Trusting God

Hinarap ni David ang isa sa mga pinakadakilang hamon ng kanyang buhay—ang isang sanay, kumpleto sa armas, at matinding mandirigma na nagngangalang Goliath (1 Samuel 17). Ngunit ang batang pastol ng mga tupa ay marunong, at pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang Diyos ay laging inililigtas siya mula sa bingit ng dilubyo at pinagtatagumpay siya.

Ang lihim ng tagumpay ni David ay ang kakayanan niyang magtiwala at sumunod sa Diyos. Kung tumingin lang siya sa hamon na nasa kanyang harapan, siguro ay umurong at tumakbo na lang siya, tulad ng ibang mga Israelita. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita ni David ang hindi nakita ng kanyang mga kababayan.

Lahat tayo ay humarap na sa mga higanteng problema. Mahalaga na tumugon tayo nang may pananampalatayang di natitinag na tumitingin higit pa sa ating nakikita—sa kung ano ang nakikita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng ganoong pananampalataya?

Alalahanin ang mga nakaraang tagumpay. Inalala ni David kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa mga mababangis na hayop (v. 37). Ang mga ispiritwal na tagumpay ay naipapanalo sa isip muna. Kung nagpapalukob ka sa takot at pag-aalinlangan, matatalo ka, ngunit sa pamamagitan ng pagtutuon sa katotohanan ng Salita ng Diyos, lagi kang magtatagumpay.

Tanggihan ang mga salitang nagpapahina ng loob. Kung nakinig lang si David sa pagiging negatibo ng mga Israelita, baka sumuko na rin siya. Pero tiningnan niya ang Diyos, at nakakuha siya ng pampalakas ng loob ng kailangan niya.

Kilalanin ang tunay na katangian ng labanan. Isinigaw niya sa arogante niyang kalaban na “Ang laban ay sa Panginoon, ibibigay ka Niya sa aming mga kamay…” (v. 47) Gaano kapanatag na sabihing “Ang Diyos ay nagtagumpay!”

Tumugon sa hamon nang may positibong paghahayag. Ipinahayag ni Savid ang kanyang pagtitiwala na hindi siya matatalo dahil ang diyos ay kasama niya (vv. 26, 37, 45).

Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kinailangan ni David ng sibat o espada para talunin si Goliath. Ang kinailangan lang niya ay kanyang pananampalataya at isang tirador (v.47). Ang Diyos na nagpatagumpay sa kanya ang nakatanggap ng kalualhatian.

 

Ang artikulong ito ay isinalin sa Tagalog mula sa Ingles, mula sa In Touch magazine.

Advertisements

Not Alone

not alone

by Pastor Felizardo Abanto

Ako ay naligtas sa ilalim ng ministeryo ng isang BBF church tatlumpu’t apat na taon nang nakalilipas, at ang pastor nito, si Mar Arias ay naligtas sa ilalim ng ministeryo ng misyonerong taga-BBFI na si Fred Null. Ako ay binautismuhan ni Pastor Wen Secillano, ang pastor noong panahong iyon ng Bible Baptist Church of Mandaluyong, sa kalakhang Maynila, at nagtapos mula sa Bible Baptist Seminary of the Philippines noong 1980. Lahat ng mga doktrina at kasanayan na aking niyakap at minahal ay natutunan ko mula sa BBF. Ang aking pagpapasalamat at pagkakaroon ng utang-na-loob sa Baptist Bible Fellowship ay walang hanggan. Ngunit hindi ako makakita ng anumang rason na galing sa Salita ng Dios para ako ay magbago at sumunod sa paglihis ng BBFI tulad ng sinabi ng “Friends of Heartland” sa Amerika. May ilang mga iglesya ng BBF dito sa Pilipinas, at may alam din akong kaunting mga malalaking iglesya, na lumilihis na rin ngayon. Sila ay nakipagtulungan kay Franklin Graham, ang pumalit kay Billy Graham, sa isang ebanghelismong ekumenikal. Pinalitan na nila ang KJV ng NKJV o kaya naman ay inangkin na nila ang uri ng pagsamba ng mga “Pentecostal.” Ibinaba na nila ang kanilang mga pamantayan o standards. Iniwan na nila ang ecclesiastical separation, personal separation, musikang naaayon sa Kasulatan, ang King James Version ng Biblia (ang “King Jesus Version”) at ang buong pilosopiya ng ebanghelismo at ministeryo. Ang mga pagbabagong ito ay dinala at in-indorso sa Pilipinas ng mga bagong misyonero ng BBFI. May mga ilang matatanda nang misyonero ng BBFI na nandito na noon ay may-kagustuhang (?) tinanggap sila at nag-adjust sa bagong pilosopiya. Siguro ay takot silang mawalan ng trabaho? May ilan naman sa kanila, na bagaman ay pinapanatili kung ano ang status quo, ay hindi naman nagsabi ng kahit ano laban sa kilusang ito.

Ngunit ang aking katapatan at mga paninindigan ay pag-aari lamang ni Kristo at Kanyang Salita. Ang aking responsibilidad at pananagutan ay sa Dios muna. Kaya pinili ko na manatiling totoo sa kung ano ang aking natutunan tatlumpung taon na ang nakararaan, at hindi ako sasabay sa agos ng BBF ngayon. Sinasamahan ko ang Friends of Heartland sa kanilang posisyon. Ako ay mapagpasalamat sa Panginoon dahil alam ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ko iniiwan ang BBF, ang BBF ang siyang nag-iiwan sa akin. Ipinakilala nila sa akin ang katotohanan. Ngayon ay iniiwan na nila ang katotohanan na ipinakilala nila sa akin. Ipinakita nila sa akin ang tamang daan. Ngayon ay pumupunta na sila sa ibang direksyon, isang maling daan. Tinuruan nila ako na mamuhay ng isang ispiritwal na buhay. Ngayon ay sinasabi na nila na ang “kamunduhan” at “karnalidad” ay okay lang. Pinagtibay nila ang aking pananampalataya sa Salita ng Dios na walang pagkakamali at iningatan. Ngayon ang Salita ng Dios ay nasa anumang Biblia na gusto mong gamitin. HINDI. Paumanhin, ngunit hindi, salamat na lang.

Sinabi ko sa aming iglesya na habang ako’y isang pastor, hindi kami sasama sa mga pagbabago.

Sinabi ko sa aking mga anak, ang panganay na lalaki ay pastor na, at ang apat ko pang lalaki ay mga mangangaral lahat, na hindi kami sasama sa mga pagbabagong ito.

Sinabi ko sa lima naming Bible College students, hindi kami sasama sa mga pagbabagong ito.

