Sitting Pretty and Healthy

If you spend most of your day in a chair, may posibilidad na ang postura mo ay hindi maganda. Wala kasi sa tamang alignment ang iyong spinal column (o backbone) kapag ikaw ay nakaupo. Pag nagpatuloy ang hindi magandang postura—nakaupo man o nakatayo—ay maaaring magresulta sa masakit na likod, fatigue, at panlalambot ng iyong mga … Continue reading Sitting Pretty and Healthy

Advertisements