Praying in Victory’s Midst

Sa mga ga-graduate: Kung pareho tayo ng naramdaman ko noon, malamang excited ka na rin at kumakabog na ang dibdib sa naka-abang na araw ng iyong graduation. Naramdaman ko yan nung matatapos na ako sa preschool. Mas naramdaman ko pa yan nung magtatapos na ako ng elementary. Tumindi yan nung magtatapos na ako ng high school. Para akong nasa tuktok nung magtatapos na ako ng college sa Bible School. Hindi ako makapaniwala noon—hindi ka makapaniwala ngayon—na nandyan ka na at naabot mo ang dulo ng isang kabanata ng iyong buhay. Isang tagumpay. Tagumpay na alam mo, kung ikaw ay ligtas na, na ibinigay ng Diyos sa iyo. Magpasalamat ka sa Kanya sa lahat ng karunungan, katalinuhan, kasipagan, kalusugan at kalakasan na ibinigay Niya para matapos mo ang anim-na-taon o apat-na-taon mong pag-aaral. Magpasalamat ka sa Kanya sa mga magulang na ibinigay Niya na nagpa-aral sa iyo sa kabila ng iyong kakulitin, kalokohan, at pagiging pasaway. 🙂

At manalangin ka sa Kanya na ihanda ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay—na tulungan kang malagpasan ito at mapagtagumpayan ito—na may kasamang pag-aayuno.

 

Advertisements

Are You Still Praying?

“Okay, children, close your eyes, bow your heads. Let’s pray.” Ito ang isa sa mga pangungusap na narinig ko noong bata pa ako at hindi ko makalimutan hanggang sa ngayon. Ito ang kadalasang sinasabi ng isang teacher sa kanyang estudyante sa Sunday School. Pagkatapos ng “close your eyes” ay susunod ang halos-lahat sa pagpikit ng mata (may mga pasaway, alam mo na); kasunod ng “bow your heads” ay ang pagyuko ng bawat isang ulo sa silid na iyon; at isang seryosong panalangin ang sinasabi kapag nag- “Let’s pray.” Nararamdaman ko pa rin ang bumabalot na ihip ng pagrespeto at pagkaseryoso habang sinasabi ang panalanging iyon.

“But that was a long time ago,” sabi nga ni Mr. Tumnus sa Narnia 1. Wala nang “close your eyes” o “bow your heads” ngayon. “Let’s pray” na lang yata. Maliit lang siguro iyon na pagbabago, ngunit kakabit ng maliit na pagbabagong iyon ay parang kahit ang paligid ng paggalang at pagiging taimtim ay unti-unti nang nawawala. It’s all too common—sa church lalo na. Sa aking nursery at preparatory class, nagkakaisa ang mga batang iyuko at ipikit ang kanilang mga mata kapag nagpe-pray na. Ngunit ngayon, ang ganoong pagkakaisa ay parang wala na. Ang mga bata ay patuloy na nakadilat at nakikipaglaro sa katabing bata. Kung hindi naman, ay tutulad sila sa mga kabataan o teenager na walang tigil sa kapipindot ng cellular phone o makipagkwentuhan sa katabi. At siyempre ang mga mas nakakatanda na hindi magkanda-ugaga sa kakasaway sa mga anak na napakalikot. Idagdag pa ang mga workers na dilat ang mata habang naghahanap ng taong papipikitin at patatahimikin. Masyado nang naging common ang pampublikong panalangin na parang instrumento na lamang ito para makalipat mula Sunday School papuntang worship service.

Hindi lamang pampublikong panalangin ang naaapektuhan ng ganitong mga bagay, maging ang pampribadong pananalangin. Kung noon ay hindi pa sapat ang tatlumpung minuto sa pananalangin nang taimtim sa Dios, ngayon ay gusto nang idilat ang mata lumipas lamang ang tatlumpung segundo. Ang pakikipag-usap yata sa Dios ay nawalan na ng appeal sa mga Kristiano habang ang pakikipag-chat sa Facebook at Yahoo Messenger ay patuloy na umaakit ng atensyon sa mga nagsasabing sila’y anak ng Dios.

Kitang-kita rin kung paano natin winawalang-bahala ang panalangin kapag prayer meeting. Ang prayer meeting ay dinadaluhan ng pinakakaunting tao, at ng pinakakaunting Kristiano. Mga dahilan na akala natin ay nauunawaan naman ang Dios tulad ng “malayo kasi” at “may pasok sa trabaho” at “may-pasok kasi bukas, mapupuyat” at samu’t sari pa ay patuloy na pumupuno ng mga tainga ng mga concerned na nagtatanong, at sa totoo nagsasawa na sila sa pagtatanong. Kung totoo ang kasabihang “Kapag uma-attend ka ng Sunday morning, mahal mo ang pastor; kapag uma-attend ka pati Sunday evening ay mahal mo ang iyong church; kapag uma-attend ka pati prayer meeting ay mahal mo ang Dios,” ay masasabi ko nang walang alinlangan na kaunti lamang ang nagmamahal sa Dios nang totoo. Kahit ang mga uma-attend ng prayer meeting ay nagmamadali sa pagpe-pray kasama ang kanilang partner para makauwi na agad.

Kaya may isang tanong na bumabagabag sa aking isip, “Nagpe-pray ka pa ba?”

