How You Can Partner with Us

This personal article by Bro. Elijah and Sis. Ella May Abanto tell you how you can take part in their Macau mission. If you are a regular BDJ reader, or a follower of CYPA Paper Ministries online (whether on Facebook, or on the WCL Blog), you may have already known that I and my wife … Continue reading How You Can Partner with Us

Advertisements

The New Birth

Mayroong ilang mga mahahalagang salita sa Biblia na halos pagdalawang-isipan nating gamitin ngayong mga araw sapagka’t ang mga ito’y inaabuso o ginagamit sa maling paraan sa mundo ng sangka-Kristiyanuhan. Ang mga salitang tulad ng “Kristiano” at “Obispo” ay nangangahulugan ng iba’t ibang bagay sa iba’t ibang mga tao, bagaman ang kahulugan nito sa Biblia ay … Continue reading The New Birth

First of All: Truths That Man Needs Most

Kung dumating na ang araw na ikaw ay mabawian ng buhay, tiyak mo na bang ikaw ay pupunta sa langit? Maraming mga tanong na maaari kang magsinungaling bilang sagot, ngunit ang tanong na ito ay napaka-seryoso, at kung kasinungalingan ang iyong magiging tugon, ikaw ay maaaring maitakda sa isang problema na hindi mo na matatakasan … Continue reading First of All: Truths That Man Needs Most

Beyond the Valley of Death

Madalas akong makipag-usap sa tao tungkol sa kamatayan, kapag ako’y nag-aakay ng kaluluwa o soul winning, dahil pagdating sa kaligtasan, maganda ang masasabi mo tungkol rito. Ngunit bukod sa bagay na iyon, hindi ako nakikipag-usap sa tao na ganito ang paksa. O baka iniiwasan ko. Hindi ko masyadong dinibdib ang kamatayan ng mga kamag-anak namin … Continue reading Beyond the Valley of Death

The Terrible Week

Daniel’s Seventieth Week—ang isa sa mga magiging pinakagila-gilalas na pagkilos (hindi dahil mayroong medyo hindi kagila-gilalas, kundi dahil buong mundo ang makakakita sa gagawin) ng Panginoon sa kasaysayan ng mundo. Kahanga-hanga—hindi dahil napakaganda ng gagawin Niya, kundi dahil napakasalimuot nito. Ang Daniel’s 70th Week ay hindi linggo kundi mga taon—pitong taon—na puno ng paghihiganti, pagpaparusa … Continue reading The Terrible Week

Ligtas Ka Na Ba?

Ligtas ka na ba? Kung bihira ka lang siguro dumadalo sa simbahan, magiging kakaiba para sa iyo ang tanong na ito. O sige, padaliin natin. Kung sakali bang dumating sa iyo ang kamatayan sigurado ka na sa Langit ka pupunta? Hindi ito napag-uusapan sa pang-araw-araw nating buhay, ngunit ang kahalagahan nito ay napakalaki—ito ang magdidikta … Continue reading Ligtas Ka Na Ba?

Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

"Rock 'n Roll" people is a term used for the desperate sinners, the needy, the poor, the outcasts. Who is their patron saint? I believe that it is not the statues of Catholic saints, but the ones who profess Christ. We are the saints that should come to them and bring them to God. Jon … Continue reading Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

How Can I Win My Family?

Alam ni Mrs. Olivia Abanto kung paano MAAARING KABILANG TAYO sa mga Cristiano na naunang maligtas sa ating pamilya. Kung nag-iisa ka lang na Cristiano, isang mahirap na pakikibaka ang dapat mong harapin. Kadalasan ay mas nabibigyang halaga pa natin ang ibang kaluluwa kaysa kaluluwa ng ating mga kadugo. Una sa lahat dapat natin silang … Continue reading How Can I Win My Family?