Sitting Pretty and Healthy

thCA2VRM24

If you spend most of your day in a chair, may posibilidad na ang postura mo ay hindi maganda. Wala kasi sa tamang alignment ang iyong spinal column (o backbone) kapag ikaw ay nakaupo. Pag nagpatuloy ang hindi magandang postura—nakaupo man o nakatayo—ay maaaring magresulta sa masakit na likod, fatigue, at panlalambot ng iyong mga muscles. Para maiwasan ang ganitong habit, subukan ang mga tips na ito at bantayan ang sarili kung ganito:

  1. Umupo nang tuwid na kung saan magkakalinya ang hita, balikat, at tainga.
  2. Siguraduhing nakalapat ang iyong lower back sa upuan at iyong shoulder blades ay nakapalabas.
  3. Itaas ang iyong dibdib.
  4. Panatiliing nakalapat ang paa sa sahig.

– from Today’s Christian Woman November/December 2001, p.14.

Advertisements