Ikaw bata, nagpe-pray ka pa ba?

Ikaw kabataan, nagpe-pray ka pa ba?

Ikaw na ama o ina, lolo o  lola, nagpe-pray ka pa ba?

Are you still praying?

Nakakalungkot, ngunit, baka ang pastor na lang o pati kanyang asawa na lamang ang masasabi nating totoong nananalangin. Kakaunti na lang yata ang nais makausap ang Dios, sabihin ang anumang nasasaloob nila, hiling man o pagpapasalamat. Napapagod na yata tayong kwentuhan ang ating Ama ng mga nangyayari sa atin. Masyado na siguro tayong mayabang para hindi ilapit ang ating mga pangangailangan. Ayaw na siguro nating makisaya sa Dios sa ating mga tagumpay. Hindi man natin sabihin, ayaw na yata talaga nating manalangin.

Nananalangin ka pa ba?

Ngayon ay fasting day, kaibigan. Higit pa sa pananalangin ang ating ginagawa sa araw na ito, ngunit kung hindi na natin kayang manalangin, paano pa natin kakayanin ang mag-ayuno nang totoo?

Kung mayroon man sigurong taong dapat ay napagod na sa kakakwento sa Dios ng mga nangyayari sa kanya sa buong araw yun ay si Jesus, dahil magpakailanman naman Niyang kasama ang Dios at alam ang Kanyang ginagawa. Kung mayroon man sigurong maaaring hindi na ilapit ang kanyang mga pangangailangan yun ay si Jesus, dahil wala naman Siyang kailangan kung tutuusin. Kung mayroon man sigurong hindi na kailangan sabihin sa Dios ang kanyang kasiyahan yun ay si Jesus, dahil hindi naman Niya kailangan ng kasama sa mga tagumpay kung tutuusin. Pero mas tao pa Siya kaysa sa atin. Siya pa ang gumustong manalangin bago sumikat ang araw at pagkatapos nitong lumubog, at walang mintis Niya itong ginagawa araw-araw. Siya pa ang may ganang magpasalamat sa Ama sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay Niya sa atin at mga simpleng bagay ng buhay. Siya pa ang may lakas na lumapit sa Dios sa pinakamadilim na oras ng Kanyang buhay—ang Krus. Siya pa sa lahat ng mga tao! Mas alam pa ni Jesus na Dios kung paano maging tao kaysa sa atin na totoong tao! Tao na kailangan ng maayos na relasyon sa Dios Ama; tao na kailangang lumapit sa Dios para sa kanyang mga pangangailangan; tao na mas mainam na kasama ang Dios sa kanyang kasiyahan at tagumpay.

Nananalangin ka pa ba, kaibigan?

Nais ko nang lumuha sa oras na ito. Ito’y dahil anuman ang aking gawin upang sabihing “Oo” para sa iyo, ay napapatunayan ko lamang na kakaunti lamang ang makakasagot ng tapat na “Oo” sa tanong na ito. Kailan kaya uli natin seseryosohin ang pagpe-pray? Kailan kaya natin susundin ang utos tulad ng mga ito?

“But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly” (Matthew 6:6).

“Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest” (Matthew 9:38; Luke 10:32).

“Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak” (Matthew 26:41; also Mark 14:38).

“Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is” (Mark 13:33).

“Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you” (Luke 6:28).

“Pray without ceasing” (1 Thessalonians 5:17).

“Brethren, pray for us [pastors and missionaries]” (1 Thessalonians 5:25; 2 Th. 2:3; Hebrews 13:18).

“Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much” (James 5:16).

 

Sana simulan na natin ngayon.

Gaano Ka Kahaba Mag-Pray?

time to pray

Naitanong ito isang beses sa 2nd-level leadership training session na pinapangunahan noon nakaraang taon ni Pastor Abanto. Ano ang mga sagot? May nagsabi ng 30 minutes, may 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute… well, mayroon ding nagsagot ng wala pang isang minuto. Mayroon ding nagsabing hindi nila alam kung gaano katagal. May mga nagtaka o nagulat nang may magsabi ng 30 minutes; napailing din sila kapag may nagsabi ng 5 minuto pababa. Alam naman natin na mapahaba man o maikli ang pananalangin, kung ang pinapangalanginan, pinapanalangin, paraan ng pananalangin, o rason ng pananalangin ay hindi tama, ay maling pananalangin iyon.

Una ay dapat tayong manalangin sa Diyos, hindi sa mga imahen. Sabi nga sa John 14:13, 14:

 

And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

 

Pangalawa, dapat tayong manalangin para sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa sarili natin.

Pangatlo, dapat ay may kabuluhan, ibig-sabihin ay espisipiko at direkta, hindi paulit-ulit na wala namang laman. Sabi nga sa Matthew 6:7:

 

But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

 

Pang-apat, manalangin para sa kalualhatian ng Diyos, hindi para makita ng tao na magbubunga sa iyong kalualhatian. Sabi nga sa Matthew 6:5-6:

 

And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

 

So technically, kapag sang-ayon sa apat na biblikal na prinsipyong ito ang ating panalangin, mahaba man o maikli, ay tama iyon. Ngayon ay isipin natin na pumasa tayo sa apat na batayang ito—nao-orasan ba natin ang ating panalangin?

