Assurance of Salvation

Maaaring subukan ni Satanas na pag-alinlanganin ka sa iyong kaligtasan. Maaari niyang papag-isipin ka kung ikaw ba ay tunay na isang Kristiano, at sabihin sa’yo na dahil hindi mo nararamdamang iba ka na, wala talagang nangyari. At pagkatapos, maaaring magkasala ka. Maaari kang mahulog pabalik sa’yong mga lumang daan. Mabilis si Satanas upang mag-hasik ng … Continue reading Assurance of Salvation

Advertisements

To Go Where God Leads You

We are two very active church members. I teach the children’s Sunday School class. I sing in the workers’ singing group. I do the public scripture reading. I sing in the choir. I do the live streaming of the preachers’ sermons. I write for, edit, print, copy and distribute publications of our publishing ministry. I … Continue reading To Go Where God Leads You

Clarifications on the Common Misconceptions of Christians #1-5

Sabi nga ng mga mangangaso, hindi pa tapos ang trabaho kapag nahuli mo na ang usa. Kailangan mo pa itong balatan, linisin ang karne nito at tsaka iihaw o lulutuin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, doon mo lamang makakain ang nahuli mong usa. May nakita akong katulad nito pagdating sa seryeng ito ng Common Misconceptions … Continue reading Clarifications on the Common Misconceptions of Christians #1-5

BELIEVE GOD, BELIEVE HIS PROPHETS

  May mga nagpo-profess na Kristiano at miyembro ng isang iglesya na nagsasabing susunod sila sa Dios, ngunit hindi sila susunod sa pastor. Gayunpaman, marami sa ganitong mga tao ang napapatunayang mali sa kanilang paninindigan. | Dahil ang isang matapat na pastor ay Biblia, na Salita ng Dios, ang sinusunod. Kaya ang hindi pagsunod sa … Continue reading BELIEVE GOD, BELIEVE HIS PROPHETS

True Happiness

 Sa speech ng isang kilalang presidente ng Estados Unidos, sinabi niyang may karapatan ang bawat tao sa tinatawag na “pursuit of happiness.” Ibig-sabihin, may karapatan ang tao na hanapin ang at magkaroon ng kasiyahan sa pamumuhay niya sa mundong ito. May nagsasabing ang kasiyahang ito ay maibibigay ng pagkakaroon ng romantikong pag-ibig sa iyong buhay. … Continue reading True Happiness

CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

by Elijah Abanto (Today, my home church is celebrating 11 years of its publishing ministry, CYPA Paper Ministries, which God started through me. This is my article about it.)   The Lord gave the word: great was the company of those that published it. Psalm 68:11   I now realize that CYPA did not start 11 … Continue reading CYPA: 11 Years of Consistent Writing and Publishing

When You Trust God’s Sovereignty

by Elijah Abanto with Ella May Abanto As you may know, I have recently married. This is the story where I tell the way God's sovereignty was displayed before it.   But our God is in the heavens: He hath done whatsoever he hath pleased. Psalm 115:3   I have always read about the omnipotence … Continue reading When You Trust God’s Sovereignty

Surviving a Weak Week Diet

by Ella May Calderon (2014) Sa America, may tradisyon sila na espesyal na hapunan tuwing Linggo ng gabi. Sinasabing nagmula ang tradisyong ito sa Britanya, at nagsimula itong gawin noong panahon ng Industrial Revolution na kahit mga bata ay kinakailangang magtrabaho ng mahabang oras. Minsan lang magkasa-sama ang mga miyembro ng pamilya, at dahil Linggo … Continue reading Surviving a Weak Week Diet

“Eating” the Word of God

Nakakalungkot para sa isang anak ng Dios ang hindi magbulay-bulay ng Salita ng Dios. Mag-aral nito. Mag-isip tungkol dito. Mayroon mga sumusubok, pero madali silang nagki-quit dahil sa tingin nila ay hindi nila kayang i-maintain sa araw-araw. Ito ay dahil hindi nila nakikita ang Salita ng Dios bilang pagkain, dahil kung ganito nga, hindi sila … Continue reading “Eating” the Word of God