The Plug-In Drug

TV

by Charles R. Swindoll

Isang nakakamanghang eksperimento sa adiksyon ang iniulat sa isang issue ng Good Housekeeping magazine. Hindi adiksyon sa droga. Hindi rin adiksyon sa alcohol. Ito’y adiksyon sa telebisyon.

May isang diyaryo sa Detroit [USA] na nagbigay ng offer sa 120 pamilya sa lungsod. Pinangakuan ang mga pamilya ng 500 dolyares kung sila’y papayag na hindi manood ng TV sa loob ng isang buwan. Tama—500 dolyares kung papanatilihin nilang nakapatay ang TV sa loob lamang ng 30 araw. Hulaan mo kung ilan ang tumanggi sa offer.

Siyamnapu at tatlo.

At sa dalawampu’t pitong mga pamilya na pumayag, lima ang pinag-aralan at iniulat sa article ng magazin na iyon. Naisip mo na siguro kung gaano kalaking adjustment ang ginawa nila. Ang bawat pamilya ay nanonood ng TV mula 40 hanggang 70 na oras kada linggo … yun ay mula 5.7 hanggang 10 oras bawat araw. Isipin mo yun! Bawat araw ng bawat linggo ang mga parehong tunog at larawan ang patuloy na naging bahagi ng mga pamilyang iyon—taon-taon.

Nagkaroon ng mga kakaibang epekto ang hindi panonood ng telebisyon. May isang babae na nagsimulang makipag-usap sa pusa at may mag-asawa na simula noon ay hindi na nakipag-usap sa isa’t isa!

Ngunit mayroon din nangyaring maganda. Ang mga libro ay nahuhugot na mula sa lalagyan, na nakaipon na ng alikabok sa pagpapabaya, at binasa. Ang mga pamilya ay naglaro, nakinig sa radyo, at masayang naglalaro ng pagtatala! Sa isang pamilya may dalawang batang naglaan ng oras para magsanay ng pagi-spell ng kanilang mga pangalan at tirahan!

At, milagro ng mga milagro, mayroon pang mga pamilya na nag-ulat na ang kanilang mga batang anak ay hindi na nagngangawa tuwing papaliguan sila sa gabi! At may ilan (mabuting umupo ka muna) ay kusang nagsanay ng kanilang mga piano lessons.

Ang mga resulta? Well, ang mga “no TV month” families ay kailangang aminin ang apat na mga katotohanan:

 1. Sila’y naging mas-close.
 2. Mas maraming oras para magkasarilinan ang mga magulang at mga anak.
 3. Nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa pagiging pasensyoso sa pagitan ng magkakapamilya.
 4. Nag-improve ang kanilang pagiging malikhain.

Nais ko sanang iulat ang sumusunod sa kabaligtaran… ngunit nais kong maging tapat imbes na maging mapangarapin at idagdag na nanalong muli ang telebisyon sa kanila. Lahat sa limang pamilyang iyon ay bumalik sa kanilang adiksyon sa halos ganun ding kadaming oras kumpara sa una. May ilan pa ngang nakahigit pa.

Hindi naman yung TV ang nagbibigay ng alalahanin sa akin. Hindi, ito’y isa lamang gamit na maaaring magamit at ma-enjoy paminsan-minsan. Ang nagpapalungkot sa akin ay yung pag-abuso nito—yung adiksyon na sinisira ang pagiging malikhain ng tao at lumulumpo ng mga personal na relasyon sa tao. Sumasang-ayon ako sa puna na ginawa ng Christian Medical Society Journal nitong mga nakalipas na taon:

Ang pangunahing panganib ng telebisyon ay hindi nakabase sa pag-uugaling nagre-resulta mula rito kundi sa pag-uugaling pinipigilan nito.

Ang pagbukas ng telebisyon ay maaaring makasira ng proseso na nagbabago ng mga musmos patungo sa pagiging mga mature na tao … at nagpaparalisa ng mga manonood na maging palaisip at maalagang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit narinig ang isang siyam-na-taong bata sa San Francisco na nagsasabi:

“Mas gusto ko pang manood ng TV kaysa maglaro sa labas dahil nakakabagot sa labas. Pare-pareho lamang naman sila ng nilalaro, tulad ng duyan at iba pang bagay.”

Isang kilalang awtoridad ang nagsasabi na ang mga batang pinalaki sa telebisyon ay dumarating sa katandaan nang walang kitang senyales ng pagbaba ng katalinuhan sa kabuuan. Mukha namang walang malaking kabawasan sa utak, ngunit mayroong ilang mga kakaibahan na nagbibigay-alalahanin sa mga eksperto sa larangang ito.

 • Pagtaas ng komunikasyon na halos walang normal na salita (tulad ng “pare … ano … alam mo na … yun… yun”).
 • Napakakaunting naiisip na mga konsepto mula sa mga young adults.
 • Isang matindi at halos walang-kabuluhan na pagdepende sa musika na may heavy beat bilang kaisa-isa nilang gusto (rap at rock songs).
 • Madalas na pagkakaroon ng bawal na gamot.
 • Mas malaking interes sa mga passive experiences kaysa sa mga bagay na nangangailangan ng pag-iisip at aktibong pakikilahok.

At dahil ang telebisyon ay nasa malaking porsyento ng mga tahanan, ang mga problemang ito ay hindi bumababa.

