ang kanyang desisyon sa ano ang tama at hindi lang sa kung ano ang mabait. Kung mayroon man siyang persona na nais niyang magustuhan siya, yun ay Dios dapat. Dapat siyang bigyan ng mga oportunidad ng paglilingkod nang malaya, at na hindi naaabuso. Dapat ay matuto din siya na mamuno sa mga areas na dapat siyang mamuno—at huwag itong ipaubaya sa iba, lalo na kung siya ay isang magulang.

Kung si Peter at David ay mga Active personalities, si John at Jeremiah naman ay mga Personal. Alam nating si John ang apostol na “mahal kay Jesus,” at si Jeremiah ay “weeping prophet,” at pareho silang nagamit nang makapangyarihan ng Dios.

 

JESUS AS THE PERFECT PERSONAL

May higit pang mas magaling na Personal kaysa sa kanila: si Jesus, ang perpektong Personal. Sino ang madaling maawa sa may sakit at sinasapian ng diyablo at makasalanan, kung hindi Siya? Siya ang tinaguriang “man of sorrows,” dahil sa lungkot na dulot ng ating kasalanan sa Kanya. Gustung-gusto Siya ng mga bata, dahil alam ng mga itong hindi Niya sila itataboy. Sino ang mas nag-alala para sa iba kaysa sa Kanyang sarili? Sino ang tinawag na tapat na Lingkod ng Dios? Sino ang pinakamagaling na Storyteller? Sino ang umibig sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at tapat sa buhay dito sa lupa hanggang sa Krus ng Kalbaryo? Si Jesus—Siya lang, wala nang iba.

Personality Types, ©Mary E. Herman

The Active Personality

Sa Personality Style Identifier test, kung sa Set A ay mas marami ang sagot mong letter B kaysa sa A (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant active personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Active).

WHAT HE IS

Mag-isip ka na ng lahat ng deskripsyon na masasabi mo sa salitang “active,” at maaaring ang bawat isa roon ay maiaangkop mo sa isang Active personality. Kung gagawa ng isang larawan para sa bawat personality type, maaaring ang ibigay mong mukha sa kanya ay masigla. At si Active ay tunay na isang masiglang personalidad. Siya ang tao na ang palaging tanong ay, “Ano pa ang pwede kong salihan?” Bukod yata sa pagtulog, si Active ang tipo ng tao na hindi mabubuhay nang walang ginagawa—at sa salitang “ginagawa,” ang ibig kong sabihin ay mga gawain na talagang pisikal (takbuhan, laro), o magalaw. Sa apat na personalidad, siya ang pinaka-maingay, at pangunahin siya sa mga magpapaputok o maiingay tuwing bagong taon. Siya ang palaging malilista sa blackboard bilang isa sa mga pinaka-madaldal sa classroom, dahil wala siyang katapusan sa maaaring sabihin. Siya ay “puno ng salita,” at dahil expressive siya, sasabihin niya itong lahat, at madalas pa niya itong ulit-ulitin. Dahil sa mga ganito niyang personalidad, nagiging maimpluwensya siya, at bagaman hindi siya natural na pinuno tulad ni Focused, ay maraming sumusunod sa kanya, dahil siya ang biglaang magdesisyon sa apat na personalidad. At mabilis itong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung a-attend siya sa Linggo, tanungin mo siya nang last minute, o mabuti pa ay hintayin mo na lang kung darating siya o hindi. Kung may commitment sa church, isa siya sa mga mauunang mag-commit, ngunit siya rin ang unang makakalimot rito.

At dahil masyado siyang masigla, huwag ka nang magtataka kung makita ang kanyang kwarto na hindi maayos. Hindi siya organisado, kaya hindi mo mahuhulaan ang kanyang mga gagawin; wala siyang plano-plano. Kapag naramdaman niyang gusto niyang gawin ang isang bagay, gagawin niya ito nang hindi nagdadalawang-isip, kasama na rito ang pagbibigay. Kaya maaari mong sabihin na sa apat, si Active ang pinaka-mapagbigay, at mahilig siyang mag-share.

Si Active ang taong hindi pwedeng hindi gumagalaw, at dahil dito ay hindi siya mapakali kapag nakaupo lang sa upuan. Hindi rin siya makontrol. Patahimikin mo siya, at sa loob ng ilang sandali, ay yun na naman siya.

Marunong siyang makipagkapwa, at pangkaraniwan na sa mga katulad niya ang mahilig magpatawa, mahilig tumawa, o laging napagtatawanan. Marami siyang nagiging kaibigan dahil dito, ngunit dahil emosyonal din siya, marami rin siyang nagiging kaaway. Sa ilang segundo ay kaibigan na niya ang isang tao; sa ilang segundo ay kaaway naman niya ito.

Kung nais mong maging consistent sa pagsunod sa Dios at sa Bible, huwag na huwag mong pagbabatayan bilang halimbawa si Active. Pangkaraniwan na kasi sa kanyang personalidad ang sumunod sa kung ano ang uso.

