A Change of Kingdoms

Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. —Romans 6:6-7 Maraming mga Kristiano ang nagnanais naman na mabuhay nang banal, ngunit dahil ilang taon na silang nakikipagbuno sa kasalanan … Continue reading A Change of Kingdoms

Advertisements

Assurance of Salvation

Maaaring subukan ni Satanas na pag-alinlanganin ka sa iyong kaligtasan. Maaari niyang papag-isipin ka kung ikaw ba ay tunay na isang Kristiano, at sabihin sa’yo na dahil hindi mo nararamdamang iba ka na, wala talagang nangyari. At pagkatapos, maaaring magkasala ka. Maaari kang mahulog pabalik sa’yong mga lumang daan. Mabilis si Satanas upang mag-hasik ng … Continue reading Assurance of Salvation

TAKING OUT OF CONTEXT

Kaya dumarami ang mga kulto sa mundong ito ay dahil sa iisang kamaliang ito—maling interpretasyon ng Salita ng Dios. At isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng maling interpretasyon ay ang pagkuha ng isang talata nang wala sa konteksto. Ito’y pagbibigay-kahulugan sa isang talata nang walang pakielam sa mga nauna o sumunod rito—sa paligid nito. … Continue reading TAKING OUT OF CONTEXT

Are You Publishing Truth?

Ang publishing ay hindi lang tumutukoy sa paglalathala ng mga aklat, magazin, diyaryo o anumang babasahin. Ito’y maaari mo ring pakahulugan bilang pagpapakalat ng isang mahalagang balita o adhikain. Ito ang ibig-sabihin ng “publish” sa Biblia (tingnan ang Dt. 32:3; 1 Sa. 31:9; 2 Sa. 1:20; Ne. 8:15; Ps. 26:7; Is. 52:7; Je. 4:5, 15-16; … Continue reading Are You Publishing Truth?