Mga kapatid, dapat tayong gumawa ng paraan tungkol dito! Dapat lang nating gamitin nang tama ang dalawa sa mga pinakamaliliit na bagay sa iyong bahay, ang on-and-off button ng iyong TV at ang payak ngunit makapangyarihang salitang Hindi. Alalahanin natin ang mga salitang ito:

Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report: if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. (Philippians 4:8, KJV).

Maniwala ka, ang mga benepisyo na inyong makukuha ay mas mahalaga pa kaysa sa $500 at tunay na tatagal.

Para sa pagbabago, tanggalin mo na sa saksakan ang telebisyon mo.

 

Palalalimin ang iyong mga ugat:

Psalm 25:15; Ezekiel 20:21-31; 1 John 2:15-17

 

Pagsasanga:

 1. Hinahamon kita na patayin ang iyong TV sa loob ng isang linggo at punuin ang mga libre mong oras ng kahit isang magandang libro, pakikinig sa musikang Kristiano, paglalaro ng isang magandang laro, paglakad, pagbisita sa isang tao na hindi mo pa nakikita sa nakalipas na tatlong buwan.
 2. Sa bawat isang oras na ikaw ay nanood ng TV, ay tumbasin mo rin ng isang oras ng pagbabasa ng Bible o isang magandang libro.

 

————————————————————————–————

Ito ay isang Tinagalog na article mula sa aklat ni Charles R. Swindoll, Growing Strong in the Seasons of Life, pp. 326-328. Inilathala ng Multnomah Press, Portland, Oregon. ©1983 Charles R. Swindoll, Inc. Unang inilathala sa BDJ Volume 2, Issue 47, January 17, 2010.

Advertisements

What Do You Have?

boats

Isipin mo si Moises. Oo, ang dakilang lalaki ng Lumang Tipan. Siya na tinawag ng Dios upang palayain ang bansang Israel mula sa kamay ng makapangyarihan at malupit na Ehipto. Siya na naging pinuno ng Israel sa loob ng apatnapung taon. Ang lalaking binigyan ng Dios ng Sampung Utos bukod pa sa iba pang mga maliliit na utos para sa bansa ng Israel. Ang lalaking nakipag-usap sa Panginoon nang mukhaan. Ang instrumento sa pagpapatayo ng Tabernakulo, na siyang sentro ng pagsamba ng Israel. Kahit sinong Kristiano at tunay na nakakaalam ng kasaysayan ng Israel ay magsasabi na maraming nagawang kamangha-manghang mga bagay ang lalaking ito.

Kaya nga nung malaman at mabasa ko sa Biblia ang kwento ng kanyang pagkatawag (Exodo 3-4), hindi ko napigilang tumawa. Marami sa inyo ang alam na ang kwento: May nakita si Moises na nasusunog na palumpong (“bush”) ngunit hindi natutupok. Dahil sa kanyang pagiging mausisa, lumapit siya sa lugar na iyon at nagulat nang marinig ang boses ng Panginoon. Hinubad niya ang kanyang tsinelas, binaba ang kanyang tungkod, at lumuhod. Sinabi ng Dios na gagamitin Niya si Moises para palayain ang Israel mula sa Ehipto. Sa mga di-nakaa-alam, maaari mong isipin na ang tugon ni Moises ay “Opo, Panginoon, gagawin ko ang sinasabi Niyo.” Ha ha ha ha! Hindi. Yun din ang akala ko. Pero hindi. Nagbigay siya agad ng pasubali: “Sino ako para humarap kay Faraon? Sino ako upang pamunuan ang bayan ng Israel palabas ng Ehipto?” (3:11) Parang naaalala ko ang aking sarili. Ha ha! Sumagot ang pasensyosong Panginoon: “Ako ay makakasama mo.” (v.12) Sapat na siguro iyon para kay Moses! No, no, no. Hindi. May panibago na naman siyang reklamo: “Ano ba ang pangalan mo?” (v.13) Pambihira. Kaya sumagot ang Panginoon: “ ‘Ako ay si Ako,’” ibig sabihin kung ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Kanyang sarili, yun Siya; kung ano ang sinabi Niyang gagawin Niya, gagawin Niya. (v.14) Pero, nakakainis man, nagreklamo na naman si Moses: “Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung sabihin nilang, ‘Hindi naman nagpakita ang Panginoon sa iyo eh!’?” (4:1) Oo, parang ako. Ha ha ha ha.

At ang ever-patient na Panginoon ay sumagot ng isang tanong: “Ano’ng nasa kamay mo?” (v.2)

Ano’ng mayroon ka? What do you have?

Lahat tayong mga anak Niya ay tinatawag Niyang maglingkod sa Kanya. Ngunit tulad ko, tulad ni Moses, marami tayong tanong, marami tayong reklamo: “Sino ba ako?” “Sino Ka ba?” “Paano kung hindi sila maniwala sa akin?” Sa mga tanong natin sa Kanya, parang nagkamali pa Siya na lapitan tayo. We know better. Alam nating hindi Siya nagkakamali.

Ano bang mayroon ka? Sabi ko sa Panginoon, “Mayroon po akong kamay na mahilig sumulat, pusong may pag-ibig sa mga bata, isip na mahilig umalam at magbahagi ng mga bagay-bagay.” “Sige,” sabi ng Panginoon, “Iyan ang gamitin mo.” Kaya ngayon, isa na akong manunulat, tagapagturo, nagbibigay nang higit na atensyon sa mga bata. Ang mga maliliit na bagay na mayroon ako ay binigay ko sa Panginoon at ginamit Niya iyon nang makapangyarihan.

