The Bible: God’s Word (Part 1)

Ano ang “may kapangyarihan” sa iyong buhay? Sila na naniniwala sa isang bagay ay dapat na mayroong rason para sa kanilang paniniwala. Tulad na may mga pamantayan sa mundo ng negosyo, sa gobyerno, at sa edukasyon—ang Kristiano ay nangangailangan ng isang tiyak na pamantayan para sa kanyang mga paniniwala, kanyang mga tungkulin—sa katunayan, sa kanyang … Continue reading The Bible: God’s Word (Part 1)

Advertisements

Dear Misunderstood One

Uy, ayos ka lang ba? Kanina kasi hindi na naman maipaliwanag yang itsura mo. Dahil ba sa nangyari kanina? Hay, naku. Lagi na lang silang ganyan. Ano’ng gagawin mo ngayon? Kapag nangyayari kasi sa akin yang nangyayari sa’yo ngayon, parang gusto kong magalit at umiyak at maawa sa sarili ko. Gusto kong magmukmok na lang … Continue reading Dear Misunderstood One

Getting Ready to Be Misunderstood

Alam natin na halos-lahat ng bagay sa buhay ay dapat paghandaan; gayunpaman, hindi ibig-sabihin noon ay nagagawa nga natin silang pag-handaan. Madalas sa exam, hindi nakakapag-review. Madalas kapag oral recitation, hindi nakakapagkabisa. Maraming nagpapakasal nang hindi handa, kaya naghihiwalay agad. Maraming nag-a-apply, pero hindi pala handa sa mga requirements na kailangan. Kung mayroon mang bagay … Continue reading Getting Ready to Be Misunderstood

10 Questions for Growth, Part 2

6Mayroon ba akong dapat patawarin? 7Mayroon bang kasalanan na dapat kong ipagtapat sa iba at ihingi ng tulong? 8Ginagamit ko ba nang buo ang aking mga kaloob at kakayahan na binigay sa akin ng Dios para sa Kanyang Gawain? 9Mas marami ba akong alam na linya mula sa mga palabas na gusto ko kaysa sa … Continue reading 10 Questions for Growth, Part 2

How to Benefit from the Bible

by Reyvie Manalo Jas 1:21  Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Bilang mga Kristyano, hindi natin ikinahihiyang sabihin na ang Bibliya ang ating batayan sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ito ay isang napakagandang patotoo. Sa atin na mga … Continue reading How to Benefit from the Bible

Back to the Basics

by Charles R. Swindoll Ang yumao nang stratehista sa football, si Vince Lombardi, ay isang panatiko pagdating sa mga saligan. Sila na mga naglaro sa ilalim ng kanyang pamumuno ay madalas na magsabi ng tungkol sa kanyang sidhi, kanyang pwersa, kanyang hindi nawawalang sigasig para sa laro. Regular siyang bumabalik sa mga pangunahing pamamaraan ng … Continue reading Back to the Basics

Growing Old

by Charles R. Swindoll Ang pagtanda, tulad ng buwis, ay isang katotohanan na dapat nating harapin. Ngayon, huwag na huwag ninyo akong tatanungin kung kailan tumitigil ang paglaki at kailan nagsisimula ang pagtanda—hindi ko masasagot iyan! Ngunit mayroong ilang mga senyales na mababasa natin sa paglalakbay ng ating buhay na nagsasabi na tayo’y pumapasok na … Continue reading Growing Old

Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

by Charles Colson Apatnapung araw pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na muli, tinawag ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na salubungin Siya sa Bundok ng Mga Olibo (Mount of Olives). Isipin mo na lamang ang kanilang pagkasabik, dahil noong oras na iyon ay naniniwala silang ititindig na ng kanilang Amo ang Kanyang kaharian sa lupa at … Continue reading Loving God: Faith and Obedience (Part 2)

Second Chances

We are bad. God is good. Gumagawa tayo ng mga maling desisyon. Laging tama ang desisyon ng Dios. At sa mga maling desisyong ating nagagawa, laging nagbibigay ang mabuting Panginoon ng mga pagkakataon para maitama ang mga maling nagawa. Napatunayan ko iyan nitong mga nakaraang araw.  Lagi na namang nangyayari na may aalis, may manunumbalik, … Continue reading Second Chances