All of God’s Children

How Can We Know If One Really Has God as His Father?   To think God as a Father is a wonderful thing. And this is surely wonderful if you have him as your Father—if you are his child. God the Father has nothing to prove as to his goodness, capability and wisdom as a … Continue reading All of God’s Children

Advertisements

All of God’s Children (A Poetry)

by Jon Foreman   When the things that you can't hold on to Are the ones that you wish you could keep Are you really ready to pay for love If it costs you everything?— All of God’s children [are] shining underneath   I believe in a world that's beyond me I believe in a world … Continue reading All of God’s Children (A Poetry)

Day-Off… Everyday

Minsan napapaisip ako kung talagang nakatulong sa atin ang imbensyon ni Thomas Edison—ang electric bulb, kasama ang maraming improvements na ginawa niya sa distribution system ng kuryente noong 1879. Let me explain. Well, of course. Maraming hindi sasang-ayon sa aking pagkwestyon sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kuryente. Of course, dahil dito may ilaw tayo kapag … Continue reading Day-Off… Everyday

Get Serious with God

We can be really doing great when it comes to God’s work. Tayong mga manggagawa sa sipag magbahay-bahay ay maaaring makahanap ng maraming mga prospects, na madadala sa church bilang bisita o higit pa—ang magpabautismo sila. Kasali tayo sa choir, at magaling nating naaawit ang bawat piyesang dumaraan sa ating mga kamay. Magsasabi ang mga … Continue reading Get Serious with God

THE REPERCUSSIONS OF GOD’S HOLINESS

Ito ang henerasyon kung saan maging ang mga tinatawag na “Kristiano” ay walang pakielam sa isang mahalagang katangian ng Dios. Lagi nilang binibigyang-diin na ang Dios ay pag-ibig, na ang Dios ay mapagpatawad, na tatanggapin ka ng Dios anuman ang kalagayan mo kapag lumapit ka sa Kanya, pero nakakalimutan nila (este, kinakalimutan nila) na ang … Continue reading THE REPERCUSSIONS OF GOD’S HOLINESS

Knowing God’s Perfect Will

Tayong mga Kristiano, guilty tayo sa pagtatanong sa kung ano ang kalooban ng Dios para sa atin sa mga partikular na bagay samantalang napakalinaw naman ng Salita ng Dios sa bagay na yun. “Lord, talaga po bang mali ang maging boyfriend ko si Rodman, isang unsaved?” Tapos hihingi tayo ng sign, na kung matalisod ka, … Continue reading Knowing God’s Perfect Will

Great Quotes: God on Persecution

Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. 2 Timothy 3:12   Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon ma'y hindi naghihinagpis; nagtitilihan, gayon ma'y hindi nawawalan ng pagasa; Pinag-uusig, gayon ma'y hindi pinababayaan; inilulugmok, gayon ma'y hindi nasisira; Laging saan ma'y tinataglay sa katawan ang kamatayan ni … Continue reading Great Quotes: God on Persecution

Great Quotes: God on Marriage

Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman. Genesis 2:24   Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kaniyang dibdib sa buong panahon; at … Continue reading Great Quotes: God on Marriage