What do you have? Anuman ang mayroon ka, ipagamit mo sa Panginoon.

The Beauty of Giving

beauty

THE REAL ISSUE: Why Stewardship?

In Biblical stewardship the real issue is not money and cash. It’s really about conversion and spirituality. Real giving to God and God’s work is a thing of the Spirit of God. The things of the Spirit of God are foolishness to the natural or unsaved man. Scriptural doctrines are only understood through the enlightenment of God’s Spirit. No man calls Jesus Lord but by the Holy Ghost. Only a child of God can accept this teaching about stewardship. Judas can’t understood how Mary could waste a very expensive perfume on the Lord. But Zacchaeus was willing to give half of his goods to the poor and to restore fourfold whatever he gained by falsehood, although the law only requires restorations of the principal, with twenty percent interest. Although previously he was interested only in taking, now because he was already a believer, he was willing to give for the Lord’s sake.

The second factor is spirituality or the level of submission of the child of God to His commandments. The Bible recognizes two kinds of believers: the carnal and the spiritual. The carnal Christian is not yet totally submissive to God. He still lives like an unbeliever. He is like a baby that needs to learn everything. Carnal Christians confuse both the believer and the unbeliever. He professes salvation but is lacking in faith and good works. He is unfaithful. He is like a broken tooth and a foot out of joint. He needs to grow up and mature. He will break your heart and give you a headache. There will be envying, strife and division because of him. We don’t need them in our church.

May all of our members be genuine believers and manifest spirituality in their lives. Amen.

 

WE TEACH STEWARDSHIP!

Our Operation Go Training Program for soul winning is our method of church growth—because our goal is for all our members to involve themselves in personally bringing souls to the Lord. Now, this is the stewardship of our time (our lives) and our testimony.

We must be also taught and trained in the stewardship of our talents and treasure. That is what we are learning now in Sunday School—knowing how we can use our treasure for the Lord’s work, according to God’s will and way. We are not ashamed to teach our members that their money is not really theirs but God’s. We are not afraid that they will get offended and leave the church because of this teaching. Why? Because we are more afraid of the curse of God and because we want God to bless us abundantly. We believe in tithing, love offering, missions giving, and sacrificial giving. It is our conviction: strong belief and practice that cannot be swayed. May all our members learn it and live it.

 

THREE PHILOSOPIES IN LIFE

What is philosophy? It is a body of principles concerning the science which comprises logic, ethics, and the theory of knowledge. All philosophies of life will fit into these three categories:

“What’s Thine is Mine”—The thieves had this philosophy! Well, the devil had it first (Isaiah 14:12). Adam and Eve also had it (Genesis 3:6)—here we can see the manifestation of the three lures of the world according to 1 John 2:15, 16—the lust of the eyes, flesh, and the pride of life. Cain’s works had shown this philosophy, too (Genesis 4). Achan had the same—and though he didn’t kill anyone unlike Cain, 37 people died because of it, including his family (Joshua 7). Absalom’s failed usurpation of his father David’s kingdom also showed this philosophy (2 Samuel 15). What about today? This wrong philosophy is also shown by Communism. The result of this philosophy? You can think it yourself! Remember that only God is the Owner of all things—“The earth is the Lord’s, and the fullness thereof; the world, and they that dwell therein” (Psalm 24:1).

“What’s Mine is Mine”—Sadly, the priest and the Levite of Luke 10:31, 32 had this philosophy. It’s just “my time—material—my life.” Nebuchadnezzar’s philosophy also demonstrated this (Daniel 4:31)—the philosophy of pride. Ananias and Sapphira suffered death because of this philosophy (Acts 5). The rich young ruler wasn’t saved because of this same thing (Matthew 19:22). The rich fool of one of Jesus’ parables also possessed this philosophy. What is the result of this philosophy? You will soon learn as Solomon has concluded: “All is vanity.” Also you need to understand what Paul has said in Romans 14:7, 8: “No man liveth to himself nor dieth to himself.” We must also remember that this philosophy is a SELFISH philosophy.

“What’s Mine is Thine”—The Good Samaritan showed this. He cared for a wounded Jew and even promised to pay for the man’s inn charges! Well, God showed this philosophy anyway! His creation, His glory, His salvation, His Heaven—He freely permitted us to make it as ours. Christ teaches it (John 10:18) and so was Paul (Galatians 6:14; Philippians 1:21). The result—LIFE—“he that loses his life shall find it” (Luke 9:24).

Which philosophy is your philosophy of life?

 

Ngayon, bilang pangwakas ay isang article na kikwestyon sa ating katayuan sa buhay. Si Joanie Yoder ng Our Daily Bread po ang sumulat nito.

 

THE “WHAT THEN?” TEST

Mula sa ikalabing-anim na dantaon (1600s) ay isang kwento ng isang usapan sa pagitan ng isang ambisyosong lalaki at isang debotong Cristianong si St. Philip Neri. Sabi sa kanya ng kabataan, excited, “Sa wakas, umayon na rin sina papa at mama na mag-aral ako ng Law!” “’Tapos ano?” simpleng tanong ni Philip.