Hindi namin aalisin ang “ancient landmark” na nilagay ng aming mga ama. Amen!

Unconditional Love

roses

Mahilig ang karamihan sa panonood ng mga palabas sa TV o mga movie sa CDs (o DVDs o Blu-Rays), at karaniwan ang dahilan ay mga palabas na may kwento. Karaniwang ang dahilan kung bakit ayaw ng mga tao ang mga religious shows at channels ay dahil puro salita lang ang mga ito (mga lectures at sermons) na wala namang kwento. No wonder kung wala o kakaunti lamang ang nanonood ng ganitong mga klaseng channels at palabas. At kadalasan, ang dahilan kung bakit nasusubaybayan ang mga palabas sa mga secular TV shows at movies (mapa-drama, action, anime, cartoons, balita, comedy, dokumentaryo, o talk show, o game show pa ang mga iyan at iba-iba pa), ay dahil kung hindi purely stories ang mga ito, ay may elemento sila ng isang kwento—may bida, may kontrabida, may daloy ng pangyayari, may simula, may katapusan—basically ang mga palabas ay mga kwento sa iba’t ibang anyo. Kaya naman nahu-hook tayo, ika nga.

Ngunit isang bagay na nakita ko sa bawat kwento na ito ay may inaabangan ang ating puso na makita (hindi man sabihin ng ating mga bibig), at yun ay ang makita ang bida na gumawa ng isang “parang bayani” na kilos at iaalay o ibubuwis ang buhay para sa kung sino. Sa mga drama, ang gawin ang lahat ng babae o lalaki para sa kanyang minamahal; sa action ay ang maging matapang ang bida upang talunin ang mga kalaban na nagbabantang sumira sa buhay ng iba; sa anime at cartoons ay ang pagbibigay ng natitirang kapangyarihan ng bida para iligtas ang isang kaibigan; sa balita, ang malaman na ibinalik ng isang lalaki ang pitaka ng isang tao na nawala ito; sa dokumentaryo ay ang kumilos ang nagre-report para tulungan ang mga taong nasa pangit na kalagayan—hindi natin maiwasang mapayuko, ngumiti, mapaluha, hindi ba? Naalala ko tuloy yung palabas na The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe, kung saan piniling mamatay ni Aslan sa pwesto ng isang taong traydor (si Edmund) para mailigtas ito sa tiyak na kamatayan. Kada oras na napapanood ko ang eksenang ito at mga eksenang tulad nito, parang may kumukurot sa puso ko at nagtutulak sa mga mata ko na maglabas ng kahit isang tulo ng luha.

Alam mo kung ano ang nagtutulak sa bawat bida na iyon na gawin ang “mala-bayaning” kilos na iyon? Pag-ibig. Oo, pag-ibig. Love. Ngunit hindi ang pag-ibig na parati nating nakikita ngayon sa paligid. Hindi yung pag-ibig na sinasabi ng isang lalaki o babae sa isa’t isa nang wala sa tamang panahon—hindi iyon. Hindi puppy love. Hindi eros, o physical love, o yung “pag-ibig” na sinasabi kapag gusto mo lang i-kiss o i-holding hands ang isang tao dahil sa kagandahan niya o ugali niya—hindi iyon. Hindi lang basta philadelphia, o brotherly love, pag-ibig na ibinibigay mo lamang sa kapatid o kaibigan. Ito ay agape, o unconditional love, pag-ibig na hindi kailangan ng dahilan, o pag-ibig na hindi naman kailangan, o pag-ibig sa isang hindi naman karapat-dapat mahalin. Yun ang unconditional love. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano’ng ibig-sabihin nito.

Pag-ibig na hindi kailangan ng dahilan. Marami sa atin ang nagmamahal dahil may dahilan para mahalin sila, sa ibang salita, isang bagay doon sa tao na may pakinabang tayo. Siguro ay dahil maganda siya, o maganda ang ugali niya, o mayaman siya. Yan ang tinatawag na pag-ibig ng karamihan sa mga tao ngayon. Bakit mahal ng anak ang magulang? Dahil mahal din siya, at binibigay ang lahat ng kailangan at kagustuhan niya. Bakit mahal ng magulang ang anak, o kapatid ang kapatid, o kaibigan ang kaibigan? Dahil kadugo siya, o dahil wala na siyang sasandalan, mapagkakatiwalaan, kundi siya. Ngunit ang unconditional love? Ibang-iba. Ito yung klase ng pag-ibig na ipinagtataka mo. Kung bakit ka isinakay ng isang tao sa kanyang sasakyan kahit hindi ka naman niya kilala nang makita ka niyang pawisan na naglalakad. Kapag tinanong mo kung bakit niya ginawa iyon, ang sagot niya, “Wala lang.” Kung bakit ka pinaupo sa bus nung punung-puno ito. Kung bakit pupuntahan ka sa bahay mo ng isang nakapolo o nakapalda at gusto kang share-an ng tungkol sa Bible o kaligtasan ng kaluluwa. Kung bakit ka nilikha ng Dios. Hindi kailangan ng rason. Basta, mahal ka lang niya.

Pag-ibig na hindi naman kailangan. Pag-ibig na hindi niya kailangang ibigay, at pag-ibig na hindi mo naman kailangan (at least sa tingin mo). Tulad ng isang lalaking tapat na umiibig sa isang babae, nagbibigay ng mga regalo at iba’t ibang bagay rito, kahit na hindi naman siya nito gusto o hindi naman siya sasagutin. Sa kabilang dako, iniisip ng babae na hindi niya kailangan ang pagmamahal ng lalaking iyon. Tulad ng isang bata na nagse-share ng kanyang chocolate sa isa pang bata na hindi naman humihingi ng chocolate. Hindi magbe-benefit yung batang nagbigay, at sa tingin naman nung isang bata ay hindi naman niya kailangan yung pagkain. Pagtulong na wala namang inaasahang kapalit; tulong na sa tingin ay hindi naman dapat ibigay. Parang nung maglagay ang Dios ng mga bituin sa langit, mga bulaklak sa parang, mga maaamong hayop tulad ng pusa at aso, mga ibong lumilipad sa hangin. Wala naman siyang inaasahang kapalit, at parang hindi naman natin kailangan ang mga ito—pero binibigay niya sa atin. Pag-ibig na hindi naman kailangan.