Ang tinutukoy ko ay ang pananalangin nang personal—yung mag-isa ka lang, yung ikaw lang at ang Diyos, yung pagkagising mo o bago ka matulog, yung ikaw lang ang nakakarinig ng sinasabi mo, at Siya din. Hindi ko sinasabi ang pananalangin para sa pagkain, nang publiko, sa prayer meeting, at iba pang baka sabihin mo (bagaman maganda rin naman kung nagawa)—ito ay personal na panalangin. Ngayon dito pumapasok ang mahaba at maikling panalangin. Kung oorasan mo ang iyong prayer life, tama ba ito sa harapan ng Diyos? Kung wala pang minuto, o limang minuto, o sampung minuto ka lang manalangin, hindi nakakatuwa para sa Diyos, at lalo na para sa iyo. Para mas lalo niyong maintindihan kung gaano kahalaga ang haba ng pananalangin mo, gawin nating ganito ang tanong: Gaano ka katagal makipag-usap sa Diyos?

Alalahanin na ang pagbabasa ng Biblia at Holy Spirit ang paraan na ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa atin, na obviously ay lampas sa isang minuto o lima. Ang prayer ang paraan natin para makipag-usap sa Diyos. Tayo, katumbas ba ng pag-pe-pray natin ang pakikipag-usap sa atin ng Diyos?

Wala kang mai-pag-pray? Hindi, napakarami nating dapat ipag-pray. Kahit ako nalulunod na—kailangan kong ipag-pray na matupad ang kalooban ng Diyos, kasunod ang buong mundo, ating bansa, ating komunidad, ating iglesiya, pamilya ng ating pastor, ating mga kakilala (o kaaway), ating pamilya, at pati ang ating mga sarili. (Sa sarili pa nga lang natin, marami na tayong kahilingan, paano pa ang buong mundo?) Hindi sapat ang salitang napakarami para ilarawan ang ating dapat ipanalangin. Napaka-sobrang dami nating dapat ipag-pray, kaya hindi kaaya-aya na tayong Kristiano ay manalangin ng mababa-pa-sa-isang-minuto na panalangin. Nais ba nating bigyan ng kasiyahan ang Panginoon? Dalasan natin at habaan natin ang pakikipag-usap sa Kanya. Isipin mo na lang kung paano ka makipag-usap sa iyong kabigan, at yun din (at higit pa) ang paraan ng pakikipag-usap sa Kanya—Siya na lagi nang nakikipag-usap sa iyo.

Let me cite you examples. Si Abraham, si Moses, si Samuel, si David, si Elijah, si Daniel, at marami pang iba sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, si Anna, ang mga unang iglesiya. At kung si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nanalangin nang matagal, bakit tayo ay hindi? Si Martin Luther dalawang oras nagpe-pray, ganundin ang mga pastor ngayon. Tanong mo kay pastor kung gaano siya katagal mag-pray, at malalaman mo kung sino ang dapat mong tularan.

“Orasan mo na ang pagpe-pray mo,” payo ni Pastor sa isang miyembro sa session. Hindi para limitahan natin ang ating pananalangin, kundi para ating mabigyan ng karapat-dapat na panahon ang pakikipag-usap natin sa Dios. Magandang payo ito sa ating lahat na nais mapalapit sa ating Panginoon. Habang pwede mo pang orasan.

 

Ang article na ito ay nerebisang bersyon ng orihinal na artikulo ni Bro. Elijah Abanto sa parehong pamagat. Inilathala sa BDJ Volume 2, Issue 5, March 1, 2009.

 

Estranghero

by Elijah Abanto

Pinag-uusapan siya ng lahat. Dahil sa kanya maraming nangyayaring mga kontrobersiya, pag-aaway-aaway, at mga debate. May nagsasabi na maganda ang kanyang itsura, mayroon namang nagsasabi na pangit siya. Maraming naniniwalang mabuti siya; yung iba ay napapailing naman sa kasamaan daw niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ganong kalinaw kung sinong tama sa dalawa—dahil sa totoo lang, ay isa siyang estranghero.

Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam mo sa maikling kwentong ito. Malamang ay napakunot ang noo mo at napaisip ka, Kaya? Yung iba ay tatawa at magsasabi, “Kaya naman pala! Estranghero eh!”

Estranghero. Di-kilala. Dayo. Estranghero. Malamang ay may kumatok na sa iyong bahay at nang buksan mo ang iyong pinto ay sumama ang tingin mo—tulad ng naging reaksyon mo sa kwento. Ngunit alam niyo ba na natatakot ako na baka sa ating mga Kristiano ay Estranghero pa rin ang Panginoon?

Oo, isang Estranghero. Di-kilala. Dayo. Ang Panginoong Diyos ba ay parang isang Dayo sa buhay mo? Yung para bang pag may nangyari ay iniisip mo, Bakit ganon ang ginawa mo, Panginoon? Ano kamo? Nagtumba Ka ng mga lamesa at namalo? Yung hindi tayo makapaniwala. Nung nabuhay ka Jesus, nakipagkaibigan ka sa mga patutot, mga kurakot, at mga matapobreng mayaman? Gets? (By the way, ang sagot sa mga tanong mong iyan ay totoo—ginawa iyang lahat ni Jesus.)

