Partners for Life!

by Sis. Olivia E. Abanto Napakabigat na pagtatalaga ang katagang ito: Partner for Life, na ang ibig-sabihin ay pagtatalaga ng sarili sa isang pang-habang-buhay na pagtuwang sa indibidwal o partikular na grupo. Tunay kayang nauunawaan ito ng bawat nagbibitiw ng pangakong ito? Ang isang lalaki at babae na nagsasabing sila’y nagmamahalan ay nagbigay ng ganitong … Continue reading Partners for Life!

Advertisements