Kung nais mo naman ng lakas-ng-loob para abutin ang iyong mga pangarap, si Active ang lagi mong pakinggan, dahil siya ay isa ring mapangarap na tao, bagaman madalas ang mga pangarap na ito ay hanggang pangarap na lamang, dahil hindi naman siya consistent.

WHAT HE NEEDS

Napakaraming potensyal ni Active para sa gawain ng Dios, ngunit dapat muna siyang magpasakop sa kapangyarihan ng Banal na Ispiritu upang marating niya ito.

Kailangan niya ng isang pastor o guro o magulang na magdidirekta ng kanyang sigla sa mga tamang bagay. Kailangan niya ng kapangyarihan ng Dios para makontrol niya ang kanyang pagkilos at mga sinasabi, dahil kung hindi, lagi siyang mahuhulog sa gulo. Dapat siyang matuto na gamitin ang kanyang impluwensya para ituro ang iba sa tama. Kailangan niya na matuto na maging maingat sa mga maling desisyon, at maging biglaan pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Dapat din siyang matuto na maging consistent, para ang kanyang mga pangako ay natutupad niya nang tuluy-tuloy. Kailangan niya ng magpapaalala ng kanyang mga ipinangako.

Kailangan niyang matutunan na maging maayos at planuhin ang maraming mga bagay, para hindi magulo ang kalalabasan ng mga ginagawa niya. Kailangan din niyang kontrolin ang kanyang sarili, upang hindi siya mahulog sa kasalanan.

Marapat din na gamitin niya ang pagiging  palakaibigan para makapagdala ng kaluluwa kay Kristo, hindi sa impyerno. Dapat niya ring maintindihan na ang pagsunod sa uso ay hindi kinakailangan para maging masaya sa buhay, kundi pagsunod sa Dios.

JESUS AS THE PERFECT ACTIVE

Kung nais mong makakita ng isang perpektong active, kilalanin mo si Jesus. May sigla Siya upang makapunta ng maraming lugar para magturo at magpagaling. Dahil sa Kanyang impluwensya ay maraming sumusunod saan man Siya magpunta, kahit mga “makasalanan” na nadadala Niya sa pagbabago. Mabilis Siyang magdesisyon pagdating sa utos ng Dios. Marunong Siyang makipagkapwa, at dahil dito, kahit mga bata ay lumalapit sa Kanya. May mga pagkakataon na mabilis Siyang magalit, ngunit hindi ito nananatili at napapalitan ng concern at sidhi sa kapwa. Kung mayroon mang isang Active na maaari mong tularan, si Jesus na iyon. bdj

Personality Types, ©Mary E. Herman

 

The Focused Personality

Kinuha mo ba ang Personality Style Identifier test nitong nakaraang linggo? Kung sa Set B ay mas marami ang sagot mong letter B kaysa sa A (ibig-sabihin ay 6 pataas), ay predominant focused personality ka (ibig-sabihin, 30-50% ng iyong pagkatao ay Focused).

WHAT HE IS

Ang salitang focused ay tunay na naglalarawan sa kanyang pagkatao. Ang ibig-sabihin ng focused ay “determinado, may iisang tuon,” at totoo, si Focused ay nabubuhay nang may adyenda. Hindi na kailangang nakasulat sa papel, basta may isa silang misyon na tinutupad sa isang araw—kung determinado siyang maglaro, o mag-ingay, o mag-aral, yun ang tutuparin niya. Ngunit kadalasan, ang tangi niyang adyenda ay ang masunod. “My way or the highway!” nga ang kanyang motto. Kaya kapag may nakita ka sa isang school na mahilig mag-utos, siya yun. Hindi mahirap sa kanyang maging lider, dahil siya yun. Yun nga lang, dahil iyon lamang ang kanyang iniisip (ang masunod), ay hindi na niya iniintindi ang damdamin ng inuutusan niya. Nangongontrol siya ng tao, katangian ng maraming diktador sa mundo tulad ni Nimrod, Pharaoh, Jezebel, Adolph Hitler, Mussolini, at Ferdinand Marcos. Wala siyang pakielam kung makasagasa siya ng tao, basta mangyari ang mga pansarili niyang plano (makasarili).

Palatanong siya. Higit sa anupamang bagay, nais niyang malaman kung paano naging tama o totoo ang isang bagay. Sila ang mga church member na hahanapan ka ng talata sa mga pinaniniwalaan at doktrina mo. Kapag nabigyan siya ng matibay na pruweba, magiging lubos ang paniniwala niya sa bagay na sinasabi mo. Mula dito ay lumalabas pa ang isa niyang katangian: dalawang kulay lamang ang pagtingin niya sa mga bagay-bagay—puti at itim. Kung tama, tama. Kung mali, mali.

