The Goodness of Pain, Part 1

Isinulat sa tulong ng aklat na Where is God When It Hurts? ni Philip Yancey.  Inilathala ng Zondervan. Nito lamang mga nakaraang araw ay sumakit ang ulo ko. Parang may karayom na patuloy na tumutusok sa dalawang sintido ko. Pagkatapos ay sumakit din ang batok ko. At tulad ng paglalagay ng isang tandang padamdam sa … Continue reading The Goodness of Pain, Part 1

Advertisements

Baptism: What and Who

Ang paksa ng “bautismo” ay walang dudang isa sa mga pinakanakalilito at kontrobersyal sa lahat ng mga katuruan ng Biblia. Maraming uri ng “iglesya” ang maraming uri ng “bautismo.” May ilang nagwiwisik, ilang nagbubuhos, ilang naglulubog. May ilang ginagawa ito sa mga sanggol, ilan sa mga matatanda—may ilan pa ngang nagba-bautismo para sa mga namatay … Continue reading Baptism: What and Who

Daily Walk, Part 1

Ang Kristiyanismo ng Bible ay hindi isang kredo (isang grupo ng mga paniniwala), kundi isang persona… ang Panginoong Jesu-Kristo. Kapag ating tinanggap ang Panginoong Jesu-Kristo bilang ating Tagapagligtas, tinatanggap natin Siya bilang isang totoong Persona sa ating puso at buhay—at bagaman maraming mga BAGAY na matututunan patungkol sa Panginoon at buhay-Kristiano, dapat ay hindi natin … Continue reading Daily Walk, Part 1

Why I “Choose” God

Gumagawa tayo ng desisyon sa bawat araw. Sa bawat bagay na dapat nating pagdesisyunan, dumadaan tayo sa pamimili. Maaaring higit pa sa dalawa ang mga pagpipilian o options, ngunit sa huli iisa lamang ang dapat nating piliin at gawin. Higit pa rito, dapat nating tanggapin ang anumang konsekwensya na kalakip nito, dahil tayo naman ang … Continue reading Why I “Choose” God

Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

by Charles Colson Apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli, tinawag ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na salubungin Siya sa Bundok ng Mga Olibo (Mount of Olives). Isipin mo na lamang ang kanilang pagkasabik, dahil noong oras na iyon ay naniniwala silang ititindig na ng kanilang Amo ang Kanyang kaharian sa lupa at … Continue reading Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

Loving God: Faith and Obedience

by Charles Colson Bilang paghahanda, bago isinulat ni Charles Colson ang kabanatang ito ay ikinwento muna niya ang kasaysayan ng buhay ni Boris Kornfeld, isang Judiong doktor noong namamayagpag pa ang Soviet Union, isang Komunistang grupo na kinapapalooban ng Russia, at ang malupit nitong diktador na si Stalin. Doon ay naging preso siya, ngunit bilang … Continue reading Loving God: Faith and Obedience

Church “Weight”

Ang Aral ng Mga Unang Iglesiya Para sa Iglesiya ng Kasalukuyan Nakakaramdam ako ng hiya tuwing binabalikan ko ang kasaysayan ng Baptist churches at ng Kristiyanismo sa kabuuan. Ang mga nangyari sa kanila at ginawa nila na nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa sa Biblia at sa mga tala ng kasaysayan tulad ng The Trail … Continue reading Church “Weight”

Kailan Ka Magsisimula?

Ang Mga Halimbawa ng Biblia ay Hindi Na Nagpabukas by Teacher Elijah E. Abanto   Ano’ng mga ginagawa mo sa ngayon bilang bata? Naglalaro? Gumagawa ng assignment? Nagpa-practice? Iyan ang pangkaraniwang ginagawa ng isang bata sa ngayon. Saanman ka tumingin, mga batang nagdo-drowing, nagte-text, nagpo-pog, nagko-computer games, gumagawa ng assignment, nagpa-practice para sa presentation sa … Continue reading Kailan Ka Magsisimula?

Masyadong Bata

Nakaka-apekto Ba ang Ating Edad sa Pagiging Kagamit-gamit Natin sa Diyos? by Linda Canup Isinalin mula sa article na “Too Young,” In Touch® magazine, March 2006, pp.28-31 ni Bro. Elijah Abanto.   Lagi mo na itong naririnig—isang concert pianist sa edad na 8, isang bihasa sa computer at 10, isang master ng chess sa edad … Continue reading Masyadong Bata

Ano Na ang Mangyayari sa Iglesya ng Hinaharap?

Halos (kung hindi man) lahat ng mga magulang na kilala ko ay nais na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Gusto nila ang mga ito na maging pinakamahusay, maabot ang pinakamataas na potensyal nila, at para sa ating mga Kristiano, nais natin silang maligtas din at mabuhay nang nakalulugod sa Diyos at sa … Continue reading Ano Na ang Mangyayari sa Iglesya ng Hinaharap?