Pag-ibig sa isang hindi naman karapat-dapat mahalin. Ito ang pag-ibig na nais makita ni Jesus mula sa atin nang sabihin Niyang “love your enemies” (Matthew 5:44). Iniisip nating ang isang kaaway ay hindi karapat-dapat ng ating tulong, ngunit, ang unconditional love ay ganito—ginagawan mo pa rin siya ng kabutihan kahit hindi siya karapat-dapat. May alam akong isang totoong kwento ng isang pastor kung saan ang kanyang kapatid na babae ay walang-awang ni-rape at pinatay ng isang di-kilalang lalaki. Nahuli yung lalaki at nakulong. Minsan ay may pumuntang isang lalaki dun sa kriminal at ibinahagi sa kanya ang tungkol sa kaligtasan, at naligtas siya. Bago umalis ang lalaki, ay sinabi nito, “Ako ang kapatid, ng babaeng ni-rape mo at pinatay.” Hindi maipaliwanag ang pagtangis na ginawa nung naligtas na kriminal. Pag-ibig sa para hindi karapat-dapat. Yun ang unconditional love. Parang yung ginagawa ng bida para sa kontrabida—masasagaan yung kontrabida, ngunit humarang ang bida at siya ang tumanggap ng sakit na para naman doon sa kontrabida. Parang yung ginawa para sa atin ni Jesus, na nung tayo’y mga makasalanan pa (Romans 5:8), nung tayo’y mga kaaway pa Niya, ay minahal Niya tayo (Ephesians 2:4) at namatay para sa atin. Alam mong hindi ka karapat-dapat mahalin, ngunit, minahal ka ng Dios, tinubos, niligtas sa iyong mga kasalanan. Iyan ang tunay na pag-ibig. Unconditional love.

Mayroon pa bang klase ng pag-ibig na hihigit pa rito? Kaya nga ang tawag ko sa ganitong klase ng pag-ibig ay “pag-ibig na mas maganda pa kaysa mga rosas.” Wala nang mas tatamis, wala nang mas titingkad, sa pag-ibig na walang kondisyon. Agape love. Ang pag-ibig na synonym para sa Dios. (1 John 4:8)

Ako ay tiyak, nakaranas ka na ng ganitong klase ng pag-ibig. Unang-una ay mula sa Dios. Maaaring mula sa iyong mga magulang o kaibigan o asawa. Ang tanong eh, nakapagbigay ka na ba ng ganitong klase ng pag-ibig? Hindi mo kailangang manligaw para gawin ito o magka-boy friend. Kahit sa isang simpleng pagbibigay ng tracts ay magagawa mo na ito. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay maipaparamdam mo simula sa kahit isang simpleng ngiti, hanggang sa pag-aalay mo ng iyong buhay—ang siyang dakilang bagay na magagawa ng tao. Lalo na kung walang kondisyon mo itong gagawin para sa Dios—at mga tao.

Belief

waters

Isipin mo ito—katapusan na ng buong mundo. Katapusan ng lahat ng laman—tao, mga mababangis at maaamong hayop, at mga ibon—bawa’t isang humihinga sa kanyang ilong—nagkakandamatay. Dahil sa isang nagagalit na Dios—ang Dios na may matuwid na galit sa kasalanan at sa mga gumagawa nito—ang mundo ay darating na sa katapusan nito sa pamamagitan ng isang malaking baha. Naging napakapasensyoso naman ng Dios sa kanila—nakikipagbuno pa nga, sabi ng Biblia—hinihimok ang mga tao na sumunod sa Kanya imbes na sa kanilang mga makalaman at masasamang pagnanasa. Ngunit hindi sila nakinig. Imbes, nagpatuloy pa sila, sa mga “imahinasyon nilang patuloy na masama.” (Genesis 6:5) Isipin mo na lamang iyon! Kaya sabi ng Dios, “Tama na ’to! Punung-puno na ako! Oras na! maghihintay pa ako ng isandaan at dalawampung taon at tapos na ito! Talagang tapos na!” (v.3)

Whoops! Teka lang. Hindi ba ang sabi Niya ay “lahat”? Oo, ngunit sa tingin ko ay nakahanap Siya ng exception—si Noah. (v8) Paanong hindi siya sinama ng Dios sa mapaparusahan?

Belief. Ano ang ibig-sabihin kapag sinabi nating “belief”? Ang belief ay nangangahulugang tiwala, katiyakan, kasiguraduhan tungkol sa isang bagay, sa Isang persona. At iyon ang magliligtas kay Noah at sa iba pang mga tao mula sa poot ng Dios. Kung ang unbelief ang pinakadakilang kasalanan na maaaring magawa ng tao laban sa Dios, paano naman ang belief? Ito kaya ang pinakadakila namang magagawa natin para sa Kanya? Tingnan natin.

Si Noah. Ang Dios ay nagbabala sa kanya na lulupigin ng isang malawakang pagbaha ang buong sanlibutan at papatay ng lahat ng laman at bawat nabubuhay na nilalang. (Genesis 6:13, 17) Pagkatapos ay inutusan siya na gumawa ng isang arko, at hindi lang basta ganun—kailangang gawa sa isang uri ng kahoy, may eksaktong sukat, may eksaktong itsura. Inutusan na rin siyang papasukin ang kanyang pamilya doon, tigda-dalawa at tigpi-pito ng lahat ng uri ng mga hayop (isang napakabigat na gawain), upang iligtas ang kanyang sarili at yung iba mula sa binabalang baha. (vv.14-16, 19-21) Sa isang hindi naniniwala, ito’y isang pabigat, kung hindi pahirap.

Ngunit naniwala siya. At mula sa paniniwalang iyon ay gumalaw siya nang may takot, gumawa ng arko para sa ikaliligtas ng kanyang pamilya at ng iba pa (Hebrews 11:7). Ayon sa lahat ng sinabi ng Dios sa kanya, ginawa niya. (Genesis 6:22)

At dahil siya’y kumbinsido sa sinabi ng Dios sa kanya, nangaral pa siya! (2 Peter 2:5) Ipinangaral niya ang paghatol at katuwiran ng Dios—sa gitna ng, tiyak, mga taong nagtatawa.

At dahil naniwala siya, ano’ng nangyari? Siya at ang mga kasama niya ay naligtas. Habang ang karamihan ay nagsisimatay sa pagkalunod sa baha at pagdanas ng walang-hanggang kaparusahan sa impyerno, siya ay naroon sa arko, ligtas hindi lang ang pangangatawang pisikal, kundi ang kaluluwa na kung sakaling mamatay siya, sa piling ng Dios siya matatagpuan.

