Way Beyond Money

Kahit gaano pa kakinang ang salapi, gaanuman kalutong ang perang papel, hindi lahat ay kaya nitong makuha. “Money answereth all things,” sabi nga ng Ecclesiastes 10:20. Tama ito. Iyon nga lang ang mga bagay ang pwede lamang nitong sagutin. Karangyaan, kapangyarihan, kasikatan, edukasyon, pagkain, tirahan. Mga bagay. Lang. Ngunit mayroon Isang kayang sagutin ang lahat—hindi … Continue reading Way Beyond Money

Advertisements

The Real Issue: Why Stewardship?

by Pastor Felizardo Abanto In Biblical stewardship the real issue is not money and cash. It’s really about conversion and spirituality. Real giving to God and God’s work is a thing of the Spirit of God. The things of the Spirit of God are foolishness to the natural or unsaved man. Scriptural doctrines are only … Continue reading The Real Issue: Why Stewardship?