Bakit kaya? Wait a minute. Huwag niyong sabihin na may tao o Kristiano na talagang nakakakilala sa Panginoon nang lubusan—wala pa! Pero kadalasan ang dahilan kung bakit hindi madagdagan ang kaalaman natin tungkol sa Kanya ay kagagawan na rin natin. Paano ba natin nakikilala ang Estrangherong ito, at nang hindi tayo matulad sa nasabing kwento na salungat-salungat ang opinyon?

Bible study. Yes, pag-aaral ng Biblia. No, no, hindi pagbabasa lang. Kaya maraming kulto at dibisyon sa iglesiya ay dahil sa kakulangan niyan—bible study. Kailan pa tayo matututo? Kailan pa natin mapagtatanto na ito at prayer lang ang daan para makilala Siya? And yet, kung tatanungin kita, ay malamang alam ko na rin ang sagot. “Hindi ko nagawa eh,” kasunod ang litanya ng mga rason kung bakit.

Nitong nakaraang buwan nalaman niyo na ang dapat malaman tungkol sa Daily Walk. At nalaman natin na ang relasyong maayos at kaibig-ibig ay mapapanatili lamang ng komunikasyon. May regular ka na bang komunikasyon sa Kanya?

Tama na ang stranger syndrome. Sana dumating ang panahon  na hindi na estranghero sa atin ang Panginoong Jesus. At alam mo kung paano mo yun magagawa? Bible study and prayer. Nothing more. Wait, wait, wait, pati pala obedience at application!

Lakad Tayo!

daily walk

by Elijah Abanto

Lahat na siguro tayo nakipag-usap—kahit nga sanggol nakikipag-usap na, kahit utal-utal pa ang pananalita! Oo, nakaranas na tayong lahat makipag-usap.

Ano nga ba ang pakikipag-usap? Ito ang pakikipagpalitan ng dalawa o higit pang mga persona ng mga salita tungkol sa isang pangkaraniwang paksa. Kaya sa pakikipag-usap hindi pwedeng mag-isa ka lang, bukod na nga lang kung kinakausap mo ang iyong sarili—in a way, parang dalawang tao din iyon!

With that in mind, imagine-in niyo ang dalawang taong naglalakad sa daan. Karaniwan ay ganito ang eksenang ating kinabibilangan kapag tayo ay may visitation o soul winning. Ano bang ginagawa niyo habang kayo ay naglalakad-lakad sa daan? Wala bang imikan? Walang salita, lakad lang? Siguro napapasabi ka, “Siyempre naman hindi! Nag-uusap kami—nakaka-boring kaya ang walang kausap!” Tama. At tsaka kung gusto mong mapalapit sa taong iyon, hindi mo siya susupladuhan. Tama?

Dalhin natin ang ganyang kaisipan sa relasyon natin sa Diyos.  Simula nang tayo’y magsisi sa ating mga kasalanan, naniwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at tinanggap Siya sa ating mga puso bilang Tagapagligtas, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos: Siya ang ating Ama, at tayo nama’y Kanyang mga anak. At simula nang maging Kristiano ka, ay lagi na tayong lumalakad na kasama Niya. Mayroon na tayong daily walk kasama Siya.

Ngunit nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Para alalahanin kung ano ang ibig-sabihin ng pakikipag-usap, bumalik ka sa unang pahina. “Pakikipagpalitan.” In some way, “mahiyain” ang ating Ama, at nais Niya na ikaw ang magsimula ng usapan—ayaw ka Niyang pilitin sa usapang hindi mo naman gustong gawin.

Nalaman natin na tayo ay nagsasalita sa Ama sa pamamagitan ng prayer, o pananalangin. Ang Diyos naman ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia, o Bible study. (Bible study, dahil, kung babasahin lamang, at hindi natin iintindihin, hindi iyon pakikipag-usap.)

Ano’ng ginagawa natin pag nanalangin? Sinasabi natin lahat (lahat, dapat) sa Kanya—ating mga kasalanan (pag-amin),  ating mga pagpapala at biyaya (pagpapasalamat), at ating mga kailangan (paghiling). Sa paraang ito ay nagsasalita tayo sa Kanya. At karamihan sa atin ay hindi nabibigo sa bahaging ito—kahit iilang minuto lamang (ngunit hindi naman din dapat ganon lang kaikli), ay nagagawa nating magsalita sa Kanya. (Pansinin niyo na laging “magsalita” ang ginagamit ko, hindi “makipag-usap.”) Ngunit paano ang Bible study? Marami sa atin ang nabibigo sa bahaging iyan. At parang wala lang sa atin kung mapag-aralan natin ang Biblia o hindi sa buong araw.

Ngunit isipin mo na lamang kung sa usapan ay yung kasama mo lang ang salita-ng-salita at hindi ka niya binibigyan ng pagkakataon na magsabi ng kahit isang salita lang. Naiinis ka. Nababagot ka. Baka hindi ka na makapagpigil at magsabi ka, “Ano ka ba, bakit ayaw mo akong pagsalitain? Gusto mo ikaw lang ang nagsasalita?” At ikaw, galit, ay mas mamabutihin pa iwan na lang siya, at maghanap na lang ng ibang bubuwisitin niya.