Sumagot siya, “’Tapos ay magiging abogado ako!” “At pagkatapos?” tanong pa muli ni Philip. “Pagkatapos ay makakaipon na ako ng maraming-maraming pera, bibili ng magandang bahay, kukuha ng karwahe at mga kabayo, ikakasal sa isang magandang babae, at mamuno ng isang masayang buhay!” sagot niya.

Muli ay nagtanong si Philip, “At pagkatapos?” “Pagkatapos…” Sa unang pagkakataon ay napaisip siya tungkol sa kamatayan at walang-hanggan. Kanyang napagtanto na hindi niya isinasama ang Diyos sa kanyang mga plano at binubuo lamang niya ang kanyang buhay sa pansumandaling mga mahahalagang bagay.

Ang punto ng kwentong ito ay hindi na ang kayamanan ay mali. Ngunit kung ito ang ating nagiging pangunahing layunin, ating binabalewala ang walang-hanggan at nagtitiwala na sa pera, hindi sa Diyos. Sinabi ni Jesus na imposible na mahalin nang sabay ang pera at Diyos (Matthew 6:24), at nagbabala Siya, “Huwag magtipon para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa ibabaw ng lupa, … kundi magtipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa Langit” (vv. 19-20).

Ang bata at matanda ay kailangan na gumawa ng mga importanteng plano sa buhay. Ngunit lagi nating isaisip ang walang-hanggan sa pamamagitan ng pagsubok ng mga ito sa “what then?” test.

Ang totoong sukat ng ating kayamanan ay ang kayamanang mayroon tayo sa Langit.

 

Personality Types: The Conclusion

Hindi isinulat ang 13-part series na ito patungkol iba’t ibang klase ng personalidad para lang magbigay ng impormasyon; ito ay isinulat upang makatulong sa iyong buhay-Kristiano dito sa lupa. Nakalulungkot dahil marami sa mga Kristiano ang ganito na ang kaisipan. Maaaring nagandahan sila sa mga impormasyon, naantig ang kanilang mga puso sa emosyon ng mga artikulong ito, ngunit nananatiling hindi nagbabago ang kanilang buhay. Ganoon pa rin. Ngunit, aking uulitin, ang mga naisulat sa nakalipas na labintatlong linggo ay hindi lang basta isinulat para makapuno ng dalawang pahina sa publikasyong ito: nais ko, nais ni Mary Herman, nais ng ating Pastor, at lalong nais ng ating Dios na maging daan ito upang ikaw ay mas lalong maging epektibong Kristiano. Mayroong ibinigay si Mary Herman na tatlong puntos bilang konklusyon sa serye na ito.

 

Pagsisikap na Lumago kay Kristo—

Susi sa Balanseng Personalidad

Mababago lamang ang ating personalidad at magiging balanse habang sinisikap natin na lumago kay Kristo. Bagaman may nagbago sa atin simula noong tayo ay maligtas, hindi ginawa ng Dios na baguhin lahat—nais Niyang ang iba pa nating kapintasan at kakulangan ay pagsikapan natin sa kapangyarihan ng Panginoon na unti-unting mawala habang tayo’y nabubuhay pa dito sa lupa. Hindi tayo dapat maging mga tamad na Juan na parang naghihintay na bumagsak sa bibig niya ang bunga ng puno, na para bang ang paglago bilang Kristiano ay nangyayari na lamang. Ito’y inaabot, pinipitas, at pinagsisikapan, sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Dios. Ipinakita ito ni Pablo sa 1 Corinthians 9:19-23, 27:

For though I be free from all men, (Malaya akong maging focused,) yet have I made myself servant unto all (Personal), that I might gain the more. (Ginawa ko ang aking sarili na maging lahat ng personalidad sa lahat ng tao.)

And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law; (Kahit na hindi naman inuutos sa akin, kapag kasama ko ang isang Judio, ginagamit ko ang aking Practical na ugali at nagiging istrikto sa aking mga pagkilos upang maakay ko sila na istriktong sinasanay ang batas.)

To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law. (Ginagamit ko ang aking Active side at nakikipagkapwa sa mga Gentil at hindi ipinapangalandakan ang aking pagiging masunurin sa batas upang maakay sila na hindi sumusunod rito.)

To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.

And this I do for the gospel’s sake…

But I keep under my body, and bring it into subjection: lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. (Ang lahat ng mga ito ay kinokontrol ko upang hindi masira ng aking patotoo.)

Sinabi din niya sa Philippians 4:11, siya na “my way or the highway guy,” na natuto siyang maging kuntento kahit na hindi niya kontrolado ang nangyayari sa kanyang buhay. Isinulat niya ang aklat ng kaligayahan (Philippians) nung siya ay nasa kulungan.

 

Mga Personalidad

Pagdating sa Pag-ibig

Tingnan kung paano naaangkop ang apat na personalidad sa 1 Corinthians 13, ang tinaguriang “the Love Chapter of the Bible”:

Though I speak with the tongues of men and of angels, (Active) and have not charity, (Personal) I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge (Focused/Practical); and though I have all faith, so that I could remove mountains, (Active/Personal) and have not charity, (Personal) I am nothing.

And though I bestow all my goods to feed the poor, (Active) and though I give my body to be burned, (Active) and have not charity, (Personal) it profiteth me nothing.