Si Joshua and Caleb. Nangako ang Dios sa Israel na ibibigay sa kanila ang lupa na umaapaw sa gatas at pulut-pukyutan, at na tatalunin nila ang sinumang nakatira sa lupaing iyon, maging higante man iyon o marami man sila. (Exodus 3:8, 17) Noong nakarating na sila sa “bunganga” kung baga ng lupang iyon, ay napuno ng di-paniniwala ang bayan ng Israel, at kailangan pa nilang magpadala ng labindalawang espiya mula sa bawat tribo ng Israel upang tingnan ang lupain (Deut. 1:22-23; Numbers 13:1-16). Bumalik ang bawat isa na nagsabing totoo nga na iyon ay isang mayamang lupa (v.27), ngunit hindi nila kaya iyong sakupin dahil sa mga higante (v28-29, 31-33).

Ngunit ang dalawang ito, si Joshua (mula sa tribo ng Ephraim) at si Caleb (mula sa tribo ng Judah), ay naniwala (v30; 14:6-9)—naniwala silang ibibigay iyon ng Panginoon sa kanila—kahit na gusto na silang pagbabatuhin hanggang mamatay ng buong Israel, kahit ng mga ka-tribo nila (v.10). Tiyak sila.

Kaya naligtas sila—naligtas mula sa galit ng Dios kung saan pinaglakad ang mga hindi naniniwala sa disyerto ng 40 taon hanggang ang mga ito’y mamatay (v.21-38). Dagdag pa roon ang pagpapala sa lupang ipinangako ng Dios

Ang Mga Kristiano. Sinabi Niya sa pamamagitan ng Kanyang Salita na sila ay mga makasalanan at na mahal sila ng Dios (Romans 3:23; John 3:16). Nagbabala Siya na dahil sila ay mga makasalanan sila ay pupunta sa walang-hanggang kaparusahan (Romans 6:23; Revelation 21:8). Nangako Siya na kung sila ay mananampalataya, maliligtas sila (Romans 5:8; 10:13). Mga mabibigat na salita, babala, ngunit isang napakagandang pangako—parang ang hirap paniwalaan.

Ngunit sila’y naniwala. Inamin nilang sila’y makasalanan, nakatakdang pumunta sa walang-hanggang parusa, ngunit naniwalang kaya silang iligtas ng dugo ni Jesus.

Kaya—naligtas sila! Naligtas sa mga kasalanan, sa walang-hanggang parusa, tungo sa pagpapala ng magandang relasyon sa Dios at langit!

 

Ang Dios ay Dios—iyon Siya. At bilang Dios hindi lang Niya inaasahan ang ating paggalang at pagsunod—inaasahan Niya rin ang ating paniniwala, ating pananampalataya. Walang makatotohanang tao (kahit nga isang sinungaling) ang matutuwa kapag hindi siya pinaniwalaan. Ang Dios ang Siyang Makatotohanang Persona—higit pa kaysa sa sinumang tao kinikilala mong makatotohanan. At ang Makatotohanang Personang ito ay hindi natutuwa kapag hindi Siya pinapaniwalaan. Natutunan mo na ito—sila na hindi naniwala ay natamasa ang dapat para sa kanila: kaparusahan, kamatayan, kaguluhan. Ngunit sila na naniwala—talagang naniwala, ang ibig kong sabihin (sapagka’t maraming nagsasabing sila’y “naniniwala” ngunit sa totoo naman ay hindi) — ay naligtas. Sila’y naligtas mula sa galit ng Dios, parusa ng Dios, kanilang mga kaaway, kanilang sakit, at kanilang mga kasalanan. At kung hindi pa ito sapat, sila ay pinagpala rin—pinagpala ng Kanyang kabaitan, biyaya, mga kaibigan, kalusugan, at langit. Isipin mo na lamang iyon—isang masaganang buhay!

Malamang ikaw ay isa nang Kristiano, ngunit ang puso mo ay hindi tuluyang sumusunod dahil hindi ka pa naniniwala. Oras na upang maniwala ka na ngayon. O siguro ikaw ay isa sa mga taong hindi pa talaga naniniwala sa Dios. Sinasabi ng Dios na ikaw ay makasalanan, mapaparusahan sa Impyerno, ngunit—ngunit kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, maliligtas ka. At sa maniwala ka man o hindi, hindi magbabago ang katotohanan. Ang maniwala sa Dios ang pinakadakilang magagawa mo.

The Fierceness of God

lightning

Anong klase ng Dios ang Dios? Iyan ang tanong na patuloy na tinatanong at sinasagot hindi lang ng mga hindi Kristiano kundi ng marami ring Kristiano. Ang nakakapagtaka, kahit na mayroon naman tayong Biblia, ang mga nagsasabing sila’y Kristiano ay mayroong iba’t ibang konklusyon kung sino ba talaga ang Dios at kung ano’ng ugali Niya. Ngunit ang problema lamang kadalasan kaya nagkakaroon ng iba’t ibang konklusyon tungkol sa karakter ng Dios ay dahil hindi tinitingnan nang maigi ang Kasulatan at bumabase lamang sa kanilang sariling paniniwala tungkol sa kung sino ba ang Dios. Maraming nagsasabi na ang Dios ay mabait at mabiyaya na hindi Niya kayang magalit at maging mabagsik. Ngunit iyon nga ba ang katotohanan?

Hindi. Mabait at mabiyaya ang Dios, iyon ang totoo, ngunit hindi ibig-sabihin nito ay hindi Siya nagagalit at nagiging magbagsik. Kailangan mo lang magbasa nang hanggang ikatlong kabanata ng Genesis para maintindihan mo ang sinasabi ko. At dahil may mga anak ng Dios na nais lamang maging tapat sa Salita ng Dios at nais tuparin ito nang walang pagpapaliban, may iba na nagsasabing anak sila ng Dios (na hindi naman binibigyang-panahon ang Salita ng Dios) na inaakusahan sila na malupit sila at wala silang awa, na sa totoo lamang, kung mayroon mang dapat sabihin na “malupit at walang awa,” iyon ay ang Dios, dahil Siya ang nag-uutos nito. Tulad ng church discipline. Kakaunting iglesya na lamang sa buong mundo ang gumagawa nito dahil iniisip ng mga nasa pamumuno na baka isipin ng mga miyembro na walang silang awa at biyaya sa mga tinitiwalag o dinidisiplina ng iglesya. Kaya ang mga miyembro ay patuloy sa paggawa ng mali, iniisip na dahil “maawain” naman ang Dios, hindi sila didisiplinahin. So much for God’s kindness. Now for God’s fierceness.

