The Pastor, Church and Money Matters

by Elijah Abanto Paano mo tratuhin ang iyong pastor, lalo na pagdating sa pera? Ang pera ay hindi pwedeng isantabi sa ministeryo dahil ginagamit ito ng Dios upang magpatuloy ang gawain. Ngunit pera rin ang isa sa mga pinakakinatitisuran ng mga miyembro at mga tagalabas sa iglesya. At madalas, ang mga kinatitisurang ito ay may … Continue reading The Pastor, Church and Money Matters

Advertisements

Partners for Life!

by Sis. Olivia E. Abanto Napakabigat na pagtatalaga ang katagang ito: Partner for Life, na ang ibig-sabihin ay pagtatalaga ng sarili sa isang pang-habang-buhay na pagtuwang sa indibidwal o partikular na grupo. Tunay kayang nauunawaan ito ng bawat nagbibitiw ng pangakong ito? Ang isang lalaki at babae na nagsasabing sila’y nagmamahalan ay nagbigay ng ganitong … Continue reading Partners for Life!