Who Can Measure A Mother’s Love?

Susannah Wesley

MRS. SUSANNAH WESLEY & HANNAH—A STRIKING SIMILARITY

Ilang anak ang mayroon sa iyong pamilya—isa… dalawa… apat… labing-siyam? Ano kaya ang pakiramdam ng may 18 kapatid na lalaki at babae? Imposible ba?

Si Susannah Wesley ay may 19 na anak, kabilang si John (isang kilalang mangangaral) at si Charles (isang kilalang manunulat ng awit). Para ma-manage niya nang maayos ang kanyang malaking pamilya, sinunod niya ang mga pamantayang ito.

1) Ang pagkain sa pagitan ng kainan ay bawal (snacks).

2) Natutulog na ang mga bata nang alas-otso nang gabi.

3) Uminom dapat sila ng gamot nang walang reklamo.

4) Turuan agad ang anak na mag-pray kapag nakakapagsalita na.

5) Patahimikin ang lahat kapag nasa church o may devotion.

6) Huwag ibigay ang gusto kapag umiiyak, yung lang hinihingi nang magalang.

7) Para maiwasan ang pagsisinungaling, huwag parusahan ang pagkakamaling inamin at pinagsisihan.

8) Huwag hahayaang hindi maparusahan ang kasalanang ginawa.

9) Huwag parusahan ang anak ng dalawang beses para sa isang pagkakamali.

10) Itaas at parangalan ang maayos na ugali.

11) Bawat pagsubok ng anak na makalugod, kahit na hindi masyadong nagawa nang maayos, ay dapat na purihin.

12) Panatilihin ang karapatan sa pag-aari (toothbrush, tuwalya), kahit na sa maliliit na bagay.

13) Gawing totoo ang lahat ng mga ipinangako.

14) Huwag sapilitang pagtrabahuhin ang anak na babae hangga’t hindi pa nakakabasa nang maayos.

15) Turuan ang mga anak na matakot sa Panginoon.

  • TAKE A LOOK/ 1 Samuel 1:21-28; 2:18-21

Kagaya ng sinumang ina, concerned si Mrs. Wesley sa pisikal, mental, emosyonal, at ispiritwal na paglago ng kanyang mga anak. Kahit na ang mga eksperto ngayon sa pagpapalaki ng anak ay hindi kayang pantayan ang mga pamantayang kanyang sinunod 300 na taon nang nakalilipas para mapantayan ang mga goals na iyon! Ang First Samuel 1:21-28 at 2:18-21 ay nagsasabi din ng isa pang kakaibang ina. Paano niya napakita ang pag-ibig para sa kanyang anak?

  • TAKE A STEP

Nalaman ni Hannah kung anong pinakamaganda para sa kanyang anak na si Samuel:

“For his whole life he will be given over to the Lord(1 Samuel 1:28).

Parehong kagustuhan nina Hannah at Mrs. Wesley na kumilala at sumunod ang kanilang mga anak sa Panginoon. Paano sa tingin mo natulungan ng mga rules ni Mrs. Wesley na matutunan ng kanyang mga anak na mahalin ang Panginoon? Bakit hindi mo idikit ang mga ito sa iyong pader at subukang sundin simula ngayon?

 

Translated from Family Walk, published by Walk Thru the Bible Ministries and Zondervan.

Advertisements