Kabagsikan. Pumasok na ba sa isip mo ang ganitong deskripsyon patungkol sa Dios? Mabagsik. Kung hindi pa, malamang ay hindi ka pa masyadong nagbabasa ng Biblia, o nagbabasa ka man ngunit hindi mo masyadong iniintindi. Sinubukan kong hanapin ang mga talatang may salitang “fierce” (mabagsik) sa Bible, and guess what—56% ng lahat ng mga ito ay tungkol sa kabagsikan ng galit ng Dios (23 out of 41). Galit na, mabagsik pa. Ngayon mo lang ba ito nadiskubre? Well, ako rin, ngayon lang. Alam ko nang matindi magalit ang Dios, ngunit hindi ko hinanap ang salitang mabagsik sa Bible hanggang sa ngayon. Ang pagiging mabagsik ng Dios ay kapantay ng pagiging mabiyaya Niya. Kaya kung iisipin natin na ang Dios ay puno ng biyaya, maaari mo ring isipin na ang Dios ay puno ng kabagsikan—ng galit.

Isipin mo sina Adan, Eba, at ang ahas (Genesis 3). Ang pagtukso para kumain ng prutas at pagkain ng prutas ay isa lamang na maliit na bagay para sa karamihan sa atin, ngunit hindi sa Dios. Hindi naman siguro magaan para sa iyo ang parusahan na mahihirapan ka sa pagbubungkal ng lupa (imbes na pumitas na lamang ng prutas sa hardin), o kaya ang mahirapan sa panganganak ang mga babae, o ang kumain ng lupa habang buhay (sa mga ahas). At isipin mo na lamang na ang kasalanan nila ay nakaapekto sa ating lahat. Bukod pa ang pagpapalayas sa kanila sa Hardin ng Eden. Ano’ng klase ng Dios ang nakikita mo rito? Mabait? Mabiyaya? (Matututunan na ipinapakita rin dito ang kabaitan at biyaya ng Dios, ngunit malinaw na ipinakita muna rito ang Kanyang galit at pagpaparusa.)

Isipin ang mundo sa panahon ni Noah (Genesis 7-10). Ang kasalanan? Hindi pagsamba sa Dios; kawalang-katarungan; kasamaan. Sa kabila ng mga bagay na ito, ang pwede mong isipin ay pwede pa silang bigyan ng pagkakataon—hindi naman siguro sila dapat patayin. Pero sa kaso na ito, ang Dios ay wala nang naisip na paraan para sa mga taong ito—nilunod silang lahat sa pamamagitan ng baha (kahit ang mga walang-muwang na hayop ay nadamay). Malumanay na Dios? Alam mong hindi.

Isipin ang bansang Israel (Exodus 32; Numbers 25, 32; Joshua 7; Judges; 1 Samuel 28; 2 Chronicles 28-29; Jeremiah 4, 12, 25; Matthew 11-12). Ang magbulung-bulungan laban sa Dios at sa Kanyang lingkod tulad ni Moses; ang magalit sa Dios at akusahan Siya na kaya Niya lang dinala ang mga Israelita paalis ng Egypt ay para patayin; ang pagnanakaw ng kaunting gamit na para sa Dios dapat, tulad ng ginawa ni Achan; ang pagsamba sa mga dios-diosan ng Israel sa panahon ng mga hukom at hari; pagtanggi kay Jesus bilang Messias at pag-uusig sa iglesya—hindi masyadong malaking bagay para sa marami—ngunit ano kaya ang mga ito sa Dios? Kinain lang naman sila ng apoy ng Dios, at ang iba ay pinakain sa bumubukang lupa; pinaglakad nang apatnapung taon sa parang hanggang sa sila’y mamatay; natalo sa giyera ang Israel dahil kay Achan, at nang malaman ito ng Israel ay dapat pa nilang pagbabatuhin hanggang mamatay ang buong pamilya ni Achan para mawala ang galit ng Dios; pang-aalipin ng ibang bansa at kamatayan at gutom ang resulta ng pagsamba nila sa dios-diosan; at pagkasira ng templo, ng Jerusalem, at pagkamatay, pagka-alipin, pagkalat sa buong mundo sa pagtanggi nila kay Jesus at sa iglesya. Isang Dios na mabait, mabiyaya? Hindi sa tingin ko.

Isipin ang mga kaluluwang hindi nananampalataya kay Kristo. Sabihin mang mabait, mapagbigay, mapagkawang-gawa, kilala, mayaman, mahirap, pangit, maganda, bata, matanda—ang walang Kristo, saan diretso? Alam mo na kung saan. At magpakailanman. Sigurado ako na hindi isang mabait na Dios ang nakikita mo rito.

Isipin ang iglesya (Acts 1:8, 8:1; Acts 5; Matthew 18). Una? Nanatili ang mga Kristiano sa Jerusalem imbes na mangalat at mangaral. Solusyon ng Dios? Pag-usigin sila ng mga hindi nananampalataya. Hindi, “Sige na naman, mag-soul winning na kayo,” kundi, “mag-soul winning kayo, kung hindi—!” Pangalawa—nagsinungaling lang naman sina Ananias at Sapphira tungkol sa kung ano ang binigay nilang salapi. Ano ang solusyon ng Dios? Kamatayan. Pangatlo—ang church discipline. Kapag may nakagalit na kapatid, lapitan ng personal at makipagbati. Ayaw makipagbati? Magsama ng isa pa. Ayaw pa rin? Sabihin sa buong iglesya at kalimutan na nilang kapatid nila sa Panginoon ang taong iyon. Sa maikling salita, ibigay sa diyablo. Mabait ba ang Dios? Oo naman, pero hindi magpakailanman Siyang ganun kung may kasalanan.

Mabait ang Dios. Mabiyaya. Mapagmahal. Ngunit ito ay kulang kung i-iitsipwera natin ang Kanyang galit at kabagsikan—50% lamang ng Dios ang kilala mo, hindi ang buo. Nagagalit din Siya. Mabagsik Siya. Nawa ay maunawaan natin iyan at huwag tayong magalit sa mga lingkod Niya na ina-apply lamang ang parehong ugali Niya—dahil sa totoo lang hindi tayo sa kanila nagagalit—sa Dios. Naaalala ko ang sinabi ni Lucy sa The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe tungkol kay Aslan: “He’s not tame, but He is good.”

Rendering Unto the Lord for All His Benefits

by Pastor Felizardo Abanto

Sinabi ni David, “What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me?” (Psalm 116:12) Dapat tanungin ng bawat Kristiano sa kanilang sarili ang tanong na ito sapagka’t ito ay isang paraan ng pagsasabi ng “Thank you, Lord” at ang paggawa ng isang bagay para sa Panginoon ay isa ring paraan ng pagpapasalamat sa Kanya. Anu-ano ang mga pinakamalaking kabutihang ginawa sa atin ng Dios? Ang mga ito ay nakasaad lahat sa Ephesians 2—narito ang ilan: Tayo ay pinili, kinupkop bilang mga anak na lalaki at babae, tinanggap sa mga minamahal, naipagkasundo sa, at pinatawad at nilinis ng, Dios sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang isa pang dakilang kabutihan sa atin ay mababasa natin sa Jeremiah 3:15—Binigyan Niya tayo ng isang pastor upang pakainin tayo ng katalinuhan at bigyan tayo ng pang-unawa. Ang lahat ng mga ito ay hindi maaaring mabayaran ng salapi sapagka’t ang mga ito’y walang katapat na halaga. Marami pang mga kabutihan ang binibigay sa atin ng Dios ngunit hindi natin kayang isa-isahin lahat. Ako ay talagang mapagpasalamat para rito.