Ngayon balik tayo sa Diyos. Kinakausap Niya tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. (“Kinakausap” ang aking ginamit dahil bago ka kausapin ng Diyos, ikaw muna ang dapat lumapit sa Kanya at magsalita. Ipapaliwanag ko maya-maya.) Ibig-sabihin, kung hindi tayo nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, parang tayo yung taong ayaw pasalitain yung kausap. Nakuha niyo ba? At dahil doon, “iiwan” Niya tayo at hindi na pakikinggan ang ating panalangin—bagaman, dahil mapagpasensya ang Diyos ay matagal pa bago Niya gawin ’yon. Pero isipin mo na lang kung ano’ng nararamdaman Niya sa ating ginagawa pag walang Bible study. Parang tinatakpan natin ang bibig Niya nang sapilitan.

Dahil ang Diyos ay “mahiyain,” lumapit ka sa Kanya at sabihin mong kausapin ka Niya. “Ano po bang gusto Ninyong sabihin sa akin?” Lumapit ka sa Bible mo at buksan sa Scripture reading, at sabihin mo, “Ano po ang gusto Niyong ipaunawa mula dito?” At kakausapin ka Niya nang buong puso, at pakikinggan Niya rin kung ano ang sinasabi mo sa Kanya. Di ba ganon ang magandang pakikipag-usap? Titibay ang inyong relasyon ng Diyos; nasisiyahan Siya, at natutuwa ka rin.

Bakit hindi mo iyon gawin simula ngayon? Tama na ang walang imikan! Tama na ang ikaw lang ang salita nang salita! Isaayos mo na ang paglakad mo kasama Siya.

Maglaan ka ng takdang oras. 6 AM. 12 NN. 3 PM. 9 PM. Kahit ano’ng oras basta magtakda ka. At sundin mong palagi. Huwag kang mahuhuli—dahil hindi nahuhuli ang Diyos sa iyo. At kung sakaling mabigo ka ng isang beses, ‘wag kang manghina—hingin mo lang ang Kanyang tawad, at magsimula kang muli nang panibago. At kung ano’ng sabihin Niya sa iyo, huwag magdalawang-isip na sundin iyon. At sinasabi ko sa iyo, mas malamang ay “susundin” Niya rin ang sinasabi mo sa Kanya!

“Lakad tayo!” sabi ng Diyos. At sa paglakad na iyon ay titindi lamang ang inyong relasyon ng Diyos kung mag-uusap kayong dalawa. Di ba ang ganda? Kung mapagtatanto lang natin.

Wala Bang Signal?

signal

by Elijah Abanto

Kung mayroon mang panahon sa buong kasaysayan na mas kinakailangang mag-pray, ngayon iyon. Kung mayroon mang oras kung kailan dapat manalangin nang pinakamatagal ang Kristiano, ngayon iyon. Kung isang panahon lang sa kasaysayan kailangang makipag-usap sa Diyos, ngayon ang panahon na iyon. Ngayon.

Sa totoo nga lang, sa lahat ng panahon sa kasaysayan, ay kailangan ng pananalangin. Sa unang mga araw ng sanlibutan, nakipag-usap ang Diyos sa mga tao tulad nina Adan, Noe, Abraham, Jacob, Jose, Moises at marami pang iba. Sa pagpapatuloy ng mundo, nariyan naman sina David, Samuel, Elias, Eliseo, Esaias, at mga propeta—kinakausap ng at nakikipag-usap sa, Diyos. At sa panahon ng Bagong Tipan, mismong si Jesus ay nanalangin—ang Diyos na nagkatawang-tao. Sinundan ito ng mga apostol at ng mga unang iglesiya sa iba’t ibang dako ng Kanluran.

Ngunit ang nakalulungkot, ang ating panahon ay nakakaranas ng pinakamahinang “signal” ng komunikasyon sa Diyos. Masyado nang naging abala sa mga gawain—mula  bata hanggang matanda—at ang pakikipag-usap sa Diyos ay “naputol” na sa karamihan ng mga Kristiano. Noong una, kaya ng hanggang apatnapung-araw makipag-usap ng tao sa Diyos (halimbawa ay si Moises, si David, at mga propeta, hanggang kay Jesus). Noong panahon ng iglesiya, “araw-gabi” ay nananalangin ang buong iglesiya. Maging noong panahon ng Dark Ages at Reformation, ang mga Ana-Baptist at Protestante ay nananalangin ng dalawang-oras kada umaga, tanghali, gabi. Ngunit ngayon? Maaari nang ikaw ang sumagot sa tanong na iyan.

Wala na bang ‘signal’ ang ‘telepono’ natin sa Diyos sa mga panahon ngayon?

Sa sobrang ka-busy-han sa trabaho (empleyado man o may-ari mismo), sa eskwela (mula sa elementarya hanggang kolehiyo), at maging sa gawain ng Diyos (soul winning, Bible study, discipleship, choir), ay nawawalan na tayo ng panahon para sarilinin ang Diyos—Siya na iginugugol ang buong panahon Niya sa atin. Ang malala pa ay napupunta rin ang oras sa laro, panliligaw, paglalakwatsa, pakikipagdaldalan at pagtunganga sa TV na maaari na sanang ilaan sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang masama ay hindi ito ang panahon para magpatumpik-tumpik pagdating sa panalangin.

