A Colorless Life

Nasa atin kung paano magmumukha ang buhay natin—kung makulay (“colourful”) o walang kulay (“colorless”). Ang buhay na ayaw sa komplikasyon ay isang buhay na walang kulay. Ang buhay na walang kulay ay hindi nagtatanong kung ang kanyang gagawin ay nakakalugod sa Diyos, kundi kung ito ay “nakakalugod” sa kanya; sa ibang mga salita, kung sa … Continue reading A Colorless Life

Advertisements

Living Beyond Discontentment

An Introduction from the Editor Ayon sa Wiktionary, ang salitang “greed” ay nangangahulugang “A selfish or excessive desire for more than is needed or deserved, especially of money, wealth, food, or other possessions”1 o isang makasarili o sobra-sobrang paghahangad nang mas marami pa sa kinakailangan o karapat-dapat, lalo na ng pera, kayamanan, pagkain, o iba pang mga … Continue reading Living Beyond Discontentment