Charity suffereth long, (Personal) and is kind; (Active/Personal) charity envieth not; (Practical) charity vaunteth not itself, (Personal/Practical) is not puffed up, (Practical)

Doth not behave itself unseemly, (Personal/Practical) seeketh not her own, (Personal/Practical) is not easily provoked, (Practical/Personal) thinketh no evil; (Active)

Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; (Focused/Practical)

Beareth all things, (Personal) believeth all things, (Active) hopeth all things, (Active) endureth all things. (Practical/Focused)

 

Ang pag-ibig ay kombinasyon ng apat na personalidad, at kung totoong nais nating magmahal ng totoo, kinakailangan na makita sa atin ang lahat ng personalidad sa tamang oras, panahon, at tao.

 

 

Maging Tulad ni Jesus—

Ating Motibasyon

Ginawa niya ako—at ikaw—nang kakaiba. Mayroon kang mga kaloob mula sa Dios na sinadya na magamit Niya upang maabot ang sanlibutan at makumpleto ang Kanyang katawan—ang lokal na iglesya. Ang Focused ang backbone, ang Active ang mga braso’t mga paa, ang Personal ang puso, at isip ang Practical. Bawat isa ay kailangan. Walang higit na mahalaga sa iba pa, ngunit tayo ay dinisenyo upang sumakto sa bawat isa. Hindi natin dapat isipin, “Ito na talaga ako. Kailangan nilang makibagay sa akin.” Hindi ito ang paraan ni Jesus. Tinuruan niya tayo na mahalin at paglingkuran ang bawat isa. Ibig-sabihin ay dapat akong maging flexible at makita ang pangangailangan ng iba at bumagay upang mapalingkuran sila nang mas mainam.

Sinasabi ng Romans 12:1:

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

At sa Galatians 2:20:

I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.

Ang tunay na nabagong personalidad ay pagpayag sa Banal na Ispiritu na kumilos sa atin at makita si Kristo sa ating buhay.

 

Based on Personality Types (C) Mary Herman

Knowing and Dealing with Yourself and Others

Madalas nating inaasahan, hindi man natin sinasabi, na iisipin ng iba, o mararamdaman ng iba, ang iniisip natin, o nararamdaman natin. Kaya naman namumuno tayo, nagtuturo, nagpapalaki ng anak, at naglilingkod sa paraan na may kabuluhan para sa atin. O kaya naman, namumuno tayo, nagpapalaki ng anak, at naglilingkod sa paraan na tayo’y pinamunuan, pinalaki at pinaglingkuran.

Ang problema ay hindi lahat ng tao ay katulad mo. Hindi nag-iisip at kumikilos ang bawat tao kagaya mo, kaya kung magtuturo ka, magpapalaki ng anak at maglilingkod sa paraang mayroon lamang kabuluhan para sa iyo, may hindi matututo, lalaki nang tama sa paraan na sila ay dapat. Ang modelong sinusundan mo sa pagtuturo, pagpapalaki ng anak at ministeryo ay maaaring hindi ang pinakamainam na sundin.

Ang katotohanan ay nilikha tayo ng Dios na magkakaiba, ngunit ang mga pagkakaibang iyon ay sinadya para maging sakto sa paraan na ang katawan ni Kristo o ang iglesya ay magiging balanse sa ministeryo.

Sabi sa Psalm 139:14-16, “I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.” Bawat isa sa atin ay isang obra-maestra sa paningin ng Panginoon, at sa 1 Corinthians 12:4-6 at 13-26 para tayong mga parte ng isang katawan pagdating sa iglesya, isang mahalagang piraso sa isang puzzle na kailangang-kailangan upang makabuo ng isang magandang larawan.

Sa pamamagitan nito, maisasabuhay natin ang lebel ng pag-ibig na binabanggit sa Matthew 23:11-12 at Mark 10:43-44—pag-ibig para isakripisyo ang ating mga personal na gawi, kagustuhan, at mga pangarap upang maabot ang mga pangangailangan ng iba.

Sa mga susunod na lingo ay kilalanin natin ang ating mga sarili, ngunit sa ngayon ay may nais muna akong ikintal na mga konsepto sa inyong pag-iisip. Una, ang pag-unawa sa iyong sarili at ibang tao ay isa lamang kasangkapan upang matulungan kang maging mas epektibong lingkod ni Kristo. Pangalawa, walang anumang pinakamagandang personalidad. Huwag kang magkumpara—ikumpara lamang ang iyong sarili at sinupaman sa sakdal na sukatan—si Jesus. Pangatlo, karamihan sa mga tao ay halo ng dalawang personalidad o higit pa. Pang-apat, ang lahat ng kalakasan ng isang personalidad ay nagiging kahinaan kapag sumobra na. Panglima, ang lahat ng personalidad ay kailangan. Pang-anim, mahalaga na maunawaan ang ating mga sarili at kung paano natin naaapektuhan ang ibang mga tao. Pangpito, mahalaga na maunawaan natin ang ating mga kalakasan at kahinaan, tumanggi na maging defensive, at maging determinado na maging flexible at iayon ang ating istilo ng pag-uugali para matugunan ang mga pangangailangan sa isang sitwasyon at makipag-ugnay sa mga tao na may ibang personalidad. Pangwalo, kung tayo’y nagma-mature, mas lalo tayong nagiging balanse. At pang-siyam, madalas tayong may iba’t ibang istilo sa iba’t ibang sitwasyon.

Sa susunod ay magbibigay ako ng isang test na tinatawag na Personality Style Identifier (PSL) upang makilala mo kung ano ang iyong personalidad.

