Blooming to the End

Isang katangian na hinihiling natin na sana’y hindi na lang naging katangian ng isang bulaklak ay ang madali itong malanta o mamatay. Anumang uri ng bulaklak ay medaling malanta, gaanuman ito kaganda. (Maging ang pinakamabahong bulaklak, Rafflesia, ay hindi nagtatagal ang buhay.) Kung mayroon mang bulaklak na hindi nalalanta, yun ay plastik. Ang malungkot ay … Continue reading Blooming to the End

Advertisements

Wilder than Rushing Water

  Ang sakit ay isang bagay na pangkaraniwang dumarating sa panahong hindi natin inaasahan. At kapag dumating ito, parang itong rumaragasang tubig na handa kang lamunin at lunurin. Ang hirap manatiling nakatindig. Ang hirap magpakatibay. At mas madalas kaysa hindi, bumabagsak talaga tayo. Pero lalaban ka, lalaban ka, hindi ka pwedeng malunod. Sa bandang huli, … Continue reading Wilder than Rushing Water

The Papers of Life

May isang taong nagkamali patungkol sa hinaharap ng papel. Sinabi niya na dahil sa patuloy na pamamayagpag ng teknolohiya at Internet, darating ang panahon na tinatawag na “paperless society”—panahon kung saan wala ka nang makikitang papel—ang libro binabasa na sa Amazon® Kindle™;  ang pera nasa mga credit cards o chips na, kasama ang mga birth, … Continue reading The Papers of Life

The Reasons Why We Faint Not

by Ella May Calderon “Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not; … “While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.” —2 … Continue reading The Reasons Why We Faint Not

Jesus Our Advocate

Ang isang palabas ay hindi kumpleto kung bida at kontrabida lang; kailangan ng mga kakampi ang bawat isa. Ganoon na nga siguro ang itinakda ng Diyos. Kung wala ang mga kakampi, una hindi magiging kapani-paniwala ang mga pangyayari dahil wala namang ganoon klase ng pangyayari, at pangalawa dahil hindi magiging makulay ang mga eksena. Kapag … Continue reading Jesus Our Advocate

Trusting God

Hinarap ni David ang isa sa mga pinakadakilang hamon ng kanyang buhay—ang isang sanay, kumpleto sa armas, at matinding mandirigma na nagngangalang Goliath (1 Samuel 17). Ngunit ang batang pastol ng mga tupa ay marunong, at pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang Diyos ay laging inililigtas siya mula sa bingit ng dilubyo at pinagtatagumpay … Continue reading Trusting God

Belief

Isipin mo ito—katapusan na ng buong mundo. Katapusan ng lahat ng laman—tao, mga mababangis at maaamong hayop, at mga ibon—bawa’t isang humihinga sa kanyang ilong—nagkakandamatay. Dahil sa isang nagagalit na Dios—ang Dios na may matuwid na galit sa kasalanan at sa mga gumagawa nito—ang mundo ay darating na sa katapusan nito sa pamamagitan ng isang … Continue reading Belief