Building My First Family

TIPS PARA MAIPAGPATULOY MO ANG PAGIGING BAHAGI MO SA IYONG ORIHINAL NA PAMILYA

for Young Couples

Bilang may isa nang pamilya, may sarili ka nang buhay. Kailangan mo nang paglingkuran at mahalin ang iyong asawa; kailangan mo na ring arugain at alagaan ang iyong anak. Ang panahon para sa iyong magulang at mga kapatid ay hindi mo na masyadong mabigyan ng atensyon. Mahirap, pero bilang isang anak at kapatid ay mayroon ka pa ring responsibilidad na patibayin ang iyong unang pamilya. Kung gusto mong gampanan pa rin ito without conflicting your schedule with your own family, mahalagang i-keep mo ito in mind:

1) PRAY AND ASK GOD FOR AN OPPORTUNITY. Siya lamang ang makakatulong sayong ayusin ang schedule mo to balance both.

2) TALK TO YOUR SPOUSE. Ipaalam sa kanya ang iyong pinaplano at tanungin kung anong araw at oras pwede kang mag-spend ng time with your family.

3) MAKE THAT MOMENT COUNT. Malaki man o maliit lang ang oras na nakalaan para sa iyong pamilya, make it worth to be remembered. Wag ka lang basta tumunganga katabi sila sa panonood ng telebisyon. Kahit simple conversation lang will do.

4) MAKE EVERYTHING READY FOR EMERGENCIES. Kung sakaling ang oras na dapat mong ilaan para sa iyong pamilya ay may dumating na emergency ay siguraduhing gawin mo sa ibang araw. “Better late than never.”

5) PRAY TO BE USED OF GOD IN STRENGTHENING YOUR FAMILY.