Yun nga lang mga tao na may matitigas na puso ay marahil  hindi natin isinasama sa ating mga panalangin kahit sila ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang buong mundo, pasama-nang-pasama (makikita mo kapag nagbabasa o nanonood ka ng balita), at kapit-kapit ang kanilang kamay para usigin ang mga Kristiano, ngunit ni isang misyonero ay hindi man lang natin maipanalangin. Ang ating bansa, na nasa bingit ng Charter Change, pag-angkin ng mga Muslim, at korapsyon, ay walang lugar sa ating mga prayer request. Ang ating lungsod, ang ating barangay, kailan natin nailapit sa Diyos? Ang ating iglesiya, paanong ito’y lalago at magiging patotoo sa paligid kung sa pagdadasal nati’y wala—ang ating pastor na nangunguna sa atin, kanyang pamilya, at bawat isa? Ang ating mga pamilya, paanong titibay, paanong lalakas, kung ang panalangin nati’y sasampung minuto lamang?

Mahina ba ang signal? Hindi mga kapatid. Kung gaano kalinaw ang reception noon sa kalangitan noon ay ganoon pa rin ngayon, walang pagbabago. Hindi nga lang natin ginagamit ang telepono, at madalas ay missed call o iilang saglit lamang. Kitang-kita na ito sa dami ng dumadalo sa prayer meeting—yun at yun na lang palagi pag Huwebes. May nagsabi ngang ebanghelista, “Kung gaano karami ang tao tuwing Sunday ng umaga, ganon ka-popular ang pastor. Kung gaano karami ang tao tuwing Sunday ng gabi, ganon kakilala ang iglesiya. At kung gaano karami ang tao tuwing prayer meeting, ganon ‘kasikat’ ang Diyos.” Hindi ba kilala ang Diyos sa ating buhay? Malamang ay dahil hindi natin Siya kadalas kausap. Paano natin makikilala ang hindi naman natin o bihira lamang natin kausapin?

Long Distance Relationship: Will It Endure? Does It Work?

long distance

by Mrs. Olivia Abanto

Ang isang nagpapatibay ng lahat ng uri ng relasyon ay ang komunikasyon. Ngunit sapat ba ito upang mapanatili o mapatibay ito?

Ito ang mga bagay na sumagi at naglaro sa aking isip nang aking bigyang pansin ang iba’t ibang uri ng relasyon.

Sa relasyon ng magkaibigan, isang kapatid ang minsang nagsabi sa akin, “Sa dinami-dami ng kaibigang tinuring ko ikaw ang binilang kong the best sa mga kaibigan na ’yon.” Hindi lang isa o dalawa ang nagbigkas ng ganyang mga kataga sa akin, pero dahil walang ganoong komunikasyon, sa anumang kadahilanan, ang pagiging best friends na tinatawag ay hindi ko napatunayang nanatili o tumibay, marahil hanggang sa puso lamang.

Isang pagiging katuwang sa gawain nang buong buhay ang naging pangako ng magkapatid sa Panginoon. Naunawaan niyang ang ‘gawain’ ay tunay na di simpleng grupo na pinupuntahan kada Linggo, pakikinig ng pangangaral ng Salita ng Diyos, pagkukumustahan—kundi ito’y pagtatalaga ng sarili upang sa lahat ng makakayang paraan ay maging katuwang ang isa’t isa sa pagpapatuloy at pagsulong nito. Datapwa’t sa agwat ng distansya tila ang pagtatalaga (commitment) ng pangako ay napapako. Nakakalungkot mang isipin, ang kasabihang, “Out of sight, out of mind” ay nagkakatotoo.

Sa harap ng bandana, dalawang mag-sing-irog ang nagbitiw ng pangakong “till death do us part,” datapuwa’t sa kahirapan ng buhay napilitang lumayo ang isa sa kanila upang pag-unlad ng pangarap ay magkaroon ng katuparan. Bihira sa ‘hindi’ ang pangakong “till death do us part” ay naibigay na sa malapit na kapiling na nagpadama ng pagmamahal na tunay daw.

So far so bad ang sagot sa tanong na hinahanapan natin ng sagot. But don’t lose hope, I still have one stick to go before we make a conclusion.

Tatlumpung taong nakalilipas nang tinanggap ako ng Diyos bilang anak, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Physically ang Ama ay napakalayo sa akin. Ngunit ang mga pangakong pagtanggap at pag-ari sa akin bilang anak kailanman ay hindi binawi sa akin. Malayo man ang Ama sa akin ngunit ang Kanyang pangakong pagtatalaga na “kailanman ay hindi kita iiwanan ni pababayaan man”—wala akong naaalalang pangyayari o sapantaha na iniwan Niya o pinabayaan man ako. Naniniwala akong kahit isa sa Kanyang mga anak ay hindi nakaranas ng pagpapabaya. Bagaman sa pisikal na aspeto ay wala ang Diyos sa piling natin at di tiyak kung kailan ang takdang panahon ng pagsasama natin sa Diyos, walang pagkikitaan sa buhay ko na ang pagmamahal ng tunay ng Diyos ay di Niya pinadama sa akin. Hindi naging hadlang ang kawalan ng pisikal na presensya ng Diyos sa akin upang mapatunayang ang pangako Niya ay laging tapat. Laging ang linya ng komunikasyon ng Diyos ay bukas at di naging pang-abala sa Kanya. Ang pangako ng di pagpapabaya at pagmamahal ay lagi Niyang pinararanas sa bawat anak Niya.

