A Colorless Life

Nasa atin kung paano magmumukha ang buhay natin—kung makulay (“colourful”) o walang kulay (“colorless”). Ang buhay na ayaw sa komplikasyon ay isang buhay na walang kulay. Ang buhay na walang kulay ay hindi nagtatanong kung ang kanyang gagawin ay nakakalugod sa Diyos, kundi kung ito ay “nakakalugod” sa kanya; sa ibang mga salita, kung sa tingin niya ay hindi magbibigay-gulo sa kanyang buhay. Ito ang tinatawag ng tao na “mapayapang buhay.” Kaya ang isang tao ay hindi makikipag-usap sa isang soul winner o Kristiano—ayaw niyang makumbinseng mali ang daan ng kanyang buhay at lalo na, para ibahin ito at magbago. Kaya hindi magsisimba, magbabasa ng Biblia, mananalangin, susunod sa Diyos ang isang tao dahil baka kantiyawan siya ng kanyang kaibigan, siraan ng kaaway, kagalitan ng mga magulang at kapatid at kamag-anak, iwanan ng boyfriend o girlfriend— “ayaw ko ng gulo,” ika nga. Kaya walang tahasang nagsasalita laban sa korapsyon ng bansa, walang naglalaglag sa kapwa nasa pulitika dahil magkakaroon ng skandalo, manganganib ang buhay, mawawalan ng trabaho o kita— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating sabihan ang sinuman na siya ay mali, dahil ayaw nating “maka-offend”— “ayaw ko ng gulo.” Kaya ayaw nating umamin sa ating kasalanan dahil ayaw nating “makulong, maparusahan”— “ayaw mo ng gulo.” Bagaman hindi naman tayo naghahanap ng gulo, ngunit kung ang masyado nating pag-iwas dito ay nagdudulot sa atin na hindi na gawin ang tama o sundin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging walang kulay. Ang mga ganitong klase ng buhay ay walang nagagawang kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, at buhay ng ibang tao—lalo na sa mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ganoon din sila mamamatay. At kapag nakakakita ako ng mga ganitong klase ng buhay, ako ay nalulungkot, nabo-boring sa kanila, at naiinis.

Ngunit ang mga buhay na makulay ay hindi ganoon. Nais din nilang mamuhay nang mapayapa, ngunit, kung gagawa sila nang tama at alam nilang baka mapasok sila sa “gulo,” mas pipiliin na lamang nila ang buhay ng “gulo” kaysa buhay na “mapayapa” ngunit hindi naman sila malaya na gawin ang tama at sumunod sa Diyos. Ito yung soul winner na bagaman natatakot na baka tanggihan siya ng tao o baka awayin ng taga-INC o Dating Daan ay lalabas pa rin at kakatok sa mga pintuan— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung Kristiano na kahit na itakwil siya ng buong mundo ay magsisimba pa rin siya at susunod sa kalooban ng Diyos— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung magsasalita kapag may nakitang kamalian sa pamilya, lipunan, paligid, gobyerno, kahit na manganib, madehado, masira ang kanyang buhay— “mas mabuti na ang gulo, kaysa hindi ko magawa ang tama.” Ito yung hindi nababahalang ituro sa kanya ang sariling pagkakamali para mas maging mahusay. Ang mga ganitong klase ng tao ay nagdudulot sa kaibahan sa lipunan, sa kanyang pamilya, sa buhay ng ibang tao—at maaaring maging ang mundo. Nabubuhay sila nang walang pagkakakilanlan, ngunit hindi sila mananatiling ganoon. Gusto man nilang itago ang sarili, ngunit hindi iyon mangyayari. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng buhay na may kulay. Kahit mga kaaway Niya ay hindi maiwasang humanga sa paraan kung paano Siya namuhay. Ang mga lalaki at babae ng Diyos sa Biblia ay nabuhay nang ganito. Ang mga Kristiano ngayon na ayaw sa “ligtas” na buhay ay nabuhay nang ganito. Marami sa kanila ang inusig, inalipusta, siniraan, pinatay—ngunit walang makatatanggi sa kaibahan na ginawa nila sa mundo. Tulad din natin sila, natatakot, nag-aalala. Ngunit sa tingin nila, ang Diyos at ang dapat gawin ay higit sa kanilang mga takot at alaala. Kaya naman ang buhay nila ay makulay.

May kulay ba ang iyong buhay, o wala? O mayroon na sigurong may kulay ngunit may mga bahagi pa rin na wala. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganitong sitwasyon. Gusto Niya para sa iyo ng isang makulay na buhay. Sabi nga ni Jesus, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito” (John 10:10b). Ilapit mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa Kanyang nais mo nang makalaya sa buhay na walang pakinabang, walang kaibahan, at gusto mo ng buhay na makulay. bdj

 

Advertisements

Living Beyond Discontentment

An Introduction from the Editor

Ayon sa Wiktionary, ang salitang “greed” ay nangangahulugang “A selfish or excessive desire for more than is needed or deserved, especially of money, wealth, food, or other possessions”1 o isang makasarili o sobra-sobrang paghahangad nang mas marami pa sa kinakailangan o karapat-dapat, lalo na ng pera, kayamanan, pagkain, o iba pang mga pag-aari.

