Dear Pharisee

Kung hindi mo pa alam kung ano ang ibig-sabihin ng “Pharisee,” hindi na ako magtataka. Dahil sa totoo lang, hindi alam ng mga taong kagaya mo na ganito silang klase ng tao, lalo na ang malaman ang ibig-sabihin nito. Ang alam ko lang alam mo kung ano ang ginagawa mo, at sa pamamagitan ng mga … Continue reading Dear Pharisee

Advertisements

The Haunted City

by Ray G. Remalig   Open city--broken walls; Land of dreams where vision falls; Out of streets--the living dead, Marching down their tombs ahead.   In the churches, howling dogs; “Horse that preaches”--sang the frogs. All the deacons, without heads, Serve perverse, evil deeds!   Witch officials--run to rob; Day and night, their only job— … Continue reading The Haunted City

Isang Mapanganib na Pilosopiya: “Huwag Manghusga!”

by Pastor Felizardo Abanto Isa sa mga paboritong argumentong ginagamit ng mga tao na gustong magbago o nais maki-ayon ay “Huwag humatol.” Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay si Rick Warren ng sikat ding aklat na “Purpose Driven Life.” Sinasabi ni Warren, “Paulit-ulit tayong binabalaan ng Diyos na huwag pumuna, magkumpara, o hatulan ang … Continue reading Isang Mapanganib na Pilosopiya: “Huwag Manghusga!”

Magpakabanal Ka! (A Story: Part 1)

Isang ordinaryong umaga... (tunog ng alarm clock; ungol) Medyo nagulantang si Martin sa ingay ng alarm clock. Kagabi kasi puyat na naman. Hindi naman puyat sa pagbabasa ng Bible o pananalangin kundi dahil katawagan niya ang crush niyang si Grace. Martin: Alas singko y medya na pala! Kailangan ko nang maghanda. (makikita ang Bible sa … Continue reading Magpakabanal Ka! (A Story: Part 1)

Lobo sa Damit ng Tupa? Ang Tunay na Mukha ng Tsismis

by Mark D. Roberts Napansin mo ba kahit isang beses kung paanong may mga kasalanan na madaling makatawag-pansin ng lahat samantalang ang ibang kasalanan naman ay hindi pinapansin? Kadalasan, tinututok natin ang spotlight ng panghuhusga sa maliliit na kasalanan ng iba—habang ang atin namang mga kasalanang kasinlaki ng troso ay pinapalabo ang ating mga paninging … Continue reading Lobo sa Damit ng Tupa? Ang Tunay na Mukha ng Tsismis

Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

"Rock 'n Roll" people is a term used for the desperate sinners, the needy, the poor, the outcasts. Who is their patron saint? I believe that it is not the statues of Catholic saints, but the ones who profess Christ. We are the saints that should come to them and bring them to God. Jon … Continue reading Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

Instead of a Show by Jon Foreman

Hypocrisy is a very repulsive thing. But we people tend to become hypocrites and we are not aware of it. In these lyrics, Jon calls for an end to hypocrisy, especially in our dealings with God and people.   I hate all your show and pretense The hypocrisy of your praise The hypocrisy of your … Continue reading Instead of a Show by Jon Foreman