Family: The Christian Home, Part 3

MGA TUNGKULIN NG MGA ANAK SA KANILANG MGA MAGULANG Ayon sa Exodus 20:12, tungkulin ng mga anak na igalang ang kanyang ama at ina. Inuutusan din tayong makinig sa pagtuturo nila, ayon sa Proverbs 13:1. Sinasabi rin sa Ephesians 6:1 na sumunod sa mga magulang.   BUHAY PAMILYA—ANG LANGIT NG DIYOS SA LUPA “Sa bahay … Continue reading Family: The Christian Home, Part 3

Advertisements

Family: The Christian Home, Part 2

ANG TUNGKULIN NG MGA MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK Sinasabi sa Psalm 127:3, ang mga anak ay pamana ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 22:6, ang mga magulang (hindi paaralan, hindi telebisyon o Internet) ang responsable sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Responsable ang mga ama na palakihin ang kanilang anak sa saway at aral ng Panginoon. … Continue reading Family: The Christian Home, Part 2

Dear Work-Work-Work Father

Napakahirap po para sa akin na batiin kayo ng “Happy Father’s Day..” Hindi po ako masaya para sa inyo, at dahil dati ko na naman kayo nakikita, alam ko rin na hindi kayo masaya sa kalagayan niyo ngayon. Mayroon sigurong mga paminsan-minsang “saya” tulad ng basketball o pakikipagbiruan, pero bukod pa roon ang buhay ng … Continue reading Dear Work-Work-Work Father

Rules for Tragedy Children

Si Pastor Felizardo D. Abanto ay nakakita ng isang magandang sulatin sa isang Baptist periodical, ang Sword of the LORD at ibinahagi at pinagyaman niya sa mga dumalo ng Prayer Meeting  nitong June 30, 2011. Kung nais mong magkaroon ng mga anak na “trahedya,” sundin mo lamang ang walong patakaran na ito. Huwag kang mag-aalala, … Continue reading Rules for Tragedy Children

The Story of the Leaves, Part II

Sa pagyugyog ni Puno sa kanyang sarili, si Malaya at lahat ng mga dahong kakampi niya ay nakawala mula sa kanilang mga sanga, at dahil sa ihip ng Hangin ay lumipad sila nang napakataas sa himpapawid. “Malaya na tayo! Malaya na tayo! Ha!” sigaw ni Malaya kasabay ang mga kakampi niyang mga dahon. Habang papalayo … Continue reading The Story of the Leaves, Part II

The Story of the Leaves, Part 1

by Elijah Abanto Kung ang mga dahon kaya sa mga puno ay parang mga tao, at mayroon silang mukha—mata, tainga, ilong, at bibig—ano kaya ang magiging buhay para sa kanila? Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Ano kaya ang kwento na maririnig natin mula sa kanila? Ang mga tanong na ito ang bumuhay sa kwentong mababasa … Continue reading The Story of the Leaves, Part 1

Bakit Ba?

Isang Pag-amin ng Isang Ordinaryong Batang Kristiano Magbigay? Ayoko talaga, sa totoo lang. Bakit ba kailangang magbigay? Unang-una, mayaman ba ako? Wala naman akong isang milyon piraso ng pera para mamigay pa. Mga mayaman lang ang dapat magbigay. Sapat na nga lang sa akin yung baon ko, hihingin pa? Pangalawa, sino ba siya? Kaibigan ko … Continue reading Bakit Ba?

Thriving Families

Kung mayroon mang panahon na higit na kailangan ang mga pamilyang makadiyos, lumalago, at nagtatagumpay—ngayon iyon. Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng mga halimbawa nitong mga karakter—ang kahalagahan ng isang pamilya. Hindi naman kinakailangan ang isang perpektong pamilya, ngunit isang pamilya na may takot sa Dios—sapagka’t sa ganoong paraan, ang isang pamilya ay magtatagumpay. Sa … Continue reading Thriving Families

Dads, Front & Center

by Charles R. Swindoll Sa libro ni Charlie Shedd, Promises to Peter, ay sinasabi niya kung paanong ang pamagat ng kanyang mensahe sa pagmamagulang ay nagbago nang maranasan niya ang pagiging ama. Noong mga unang taon ng kanyang pangangaral, bago siya maging ama, tinawag niya itong, “Paano Palalakihin ang Iyong Mga Anak.” Maraming mga magulang … Continue reading Dads, Front & Center