Nawa ay gamitin ito ng Dios upang mas magiging epektibo ka na lingkod ng Dios at ng kanyang iglesya.

Ito ay base sa mga itinuro ni Mary Herman noong March 8, 2011 sa Subic, Olongapo.

I Have Lost None

Noong time na iyon ay binabasa ko ang John chapter 18, na siyang scripture reading noong araw na iyon. Ang pangyayari sa binasa kong iyon ay ang pag-aresto kay Jesus sa hardin ng Gethsemane. Sinabi ng mga sundalo na hinahanap nila si Jesus, at sinabi ni Jesus na Siya nga ang kanilang hinahanap. Karugtong niyon ay isang hiling sa mga ito: na hayaan na lamang ng mga ito ang mga disipulo. Mula roon ay natupad ang sinabi ni Jesus, “Of them which thou gavest me have I lost none.” Ang pangungusap na iyon ay nagkaroon ng epekto sa akin sa isang hindi ko makakalimutang paraan.

Most of the students like me are coming to the end of their school year. They will either graduate, aalis na sa ganitong grade, o papasok sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Mine was a definitely different year from the rest ngayong school year na ito. I experienced hardships because of what our pastor and us, the church stood for in the camp. Sa buong taon ko ay hindi nawala sa mga bibig ng mga Eberts ang kaunting hint ng kanilang hinanakit sa ginawa natin noong nakaraang camp. My every belief was put to the test, specially sa aking thesis tungkol sa mga bata. Marami akong pagpipigil na ginawa; I had the urge to speak hard words against them. I learned in a different way that I cannot make things go my way the way I wanted them to. I saw my faults. My fears. My lacks. Ngayong taon ay nagkaroon ako ng inventory ng sarili. How is my relationship with God? With people? With myself?

I thought about the many things God entrusted me. He gave me. Kaya noong mabasa ko yung sentence na iyon, naitanong ko sa sarili ko, “Wala nga ba akong naiwala?” As for Jesus, he “lost none.” Because He cherished His disciples, the eleven, wala Siyang naiwala. He kept what was given to Him. As I look to myself, I think I’ve lost some. At kahit na “some” lang iyon, ay malaki ang naging epekto sa akin. Negatively. I haven’t depended on the grace of God for those things, and I haven’t enough faith in Him to keep those things which He gave me.

How about you? Lahat ba ng binigay sa iyo ng Panginoon ay hindi nawala ngayong taon? O may nawala na? o may nagbabantang mawala? Pag-isipan mong mabuti. You don’t have to go through those things tulad ko. Like Jesus, pwede mo ring masabi, “Of them which thou gavest me have I lost none.”

At kung magkatulad tayong may nawala, there’s still a second chance. Now I am trying to buy those things back. And by God’s grace I will have them again. Kailangan lang ng faith sa Kanya para magawa ko iyon. Oh, Lord, give me faith.

 

Ang Walang Mayroon

by Elijah Abanto

Nalaman na natin na ang pagiging Kristiano ay puno ng mga magkabaligtad-magkaugmang mga bagay (paradox). Halimbawa, sa pag-uusig ay dapat tayong magsaya. Mas pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Ang krus, na sa panahon ng Romano ay simbulo ng kaparusahan, ay simbulo na ngayon ng pag-asa at kaligtasan. At kapag binasa mo pa ang Mateo 5:1-12, mamamangha ka sa kung paanong ang mas masaya o  pinagpala ay kabaligtaran ng inaasahan natin.

At kung mayroon mang tao na nakaintindi at tumupad ng mga paradox na ito, ay hindi maitatangging isa rito ang Anak ng Taong si Jesus. Ang taong pinakamahirap sa lahat ng taong nabuhay sa lupa ang Siya pang pinakamayaman din sa buong sangkatauhan. Ang Walang Mayroon. (!)

Siya ang pinakamahirap. Pinanganak siya sa sabsaban. Pinalaki siya sa pamilya ng isang mahirap na karpintero. Nang siya ay idedika sa templo, imbes na isang mamahaling tupa ang gamitin, ay dalawang kalapati lamang ang inihandog. Para makapunta sila sa Jerusalem noong siya ay mag-12 years old, kailangan nilang maglakad na pamilya—at hanggang paglaki niya, sa kanyang ministeryo, ay wala siyang karwahe, o kahit man lang asno (donkey) ay wala—noong kailangan niya ng isa ay nanghiram pa siya. Para makabayad siya ng buwis, pinangisda niya pa si Pedro. Para gumawa ng halimbawa, kinailangan niya pang manghiram ng barya. Nakikikain lamang siya sa mga pista, selebrasyon at mga kaarawan—minsan ay kumukuha pa sila ng butil ng mais sa pananim ng iba—na pribilehiyo sa mga mahihirap `pag tag-ani. Wala siyang bahay—hindi niya alam kung saan niya iuunan ang kanyang ulo `pag gabi. Kahit Bible wala din siya. Ang iisang damit na pag-aari niya ay kinuha pa sa kanya nang ipako siya sa krus. Nilibing din siya sa libingang pag-aari ng kanyang alagad. Mahirap siya. Pero bakit…?

