GOD: A FATHER LIKE NO OTHER

Ano’ng pagkakakilala mo sa mga ama sa panahong ito? Noong mga unang panahon, marami pa ang mga totoong ama. Mga responsableng ama, tunay na namumuno sa kanyang pamilya. Ama na tinitingala ng kanyang mga anak at iginagalang ng kanyang asawa—ama na mayroong paninindigan at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang mga tunay na ama ay parang ginto … Continue reading GOD: A FATHER LIKE NO OTHER

Advertisements

Family: The Christian Home, Part 3

MGA TUNGKULIN NG MGA ANAK SA KANILANG MGA MAGULANG Ayon sa Exodus 20:12, tungkulin ng mga anak na igalang ang kanyang ama at ina. Inuutusan din tayong makinig sa pagtuturo nila, ayon sa Proverbs 13:1. Sinasabi rin sa Ephesians 6:1 na sumunod sa mga magulang.   BUHAY PAMILYA—ANG LANGIT NG DIYOS SA LUPA “Sa bahay … Continue reading Family: The Christian Home, Part 3

Family: The Christian Home, Part 2

ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK Sinasabi sa Psalm 127:3, ang mga anak ay pamana ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 22:6, ang mga magulang (hindi paaralan, hindi telebisyon o Internet) ang responsable sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Responsable ang mga ama na palakihin ang kanilang anak sa saway at aral ng Panginoon. … Continue reading Family: The Christian Home, Part 2

Family: The Christian Home, Part 1

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay may dalawang intitusyon—ang TAHANAN at ang IGLESYA. Walang anumang dapat na mas mahalaga sa isang Kristiano bukod sa dalawang lugar na ito, sapagka’t sila’y banal. Kontra sa iniisip ng marami, ang Tahanan at ang Iglesya ay NAGKUKUMPLETO SA ISA’T ISA. Ang pinakadakilang tahanan ay nakatayo sa paligid ng … Continue reading Family: The Christian Home, Part 1

Dear Work-Work-Work Father

Napakahirap po para sa akin na batiin kayo ng “Happy Father’s Day..” Hindi po ako masaya para sa inyo, at dahil dati ko na naman kayo nakikita, alam ko rin na hindi kayo masaya sa kalagayan niyo ngayon. Mayroon sigurong mga paminsan-minsang “saya” tulad ng basketball o pakikipagbiruan, pero bukod pa roon ang buhay ng … Continue reading Dear Work-Work-Work Father

The Thriving Family

by Elijah Abanto Mag-isip ka ng isang pamilya. Magigising ang mga anak,  hindi dahil sa tawag ng kanilang ina, o amoy ng masarap na almusal, ngunit dahil sa ingay ng pag-aaway ng kanilang tatay at nanay. Magmamadaling umalis ang tatay; ipapasa naman nung nanay ang kanyang galit sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng bulyaw … Continue reading The Thriving Family

Thriving Families

Kung mayroon mang panahon na higit na kailangan ang mga pamilyang makadiyos, lumalago, at nagtatagumpay—ngayon iyon. Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng mga halimbawa nitong mga karakter—ang kahalagahan ng isang pamilya. Hindi naman kinakailangan ang isang perpektong pamilya, ngunit isang pamilya na may takot sa Dios—sapagka’t sa ganoong paraan, ang isang pamilya ay magtatagumpay. Sa … Continue reading Thriving Families

Dad, I Love You

by Charles R. Swindoll Sa panahon kung saan binibigyang-diin ang pantay na mga karapatan at pantay na oras, tama lamang na bigyan ng tamang atensyon ang mga ama. Nitong nakaraang buwan ang mga ina ang nakatayo sa entablado. Alis, mga kababaihan … bigyang-daan ang mga kalalakihan, o piling grupo ng mga kalalakihan—mga ama. Tama lamang … Continue reading Dad, I Love You

Dads, Front & Center

by Charles R. Swindoll Sa libro ni Charlie Shedd, Promises to Peter, ay sinasabi niya kung paanong ang pamagat ng kanyang mensahe sa pagmamagulang ay nagbago nang maranasan niya ang pagiging ama. Noong mga unang taon ng kanyang pangangaral, bago siya maging ama, tinawag niya itong, “Paano Palalakihin ang Iyong Mga Anak.” Maraming mga magulang … Continue reading Dads, Front & Center

Before It’s Too Late

Spiritual leadership in the home starts now. by Joe White Kaunting gawain lamang ang mas fulfilling kahit na challenging, mas thrilling kahit na mas demanding, mas rewarding ngunit mas exasperating kaysa sa pagiging ama at ang responsibilidad ng pagiging ispiritwal na pinuno ng tahanan. Para sa akin, ang pagiging spiritual leader ko ay nagsimula sa … Continue reading Before It’s Too Late