TAKING OUT OF CONTEXT

Kaya dumarami ang mga kulto sa mundong ito ay dahil sa iisang kamaliang ito—maling interpretasyon ng Salita ng Dios. At isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng maling interpretasyon ay ang pagkuha ng isang talata nang wala sa konteksto. Ito’y pagbibigay-kahulugan sa isang talata nang walang pakielam sa mga nauna o sumunod rito—sa paligid nito. … Continue reading TAKING OUT OF CONTEXT

Advertisements

Are You Publishing Truth?

Ang publishing ay hindi lang tumutukoy sa paglalathala ng mga aklat, magazin, diyaryo o anumang babasahin. Ito’y maaari mo ring pakahulugan bilang pagpapakalat ng isang mahalagang balita o adhikain. Ito ang ibig-sabihin ng “publish” sa Biblia (tingnan ang Dt. 32:3; 1 Sa. 31:9; 2 Sa. 1:20; Ne. 8:15; Ps. 26:7; Is. 52:7; Je. 4:5, 15-16; … Continue reading Are You Publishing Truth?