God’s Hidden Scalpel (by Daniel Darling)

© 2014 In Touch Ministries, Inc. All rights reserved. http://www.intouch.org. Isinalin sa Tagalog ni Elijah Abanto. Minsan kong tiningnan ang aking sarili na may-pagkapasensyoso, masidhi, at mapagmahal—lalaki na tunay na pang-may-asawa. Ngunit isang nakakatawang bagay ang nangyari. Nag-asawa ako. Nagawa kong kumbinsihin ang isang masigla at mabait na babae mula sa Texas na tanggapin ako … Continue reading God’s Hidden Scalpel (by Daniel Darling)

Advertisements

First Few Days of the Married Life

by Elijah Abanto with Ella May Abanto   I am my beloved's, and his desire is toward me. Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages. Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates … Continue reading First Few Days of the Married Life

When You Trust God’s Sovereignty

by Elijah Abanto with Ella May Abanto As you may know, I have recently married. This is the story where I tell the way God's sovereignty was displayed before it.   But our God is in the heavens: He hath done whatsoever he hath pleased. Psalm 115:3   I have always read about the omnipotence … Continue reading When You Trust God’s Sovereignty

Colors in the Sky (A Love Story)

by Bro. Elijah Abanto with Ella May Calderon (I am getting married today. I'm glad to share to you our amazing God-written love story.)   Time is marching forward but my mind is racing back Back to when I met you and our world was white and black —Jon Foreman   Truly, “time is marching … Continue reading Colors in the Sky (A Love Story)

Family: The Christian Home, Part 3

MGA TUNGKULIN NG MGA ANAK SA KANILANG MGA MAGULANG Ayon sa Exodus 20:12, tungkulin ng mga anak na igalang ang kanyang ama at ina. Inuutusan din tayong makinig sa pagtuturo nila, ayon sa Proverbs 13:1. Sinasabi rin sa Ephesians 6:1 na sumunod sa mga magulang.   BUHAY PAMILYA—ANG LANGIT NG DIYOS SA LUPA “Sa bahay … Continue reading Family: The Christian Home, Part 3

Family: The Christian Home, Part 2

ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK Sinasabi sa Psalm 127:3, ang mga anak ay pamana ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 22:6, ang mga magulang (hindi paaralan, hindi telebisyon o Internet) ang responsable sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Responsable ang mga ama na palakihin ang kanilang anak sa saway at aral ng Panginoon. … Continue reading Family: The Christian Home, Part 2

Family: The Christian Home, Part 1

Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay may dalawang intitusyon—ang TAHANAN at ang IGLESYA. Walang anumang dapat na mas mahalaga sa isang Kristiano bukod sa dalawang lugar na ito, sapagka’t sila’y banal. Kontra sa iniisip ng marami, ang Tahanan at ang Iglesya ay NAGKUKUMPLETO SA ISA’T ISA. Ang pinakadakilang tahanan ay nakatayo sa paligid ng … Continue reading Family: The Christian Home, Part 1

Saving the Sweetest for Last

Sweet. Salita pa lang ay ang tamis-tamis na sa pakiramdam. Sweet. Hmm. Sarap. Ang tamis. Siguro mahirap maglista ng mga bagay under ng salty, sour, o bitter classifications, pero wala akong kilalang tao na mahihirapan na maglista ng mga bagay na nasa ilalim ng banner na “SWEET.” Kabilang sa mga bagay na ikina-classify as sweet … Continue reading Saving the Sweetest for Last