Nais kong magmungkahi ng at least apat na paraan upang maipakita natin kung gaano tayo nagpapasalamat. Una, kung paano inibig ni Kristo ang iglesya at ibinigay ang Kanyang buhay para rito, magbigay tayo ng pahalaga sa iglesya sa pamamagitan ng hindi pagkalimot sa pagtitipon-tipon nating magkasama (Hebrews 10:25). Pangalawa, dahil ipinangako ni Kristo na lagi Siyang makakasama ng iglesya hanggang sa katapusan ng sanlibutan at nangangahulugan na nais Niyang panatilihin ang iglesya hanggang sa Siya’y dumating, sundin natin ang plano ng Dios ng pagpapanatili sa iglesya sa pamamagitan ng ating ikapu, mga handog, at iba pang pagsasakripisyo para sa pagpapatuloy at pag-unlad nito. Pangatlo, inutusan ni Kristo ang iglesya na ipangaral ang Ebanghelyo upang ang napapahamak na sanlibutang ito ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan—tayo ay magbigay ng oras upang ibahagi ang Salita ng Dios at ang Mabuting Balita ng kaligtasan sa bawat oportunidad na mayroon tayo. Panghuli, dahil si Kristo ay nabuhay ng banal na buhay mula sa simula ng Kanyang pamumuhay dito sa lupa hanggang sa pumunta na Siya sa piling ng Ama, atin ding gawin ang ating pinakamagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Dios na mabuhay nang tama para sa Kanyang kalualhatian at para sa patotoo ng iglesya ni Kristo—ang pinakamahalagang institusyon na Kanyang itinatag.

Salamat, Panginoong Jesus para sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Umaasa ako at nananalangin na ang bawat Kristiano ay italaga ang kanilang mga sarili sa apat ng mga mungkahing ito sa pagpapakitang kami ay nagpapasalamat sa Iyo.

Growing Old

growing old

by Charles R. Swindoll

Ang pagtanda, tulad ng buwis, ay isang katotohanan na dapat nating harapin. Ngayon, huwag na huwag ninyo akong tatanungin kung kailan tumitigil ang paglaki at kailan nagsisimula ang pagtanda—hindi ko masasagot iyan! Ngunit mayroong ilang mga senyales na mababasa natin sa paglalakbay ng ating buhay na nagsasabi na tayo’y pumapasok na sa paglipat na ito.

Sa pisikal na aspeto, ang tumatandang katawan ay lagi nang “pumipreno.” Mabilis ka nang hingalin, kumpara nung dati na halos hindi ka na tumigil sa pagtakbo. Mas gusto mo na ngayong umupo kaysa tumayo … na manood na lamang kaysa gumawa … na kalimutan ang iyong kaarawan imbes na alalahanin ito! Sa mental na aspeto, ang tumatandang utak ay naghahanap na ng pahinga. Hindi ka na makaalala nang kagaya ng dati, at hindi ka na tumutugon na tulad ng dati. Nagsisimula ka nang magbulay-bulay tungkol sa nakaraan at kinabukasan imbes na tungkol sa ngayon. Sa emosyonal na aspeto, dumadaan ka na sa mga kakaibang takot at damdamin na dati’y sinumpa mo pang “hindi mangyayari sa akin,” tulad ng:

 • Pagiging negatibo, kritikal, at talaga namang iritable sa ilang pagkakataon.
 • Pagdadalawang-isip na hayaan sila na mas bata na magpasan ng mas maraming responsibilidad.
 • Pakiramdam na hindi ka gusto at “nasa daan” nila.
 • Pagdalas ng pag-iisip ng “paano na kung…?”
 • Pagkaramdam ng guilt sa mga nakalipas na pagkakamali at mga maling desisyon.
 • Pakiramdam na ikaw ay nakalimutan na, hindi mahal, nag-iisa, at dinadaanan lang.
 • Madaling mabagabag ng mga tunog, bilis, kalabuan ng bukas patungkol sa pinansyal na aspeto, at sakit.
 • Pag-iwas sa pangangailangan na mag-adjust at makibagay.

Ang lahat na ito—at mayroon pang mas marami—ay pinapalala pa ng alaala nung mga araw na iyon kung saan ay sapat-na-sapat ka pa, may kakayahan, kailangan, at buo. Habang tumitingin ka na ngayon sa salamin, napipilitan kang umamin na ang mga daliri ng pagtanda ay nagsimula nang magkintal ng mga marka sa bahay mo ng putik … at mahirap nang maniwala na ang mga natitira mong taon ay mayroon pang halaga.

Ngunit hindi ito tama! Maling-mali ito! O gaano maaaring maging kapani-panira ang ganyang klase ng pag-iisip! O kay bilis na madadala ka ng ganyang pag-iisip sa kulungan ng pagkaawa sa sarili, napapalibutan pa ng apat na malalamig na pader ng pag-aalinlangan, depresyon, kawalang-kabuluhan, at kalungkutan.

Ang mga patriyarka ng Dios ay palagi nang kasama sa mga pili Niyang pag-aari. Higit na naging epektibo si Abraham nung siya’y tumanda na at naging mas malumanay. Hindi nakaranas ng higit na sukat ng tagumpay hanggang sa mag-otsyenta na siya.  Otsyenta-singko anyos na si Caleb nang simulan niyang ma-enjoy ang mga pinakamagagandang layon ng Dios. Matandang-matanda na si Samuel nang pangunahan siya ng Dios ng Israel na itayo ang “school of the prophets,” isang institusyon na nagkaroon ng matagal na impluwensya para sa ispiritwalidad at pagkamaka-Dios sa ilang dantaon pang darating. At sino ang makakatanggi sa paraang ginamit ng Dios si Pablo noong kanyang mga huling araw, nagsusulat ng mga titik ng pagpapalakas ng loob sa sulatin na pinapahalagahan natin ngayon!