Siya ang pinakamayaman. Isipin mo na lamang kung ano’ng ginawa Niya sa tatlong taon Siya na naglingkod sa tao. Isa Siyang ‘modernong doktor’: nagpagaling Siya ng mga may-sakit—bulag, bingi, pipe, lumpo, may ketong, dinudugo. Mayroon Siyang ‘advanced technology’—nakabuhay Siya ng patay, nakapagpakain Siya ng limang libo, at nakapagpatigil ng unos. Sa dami ng taong nabigyan Niya at mga bagay na naibigay Niya, iisipin mo rin na Siya ay mayaman.

Paano kaya yon? Isang taong walang-wala ang Siya pa mismong nakapagbigay ng mga pinakamahahalagang bagay sa buhay? Huwag mong sabihin na kaya nagkaganoon ay dahil Diyos Siya, bagaman tama iyon. Hindi lang iyon. Ibig sabihin lamang noon ay binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng kakayahang magbigay. Walang pwedeng maidahilan ang tao sa Diyos para hindi siya makapagbigay—dahil bawat isa ay binigyan ng kakayahan para gawin iyon—mapamayaman man o mahirap.

Alam niyo ba na ang maaaring dahilan kung bakit binigyan ng awtoridad si Jesus na magpagaling at gawin ang mga ginawa Niya ay dahil wala Siyang kahit-anong pag-aari? Malamang kung naging mayaman o may-kaya kahit papaano si Jesus ay hindi na Siya bibigyan ng ganitong  kapangyarihan, dahil mayroon na naman Siyang ibibigay—ang Kanyang pera at pag-aari. Ngunit dahil walang-wala Siya, ay binigyan Siya ng ganitong kapangyarihan ng Diyos—naaalala niyo ba na kahit ang damit Niya ay ginamit para makagawa Siya ng himala? Iniisip ko minsan na kung sakali siguro na isa sa atin ay wala na talagang pag-aari ay baka bigyan din ng kakayahan ng Diyos na gumawa ng himala para may kakayahan siyang makapagbigay. (Malay mo!) At kung anuman na mayroon si Jesus, ay kitang-kitang ibinigay Niya iyon lahat—pati Kanyang buhay. Kaya Siya naging pinakamayamang pinakamahirap. Dahil ibinigay Niya ang mayroon Siya.

Tayo ay may bahay, salapi at mga pag-aari—nagawa na ba nating magbigay mula rito? Alam na natin ang mag-ikapu, mag-offering, mag-commit—pero yung mas malalim pa na pagbibigay—nagawa na ba natin? Yung buhay ba natin ay inalay na rin natin sa Kanya para gamitin sa anumang paraan na maisip ng Diyos? Bakit di natin gawin? Baka maging Walang Mayroon din tayo—ang mahirap na mayaman.

Tamang Gamit Naman Oh!

by Elijah Abanto

Hayaan niyo pong isa-isahin ko ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos:

clock

Time (oras). Ang pinakamahalagang binigay sa atin ng Diyos para gamitin ay ang oras. Lahat ng tao sa mundo ay may pare-parehong bilang ng oras na natatanggap (24 oras kada araw)—walang sobra, walang kulang. At inaasahan ng Diyos na ang bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, at taon ay ginagamit natin nang may katuturan at naaayon sa Kanyang gusto. Mas mainam pa na mabuhay ka ng 20 taon sa mundo na naglingkod ka sa Diyos kaysa 100 na taon na ginamit lamang para magbisyo at pumunta sa party kaysa church. (Ephesians 5:16)

choir

Talent (kakayahan). Bawat isang tao ay may kakayahang natanggap sa Diyos, at nararapat lang na gamitin natin ang mga kakayahang ito para sa Kanya. Nakita naman natin sa Biblia kung paanong ginamit ng mga alagad ng Diyos ang kung anong mayroon sila para sa Diyos: si Moises ay may tungkod, yung balo ay may dalawang kusing, si Elias ay may mantel, at si Dorcas ay may karayom at tela. (Maaari mong alamin kung paano ginamit ng bawat isa ang kung anong mayroon sila sa Biblia o magtanong ka sa isang may alam na Kristiano.) Nagagamit mo ba ang sa iyo?

fruits

Body (katawan). Bakit ba tayo nagsusuot ng maayos na damit? Bakit ba tayo hindi naglalasing at naninigarilyo? Bakit ba tayo nagpapahinga at natutulog? Bakit tayo kumakain ng masustansya? Dahil isa rin ang ating katawan sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Oo nga may 24 oras ka nga, may talento ka, ngunit sakitin ka naman, kung hindi naman maayos ang paggamit mo sa iyong katawan? Wala din. Unang-unang ginagamit natin upang makapaglingkod sa Diyos ay ang ating katawan, kaya dapat lamang nating ingatan. (1 Corinthians 6:19-20)

tract

Gospel/Salvation (ebanghelyo/kaligtasan). Hindi tayo niligtas ng Diyos para lang pumunta ng Langit at maligtas mula sa Impyerno—may dahilan kung bakit tayo naligtas. Nakapagbabahagi ba tayo ng Ebanghelyo sa mga hindi pa naliligtas? Hindi na kailangan ng Soul Winning Program para gawin iyon! (1 Peter 4:10; Romans 1:14; Mark 16:15)

Opportunities (mga pagkakataon). May mga pagkakataon na binibigay sa atin ang Diyos na maaari nating gamitin para makapag-lingkod sa Kanya. Nagagamit ba natin o pinapalagpas lamang natin? Dapat nating sikapin na ito’y kunin at gamitin para sa Kanya.

cash

Money and Possessions (salapi at mga pag-aari). Saan mo ginagamit ang iyong “mammon”? Diyan malalaman kung isa kang mabuting katiwala ng Diyos. Dapat ay nag-i-ikapu at nagbibigay-handog ka. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos—maghanap tayo ng paraan para makatulong sa kapwa—at kung mayroon tayo magbigay tayo. (Deut. 8:18; Malachi 3:10)

Ngayon, tanong—nagagamit ba natin ang mga bagay na ito nang tama at maayos? Hinilihiling ko sa Diyos na sana ay nasa tama tayo.

