God Can Use You

by Genalin Laconsay Ang Diyos ay malakas at makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na napakahirap para sa Kanya. Gayunpaman, pinipili Niyang gumawa sa pamamagitan natin—kasama ang lahat ng ating mga kahinaan at pakikipaglaban—upang ipatupad ang Kanyang mga plano. Sa totoo lang, dahil sa mayroon tayong mga kahinaan kaya kaya nating matanggap ang Kapangyarihan ng Diyos. … Continue reading God Can Use You

Advertisements

Dear Long-Time Attender

Ito po ang sinabi ko patungkol sa inyo dahil bukod pa doon, nahihirapan na po akong magsabi ng anumang mas positibo patungkol sa inyo bilang Kristiano. Isa po kayo sa mga pinakamatagal na miyembro ng iglesyang ito. Ilang taon na po ba kayong miyembro? Anim? Pito? Hindi ko na po masyadong matandaan, ang alam ko … Continue reading Dear Long-Time Attender

The Plug-In Drug

by Charles R. Swindoll Isang nakakamanghang eksperimento sa adiksyon ang iniulat sa isang issue ng Good Housekeeping magazine. Hindi adiksyon sa droga. Hindi rin adiksyon sa alcohol. Ito’y adiksyon sa telebisyon. May isang diyaryo sa Detroit [USA] na nagbigay ng offer sa 120 pamilya sa lungsod. Pinangakuan ang mga pamilya ng 500 dolyares kung sila’y … Continue reading The Plug-In Drug

The Beauty of Giving

THE REAL ISSUE: Why Stewardship? In Biblical stewardship the real issue is not money and cash. It’s really about conversion and spirituality. Real giving to God and God’s work is a thing of the Spirit of God. The things of the Spirit of God are foolishness to the natural or unsaved man. Scriptural doctrines are … Continue reading The Beauty of Giving

Personality Types: The Conclusion

Hindi isinulat ang 13-part series na ito patungkol iba’t ibang klase ng personalidad para lang magbigay ng impormasyon; ito ay isinulat upang makatulong sa iyong buhay-Kristiano dito sa lupa. Nakalulungkot dahil marami sa mga Kristiano ang ganito na ang kaisipan. Maaaring nagandahan sila sa mga impormasyon, naantig ang kanilang mga puso sa emosyon ng mga … Continue reading Personality Types: The Conclusion

Knowing and Dealing with Yourself and Others

Madalas nating inaasahan, hindi man natin sinasabi, na iisipin ng iba, o mararamdaman ng iba, ang iniisip natin, o nararamdaman natin. Kaya naman namumuno tayo, nagtuturo, nagpapalaki ng anak, at naglilingkod sa paraan na may kabuluhan para sa atin. O kaya naman, namumuno tayo, nagpapalaki ng anak, at naglilingkod sa paraan na tayo’y pinamunuan, pinalaki … Continue reading Knowing and Dealing with Yourself and Others

I Have Lost None

Noong time na iyon ay binabasa ko ang John chapter 18, na siyang scripture reading noong araw na iyon. Ang pangyayari sa binasa kong iyon ay ang pag-aresto kay Jesus sa hardin ng Gethsemane. Sinabi ng mga sundalo na hinahanap nila si Jesus, at sinabi ni Jesus na Siya nga ang kanilang hinahanap. Karugtong niyon … Continue reading I Have Lost None

Ang Walang Mayroon

by Elijah Abanto Nalaman na natin na ang pagiging Kristiano ay puno ng mga magkabaligtad-magkaugmang mga bagay (paradox). Halimbawa, sa pag-uusig ay dapat tayong magsaya. Mas pinagpala ang magbigay kaysa tumanggap. Ang krus, na sa panahon ng Romano ay simbulo ng kaparusahan, ay simbulo na ngayon ng pag-asa at kaligtasan. At kapag binasa mo pa … Continue reading Ang Walang Mayroon

Tamang Gamit Naman Oh!

by Elijah Abanto Hayaan niyo pong isa-isahin ko ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos: Time (oras). Ang pinakamahalagang binigay sa atin ng Diyos para gamitin ay ang oras. Lahat ng tao sa mundo ay may pare-parehong bilang ng oras na natatanggap (24 oras kada araw)—walang sobra, walang kulang. At inaasahan ng Diyos … Continue reading Tamang Gamit Naman Oh!