Colors in the Sky (A Love Story)

by Bro. Elijah Abanto with Ella May Calderon (I am getting married today. I'm glad to share to you our amazing God-written love story.)   Time is marching forward but my mind is racing back Back to when I met you and our world was white and black —Jon Foreman   Truly, “time is marching … Continue reading Colors in the Sky (A Love Story)

Advertisements

In My Arms

(I'm getting married tomorrow. I think I'm gotta post a great love song by Jon Foreman.)   Here My dear This is where We’ll shake the nightmares free   I think I figured it out We need to be together Like the shore and the sea   We are not one thing We’re drawn here … Continue reading In My Arms

Family: The Christian Home, Part 3

MGA TUNGKULIN NG MGA ANAK SA KANILANG MGA MAGULANG Ayon sa Exodus 20:12, tungkulin ng mga anak na igalang ang kanyang ama at ina. Inuutusan din tayong makinig sa pagtuturo nila, ayon sa Proverbs 13:1. Sinasabi rin sa Ephesians 6:1 na sumunod sa mga magulang.   BUHAY PAMILYA—ANG LANGIT NG DIYOS SA LUPA “Sa bahay … Continue reading Family: The Christian Home, Part 3

Family: The Christian Home, Part 2

ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK Sinasabi sa Psalm 127:3, ang mga anak ay pamana ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 22:6, ang mga magulang (hindi paaralan, hindi telebisyon o Internet) ang responsable sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Responsable ang mga ama na palakihin ang kanilang anak sa saway at aral ng Panginoon. … Continue reading Family: The Christian Home, Part 2

Family: The Christian Home, Part 1

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay may dalawang intitusyon—ang TAHANAN at ang IGLESYA. Walang anumang dapat na mas mahalaga sa isang Kristiano bukod sa dalawang lugar na ito, sapagka’t sila’y banal. Kontra sa iniisip ng marami, ang Tahanan at ang Iglesya ay NAGKUKUMPLETO SA ISA’T ISA. Ang pinakadakilang tahanan ay nakatayo sa paligid ng … Continue reading Family: The Christian Home, Part 1

Saving the Sweetest for Last

Sweet. Salita pa lang ay ang tamis-tamis na sa pakiramdam. Sweet. Hmm. Sarap. Ang tamis. Siguro mahirap maglista ng mga bagay under ng salty, sour, o bitter classifications, pero wala akong kilalang tao na mahihirapan na maglista ng mga bagay na nasa ilalim ng banner na “SWEET.” Kabilang sa mga bagay na ikina-classify as sweet … Continue reading Saving the Sweetest for Last

10 Ways to Be Marriable, Part 2

by Suzanne Hadley Commitment. Nang magsimulang mag-attend si Josh sa church ni Lindy at mabilis na itinalaga ang sarili sa leadership team, humanga si Lindy. Nagpakita rin ng parehong uri ng dedikasyon si Josh habang kanyang nililigawan si Lindy para pakasalan. “Mayroon siyang integridad at alam niya kung paano gumawa ng isang commitment.” Spiritual Passion. … Continue reading 10 Ways to Be Marriable, Part 2

10 Ways to Be Marriable

by Suzanne Hadley PART ONE Ako ay nag-interview ng isang dosenang married couples upang alamin kung ano ang naglapit sa kanila sa kanilang mga asawa ngayon at nagpanatili sa kanilang magkasama. Ang sampung mga katangiang ito ang aking nakita. Contentment. Nang makilala ni Nathan si Kelsey, una niyang napansin ang maganda nitong ngiti at ang … Continue reading 10 Ways to Be Marriable

Blending Two Spiritual Lives

by Susan Mathis Malungkot siyang napailing habang pinapag-usapan namin ang tungkol sa kinabukasan ng aming buhay-mag-asawa at mga naiisip ko tungkol sa ispiritwal na relasyon. “Hindi ako sigurado kung sapat ang aking nalalaman para maging ispiritwal na partner na kailangan mo akong maging,” sabi ni Dale. “Mas alam mo ang Biblia higit sa akin. Kristiano … Continue reading Blending Two Spiritual Lives