Madalas kong iniisip, bakit ba ang tao ay nagiging “greedy” o sakim? Bakit ba ang isang tao ay gusto na sa kanya lang ang isang bagay, at bakit pag mayroon na siya ng ganito ay gusto niya pa ng mas marami? Sabi nga sa Ecclesiastes 5:10, “He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.” Pero bakit nga ganoon?

Discontentment. Hindi pagiging kontento. Kaya bago mo resolbahin ang greed, dapat ay bigyang-pansin muna ang discontentment.

 

********************************

 

THE GRIND OF DISCONTENTMENT by Charles R. Swindoll

Maraming mga tao ang nilalamon ang kanilang mga puso, naghihirap mula sa sakit na “If Only.” Ang mga germs nito ay sinasabi ang bawat aspeto ng ating buhay.

Kung mayroon lang akong mas maraming pera

Kung kaya ko lang makakuha ng mas magandang grado

Kung mayroon lang kaming mas magandang bahay

Kung hindi lang kami gumawa ng ganung uri ng investment

Kung hindi lang ako nanggaling sa masamang background

Kung nanatili lang siya na asawa ko

Kung mas matibay lang ang aming pastor

Kung kaya lang lumakad ng anak ko

Kung mayroon lang kaming anak

Kung hindi lang kami nagkaroon ng anak

Kung nagtagumpay lang yung negosyo

Kung hindi lang namatay ang asawa ko nang bata

Kung humindi lang ako sa droga

Kung binigyan lang nila ako ng pahinga

Kung hindi lang ako na-aksidente

Kung sinabi lang niya sa akin

Kung tatanggapin lang nila ako sa kung sino ako

Walang katapusan ang listahan. Nakahabi sa lahat ng mga salitang iyon ay isang buntung-hininga na nagmumula sa pagiging hindi kontento o discontentment. Pag nadala pa ito nang mas malayo, dumarating tayo sa punto ng pagkaawa sa sarili—isa sa mga pinaka-hindi-katanggap-tanggap at hindi mapapasubalian sa lahat ng mga ugali. Ang discontentment ay isa sa mga pahirap sa atin na pinipwersa ang iba na makinig sa listahan ng ating mga aba. Ngunit hindi sila magtatagal! Ang mga kaluluwang hindi kontento ay mabilis na nagiging mga kaluluwa na naiiwang mag-isa.

Natutuwa na ako na hindi iniwasan ni Solomon ang isyu ng discontentment. Sa tatlong magkakahiwalay na okasyon ay nagsulat siya ng mga kasabihan para basahin nating lahat. Ang bawat isa ay isang kasabihan na may paghahambing kung saan iyung mas nauunang bahagi ay ipinapakita na “mas mainam” kaysa nahuling bahagi. Halimbawa:

 

Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith. (Proverbs 15:17)

 

Sino’ng nangangailangan na kumain ng mamahaling steak? Ano’ng malaking bagay kung kumakain nga kayo ng steak eh wala namang pagmamahalan sa pagitan ng dalawang kumakain nito? Napangiti ako nang may mabasa ako tungkol sa isang babae na sa isang party na pinipiliit pasayahin ang hitsura ilang taon na ang nakalilipas. Napansin ng isang kaibigan yung malaking nangigislap na bato sa kanyang daliri at napabulalas, “My gulay! Napakagandang diyamante!”

“Oo,” pag-amin niya, “yan ay isang Callahan na diyamante. Kasama nito ay isang Callhan na sumpa.”

“Callahan na sumpa?” tanong ng kanyang kaibigan. “Ano yun?”

“Yung asawa ko—si Mr. Callahan,” sinabi niya nang nakakunot.

Itinatanong ni Solomon, “Ano’ng buti na magkaroon ng maraming-marami ng isang bagay kung may kasama namang poot?”

Isa na namang pagkastigo:

 

Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. (Proverbs 17:1)

 

Nakakita na tayo nang ganyan. Maraming mga tao at pagpa-party, walang tigil na pagdating at paglabas ng mga tao, walang katapusang gawain at tone-tonelada ng pagkain … ngunit may awayan. Huwag na lang. O gaano kadaling madaya ng lahat ng ingay at usok ng pagkain! Ang isang simpleng mangkok ng lugaw sa isang payapang lugar ay mas mabuti pa.

