Help in the Daily Battle

Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. —Romans 6:11   Sa artikulong “A Change of Kingdoms” ay nakita natin kung paano tayo niligtas ng Dios mula sa sakop at paghahari ng kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo sa Kanyang kamatayan. … Continue reading Help in the Daily Battle

Advertisements

Partners for Life!

by Sis. Olivia E. Abanto Napakabigat na pagtatalaga ang katagang ito: Partner for Life, na ang ibig-sabihin ay pagtatalaga ng sarili sa isang pang-habang-buhay na pagtuwang sa indibidwal o partikular na grupo. Tunay kayang nauunawaan ito ng bawat nagbibitiw ng pangakong ito? Ang isang lalaki at babae na nagsasabing sila’y nagmamahalan ay nagbigay ng ganitong … Continue reading Partners for Life!