Dear Irreligious

Sorry po. Opo, opo. Alam ko pong ayaw niyo na mag-Bible tayo. Oo, alam ko po. Opo, opo. Gayunpaman , hindi ako mapipigilan ng “Ayaw” niyo para sabihan kayo ng mga bagay mula sa Biblia. Tandang-tanda ko pa, noong una tayong magkita. Kasama ko po yung partner ko sa pagba-Bible, at kumatok po ako sa … Continue reading Dear Irreligious

Advertisements

Our Heart’s Secrets

by Alvin Tarroquin Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. —Psalm 51:6   Do you like secrets? Can you keep a secret? Minsan ang mga sikreto ang pinakamahirap na bagay na itago. Ang katotohanan ay mas mahirap para sa atin na sabihin … Continue reading Our Heart’s Secrets

Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

by Charles R. Swindoll Nakakamangha na ang mga isyung binigyang-pansin ni Kristo sa Kanyang pangangaral noong unang dantaon ay may kaugnayan pa rin sa ngayon tulad noong una Niyang sinabi ito. Pagpatay (Matthew 5:21-22) at kaguluhan (vv. 23-26). Paghihiwalay (vv. 27-32) at mga kasinungalingan (vv. 33-37). Ngayon ay pag-usapan natin ang huli. Patungkol sa mga … Continue reading Yea and Nay: Jesus’ Simple Command of Verbal Integrity

The Landmine of Unforgiveness

by Charles F. Stanley Kapag ikaw ay nasaktan, mayroong malaking tukso na makaramdam na tama lamang ang magka-roon ng isang hindi mapagpatawad na puso. Magbantay! Ito ay isang patibong, at isa sa mga pin-akamapangwasak na sandata ng Kaaway. Kung ikaw ay humakbang patungo sa direksyong iyon, hindi mo man maranasan ang pagkasira agad-agad, ay katagal-tagalan … Continue reading The Landmine of Unforgiveness

Guilt and Grace

Habang binabasa ko ang aklat ng Kristianong journalist na si Philip Yancey, ang What’s So Amazing About Grace?, ay napagtanto ko ang katapat ng guilt o pagkaalam ng kasalanan: grace o biyaya. Ang grace ay isang bagay na ibinibigay sa isang tao bagaman hindi ito karapat-dapat para doon. Ang pinakamalaking Halimbawa ng pagbibigay ng biyaya … Continue reading Guilt and Grace