In my sense of terms: Long Distance Relationship: Will it endure, does it work? Yes. Dahil ang ating Ama ay pinatunayan ito. Manatili lamang sa tamang landas, manatili lamang sa pagsunod sa ating Ama, dahil Kanyang sinasabi, “It is God which worketh in us both to will and to do of his good pleasure” (Philippians 2:13). Mabuti Niyang kaluguran na ang mga ugnayan sa pagitan ng magkakaibigan, magkakapatid, at mag-aasawa ay trabahuhin at pagtiisan kahit na ang distansya ay mahaba. Nagawa ito ng Ama kaya kaya rin natin itong gawin.

Pagpapalain kayo ng Diyos!

Gaano Ka Kahaba Mag-Pray?

by Elijah Abanto

timer

Naitanong ito isang beses sa 2nd-level leadership training session na pinapangunahan ni Pastor Abanto. Ano ang mga sagot? May nagsabi ng 30 minutes, may 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute… well, mayroon ding nagsagot ng wala pang isang minuto. Mayroon ding nagsabing hindi nila alam kung gaano katagal. May mga nagtaka o nagulat nang may magsabi ng 30 minutes; napailing din sila kapag may nagsabi ng 5 minuto pababa. Alam naman natin na mapahaba man o maikli ang pananalangin, kung ang pinapangalanginan, pinapanalangin, paraan ng pananalangin, o rason ng pananalangin ay hindi tama, ay maling pananalangin iyon. Una ay dapat tayong manalangin sa Diyos, hindi sa mga imahen. Pangalawa, dapat tayong manalangin para sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa sarili natin. Pangatlo, dapat ay may kabuluhan, ibig-sabihin ay espisipiko at direkta, hindi paulit-ulit na wala namang laman. Pang-apat, manalangin para sa kalualhatian ng Diyos, hindi para makita ng tao na magbubunga sa iyong kalualhatian. So technically, kapag sang-ayon sa apat na biblikal na prinsipyong ito ang ating panalangin, mahaba man o maikli, ay tama iyon. Ngayon ay isipin natin na pumasa tayo sa apat na batayang ito—nao-orasan ba natin ang ating panalangin?

Ang tinutukoy ko ay ang pananalangin nang personal—yung mag-isa ka lang, yung ikaw lang at ang Diyos, yung pagkagising mo o bago ka matulog, yung ikaw lang ang nakakarinig ng sinasabi mo, at Siya din. Hindi ko sinasabi ang pananalangin para sa pagkain, nang publiko, sa prayer meeting, at iba pang baka sabihin mo (bagaman maganda rin naman kung nagawa)—ito ay personal na panalangin. Ngayon dito pumapasok ang mahaba at maikling panalangin. Kung oorasan mo ang iyong prayer life, tama ba ito sa harapan ng Diyos? Kung wala pang minuto, o limang minuto, o sampung minuto ka lang manalangin, hindi nakakatuwa para sa Diyos, at lalo na para sa iyo. Para mas lalo mong maintindihan kung gaano kahalaga ang haba ng pananalangin mo, gawin nating ganito ang tanong: Gaano ka katagal makipag-usap sa Diyos?

Alalahanin na ang pagbabasa ng Biblia at Holy Spirit ang paraan na ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa atin, na obviously ay lampas sa isang minuto o lima. Ang prayer ang paraan natin para makipag-usap sa Diyos. Tayo, tumbas ba ng pag-pe-pray natin ang pakikipag-usap sa atin ng Diyos?

Wala kang mai-pag-pray? Hindi, napakarami nating dapat ipag-pray. Kahit ako nalulunod na—kailangan kong ipag-pray na matupad ang kalooban ng Diyos, kasunod ang buong mundo, ating bansa, ating komunidad, ating iglesiya, pamilya ng ating pastor, ating mga kakilala (o kaaway), ating pamilya, at pati ang ating mga sarili. (Sa sarili pa nga lang natin, marami na tayong kahilingan, paano pa ang buong mundo?) Hindi sapat ang salitang napakarami para ilarawan ang ating dapat ipanalangin. Napaka-sobrang dami nating dapat ipag-pray, kaya hindi kaaya-aya na tayong Kristiano ay manalangin ng “mababa-pa-sa-isang-minuto.” Nais ba nating bigyan ng kasiyahan ang Panginoon? Dalasan natin at habaan natin ang pakikipag-usap sa Kanya. Isipin mo na lang kung paano ka makipag-usap sa iyong kabigan, at yun din (at higit pa) ang paraan ng pakikipag-usap sa Kanya—Siya na lagi nang nakikipag-usap sa iyo.

Let me cite you examples. Si Abraham, si Moses, si Samuel, si David, si Elijah, si Daniel, at marami pang iba sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, si Anna, ang mga unang iglesiya. At kung si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nanalangin nang matagal, bakit tayo ay hindi? Si Martin Luther dalawang oras nagpe-pray, ganundin ang mga pastor ngayon. Tanong mo kay pastor kung gaano siya katagal mag-pray, at malalaman mo kung sino ang dapat mong tularan.

