Dear Irreligious

Sorry po. Opo, opo. Alam ko pong ayaw niyo na mag-Bible tayo. Oo, alam ko po. Opo, opo. Gayunpaman , hindi ako mapipigilan ng “Ayaw” niyo para sabihan kayo ng mga bagay mula sa Biblia. Tandang-tanda ko pa, noong una tayong magkita. Kasama ko po yung partner ko sa pagba-Bible, at kumatok po ako sa … Continue reading Dear Irreligious

Advertisements

First of All: Truths That Man Needs Most

Kung dumating na ang araw na ikaw ay mabawian ng buhay, tiyak mo na bang ikaw ay pupunta sa langit? Maraming mga tanong na maaari kang magsinungaling bilang sagot, ngunit ang tanong na ito ay napaka-seryoso, at kung kasinungalingan ang iyong magiging tugon, ikaw ay maaaring maitakda sa isang problema na hindi mo na matatakasan … Continue reading First of All: Truths That Man Needs Most

Beyond the Valley of Death

Madalas akong makipag-usap sa tao tungkol sa kamatayan, kapag ako’y nag-aakay ng kaluluwa o soul winning, dahil pagdating sa kaligtasan, maganda ang masasabi mo tungkol rito. Ngunit bukod sa bagay na iyon, hindi ako nakikipag-usap sa tao na ganito ang paksa. O baka iniiwasan ko. Hindi ko masyadong dinibdib ang kamatayan ng mga kamag-anak namin … Continue reading Beyond the Valley of Death

The Terrible Week

Daniel’s Seventieth Week—ang isa sa mga magiging pinakagila-gilalas na pagkilos (hindi dahil mayroong medyo hindi kagila-gilalas, kundi dahil buong mundo ang makakakita sa gagawin) ng Panginoon sa kasaysayan ng mundo. Kahanga-hanga—hindi dahil napakaganda ng gagawin Niya, kundi dahil napakasalimuot nito. Ang Daniel’s 70th Week ay hindi linggo kundi mga taon—pitong taon—na puno ng paghihiganti, pagpaparusa … Continue reading The Terrible Week

Ligtas Ka Na Ba?

Ligtas ka na ba? Kung bihira ka lang siguro dumadalo sa simbahan, magiging kakaiba para sa iyo ang tanong na ito. O sige, padaliin natin. Kung sakali bang dumating sa iyo ang kamatayan sigurado ka na sa Langit ka pupunta? Hindi ito napag-uusapan sa pang-araw-araw nating buhay, ngunit ang kahalagahan nito ay napakalaki—ito ang magdidikta … Continue reading Ligtas Ka Na Ba?

Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

"Rock 'n Roll" people is a term used for the desperate sinners, the needy, the poor, the outcasts. Who is their patron saint? I believe that it is not the statues of Catholic saints, but the ones who profess Christ. We are the saints that should come to them and bring them to God. Jon … Continue reading Patron Saint of Rock ‘n Roll by Jon Foreman

How Can I Win My Family?

Alam ni Mrs. Olivia Abanto kung paano MAAARING KABILANG TAYO sa mga Cristiano na naunang maligtas sa ating pamilya. Kung nag-iisa ka lang na Cristiano, isang mahirap na pakikibaka ang dapat mong harapin. Kadalasan ay mas nabibigyang halaga pa natin ang ibang kaluluwa kaysa kaluluwa ng ating mga kadugo. Una sa lahat dapat natin silang … Continue reading How Can I Win My Family?

The Cross-Bridge Stories: “The Greatest New Year’s Resolution”

I will change this new year.” Yester proclaimed to himself after writing a list of New Year’s resolutions. “I will now stop drinking, smoking, quarrelling with my wife, gossiping and … anything bad!” He smiled to himself, and then put the list in his private memo. After that he left his room and went into … Continue reading The Cross-Bridge Stories: “The Greatest New Year’s Resolution”

The Cross-Bridge Stories: “Anak, Hindi Pwede!”

Masayang lumapit kay Amelita ang kanyang anak na si Melvin. Galing ito sa paglalaro sa labas. Medyo nawala nga lang ito sa kanyang paningin kanina dahil sinamahan nito ang mga kaibigan sa hindi malaman na lugar sa kanilang subdivision. Nakangiting may inabot ito sa kanyang papel. “Ano ’to, Mel?” “Kasi po nag-Good News po kami … Continue reading The Cross-Bridge Stories: “Anak, Hindi Pwede!”