Zion: Your Eternal Home

Langit!! Ang mismong salita’y bumubulong ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Ang matanda at magulong sanlibutang ito ay walang mabuti para sa anak ng Dios—hindi ito nagdadala ng kapayapaan, matagalang kagalakan, pakikisama; wala kundi kapanglawan, sakit ng kalooban, kabiguan … at kamatayan. Ah, ngunit ang Langit!!   ANO ANG “LANGIT”? Madalas nating gamitin ang terminong “langit” … Continue reading Zion: Your Eternal Home

Advertisements

Someday…

“Balang-araw”—ang mga salitang ito ay madalas idugtong sa mga bagay na inaasam nating mangyari. Halos-katumbas na nito ang salitang ‘pag-asa.’ “Balang-araw makakabangon din ako,” “Balang-araw magiging maayos din ang lahat,” “Balang-araw uunlad din ang buhay natin”—mga bagay na hindi pa man nangyayari ay nagbibigay-aliw sa atin dahil umaasa tayo. Ngunit mas maganda kung ang pag-asang … Continue reading Someday…