Family: The Christian Home, Part 3

MGA TUNGKULIN NG MGA ANAK SA KANILANG MGA MAGULANG Ayon sa Exodus 20:12, tungkulin ng mga anak na igalang ang kanyang ama at ina. Inuutusan din tayong makinig sa pagtuturo nila, ayon sa Proverbs 13:1. Sinasabi rin sa Ephesians 6:1 na sumunod sa mga magulang.   BUHAY PAMILYA—ANG LANGIT NG DIYOS SA LUPA “Sa bahay … Continue reading Family: The Christian Home, Part 3

Advertisements

Family: The Christian Home, Part 2

ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK Sinasabi sa Psalm 127:3, ang mga anak ay pamana ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 22:6, ang mga magulang (hindi paaralan, hindi telebisyon o Internet) ang responsable sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Responsable ang mga ama na palakihin ang kanilang anak sa saway at aral ng Panginoon. … Continue reading Family: The Christian Home, Part 2

Family: The Christian Home, Part 1

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay may dalawang intitusyon—ang TAHANAN at ang IGLESYA. Walang anumang dapat na mas mahalaga sa isang Kristiano bukod sa dalawang lugar na ito, sapagka’t sila’y banal. Kontra sa iniisip ng marami, ang Tahanan at ang Iglesya ay NAGKUKUMPLETO SA ISA’T ISA. Ang pinakadakilang tahanan ay nakatayo sa paligid ng … Continue reading Family: The Christian Home, Part 1

Together Walking with God

Sa mga lagi nang nakakapagbasa ng Biblia, nababalot tayo ng tuwa at misteryo tuwing nababasa natin ang maikling salaysay ng buhay ni Enoch: “And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: And all the days of … Continue reading Together Walking with God

The Thriving Family

by Elijah Abanto Mag-isip ka ng isang pamilya. Magigising ang mga anak,  hindi dahil sa tawag ng kanilang ina, o amoy ng masarap na almusal, ngunit dahil sa ingay ng pag-aaway ng kanilang tatay at nanay. Magmamadaling umalis ang tatay; ipapasa naman nung nanay ang kanyang galit sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng bulyaw … Continue reading The Thriving Family

Thriving Families

Kung mayroon mang panahon na higit na kailangan ang mga pamilyang makadiyos, lumalago, at nagtatagumpay—ngayon iyon. Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng mga halimbawa nitong mga karakter—ang kahalagahan ng isang pamilya. Hindi naman kinakailangan ang isang perpektong pamilya, ngunit isang pamilya na may takot sa Dios—sapagka’t sa ganoong paraan, ang isang pamilya ay magtatagumpay. Sa … Continue reading Thriving Families

HOW TO DESTROY Your Family

by Pastor Felizardo Abanto (Ephesians 3:20-21; Revelation 3:1-5)   Anumang makasisira sa isang pamilya ay siya ring makasisira sa isang iglesiya. Nais ng Diyos na Siya maluwalhati sa buhay ng bawat Kristiano, bawat Kristianong pamilya, at bawat tunay na iglesiyang Baptist. Nais Niya na ang lahat ay pinapalawig pa ang abot ng Ebanghelyo. Kapag hindi … Continue reading HOW TO DESTROY Your Family

INVESTMENT TIPS for GROWING Family Relationships

by Pastor Felizardo Abanto 1 Peter 3:7 Isa si Warren Buffet sa mga pinakamayamang tao sa Amerika. Noong 1997, sa pitungpu na nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyares o higit pa, si Buffet lamang ang nakuha ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pag-i-invest. (Para maubos mo ang $1 bilyon sa isang taon ay gagastos ka ng … Continue reading INVESTMENT TIPS for GROWING Family Relationships

Before It’s Too Late

Spiritual leadership in the home starts now. by Joe White Kaunting gawain lamang ang mas fulfilling kahit na challenging, mas thrilling kahit na mas demanding, mas rewarding ngunit mas exasperating kaysa sa pagiging ama at ang responsibilidad ng pagiging ispiritwal na pinuno ng tahanan. Para sa akin, ang pagiging spiritual leader ko ay nagsimula sa … Continue reading Before It’s Too Late