“Orasan mo na ang pagpe-pray mo,” payo ni Pastor sa isang miyembro sa session. Magandang payo ito sa ating lahat na nais mapalapit sa ating Panginoon. Habang pwede mo pang orasan.

Praying for Dad (A Story)

praying for Dad

Father’s Day na. Iyon ang realisasyong pumasok sa isip ni Cristine ng idilat niya ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang alarm clock na kanina pa kumikiriring, at tumayo at binuksan ang switch ng ilaw sa kanyang kwarto.

5:30 na. Pinlano nila ng kanyang kapatid na si Calvin na gumising nang ganito kaaga. May mahalaga silang dapat gawin.

May narinig siyang katok mula sa labas. Walang-duda, si Calvin ang kumakatok. Pinagbuksan niya ito. “Pasok.”

Nakangiti itong pumasok at umupo sa sahig kagaya niya. Sa loob ng sampung minuto ay nagtitigan sila. Unang nagsalita si Cristine. “Kuya, ano’ng pagpe-pray natin for Daddy?”

“Iniisip ko pa nga rin eh,” sagot ni Calvin, halatang balisa na sa pag-iisip.

“Kuya, isipin natin kung ano ang mga ginagawa niya,” suwestiyon niya kay Calvin.

“Oo, nga,” sagot nito, at kumuha ng papel at ball pen mula sa kanyang study table. “Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ano’ng pagpe-pray.”

“Pumapasok si Dad sa trabaho,” una niyang banat.

“Pag-pray natin na bigyan siya lakas at kalusugan sa pagtatrabaho, pati wag siyang matanggal.”

“Nagde-date sila ni Mommy,” dagdag pa ni Cristine.

“Pag-pray natin na lalo pang maging close sina Daddy at Mommy at wag laging mag-away,” tugon naman ni Calvin.

“Hinahatid niya tayo sa school,” sabi pa ni Cristine.

“Sana magkaroon siya lagi ng oras para gawin iyon, at tsaka sana laging may pang-gas.” Bigla siyang may naisip. “Yung church!”

“Oo nga, pag-pray din na lagi tayong makapag-church kasama si Daddy at Mommy, at matuto siya at tayo sa mga preaching ni pastor at sa turo sa Sunday School.” Kumikislap na ang mga mata ni Cristine sa mga ideyang pumapasok sa kanilang isip.

“Devotion,” nasabi ni Calvin.

“Sana lagi tayong mag-devotion,” naikomento ni Cristine.

“Tinuturuan at pinapalo niya tayo.”

“Sana lagi siyang bigyan ng katalinuhan sa pagtuturo sa atin—teka—ano’ng pagpe-pray natin sa pagpapalo ni Daddy sa atin?” Hindi niya alam. Siguro ang ipapag-pray niya ay huwag na silang paluin.

“Kaya tayo pinapalo ni Daddy dahil may ginawa tayong mali,” sagot ni Calvin. “Mahal niya tayo kaya ganon. Yon ang sabi niya sa atin.”

“So?”

“Sana paluin o disiplinahin niya tayo kapag nagkakamali tayo—” nakita niya ang pagkurba paibaba ng bibig ni Cristine. “At bigyan ng reward kapag gumagawa tayo ng tama.”

Umaliwalas uli ang mukha ni Cristine. “Tama ka nga, Kuya. Kaya tayo pinapalo dahil sa kasalanan natin. Mahal tayo ni Daddy. Sige, yun ang ipag-pray natin.”

“So tapos na ang listahan.”

“Pray na tayo. Sino ang una?”

“Ikaw. Mas bata ka.”

Sa sagot ng kanyang kapatid ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata at pinagsama ang dalawang palad. Magsisimula na siyang mag-pray.

Pagpe-pray nilang dalawa ang kanilang Daddy—ang ever-loving nilang Daddy. Pagpe-pray nilang manatiling may takot sa Dios ang kanilang ama.

Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay nila sa kanilang Daddy—ang panalangin na maririnig at sasagutin ng Dios sa langit.

God Answered My Prayer!

By Pastor Felizardo Abanto

The event showing this great truth happened about a week after Diane’s experience. It was a very tragic event to the family. I don’t want to deepen the hurt nor freshen the memories of those involved. So I will just dwell on the prayer and God’s answer. The young man who was the object of our prayer, left their house because of the tragic event and was already gone for two weeks. The family can’t expect him to return due to what he did and his different condition.

When I talked to his sister I just advised her to receive the Lord Jesus as her Savior. After she followed my advice I told her we could ask God to make him come back wherever he is. And God will surely do it. She agreed and I prayed God to take care of him while he was away and to make him return. That was Friday afternoon. The following Saturday evening, my son Israel was riding a bicycle going home inside our subdivision when he noticed a young man walking towards our house. He looked familiar so he came near him and recognized him as the young man we were praying for. Israel led him to our house and told him to stay while he gets his family and me. That night we praise and thank the Lord for answering our prayers.

I told his sister, “You see, God is really alive and powerful. He made your brother come back.” His mother said, “Pastor, God’s really good. He answered your prayer immediately.” Because of this experience his sister is now attending and will be baptized one Sunday.