Walang sinuman ang nabibigong makita na ang pagtanda ay may sariling kahirapan at sakit sa puso. At totoo ito. Ngunit ang makita lamang ang mga mainit na buhangin ng iyong karanasan sa disyerto at makaligtaan ang mga kaibig-ibig na oasis dito at doon (kaunti man ang mga ito) ay parang pagbabago ng huling bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay sa isang tuyo at mapait na pagtitiis kung saan ang sinuman ay nagiging miserable.

Huwag mong kalimutan—desisyon ng Dios na ikaw ay mabuhay nang ganito katagal. Ang matanda mong edad ay hindi isang pagkakamali … o pagkalimot … o anumang huli na naisip. Hindi ba oras na upang palamigin ang iyong dila at palambutin ang iyong ngiti na isang nakakapanariwang inumin mula sa tubig ng oasis ng Dios? Kay-tagal mo nang nauuhaw para rito.

Palalimin ang Iyong Mga Ugat

Proverbs 16:31; Psalm 92:14; Isaiah 46:4; Titus 2:2-3

 

Pagsasanga

 1. Gumugol ng oras kasama ang isang matanda at alamin ang ilan sa kanyang mga pinakamagagandang alaala, at sa mga paraang ginamit siya ng Dios, o sa mga pinapangarap niyang magamit sana siya ng Dios.
 2. Magsimulang manalangin para sa hinaharap, na ikaw ay magiging isang matapat at kagamit-gamit na sisidlan.
 3. Itanong ito sa tatlong matatanda na tinuturing mong maka-Dios: Ano ang palagi mong ginagawa (gayundin ang paminsan-minsan) upang makalinang ka ng isang mas malapit na relasyon sa Dios? Pakinggan mo ang kanilang mga salita.

 

Isinalin mula sa Ingles na artikulo ni Charles R. Swindoll, “Growing Old,” sa aklat niyang Growing Strong in the Seasons of Life, pp. 348-49, inilathala ng Multnomah Press.

 

Second Chances

We are bad. God is good. Gumagawa tayo ng mga maling desisyon. Laging tama ang desisyon ng Dios. At sa mga maling desisyong ating nagagawa, laging nagbibigay ang mabuting Panginoon ng mga pagkakataon para maitama ang mga maling nagawa.

Napatunayan ko iyan nitong mga nakaraang araw.  Lagi na namang nangyayari na may aalis, may manunumbalik, pero, nitong panahon ko ito mas napansin at nakita. Dahil siguro sunud-sunod. At sa maikling panahon lamang nangyari, hindi paisa-isa. At hindi sila tinanggihan, binabaan ng tingin. Buong saya at init ang naging pagtanggap sa kanila ng iglesya.

Sa mga nanatili naman, ay ang pagkakataon na gawin ang isang bagay na hindi ginagawa dati. Ang matigas na puso at ulo ay napalitan ng Banal na Ispiritu ng kalambutan ng kalooban at pag-iisip na sumunod sa mga ipinag-uutos Niya. Tulad ng panunumbalik ng ating soul winning. Simula nitong mga panahong ito ay nagdadala na ng mga bisita ang hindi dati nagdadala; nagso-soul winning na ang dati’y hindi nag-aakay ng kaluluwa; nag-choir na muli ang mga dati’y iniwan ito sa loob ng matagal na panahon kung iisipin.

Lagi akong binibigyan ng Dios ng pangalawang pagkakataon. Bagaman dumarating na ako sa puntong wala na akong pasensya sa aking sarili, ang Dios ay nandyan, buong-pasensya pa rin naghihintay sa aking pagbabago.

Ngunit ang nakakalungkot, mayroon ding mga tao na hindi kinukuha ang pangalawang pagkakataon na iyon. Sa tingin nila ay wala na silang pag-asa; huli na. At kung saan sila pumunta pagkatapos iwanan ang gawain, ay mananatili sila roon. Kung saang putik sila lumubog, ayaw na nilang umahon pa roon. Kung ano’ng utos ang hindi nasunod noon, ayaw pa ring sundin ngayon. Kung ano’ng rumi ang kalagayan nila ngayon, nagdesisyon silang hindi na aalis iyon.

Hindi ko alam, ngunit, baka, nasa ganito kang sitwasyon ngayon. Alam mong may pangalawang pagkakataon pa. Babalewalain mo na lang ba? O buong-pag-asa sa Dios ay kukunin mo ito at gagamitin?

 

Jesus Loves You, Mother!

Madalas ay hindi mahusay ang mga anak sa pagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang, partikular na sa mga ina. Maaari mang wala lang ito sa mga ama, ngunit napakahalaga nito para sa mga ina. Tulad na nais niyang ipakita ng kanyang asawa ang pagmamahal nito sa kanya, nais din ng isang ina na mahalin siya ng kanyang mga anak at ipakita ito sa kanya. But kids always fall short. Madalas pagkatapos ng isang mahigpit na yakap sa ina pagkagaling sa school ay makikita naman ni nanay na nakikipagsigawan sa kapatid. At alam ng lahat ng mga anak na sira na ang araw ni mommy dahil doon.

Maraming nagbabasa nito ay isang ina. Ina, kamusta na? Nanay, isa na naman bang araw ng pagtitiis? Mommy, okay ka lang ba ngayon? May mga magsasabi po siguro sa inyo, “Okay na sana, kung hindi lang sa mga pasaway kong anak.” Iniisip niyo na ginagawa niyo nang lahat para sa kanila, pero, parang walang epekto—walang pinatutunguhan. Araw-araw ay dinadalaw kayo ng takot, “Maglalayas din kaya siya? Magrerebelde?” at kakabit noon ay isang panalangin, “Sana’y hindi. Sana’y hindi.” But there’s more than that. Ang isang anak na tulad ko ay hindi rin kayang maarok ang pag-ibig para sa akin ng aking ina. At dahil doon ay nakakagawa ako ng mga bagay na nakakasakit sa kanya.

Pero buti na lang, magkulang man kaming mga anak, may isang tunay na nagmamahal sa inyo—si Jesus. Naging anak din Siya ng isang ina, ngunit, hindi Siya nagkulang. Hanggang sa kamatayan sa krus, ay hindi Niya nakalimutan ang kalagayan ng kanyang ina. Siniguro niyang may mag-aalaga at magkakalinga rito bago Siya mamatay. (John 19:25-27) At kung parang hindi man nararamdaman ng inyong mga anak ang bigat na inyong pinapasan, sigurado, naramdaman Niya iyon. (Luke 23:27-29)

Mga ina, mahal kayo ni Jesus! Mahal na mahal kayo ni Jesus na pinili Niya ring mamatay para sa iyong mga kasalanan. At handa Siyang tanggapin ang lahat ng kabigatan mo, ibigay mo lamang sa Kanya. “Casting all your care upon Him; for He careth for you” (1 Peter 5:7).