May salitang kanto na kapag mali ang pagkagamit ng isang bagay o pananalita ay sinasabihan ng, “Tamang gamit naman oh!” at kapag ako ay nagaganon ay nag-iisip ako kung may mali akong ginawa (o kung mayroon man, eh mangangatal na akong magsalita). Masasabihan kaya tayo ng Diyos ng ganitong ekspresyon? Kung sakaling tingnan Niya ang iyong mga “records,” matutuwa kaya Siya? O masasabi Niyang “Tamang gamit naman oh!”

Nawa ay hindi. Sa tulong ng Diyos, gamitin natin ng totoong tama ang mga pinakatiwala Niya sa atin.

The Faith of a Child

Low church attendance. High backsliding rate. Low offering. Less soul winners. Mga problemang hinaharap ng kahit anong church—mula noon hanggang ngayon. Isa lang ang dahilan—walang tiwala o pananampalataya sa Diyos ang karamihan. Hayaan niyong ipahiya ko kayo sa isang bata—isang bata na may pananampalataya…

Nagpa-panic na ang mga apostol, maggagabi na at hindi pa rin pinapauwi ni Jesus ang mga taong Kanyang tinuturuan. “Pauwiin niyo na po sila, wala naman tayong ipapakain sa kanila,” sabi ng mga apostol. Kumalat ang problema sa lahat ng taong naroon—limang-libong lalaki, bukod ba ang mga kababaihan at mga bata. May ilan sigurong may baon pero ayaw i-share dahil baka sapat lang iyon para sa kanila. Pagkatapos, mula sa kawalan, ay may isang batang lalaki ang nagpakita ay inialok ang kanyang limang tinapay at dalawang isda. Siguro pinabaon iyon ng kanyang mga magulang kung sakaling abutin siya ng maghapon sa pakikinig kay Jesus. Pero siguro naisip niya na may kayang gawin ang Panginoon sa kakaunti niyang dala. Medyo nag-alinlangan siya nang maliitin ng mga apostol ang kanyang dala, pero nakita niya ang mukha ni Jesus na may tinatagong saya. Kaya direkta niyang ibinigay ito kay Jesus, at si Jesus, ay inutusan ang mga apostol na paupuin ang mga tao sa damuhan. At nangyari ang kanyang inaasahan. Ang kanyang limang tinapay at dalawang isda ay pinakain at pinabusog ang libu-libong taong naroon. (John 6:1-13)

Sabi ng Biblia, hindi gagawa ng himala si Jesus kung walang kahit-isang nananampalatayang kaya Niyang gawin ito. Kanino kaya nanggaling ang pananampalataya? Sa apostol? Hindi, obvious naman eh. Sa mga libu-libong tao? Hindi rin malamang, dahil walang nagtiwala sa kanila kay Jesus na ibigay ang kung anong meron sila. Sino kaya? Siguro yung bata. Oo, siya nga. Hindi na kailangang purihin ni Jesus ang ganitong pananampalataya (kagaya ng Kanyang ginawa sa centurion at sa babaeng Gentil), dahil alam niyang natural na sa isang bata ang manampalataya ng ganito kalaki.

Kung mayroon lamang tayong pananampalataya kagaya ng batang ito, ang problemang nabanggit kanina ay mawawalang parang bula. Masasabi mo bang “Bata lang iyan”?

Kailan ka magkakaroon ng ganitong klaseng faith? The faith of a child?

The Real Issue: Why Stewardship?

by Pastor Felizardo Abanto

In Biblical stewardship the real issue is not money and cash. It’s really about conversion and spirituality. Real giving to God and God’s work is a thing of the Spirit of God. The things of the Spirit of God are foolishness to the natural or unsaved man. Scriptural doctrines are only understood through the enlightenment of God’s Spirit. No man calls Jesus Lord but by the Holy Ghost. Only a child of God can accept this teaching about stewardship. Judas can’t understood how Mary could waste a very expensive perfume on the Lord. But Zacchaeus was willing to give half of his goods to the poor and to restore fourfold whatever he gained by falsehood, although the law only requires restorations of the principal, with twenty percent interest. Although previously he was interested only in taking, now because he was already a believer, he was willing to give for the Lord’s sake.

The second factor is spirituality or the level of submission of the child of God to His commandments. The Bible recognizes two kinds of believers: the carnal and the spiritual. The carnal Christian is not yet totally submissive to God. He still lives like an unbeliever. He is like a baby that needs to learn everything. Carnal Christians confuse both the believer and the unbeliever. He professes salvation but is lacking in faith and good works. He is unfaithful. He is like a broken tooth and a foot out of joint. He needs to grow up and mature. He will break your heart and give you a headache. There will be envying, strife and division because of him. We don’t need them in our church.

May all of our members be genuine believers and manifest spirituality in their lives. Amen.