Hindi niya susundin ang isang lider hangga’t sa tingin niya ay mas magaling siya rito. Mapanlaban siya sa liderato kapag sa tingin niya ay hindi ito karapat-dapat sa posisyon. Sila ang pinakamadalas magreklamo o magdabog o sumagot sa utos o pangaral ng magulang. Ngunit lubos ang mataas niyang pagtingin sa isang tao kung mapapatunayan sa kanyang mas marunong ang taong iyon sa kanya.

Ang isang anak na may Focused personality ay lalapit sa kanyang tatay, hihingi ng permiso, at kapag hindi ito pumayag ay maghihintay siya tapos magtatanong muli. Kung hindi iyon uubra ay pupunta siya sa nanay niya at doon hihingi ng permiso, lalo na kung alam niyang mas malakas ang personalidad nito sa kanyang tatay.

Mahilig sa kompetisyon si Focused, lalo na kung interesado siya sa larangan na mayroon nito. Minsan nga, dahil sa sobrang hilig niya rito, ay ginagawa niyang kompetisyon ang mga hindi naman talaga para doon. Natatapos tuloy sa mga hindi pagkakaunawaan at pag-aaway ang sitwasyon. At kung para sa ibang mga personalidad ay mabigat ang pag-aaway, sa kanila ay natural na ito at inaasahan.

Ayaw ni Focused nang paulit-ulit, kaya pag nagsabi siya ng utos at hindi na-gets ng tagasunod ay agad-agad siyang magagalit, isa pang likas na katangian ng mga Focused. Halos wala nang ibang emosyong ipinapakita ang mga Focused kundi galit, lalo na pag stressed.

Independent si Focused, at hindi siya dumidepende sa ibang tao kundi sa sarili niya. At matapang siya, at susuungin ang anumang panganib magawa niya lamang ang nais.

Napakaraming posibilidad para sa gawain ng Dios ang isang Focused, ngunit hindi ito mangyayari hangga’t hindi siya nagpapasakop sa Dios.

WHAT HE NEEDS

Kailangan ni Focused na maging determinado sa mga tamang bagay, tulad ng pagsunod sa kalooban ng Dios. Si Apostle Paul ay isang Focused na noon ay determinado na pumatay ng mga Kristiano, ngunit nung matagpuan siya ni Kristo ay naging determinado siyang ipakalat ang Kristiyanismo.

Kailangan niya ng mga mas malakas na pinuno at magulang na may consistent at malinaw na mga patakaran. Dapat ay magkaroon ng isang kaibigan o asawa si Focused na tutulong sa kanyang makita ang damdamin ng ibang tao at bigyang-pansin ito. Dapat ay Dios ang maging sentro ng kanyang buhay.

Kailangan niyang matutong magpasakop sa pinuno, karapat-dapat man o hindi sa tingin niya ang namumuno sa kanya. Natutunan iyan ni Sarah, asawa ni Abraham. Dapat niyang matutunan na hindi sa lahat ng oras ay maaari siyang masunod. Kailangan din niyang matuto na kontrolin ang kanyang galit.

Dahil natural siyang pinuno, mahalagang bigyan siya ng mga oportunidad ng pamumuno at panahon upang siya’y turuan kung paano ang tamang paggawa nito.

Mahalagang tulungan siya na bigyan ng pahalaga ang mga bagay-bagay kahit hindi siya interesado rito. Dapat niyang matutunan na hindi lahat ng dapat niyang gawin ay gusto niyang gawin.

JESUS AS A PERFECT FOCUSED

Alam mo bang si Jesus ay isa ring Focused? Ngunit siya ang pinakaperpektong focused na makikilala mo. Isang halimbawa nito ay ang eksenang naganap sa John 2:14-17. Nang makita niya ang Templo ng Jerusalem na puno ng mga tindero’t tindera, ay nagalit siya, at pinagsisira ang mga tindahan rito. Alam niyang tama ang Kanyang ginagawa at para sa Dios ito. Hindi siya natakot sa mga Fariseo, at mag-isa niyang hinarap ang krus ng Kalbaryo.

Personality Types, ©Mary E. Herman

Personality Style Identifier (A Diagnostic Test)

Umaasa ako na hindi mo nakalimutan ang mga bagay na dapat mong malaman sa nakaraan nating article. Hindi magandang ugali ang gamitin ang iyong personalidad para gawing excuse sa mga bagay na iyong nagagawa at hindi nagagawa. Ginawa ito upang mas lalo mong makilala ang iyong sarili at humingi ng tulong sa Panginoon upang magamit ang iyong kalakasan para sa Kanya at ma-overcome mo ang iyong mga kahinaan. Ang nasa ibaba ay dalawang grupo ng test. Bilugan ang letra ng sagot na mas naglalarawan sa’yo. Maging honest sa iyong sarili.

personality types

Ang letra na may pinakamataas na score sa bawat test ang magiging Personality Style mo. (Ang score na 1 ay katumbas ng 5% ng iyong pagkatao.) Malalaman mo sa susunod ang iyong Personality kung ikaw ay Practical, Active, Personal o Focused.