—Bro. Elijah Abanto

 

With All My Heart: Tips Upang Maging Tunay na Mapagbigay

Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

Matthew 5:42, KJV

 

God is a Giver. Hindi ko man sabihin ang pangungusap na ito ay alam mo na siguro ang katotohanang iyon. Mapagbigay talaga Siya. Ang ating buhay, ang katawang may kakayahang makakita, magsalita, o gumawa. Ang hanging nalalanghap, ang pagkaing kinakain natin, ang kagandahan ng kapaligiran, katalinuhan, karunungan, pera, bahay, damit—lahat ng mga ito ay bigay ng Diyos. Mga kaibigan, iyong asawa, mga kapatid—sa Diyos lahat sila nanggaling. At kung ikaw ay tiyak nang pupunta sa langit, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na iyon ay dahil ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Anak. Kaya kung si Jesus ay miyembro ng isang iglesiya, Siya ang tunay na makatutupad sa responsibilidad na magbigay sa Gawain, dahil Siya, ang sarili Niya ang Kanyang inalay sa atin. Purihin ang Panginoon!

… Ngayon ay ikaw naman. Are you a giver? Nagbibigay ka ba? Oo, lahat tayo ay nagbigay na, sa ilang mga pagkakataon ng buhay. Kung may kakayahan nang magbigay ang isang taong wala pang Kristo sa puso, mas lalo na tayo, dahil nasa atin si Kristo. Malamang marami sa atin ang nakapagbigay na ilang beses sa ating buhay. Ngunit may mga pagkakataon (mas madalas na mga pagkakataon) ay mahirap magbigay. Minsan ang taong iyon ay alam nating hindi karapat-dapat, o kaya naman ay galit tayo sa kanya, o kaya iniisip mo ay baka maubos ang pera, o na baka para sa inyo na lamang ang bagay na pwede mong ibigay. Maraming mga rasonableng mga dahilan para hindi magbigay, at kahit sino, ay nagiging dahilan ang isa sa mga ito para hindi rin magbigay sa kung sino man, kasama na ang Diyos.

We all must learn to give. “It is more blessed to give than to receive,” sabi nga ng Kasulatan (Acts 20:35). Walang sinabi rito na mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase na tao, tulad ng anak, kapatid, o kaibigan; o mas mapagpalang magbigay sa partikular na klase ng sitwasyon, tulad kung may sobrang pera, pag gusto mo, atbp. Tayo ay dapat na magbigay sa kahit anong klase ng tao, sa lahat ng klase ng sitwasyon. “…He maketh his sun to rise on the good and on the evil, and sendeth rain on the just and on the unjust,” sabi ni Jesus tungkol sa Ama (Matthew 5:45). Ang tunay na pagiging mapagbigay ay walang kondisyon.

So I will ask again, Are you a giver? Giver sa tunay na kahulugan ng salita? Ngayon ay kasama niyo na ako na magsasabi, “Ang hirap eh.” Ngayon ay malinaw na kung ano ang ibig-sabihin ng pagiging mapagbigay. Isa pang dahilan ng Panginoon kung bakit hindi ka masasabing mapagbigay kapag nagbigay ka sa partikular na tao o sitwasyon:

For if ye love them which love you, what reward have ye?

do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only,

what do ye more than others? do not even the publicans so? (Matt 5:46-47, KJV)

Kung magbibigay ka lamang sa karapat-dapat bigyan, ano’ng pagkakaiba mo sa mga hindi ligtas? Kung magbibigay ka lang kung “mayroon” ka, ano’ng pinagkaiba mo sa mga ordinaryong tao? Hindi ba ganun sila?

Paano ako matututong maging mapagbigay?

1) Magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Aminin muna natin sa Diyos ang ating pagkakamali. Hangga’t hindi natin naaamin ang isang kasalanan, ay hindi natin magagawan iyon ng solusyon. Sabihin natin sa Diyos, “Patawad, Panginoon, dahil hindi po ako nagiging mapagbigay, tulungan Niyo po akong maging mapagbigay.” That would be great start toward becoming a giver.

2) Laging magdala ng bagay na maaari mong maibigay. There are many times na kaya ako hindi nakapagbigay ay dahil wala akong dala. Siguraduhing magdala ng isang bagay, hindi naman laging pera, na maibibigay mo. Mas mahirap hindi magbigay kung may laman ang bulsa. Isa pa, ang paghahandang magbigay ay hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob. Maging determinado sa iyong puso na ikaw ay magbibigay sa oras na ito.

3) Tingnan ang lahat ng sitwasyon na pare-pareho. Ibig-sabihin, huwag mong isipin kung may pera ka o wala, kung dapat ba siyang bigyan o hindi. Isipin na ang bawat sitwasyon ay isang oportunidad para ikaw ay magbigay. Maaaring wala ka ngang pera sa oras na may nangangailangan, ngunit kung nakikita mo itong oportunidad, ay gagawa ka ng paraan para magawang magbigay. Si Jesus, noong may limang libo, dahil wala Siyang salaping maibibigay pambili ng tinapay, ay gumawa ng himala.

4) Umibig ka. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang Anak? Iyon ay dahil sa pag-ibig. (John 3:16) Paano mo magagawa na batuhin ng tinapay ang bumabato sa iyo ng bato? Ibigin mo ang iyong kaaway, di ba? (Matthew 5:43-44) “You can give without loving,” sabi nga ng isang kasabihan, “but you cannot love without giving.” Magmahal ka. Don’t get me wrong! Hindi romantic love ang tinutukoy ko rito, kundi ang pag-ibig na tinutukoy ng 1 Corinthians 13—unconditional love. Kapag minahal mo ang sinuman na lumalapit sa iyo, you cannot help but give.

5) Ilagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng nangangailangan o humihingi. Baligtarin mo ang sitwasyon—matutuwa ka ba kung hindi ka nabig yan? Alam mo na hindi. “Therefore all things whatsoever ye would that men do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets” (Matthew 7:12). Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka rin.

6) Magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ikaw ay nakapagbigay. “In everything give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you,” sabi ng 1 Thessalonians 5:18. Kapag nagawa mo ito, maiisip mo na isang pribilehiyo ang magbigay, hindi isang kawalan.

 

As you do these things, ipinapanalangin ko na dalhin ka nito sa punto na magiging tunay kang mapagbigay. Yung walang reserbasyon, walang panghihinayang. Nawa dumating tayo sa panahong mag-aabot tayo sa Panginoon at sa kapwa at masasabi natin, “With all my heart.”