 

Better is a little with righteousness than great revenues without right. (Proverbs 16:8)

 

Hindi mo rin kayang hindi makuha ang punto noon. Kahit ano—kahit ano—na nangangailangan ng kawalan ng hustisya para makamit ay hindi magdadala ng kasiyahan. Kahit na ang Taj Mahal, kung may kawalang-hustisya roon, ay walang binatbat sa “kaunti” na may katuwiran. Ano ang kwenta kung ang isang tao ay puno nga ng pera sa bangko at ang kanyang na-invest ay kahanga-hanga kung kailangan naman pala niyang mabuhay nang nakokonsensya? Para lang iyong pagtulog na nakasabit sa hanger. Bawat galaw na iyong ginagawa ay isa laging paalala na may mali.

Dapat itong marinig, hindi lang ng mga mayayaman, kundi pati ng mga mahihirap. Pareho lang na kailangan ng ganitong payo ang tao na gusto ng (at mayroon namang) napakarami at ang tao na pakiramdam nila ay kailangan pa nila ng mas marami. Bihira na magkaroon ng kaugnayan ang hindi pagiging kontento sa kalagayan mong pinansyal. Ang kasakiman ay siyang kanser ng pag-uugali, hindi dahil sa kakulangan sa pondo kundi dahil sa maling mga motibo. Mayroon hindi na kailanman makokontento, gaanuman karami mayroon sila. Ang discontentment ay parang isang magnanakaw na patuloy na iniistorbo ang ating katahimikan at ninanakaw ang ating kasiyahan. Hindi ito tumitigil sa pagbulong ng, “mas marami pa … mas marami pa … mas marami pa … mas marami pa …”

Basahin mo ang 1 Timothy 6:6-10, 17-19 nang maingat, na parang binabasa mo pa lang ito sa kauna-unahang pagkakataon.

Sabi nga ng pilosopong Tsino na si Lao Tzu:

 

Walang hihigit na unos kaysa sa sobrang pag-aasam sa mga bagay. Walang hihigit na pagkakasakdal kaysa hindi pagiging kontento. At wala nang hihigit na kasiraan kaysa sa kasakiman.

 

****************************************

PAGNINILAY-NILAY TUNGKOL SA

DISCONTENTMENT

 

  1. Nung binasa mo yung listahan ng mga “if only,” ay maaaring wala doon ang partikular mong “if only.” Kung ganon, sabihin mo na ito rito.
  2. Basahin mong muli ang mga salita ni Lao Tzu. Ngayon ay isipin mo, mayroon ba talaga dapat na hindi ikakuntento?
  3. Si Jesus, sa kanyang walang kamatayang Sermon on the Mount, ay sinabi na “You cannot serve God and mammon” (Matthew 6:24). Ano ang pagkakaiba ng “pag-iipon” at “paglilingkod” sa pera? Isa pang kaisipan: Kung si Jesus ay mabubuhay kaya ngayon, makakaramdam kaya Siya ng kahit na kaunting discontentment? Bakit? O bakit hindi?

——————————————————————

 

Mula sa Living Beyond the Daily Grind, pp. 221-225. Inilathala ng Word Publishing. Isinalin sa Tagalog ni Elijah E. Abanto.

Restless by Jon Foreman

moonless_night_by_w_dueck

Something inside us causes to be restless, making us desire for something more. There is something within us that tells us, “This is not just how it is supposed to be.” We know that there is something better. That it will get better. Jon Foreman recognizes that, because he himself also has that “something.” He tells us that in these fine lyrical poem.

 

I am the sea on a moonless night,
Calling, falling, slipping tides
I am the leaky, dripping pipes
The endless aching drops of light.
I am the raindrop falling down,
Always longing for the deeper ground
I am the broken, breaking seas
Even my blood finds ways to bleed.

 

Even the river has ways to run
Even the rain, to reach the sun
Even my thirsty streams,
Even in my dreams

 

I am restless, I am restless.
I am the thorn stuck in Your side,
I am the one that You left behind,
I am the dried up, doubting eyes
Looking for the well that won’t run dry.

 

Burning hard for the other side
The world that I’ve always been denied
Burning hard for the infinite
With the tears of saints and hypocrites.

 

Oh, blood of black and white and gray
Death and life and night and day
One by one by one
We let our rivers run.

 

I am restless, looking for You
I am restless,

I run like the ocean to find Your shore
Looking for You.

 

I can hear You breathing,
I can feel You leading
More than just a feeling
More than just a feeling
I can feel You reaching
Pushing through the ceiling.
‘Til the final healing
I’m looking for You.

 

Until the sea of glass we meet
At last, completed and complete
Where the tide of tears and pain subside
And laughter drinks them dry.

 

I’ll be waiting
Anticipating
All that I aim for
What I was made for
With every heartbeat.
All of my blood bleeds
Running inside me
Looking for You.

 

I am restless, I am restless,

I’m looking for You.

 

“Restless” is from the Vice Verses album, released 2011. © Warner/Chappell Music, Inc.