Always There

Maraming mga pagkakataon na ang kailangan lamang natin upang lumakas at magpatuloy sa buhay ay ang presensya ng isang tao. At ang pagkawala ng sinumang iyon ay nakapagdudulot ng malaking sakit sa ating kalooban; para bang nawalan na tayo dahilan para mabuhay pa. Kapag tayo’y nasa ginhawa pa ng ating buhay, parang laging nandyan ang … Continue reading Always There

Advertisements

Showing Our Love

Madalas kong itanong sa mga taong wini-witness-an kung sa tingin ba nila ay mahal sila ng mga magulang nila. “Oo” ang madalas nilang tugon. Pagkatapos ay tinatanong ko sila kung paano nila nasabi, at ang palaging tugon  nila ay kung ano ang mga ginawa para sa kanila ng kanilang magulang—pagpapalaki, pagpapaaral, pagpapakain, atbp. Sa pag-iisip … Continue reading Showing Our Love

A Time to Lose Patience

“Patience is a virtue,” sabi nga nila, at naniniwala akong totoo ito. Ang pagiging pasensyoso ay isang senyales ng pagiging mature sa buhay. Madaling hatulan ang isang tao na immature kapag hindi siya marunong magpasensya sa mga masamang ginagawa ng iba. Kaya nga tunay na Diyos ang Diyos—sapagka’t napakahaba ng Kanyang pasensya—umaabot ng mga dantaon … Continue reading A Time to Lose Patience

Blooming to the End

Isang katangian na hinihiling natin na sana’y hindi na lang naging katangian ng isang bulaklak ay ang madali itong malanta o mamatay. Anumang uri ng bulaklak ay medaling malanta, gaanuman ito kaganda. (Maging ang pinakamabahong bulaklak, Rafflesia, ay hindi nagtatagal ang buhay.) Kung mayroon mang bulaklak na hindi nalalanta, yun ay plastik. Ang malungkot ay … Continue reading Blooming to the End

Way Beyond Money

Kahit gaano pa kakinang ang salapi, gaanuman kalutong ang perang papel, hindi lahat ay kaya nitong makuha. “Money answereth all things,” sabi nga ng Ecclesiastes 10:20. Tama ito. Iyon nga lang ang mga bagay ang pwede lamang nitong sagutin. Karangyaan, kapangyarihan, kasikatan, edukasyon, pagkain, tirahan. Mga bagay. Lang. Ngunit mayroon Isang kayang sagutin ang lahat—hindi … Continue reading Way Beyond Money

The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

Paano naman ang tungkol sa “speaking in tongues” at “divine healers”? Ang Kilusang Charismatic (tulad ng J.I.L., Pentecostals, “Born Again,” “El Shaddai”) ay nagsimula sa USA bago matapos ang 20th century. Sa nakalipas na mga taon, lumaki na ito bilang pinakamalaking kilusan sa loob ng Christendom. Isa sa mga pangunahing rason para rito ay dahil … Continue reading The Holy Spirit: A Word on Tongues Speaking

The Holy Spirit

Maraming nalilito patungkol sa Banal na Ispiritu. Maraming mga kulto ang itinatangging Siya ay isang Persona at Siya ay Diyos, nagsasabing ang Banal na Ispiritu ay isang  “pwersa” lamang o isang “impluwensya.” Sa kabilang banda, ang Kilusang Charismatic, na malaki ang naging epekto sa mundo ng relihiyon ngayon, ay naglalagay ng sobra-sobrang diin sa Banal … Continue reading The Holy Spirit

GOD: His Nature

Hindi nagbibigay ang Biblia ng argumento upang patunayang mayroong Diyos; basta na lamang nitong tinatanggap ang KATOTOHANAN na mayroong Diyos. Ang Diyos ay ang walang sukat at sakdal na Ispiritu kung saan kumukuha ang lahat ng mga bagay ng kanilang pagkukunan, suporta at katapusan. Ang Salita ng Diyos ang naghahayag sa Diyos sa atin. Dahil … Continue reading GOD: His Nature

GOD: A FATHER LIKE NO OTHER

Ano’ng pagkakakilala mo sa mga ama sa panahong ito? Noong mga unang panahon, marami pa ang mga totoong ama. Mga responsableng ama, tunay na namumuno sa kanyang pamilya. Ama na tinitingala ng kanyang mga anak at iginagalang ng kanyang asawa—ama na mayroong paninindigan at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang mga tunay na ama ay parang ginto … Continue reading GOD: A FATHER LIKE NO OTHER